Uzm. Dr.Güzide Çelikbilek

  • İlgi Alanları
  • Yoğun bakım

Eğitim

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Vena Kava İnferior ve Renal Ven Travması Nedeniyle Ototransplantasyon Yapılan Bir Olguda Anestezi (Olgu Sunumu) Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi, 2006

Multipl Sklerozlu Bir Olguda Anestezi Uygulaması. Journal of the Tukish Anestesiology and Reanimation Society, 2005;33:342-345

Comparison of Caudal Ropivacaine and Ropivacaine plus Tramadol Administration for Postoperative Analgesia in Children (sözlü sunum), ESA 2004

The Incidence of Sinusitis and the Use of Ultrasound in Early Diagnosis of Sinusitis in Patients with Severe

Head Injury. (poster sunumu) 23rd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, 2003, Critical Care 2003, 7(supp 2) P084