Doç. Dr.Hakan Levent Gül

  • İlgi Alanları
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Epilepsi
  • Parkinson hastalığı
  • Demans
  • Hareket bozuklukları
  • Beyin damar hastalıkları
  • Uyku bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
1991-1998 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıp Eğitimi
2002 - 2006 - Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Uzmanlık Eğitimi
2007 - Doçentlik(Üniversitelerarası kurul)

Deneyim
Maltepe Ersoy Hastanesi, Nisan 2016-Ağustos 2021
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji A.D.’nda Yardımcı Doçent ve A.D. Başkanlığı, Şubat 2014-Şubat 2016
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji A.D. Nöroloji Uzmanı, Kasım 2013
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde Başasistanlık, Ağustos 2010-Ekim 2013
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı, 2009-2010
Karaman Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı, Nisan-Ekim 2009
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı, 2008-2009
Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Kliniği (Askerlik Görevi), 2007-2008
Sahva Reşitpaşa Diyaliz Merkezi Sorumlu Hekimliği, Temsa Mitsubishi ve Komatsu İş Makinaları Birimlerinde İşyeri
Hekimliği, 2000-2002
Çeşitli özel hastane ve kliniklerde nöbet ve poliklinik hizmetleri (Edirne, İstanbul), 1998-2000

Kurs ve Konferanslar
Trafik Kazalarında İlk ve Acil Yardım Sertifikası-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifikası-Edirne Tabipler Odası
İşyeri Hekimliği B Tipi Sertifikası-İstanbul Tabipler Odası
Hemodiyaliz Sorumlu Hekimliği Sertifikası-Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği ve Hemodiyaliz Ünitesi (6 aylık eğitim)
EEG Eğitim Belgesi-Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
EMG Eğitim Belgesi- Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Transkranial Doppler USG Eğitimi-Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, Eskişehir

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Türk Geriatri Derneği
Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu Üyeliği
Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu Üyeliği
Nörosonoloji Çalışma Grubu Üyeliği
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabipler Odası

Ödüller
1 - 50.Ulusal Nöroloji Kongresi 2014- Sözel Bildiri 2.lik ödülü(Migrende GON Blokajının Etkinliği: Plasebo Kontrollü. H.Levent Gül, Ö. Karadaş, Levent Ertuğrul İnan. 50.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 2014)
2 - Takdirname, İstanbul Valiliği,2009

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Scı,Sscı,Arts And Humanities)

 

A.1 Gül Hakan Levent,Erten Sebahattın,Gül Sule Karabulut,Dama Davut,Inan Nurten(2016). Evaluating Efficacy Of Pregabalin İn Oncology Patients With Neuropathic Pain. Türkiyefiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Dergisi, 63(2), Doi: 10.5152/Tftrd.2015.78889, (Kontrol No:1415542)

A.2 Ömer Karadas,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul (2013). Lidocaine İnjection Ofpericranial Myofascial Trigger Points İn The Treatment Of Frequent Episodic Tension-Type Headache.The Journal Of Headache And Pain, 14(1), 1-8., Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1186/1129-2377-14-44,(Kontrol No: 1414683)

A.3 Akarsu Selım,Karadas Ömer,Tok Fatıh,Gül Hakan Levent,Eroglu Erdal (2015). Singleversus Repetitive İnjection Of Lignocaine İn The Management Of Carpal Tunnel Syndrome – Arandomized Controlled Trial. Journal Of Hand Surgery (European Volume), 40(2), 179-183., Atıfsayısı: 1, Doi: 10.1177/1753193413517326, (Kontrol No: 1415251)

A.4 Gül Hakan Levent,Ömer Karadas,Arslan Alper,Ülkü Türk Börü (2012). Carotid Arterydissection Caused By An Amusement Activity Called Typhoon.. Journal Of Neurologıcalscıences-Turkısh, 29(2), 439-441., (Kontrol No: 1389069)

A.5 Yıldırım Serhan,Rahsan Advıye Inan,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2016). Acutemotor Axonal Neuropathy (Aman) With Motor Conduction Blocks In Childhood; Case Report.Iranian Journal Of Child Neurogy, 1(10), 70-72., (Kontrol No: 1830181)

A.6 Ömer Karadas,Gül Hakan Levent,Bılgın Öztürk,Eroglu Erdal,Demırkaya Seref (2014).The Effects Of Topiramate Therapy On Cerebral Metabolism İn Migraine With Aura Patients. Turkishneurosurgery, 24(5), 704-709., Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.9059-13.1, (Kontrol No: 1414957)

