• Uzmanlık Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yeni doğan, Prematüre bebek takibi, Sağlam Çocuk Takibi, Aşılama, Koruyucu Hekimlik, Alerji
Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Çukurova Üniversitesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Uzmanlık
İstinye Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr
 
Mesleki Üyelikler
1. Türk Tabipler Birliği
2. Türk Pediatri Derneği
3. Milli Pediatri Derneği
 
Kurs ve Seminerler
1. Neonatal Resüsitasyon Kursu, 2005, Ankara
2. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Şubat-2005 /Ankara
3. AAP course in Neonatal Resuscitation, Haziran-2008 / Ankara
 
 

 

 

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Bakır Saygan S, Yaşar H, Eras Z, Cesur S, Irmak H, Dilmen U, Demiröz AP. Methicillin-resistant staphylococcus aureus and vancomycin-resistant enterococcus carriage rates in a neonatal intensive care unit. Mikrobiyol Bul. 2010;44:529-531.

A2.Kışlal F, Çetinkaya S,Dilmen U, Yaşar H, Teziç T. Cord blood thyroid-stimulating hormone and free T4 levels in Turkish neonates: is iodine deficiency still continuing problem?.Pediatr int. 2010 Oct;52(5):762-768

A3. Cesur S, Irmak H, Eras Z, Yaşar H, Sengül A, Dilmen U, Demiröz AP, Biyikli Z, Ilikçi R. Prognostic value of serum TNF-alpha, IL-10, leptin and CRP levels in newborns with septicemia. Mikrobiyol Bul. 2009;43:607-612.

A4. Dilli D, Yaşar H, Dilmen U, Ceylaner G. Neu-laxova syndrome in an appropriate for gestational  age newborn. İndian J Dermatol Venereol Leprol, 2008 Sep-Oct;74(5):487-489

A5. Noyan A, Yaşar H, Bayazıt AK, Anarat R, Bayazıt Y, Anarat A.Urinary nephrocalcin excretion in children with urolithiasis. Nephron Physiol. 2003;94(4):p59-61

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. H. Yaşar, U. Dilmen, B.Erdoğan, S.Saygan. Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Enfeksiyon Sıklığı. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2006;3(10):349-353.

 B2.Z. Eras, H.Yaşar, N. Altuğ, U. Dilmen. Patent duktus arteriyozus tedavisinde oral ibuprofen kullanımı. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2006;3(10):353-355.

 B3. M. Akar, H.Y. Uslu, G. Sandal, Z. Eras, Ş.S. Oğuz, U. Dilmen. Fraser Sendromu: bir olgu sunumu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009;6(23):882-885.

B4. Z. Eras, H. Yaşar, N. Altuğ, U. Dilmen. Neonatal Turner Sendromu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2006;3(10):368-369.

C.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. H. Yaşar , M. A. Nazlı, T.Sözen.  22.Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uluslarsarası katılımlı) konferansı dahilinde ‘’22.Ulusal Neonatoloji Kongresi Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’ 27 haftalık Prematür Olguda Anterior Mediyastinal Kitle’’, PS-350,  Antalya,Türkiye, 10-13 Nisan 2014.

C2. H. Yaşar, Ş.S. Oğuz, H.Ö. Ulu, Z. Eras, U. Dilmen. A. Yağmurlu., 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) konferansı dahilinde "16. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İntrauterin dönemde bulgu veren krikofaringeal yetmezlik olgusu", 186 pp., Antalya, Türkiye, 9-12 Nisan 2008.

C3. Z. Eras, H. Yaşar, N. Altuğ, U. Dilmen., VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğan servisinde izlenen disritmiler", 25 pp., İstanbul, Türkiye, 11-14 Ekim 2006.

C4. Z. Eras, H. Yaşar, N. Altuğ, U. Dilmen., VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğanda tromboz", 47-48 pp., İstanbul, Türkiye, 11-14 Ekim 2006.

C5. Z. Eras, H. Yaşar, N. Altuğ, U. Dilmen., 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi konferansı dahilinde "14. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Diyabetik anne bebeklei ile ilgili sonuçlarımız", 138 pp., Antalya, Türkiye, 12-16 Nisan 2006.

C6. N. Altuğ, Z. Eras, H. Yaşar, S. Altan, R. Pınar, F. Kışlalı, D. Potur, E. Sipahi, U. Dilmen., 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi konferansı dahilinde "14. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğan/yenidoğan yoğun bakım servisinde görülen kardiyovasküler sorunlar", 135 pp., Antalya, Türkiye, 12-16 Nisan 2006.

C7. Z. Eras, H. Yaşar, N. Altuğ. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi dahilinde "13. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğanda atrial flutter”, 333 pp., Kayseri, Türkiye, 13-17 Nisan 2005 konferansı dahilinde "13. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğanda atrial flutter", 333 pp., Kayseri, Türkiye, 13-17 Nisan 2005.

C8. H. Yaşar, Z. Eras, U. Dilmen., 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi konferansı dahilinde "13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Hiperbilirubinemili yenidoğanların tedavisinde tekli ve çiftli fototerapinin etkinliğinin karşılaştırılması", 272 pp., Kayseri, Türkiye, 13-17 Nisan 2005.

 

 D. Uluslararası yayımlanmış makalelere yapılmış atıflar

1. S. Cesur, H. Irmak, Z. Eras, H. Yaşar, A. Sengül, U. Dilmen, A.P. Demiröz, Z. Biyikli, R. Ilikçi. Prognostic value of serum TNF-alpha, IL-10, leptin and CRP levels in newborns with septicemia. Mikrobiyol Bul. 2009;43:607-612.

a.       Scopus: 1

b.      Google Scholar: 6