Dr. Öğr. ÜyesiHakan Kına

 • İlgi Alanları
 • Nöroonkoloji
 • Kafa tabanı cerrahisi
 • Nörovasküler cerrahi
 • Omurga cerrahisi
 • Bel fıtığı
 • Boyun fıtığı
 • Periferik arteryel girişimler
 • Nöroanatomi

Eğitim ve Uzmanlık
2004 Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıp eğitimi
2012 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık

Deneyim
2018 - 2019 Iğdır Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Uzman Doktor – Devlet Hizmet Yükümlülüğü
2017 - 2018 University of Wisconsin, Microsurgical Skull Base Neuroanatomy Lab., Department Of Neurosurgery, Madison, USA Research Fellow ve Clinic Observer, Prof. Dr. Mustafa K. Başkaya
2016 - 2017 Mikroşirurjikal nöroanatomi laboratuvarı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Kliniği, Research Fellow, Prof. Dr. Necmettin Tanrıöver

Kurs ve Sertifikalar
7. Türk Nöroşirürji Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı 12-16 Nis 2013 Antalya / Türkiye
Türk Nöroşirürji Derneği: Nöroonkoloji ve Nörovasküler Cerrahi Eğitim Ve Eğitim Grubu: Birleşik Sempozyum 28-29 Aralık 2013 İstanbul / Türkiye
Türk Nöroşirürji Derneği Omurga Ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Lomber Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu 7 Şub 2014 İstanbul / Türkiye
İO-flex and İO-tome Training Didactic, Lab and Surgical Technique Course 24 October 2014 Istanbul / Turkey
28.  Türk Nöroşirürji Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı 4-8 Nisan 2014 Antalya / Türkiye
Medtronic Midas Rex Atölyesi Kadavra Kursu 23 Mayıs 2014 İstanbul / Türkiye
Omurga Ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu
Dejeneratif Servikal Hastalıklar 24 Mayıs 2014 Edirne / Türkiye
Marmara Beyin Cerrahisi Günü 23 Kas 2014 İstanbul / Türkiye
Türk Nöroşirürji Derneği Omurga Ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Ve Öğretim Grubu: Temel Eğitim Programı 28-31 Mayıs 2015 Trabzon / Türkiye
Sakrum Kompleksi Omurga Rekonstrüksiyonları Kursu 5 Kasım 2015 Antalya / Türkiye
11. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi 5-8 Kasım 2015 Antalya / Türkiye
Türk Nöroşirürji Derneği: Temel Nöroşirürji Kursları. Beyin, Omurilik, Omurga ve Periferik Sinir "Onkolojik Cerrahi" 16-20 Mart 2016 İzmir / Türkiye
12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi 13-16 Ekim 2016 Muğla / Türkiye
7. Bakırköy Nöropsikiyatri Günleri. 7-8 Ocak 2017 İstanbul / Türkiye
Türkiye Omurga Cerrahisi Çekirdek Eğitim Programı ve Eurospine diploma kursları Modül 2. Spinal Travma, Modül 3 Spinal Dejeneratif Hastalık. 14-15 Ocak 2017 İstanbul / Türkiye
Türk Nöroşirürji Derneği: Temel Nöroşirürji Kursları. Beyin, Omurilik, Kafatası, Omurga ve Periferik Sinir Travması 15-19 Şubat 2017 İzmir / Türkiye
Türkiye Omurga Cerrahisi Çekirdek Eğitim Programı ve Eurospine diploma kursları: Modül 5. Spinal Yıkıcı hastalıklar. 19 Şubat 2017 İstanbul / Türkiye2. İstanbul Hipofiz Sempozyumu ve endoskopik endonazal kafa tabanı cerrahisi kursu. 3-4 Mart 2017 İstanbul / Türkiye
Türk Nöroşirürji Derneği: Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu 11-12 Mart 2017 İstanbul / Türkiye
14-18 Mart 2018 Temel Nöroşirurji Kursları 4. Dönem 3. Kursu Nörovasküler Cerrahi
Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Kursları Dönem 4, 4. Kursu 20-24 Mart 2019 Omurga-Omurilik Cerrahisi, Deformite, Yaşlanan Omurga, Dejeneratif Hastalıklar, Sorunlar, Doğumsal Omurga-Omurilik Anomalileri, Epilepsi ve Periferik Sinir
32. Türk Nöroşirürji Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı. 20 - 24 Nisan 2018  Antalya / Türkiye
33. Türk Nöroşirürji Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı. 11 - 14 Nisan 2019  Antalya / Türkiye

