Op. Dr.Hakan Akman

  • İlgi Alanları
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Venöz sistem hastalıkları
  • Anevrizma

Eğitim ve Uzmanlık 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD. - Uzmanlık


Deneyim
Kürtün Merkez Sağlık Ocağı  (2003-2004)
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2004 – 2005)
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hekimi (2005 – 2006)
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği (2006 – 2013)
Kars Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı (2013 –2015)
Anadolu Sağlık Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ( 2015 ) 

1.An extremely rare complication of varicose vein surgery: retained foreign body. Fındık O, Aydın U, Düzyol C, Akman H, Koçoğulları CU. Case Rep Surg. 2014
2 . Aortoesophageal fistula secondary to thoracic endovascular aortic repair of a descending aortic aneurysm rupture. Yavuz S1, Kanko M, Ciftci E, Parlar H, Akman H, Berki T.Heart Surg Forum. 2011 Aug