A.7 Ülkü Türk Börü,Gül Hakan Levent,Tasdemır Mustafa (2009). A Hospital-Based Study Onlong-Term Mortality And Predictive Factors After Spontaneous İntracerebral Hemorrhage Fromturkey. Neurology Asia, 14, 11-14., Atıf Sayısı: 3, (Kontrol No: 1388900)

A.8 Sule Karabulut Gül,Ahmet Fatıh Oruç,Gedık Duygu,Gül Hakan Levent,Aksu Atınç,Mayadaglı Alpaslan (2014). Gorham’s Disease That Gave Response To Radiotherapy. Journalof Cancer Treatment And Research, 2(5), 45, Doi10.11648/J.Jctr.20140205.11 , (Kontrol No:1415029)

A.9 Yıldız Zeynep,Gül Hakan Levent,Ülkü Türk Börü (2013). Metabolic Syndrome Frequencyand Its Effect On Mortality İn Ischemic Stroke. Turkish Journal Of Cerebrovascular Diseases, 19(3), 88-94., Doi: 10.5505/Tbdhd.2013.69875 , (Kontrol No: 1414726)

A.10 Türk Börü Ülkü,Alp Recep,Sur Haydar,Gül Hakan Levent (2006). Prevelance Of Multiplesclerosis Door To Door Survey İn Maltepe,Istanbul,Turkey. Neuroepıdemıology, 27(1), 17-21.,Atıf Sayısı: 36, Doi: 10.1159/000093895 , (Kontrol No: 1386606)

A.11 Gül Hakan Levent,Ömer Karadas,Ak Leyla,Ülkü Türk Börü (2012). Izotretionin Tedavisinebaglı Gelisen Ensefalopati. Türkıye Klınıklerı Dermatolojı Dergısı, 22(2), 137-138., Atıfsayısı: 1, (Kontrol No: 1389105)

A.12 Gül Hakan Levent,Gökhan Evcılı,Ömer Karadas,Elıf Sultan Gül (2012). Geriatrikdepresyon Ve Iliskili Risk Etkenleri: Huzurevinde Kalan Yaslılarda Depresif Belirti Düzeyi.Journal Of Clınıcal And Analytıcal Medıcıne, 3(3), 302-304., (Kontrol No: 1388998)

A.13 Gül Hakan Levent,Hava Tutkan,Sultan Çagırıcı,Koçer Abdulkadır (2011). Acutebilateral Anterior Cerebral Artery Territory Infarction.Hakan Levent Gül,Hava Tutkan,Sultan Çağırıcı,Abdulkadir Koçer. Turkiye Klinikleri J Neur 2011;6(1):28-31

A.14 H.L.Gul, A.O.Ozon, O.Karadas, G.Koc, L.E.Inan. The Efficacy Of Greater Occipital Nerve Blockade İn Chronic Migraine: A Placebo-Controlled Study.Acta Neurol Scand 2016; 1–7,Doı: 10.1111/Ane.12716

A.15 Inan Levent Ertugrul,Inan Nurten,Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Erdemoglu Alıkemal,Türkel Yakup,Akyol Alı (2015). Greater Occipital Nerve Blockade For The Treatment Ofchronic Migraine: A Randomized, Multicenter, Double-Blind, And Placebo-Controlled Study. Actaneurologica Scandinavica, 132(4), 270-277., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.1111/Ane.12393, (Kontrol No:1415511)

A.16 Koçer Abdulkadır,Barutçu Irfan,Selçuk Atakay,Burcu Özdemırlı,Gül Hakan Levent,Karakaya Osman (2009). P Wave Duration Changes And Dispersion. A Risk Factor Or Autonomicdysfunction İn Stroke?. Neurosciences (Riyadh), 14(1), 14-8., Atıf Sayısı: 2, Doi: 21048567,(Kontrol No: 1386654)

A.17 Ömer Karadas,Ilker Hüseyın Ipekdal,Meteoglu Alı,Gül Hakan Levent (2011). Tinnitusve Tek Taraflı Bas Ve Boyun Agrısına Neden Olan İlerleyici Karotis Arter Diseksiyonu.. Kulak Burunbogaz Ihtısas Dergısı, 21(4), 237-240., Doi: 10.5606/Kbbihtisas.2011.034, (Kontrol No:1388982)

A.18 Gökhan Evcılı,Gül Hakan Levent,Ömer Karadas,Ülkü Türk Börü (2012). Karpal Tünelsendromu: Ön Tanılar Elektronöromiyografi İle Ne Oranda Dogrulanmakta?. Journal Ofclınıcal And Analytıcal Medıcıne, 3(4), 412-414., (Kontrol No: 1389011)