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroşirürji Derneği
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Üyesi
Türk Nöroonkoji Derneği
Kafa Tabanı Cerrahisi Derneği

Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

·The Tonsillouvular Fissure Approach: Access to Dorsal and Lateral Aspects of the Fourth Ventricle. Aydin I,Hanalioglu S,Peker HO,Turan Y,Kina H,Cikla U,Baskaya MK. World Neurosurg.2018 Jun;114:e1107-e1119.

 • Frontal lobe intracerebral schwannoma mimicking metastatic lesion in a patient with papillary thyroid carcinoma. Sayyahmelli S,Kina H,Ucer M,Salamat MS,Baskaya MK. J Surg Case Rep.2018 Aug 20;2018(8):rjy212.
 • Endoscopic Endonasal Transclival Resection Of The Upper Clival Meningioma: Technical Note. Omur Gunaldi, Hakan Kina, Osman Tanriverdi, Uzay Erdogan, Lutfi Sinasi Postalci. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.17010-16.4
 • Late Postoperative Rhinological Complications After Microscopic Transnasal Hypophysectomy. Lütfi Postalcı, İbrahim Erdim, Bülent Demirgil, Ömür Günaldı, Murad Asiltürk, Hakan Demirci, Hakan Kına, Uzay Erdoğan, Mine Yazıcı, Erhan Emel. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.15754-15.1
 • Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Surgery: A Retrospective  Evaluation of 100 Cases. Murat Kiraz, Ömür Günaldı, Osman Tanrıverdi, Hakan Kına, Zahide Mine Yazıcı, Meral Mert, Mutlu Niyazoğlu, Bekir Tuğcu. J Nervous Sys Surgery 2015; 5(1-2):1-7
 •  Neurosurgery Intensive Care Unit Infections; Single Center Retrospective Study. Omur Gunaldi, Hakan Kina, Lütfi Postalcı, Uzay Erdoğan, Ahmet Kayhan, Hanife Dikay, Yıldız Okuturlar. Paripex - Indian Journal Of  Research Volume : 4 | Issue : 3 | Mar 2015
 • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 • All Levels Pedicle Screw For Decompression And Correction In Degenerative Lumbar Spine Scoliosis: Short-Term Results. Uzay Erdogan, Hakan Kina, Orhun M. Cevik, A. Ender Ofluoglu. The Journal Of Turkish Spinal Surgery. Volume: 26  Number: 3  July 2015 Pp. 211-219
 • Spinal Hydatid Disease: Three Cases Presentation. Ömür Günaldi, Ender Ali Ofluoğlu, Hakan Kina, Lütfi Şinasi Postalci, Hidayet Akdemir. The Journal Of  Turkish Spinal Surgery  Volume: 24 Number: 4 October 2013 Pp. 309-316
 • Spina Bifida. Serhat Şevki Baydin, Hakan Kina, Sevda Baydin, Hüseyin Canaz, Erhan Emel, İbrahim Alataş. Kadın Hastalıkları ve Doğum Çocuk Hastalıkları Ve Çocuk Cerrahisi Dergisi 5 (2): 2013
 • Yenidoğan Hemorajik Sakrokoksigeal Teratom: Olgu Sunumu Fatih Mete, Osman Akdemir, Hakan Kına, Serhat Baydın, Hüseyin Canaz, İbrahim Alataş. Maltepe Tıp Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3 / Aralık 2013 24-27
 • Lumbar Intradural Disc Herniation; A Case Report. Uzay Erdoğan, Hakan Kına, Ömür Günaldı, Lütfi Şinasi Postalcı, Erhan Emel, Ali Ender Ofluoğlu. The Journal Of Turkish Spinal Surgery  Volume: 25  Number: 4  October 2014 Pp. 301-304
 • Tethered Kord Sendromu ve Cerrahi Yaklaşım. Hakan Kına, Sevda Baydın, Hüseyin Canaz, Serhat Şevki Baydın, Hakan Demirci, İbrahim Alataş. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 4 (2): 78-81, 2014
 • Ventrikülo-Peritoneal Şant Cerrahisi Sonrası Bilateral Kronik Ossifiye Subdural Hematom. Hakan Kına, Uzay Erdoğan, Lütfi Şinasi Postacı, Ömür Günaldı. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Cilt: 6 Sayı: 6 Kasım - Aralık 2014
 • Servikal Kordun Penetran Bıçak Yaralanması: Olgu Sunumu. Hakan Kına, Uzay Erdoğan, Ahmet Kayhan, Ömür Günaldı, Erhan Emel İksst Dergisi 8 (1): 45-47, 2016
 • Our Clinical Experiences: Thoracic Outlet Syndrome. Uzay Erdogan, Hakan Kina, M.Orhun Çevik, Aykut Akpinar, Erhan Emel, A. Ender Ofluoglu. The Journal Of Turkish Spinal Surgery  Volume: 26 Number: 3 July 2015 Pp. 221-227
 • All Levels Pedicle Screw For Decompression And Correction In Degenerative Lumbar Spine Scoliosis: Short-Term Results. Uzay Erdogan, Hakan Kina, Orhun M. Cevik, A. Ender Ofluoglu. The Journal Of Turkish Spinal Surgery. Volume: 26  Number: 3  July 2015 Pp. 211-219
 • Karpal Tünel Sendromu. Uzay Erdoğan, Aykut Akpınar, Hakan Kına. Klinik Tıp Aile Hekimliği Cilt: 7 Sayı: 6 Kasım - Aralık 2015. Sf.11-14


