• Uzmanlık Alanları:
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
 
Üye Olduğu Kuruluşlar
Türk Omurga Derneği
Türk Otropedi ve Travmatoloji Birliği Derneği