A.19 Karabulut Gül Sule,Mayadaglı Alpaslan,Özseker Nacıye,Koçak Mıhrıban,Oruç Ahmetfatıh,Gedık Duygu,Gül Hakan Levent,Aksu Atınç,Ekıcı Kemal (2014). Stereotacticradiotherapy İn The Treatment Of Cavernoma. Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences, 34(1), 29-32., Doi: 10.5336/Medsci.2013-33989, (Kontrol No: 1415344)

            A.20 Gul Sk, Tepetam H, Gul Hl. Duloxetine And Pregabalin İn Neuropathic Pain Of Lung Cancer Patients. Brain And Behavior.2020 Mar;10(3):E01527

 

 

7.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 

A20 Serhan Yıldırım,Gül Hakan Levent,Ülkü Türk Börü (2013). Non-Ketotik Hiperglisemiyebaglı Gelisen Hemikore-Hemiballizm. Türk Nöroloji Dergisi, 19(4), 153-154., Doi: 10.4274/Tnd.93546, (Kontrol No: 1414870)

A.21 Ömer Karadas,Babacan Avnı,Gül Hakan Levent,Ipekdal Hüseyın Ilker,Ülkü Türk Börü(2012). The Role Of Pericranial Muscles İn The Succesful Management Of Episodic Tension Typeheadache. Agrı - The Journal Of The Turkish Society Of Algology, 24(4), 153-158., Doi: 10.5505/Agri.2012.57704, (Kontrol No: 1389097)

A.22 Serhan Yıldırım,Ömer Faruk Tarhan,Ahmet Sükrü Kulualp,Gül Hakan Levent,Ülkütürk Börü (2013). Dekompresyon Hastalıgına Baglı Gelisen Beyin Sapı Infarktı. Türkıyeklınıklerı Nörolojı Dergısı, 8(3), 93-96., (Kontrol No: 1414832)

A.23 Sultan Çagırıcı,Koçer Abdulkadır,Gül Hakan Levent,Ülkü Türk Börü,Asıl Talıp(2012). Intracerebral Hemorrhage İn A Case Of Antiphospholipid Antibody Syndrome. Türk Beyındamar Hastalıkları Dergısı, 18(2), 42-44., (Kontrol No: 1414610)

 

7.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabındabasılan Bildiriler

 

B.1karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2011). Seizure Caused Byelectromagnetic Pollution: A Case Report. Efns(European Federation Of Neurological Societies), 18(P2362), 66-343., Doi: 10.1111/J.1468-1331.2011.03551.X (Poster) (Kontrol No: 1464528)

B.2karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Gül Hakan Levent,Öztürk Bılgın,Ulas Ümıt,Hıdır,Odabası Zekı (2011). Chronic Progressive Monomelic Sensory Neuropathy Of The Rightlower Extremity İn A 11-Year-Old Boy. Efns(European Federation Of Neurological Societies), (P1704), 66-343., Doi: 10.1111/J.1468-1331.2011.03551.X (Poster) (Kontrol No: 1464341)

B.3karadas Omer,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2012). Response To Topiramate Therapyin Different Types Of Headaches. Iıı.World Anestesia Convention(Nwac), 103(Suppl 2 ), 12 (Sözlübildiri) (Kontrol No: 1423230)

B.4karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Ulas Ümıt Hıdır,Odabası Zekı (2011). The Efficacy Ofbotulinum Toxin A Application İn Patients With Cervicogenic Headache. 15th Congress Ofınternational Headache Society, 31(P224), 1-216., Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster)(Kontrol No: 1468734)

B.5karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2011).Submandibular Gland Carcinoma Presenting With Trigeminal Neuralgia: Case Report. 15th Congressof International Headache Society, 31(P67), 1-216., Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster)(Kontrol No: 1469452)

B.6karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2011).Secondary Caugh Headache Due To Arnold Chiari Type-1 Malformation: Cese Report. 15th Congressof International Headache Society, 31(P5), 1-216., Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster)(Kontrol No: 1469445)

B.7  Karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Erdem Murat,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü(2011). The Relationship Of Anxiety And Depression Levels Wıth Alexithymia İn Patients Withmigraine And Frequent Episodic Tension Type Headache. 15th Congress Of International Headachesociety, 31(P101), 1-216., Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469439)

B.8karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Tok Fatıh,Öztürk Bılgın,Türk Börü Ülkü,Odabasızekı (2011). Effects Of Botulinum Toxin-A On Anxiety And Depression Levels İn Patients Withcervicogenic Headache. 15th Congress Of International Headache Society, 31(P6), 1-216., Doi:10.1177/0021955x11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469407)