            ULUSLARARASI KONGRELERDE YAPILAN SÖZLÜ SUNUM VE POSTERLER

 • Case Report: Supratentorial Metastas In Medulloblastom. H. Demirci, A. Güngör, H. Kina, B. Hergünsel, S. Baydin, B. Tugcu, E. Emel. Eans Annual Meeting . 11-14 November 2013 Tel Aviv/ Israel
 • Case Report: Aggressive Surgery For Sacral Chordoma. H. Kina, H. Demirci, B. Hergünsel, A. Güngör, B. Erkan,  A.E. Ofluoglu, E. Emel.  Eans Annual Meeting . 11-14 November 2013 Tel Aviv/ Israel
 • Complications In Transnasal Transsphenoidal Adenoctomy. Evaluation Of 113 Patients H. Demirci, L. Postalci, B. Demirgil, M. Asiltürk, S. Baydin, B. Hergünsel, A. Güngör, H. Kina, B. Erkan, E. Emel. Eans Annual Meeting . 11-14 November 2013 Tel Aviv/ Israel
 • Evaluation of Spinopelvic Parameters in Patients with Recurrent Lumbar Disc Herniation Osman Orman, Ömer Özel, Ali Ender Ofl uoğlu, Hakan Kına, Akın Gökçedağ, Erhan Emel. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery August 20-25, 2017, Istanbul, Turkey.
 • Retrospective Analyse of 64 Cases with Trigeminal Neuralgia Which has Been Applied Microvascular Decompression Surgery. Lütfi Şinasi Postalcı, Hasan Burak Gündüz, Hakan Kına, Erhan Emel, Bekir Tuğcu, Ömür Günaldı. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery August 20-25, 2017,  Istanbul, Turkey.

 

         ULUSAL KONGRELERDE YAPILAN SÖZLÜ SUNUM VE POSTERLER

 • Multiple Intracranial Aneurysms: Analysis Of 128 Cases. Bülent Timur Demirgil, Hakan Demirci, Murad Asiltürk, Lütfi Şinasi Postalcı, Anas Abdallah, Hakan Kına, Batu Hergünsel, Abuzer Güngör, Şevki Serhat Baydın.  Oral Presentation. 27th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 12-16 April 2013 Antalya / Turkey.

 

 • Retrospective Evaluation Of 33 Patients With Cranial And Spinal Cavernous Malformation. Lütfi Şinasi Postalcı, Hakan Kına, Ömer Batu Hergünsel, Ali Ender Ofluoğlu. Oral Presentation. 27th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 12-16 April 2013 Antalya / Turkey.
 • Syringopleural Shunt Induced Symptomatic Recurrent Pleural Effusion: Two Case Reports. Abuzer Güngör, Bülent Timur Demirgil, Şevki Serhat Baydın, Hakan Kına, Hakan Demirci, Erhan Emel. Poster Presentation. 27th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 12-16 April 2013 Antalya / Turkey.
 • Twin Meningomyelocele: A Rare Case Report. Serhat Baydın, Hakan Kına, İbrahim Alataş, Merih Çetinkaya, Gökhan Büyükkale, Tayfun Aldemir, Erhan Emel. Poster Presentation. 27th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 12-16 April 2013 Antalya / Turkey.
 • Bilateral Cronic Ossified Subdural Haematoma After Ventriculo-Peritoneal Shunt Surgery. Hakan Kına, Ömer Batu Hergünsel, Lütfi Şinasi Postalcı. Poster Presentation. 27th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 12-16 April 2013 Antalya / Turkey.
 • 4 Cases Of Coccyx Fracture: Clinical Evaluation And Treatment. Baran Bozkurt, Hakan Kına, Ali Ender Ofluoğlu, Bekir Tuğcu, Bülent Timur Demirgil, Erhan Emel. Oral Presentation. 27th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 12-16 April 2013 Antalya / Turkey.
 • Radiological and Clinical Evaluation of polyetheretherketone Cages and Autologous Lamina Grafts in Lumbar TLIF Technique. Hakan Demirci, Ender Ofluoğlu, Hakan Kına, Abuzer Güngör, Batu Hergünsel, Akın Gökçedağ, Ömür Günaldı, Erhan Emel. Oral Presentation. 9th Nervous System Surgery Congress. 26-29 October 2013 Antalya / Turkey.
 • Neurosurgery Intensive Care Unit Infections; Retrospective Study. Hakan Kına, Ömür Günaldı, Bekir Tuğcu, Hakan Demirci, Hanife Dikay, Ali Ender Ofluoğlu, Erhan Emel. Oral Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Intracranial Meningiomas: Analysis Of 356 Cases. Oral Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Late Postoperative Oronasal Complications After Microscopic Transnasal Hypophysectomy. Lütfü Postalcı, İbrahim Erdim, Bülent Demirgil, Murad Asiltürk, Hakan Kına, Ömür Günaldı, Ender Ofluoğlu, Erhan Emel. Oral Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Ophthalmic Segment Aneurysms: Evaluation Of 26 Cases. Bülent Timur Demirgil, Lütfi Şinasi Postalcı, Hakan Kına, Hakan Demirci, Erhan Emel. Oral Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • The Role Of Dynamic Myelography in Diagnosis And Treatment With Lumbar Instability. Erhan Emel, Hakan Kına, Ömür Günaldı, Bekir Tuğcu, Hakan Demirci, Baran Bozkurt,  Ali Ender Ofluoğlu. Oral Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Arteriovenous Malformations: Retrospective Analyses With Operated 30 Cases. Bülent Timur Demirgil, Lütfi Şinasi Postalcı, Hakan Kına, Hakan Demirci, Erhan Emel. Oral Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Early Complication Of Cervical Disc Herniation: Case Report. Hakan Kına, Hakan Demirci, Ömür Günaldı, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Thoracic Outlet Syndrome: Report Of Two Cases. Erhan Emel, Hakan Kına, Ömür Günaldı, Hakan Demirci, Bekir Tuğcu, Ali Ender Ofluoğlu. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • A Rare Case: Lumbar Intradural Disc Herniation. Ali Ender Ofluoğlu, Hakan Kına, Ömür Günaldı, Bekir Tuğcu, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Ulnar Schwannoma: Case Report. Erhan Emel, Hakan Kına, Ömür Günaldı, Bekir Tuğcu, Hakan Demirci, Ali Ender Ofluoğlu. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Can Royal Jelly Prevent Epidural Fibrosis Development After Laminectomy? Ömür Günaldı, Hakan Kına, Bekir Tuğcu, Yusuf Kenan Dağlıoğlu, Lütfi Şinasi Postalcı, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Effect Of Propolis Aplication On Postlaminectomy Fibrosis: An Experimental Study. Ömür Günaldı, Hakan Kına, Bekir Tuğcu, Şeyda Erdoğan,  Lütfi Şinasi Postalcı, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Recurrent  Lumbar Disc Herniation: Evaluation Of 152 Cases. Hakan Kına, Ömür Günaldı, Ali Ender Ofluoğlu, Bekir Tuğcu, Lütfi Şinasi Postalcı, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Assessment Of The Antimicrobial Effect Of Propolis in Implant-Related Spinal Infections in Rats. Ömür Günaldı, Hakan Kına, Bekir Tuğcu, Yusuf Kenan Dağlıoğlu, Lütfi Şinasi Postalcı, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Orbitofrontal Fibrous Dysplasia: A Case Report. Bülent Timur Demirgil, Hakan Kına, Lütfi Şinasi Postalcı, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Hemifacial Spasm Accompanied By Epidermoid Tumor. Bülent Timur Demirgil, Hakan Kına, Lütfi Şinasi Postalcı, Hakan Demirci, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Olfactory Groove Meningioma. Hakan Kına, Ömür Günaldı, Bekir Tuğcu, Bülent Timur Demirgil, Lütfi Şinasi Postalcı, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Central Neurocytomas: 10 Evaluation Of Cases. Hakan Kına, Bekir Tuğcu, Ömür Günaldı, Murad Asiltürk, Bülent Timur Demirgil, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Underwater Drainage System Set Up. Hakan Demirci, Hakan Kina, Hasan Idil, Erhan Emel. Poster Presentation. 28th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 4-8 April 2014 Antalya / Turkey.
 • Sacral Chordoma: Report Of 3 Cases. Hakan Kına, Buruç Erkan, Ahmet Kayhan, Uzay Erdoğan, Erhan Emel, Ali Ender Ofluoğlu. Poster Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Craniopharyngiomas Surgery With Transcranial Approach. Hakan Kına, Lütfü Postalcı, Bülent Demirgil, Murad Asiltürk, Ömür Günaldı, Bekir Tuğcu, Ahmet Akbaş. Oral Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Shunt Revisions. Hakan Kına, Ahmet Akbaş, Ahmet Kayhan, Ömür Günaldı, Lütfi Şinasi Postalcı, Bekir Tuğcu. Oral Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.

 

 • All Levels Pedicle Screw For Decompression And Correction In Degenerative Lumbar Spine Scoliosis. Hakan Kına, Ahmet Kayhan, Uzay Erdoğan, Ahmet Akbaş, Ozan Haşimoğlu, Erhan Emel, Ali Ender Ofluoğlu. Oral Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Glossopharingeal Neuralgia: A Case Report. Hakan Kına, Lütfi Şinasi Postalcı, Eyüp Varol, Ahmet Akbaş, Bekir Tuğcu. Poster Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Vision Loss Caused By Oil With Transsphenoidal Microscopic Pituitary Adenoma Surgery: A Case Report. Ömür Günaldı, Lütfi Şinasi Postalcı, Buruç Erkan, Hakan Kına, Ozan Haşimoğlu. Poster Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Parasellar Mesenchymal Chondrosarcoma. Hakan Kına, Lütfi Şinasi Postalcı, Ömür Günaldı, Ahmet Akbaş, Bülent Timur Demirgil. Poster Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Visual Improved After Cupping That A Method Of Alternative Medicine With Pseudotumor Cerebri Patients And Potential Impact Mechanism. Ömür Günaldı, Hakan Kına, Uzay Erdoğan, Lütfi Şinasi Postalcı, Ahmet Kayhan. Poster Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Thoracal Solitary Plasmacytoma. Hakan Kına, Ahmet Akbaş, Lütfi Şinasi Postalcı, Uzay Erdoğan, Ali Ender Ofluoğlu. Poster Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Epidermoid Cyst Localized At Bone: 2 Case. Hakan Kına, Ömür Günaldı, Lütfi Şinasi Postalcı, Ahmet Akbaş, Bekir Tuğcu. Poster Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Atlantoaxial Bone Metastasis. Hakan Kına, Ahmet Kayhan, Uzay Erdoğan, Buruç Erkan, Ali Ender Ofluoğlu. Poster Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Postoperative Epidural Abscess. Hakan Kına, Ahmet Akbaş, Lütfi Şinasi Postalcı, Eyüp Varol, Ömür Günaldı, Ozan Haşimoğlu. Poster Presentation. 29th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 17-21 April 2015 Antalya / Turkey.
 • Evaluation Of Spinopelvic Parameters in Patients With Recurrent Lumbar Disc Herniation. Hakan Kına, Osman Orman, Ahmet Akbaş, Ali Ender Ofluoğlu. Oral Presentation. 11th Nervous System Surgery Congress. 5-8 November 2015 Antalya / Turkey.
 • Fenestrations Of The Internal Carotid Artery. Bülent Timur Demirgil, Hakan Kına, Ahmet Akbaş. Oral Presentation. 11th Nervous System Surgery Congress. 5-8 November 2015 Antalya / Turkey.
 • The Intracranial Absess Occured After Performing Deep Brain Stimulation Surgery. Ömer Batu Hergünsel, Ozan Haşimoğlu, Hakan Kına, Bekir Tuğcu. Poster Presentation. 11th Nervous System Surgery Congress. 5-8 November 2015 Antalya / Turkey.
 • Spontaneous Spinal Epidural Hematoma. Hakan Kına, Hakan Demirci, Bekir Tuğcu. Poster Presentation. 11th Nervous System Surgery Congress. 5-8 November 2015 Antalya / Turkey.
 • Contrecoup Fracture And Contusion: Case Report. Eyüp Varol, Ozan Haşimoğlu, Uzay Erdoğan, Hakan Kına. Poster Presentation. 11th Nervous System Surgery Congress. 5-8 November 2015 Antalya / Turkey.
 • Endoscopic Endonasal Transclival Resection Of The Upper Clival Meningioma: Technical Note. Omur Gunaldi, Hakan Kina, Osman Tanriverdi, Uzay Erdogan, Lutfi Sinasi Postalci. Oral Presentation. 30th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 8-12 April 2016 Antalya / Turkey.
 • Intraventricular Cavernoma Mimicking Meningioma: Case Reports. Ahmet Akbaş, Hakan Kına, Bulent Timur Demirgil. Poster Presentation. 30th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 8-12 April 2016 Antalya / Turkey.
 • İntraventricular Lymphoma: Case Report. Ahmet Akbaş, Hakan Kına, Lutfi Şinasi Postalcı, Bekir Tuğcu. Poster Presentation. 30th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 8-12 April 2016 Antalya / Turkey.
 • Atypical Cervical Spondylotic Myelopathy Accompanying Hemiparesis: Case Report. Ali Ender Ofluoğlu, Eyup Varol, Hakan Kına, Hayrunisa Dilek Ataklı. Poster Presentation. 30th Turkish Neurosurgical Society Annual Scientific Meeting. 8-12 April 2016 Antalya / Turkey.

         KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Serebral Plastisite. Uzay Erdoğan, Hakan Kina. Şant Cerrahisi. Ed. Ömür Günaldı, Erhan Emel. İstanbul: Selen Yayınevi, 21-27: 2014
 • Hidrosefali Genetiği. Uzay Erdoğan, Hakan Kina. Şant Cerrahisi. Ed. Ömür Günaldı, Erhan Emel. İstanbul: Selen Yayınevi, 47-55: 2014
 • Düşük Basınçlı Hidrosefali. Uzay Erdoğan, Hakan Kina. Şant Cerrahisi. Ed. Ömür Günaldı, Erhan Emel. İstanbul: Selen Yayınevi, 93-97: 2014