B.9karadas Ömer,Köroglu Omaç,Tok Fatıh,Gül Hakan Levent,Ulas Ümıt Hıdır,Odabasızekı (2011). The Effectiveness Of Triamcinolone Acetonide With Repetetive Procaine Hcl İnjectionin The Management Of Carpal Tunnel Syndrome. European Neurological Society, 258(8-P485), 117,Doi: 10.1007/S00415-011-6177-8 (Poster) (Kontrol No: 1472666)

B.10karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Sütçügıl Levent,Türk Börü Ülkü,Odabası Zekı(2011). Efficiaccy Of Melatonin İn Chronic Tension Type Headache Patients And Effects On Anxietyand Depression. 15th Congress Of International Headache Society, 31(P42), 1-216., Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469525)

B.11ınan Levent Ertugrul,Inan Nurten,Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Erdemoglu Alıkemal,Türkel Yakup,Akyol Alı (2014). Greater Occipital Nerve Blockade With Bupivacaine Forthe Treatment Of Chronic Migraine:A Randomized, Multicenter And Placebo-Controlled Study.Efns(European Federation Of Neurological Societies), 19(Os2109), 52, Doi: 10.1111/J.1468-1331.2012.03888.X (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1423249)

B.12karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Gül Hakan Levent,Erdogan Ersın,Gökçıl Zekı,Odabası Zekı (2011). Predictive Value Of Motor Threshold And Cortical Silent Period On Outcomeafter Temporal Lobe Epilepsy Surgery. European Neurological Society, 258(8-P704), 192, Doi:10.1007/S00415-011-6177-8 (Poster) (Kontrol No: 1472644)

B.13karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Gül Hakan Levent,Tok Fatıh,Türk Börü Ülkü(2011). The Efficacy Of Local Lidocaine İnjection İn Patients With Frequent Episodic Tension-Typeheadache: A Randomized, Placebo-Controlled Double-Blind Clinical Trial. 15th Congress Ofınternational Headache Society, 31(P41), 1-216., Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster)(Kontrol No: 1469431)

B.14karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Ipekdal Hüseyın Ilker,Türk Börü Ülkü (2011).Botulinum Neuro-Toxin Type-A İn The Treatment Of Chronic Tension Type Headache Associated Withpericranial Tenderness. 15th Congress Of International Headache Society, 31(P43), 1-216., Doi:10.1177/0021955x11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469555)

B.15karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Gül Hakan Levent,Ulas Ümıt Hıdır,Türk Börüülkü,Odabası Zekı (2011). Nocturnal Headache Related With Melatonin Deficiency Due To Apineal Gland Cyst: Case Report. 15th Congress Of International Headache Society, 31(P4), 1-216.,Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469456)

B.16karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Karakoç Günes Ruhan (2011). Cough Headache May Bea Result And A Cause: Case Report. 15th Congress Of International Headache Society, 31(P7), 1-216., Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469564)

B.17karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Gül Hakan Levent,Ulas Ümıt Hıdır,Odabası Zekı(2011). Effıcıacy Of Local Lıdocaın Applıcatıon On Anxıety And Depressıon And Its Curatıve Effect Inpatıents Wıth Chronıc Tensıon Type Headache. 15th Congress Of International Headache Society, 31(P44), 1-216., Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469560)

B.18karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Ulas Ümıt Hıdır,Odabası Zekı (2011). The Efficacy Ofmelatonin İn Migraine Prophylaxis. 15th Congress Of International Headache Society, 31(P223),1-216., Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469234)

B.19karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Gül Hakan Levent,Erdogan Ersın,Gökçıl Zekı,Odabası Zekı (2011). Spectrum Of Surgical Complications Of Epilepsy Surgery: A Single-Centerstudy. Efns(European Federation Of Neurological Societies), 18(P2338), 66-343., Doi: 10.1111/J.1468-1331.2011.03551.X (Poster) (Kontrol No: 1464430)

B.20karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Omaç Özlem,Tok Fatıh,Odabası Zekı (2011). Evaluationof The Efficacy Of Procain Hcl İnjection İn Median Nerve Compression Neuropathy. Efns(Europeanfederation Of Neurological Societies), 18(P1685), 66-343., Doi: 10.1111/J.1468-1331.2011.03551.X (Poster) (Kontrol No: 1464409)

B.21karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Ipekdal Hüseyın Ilker,Türk Börü Ülkü (2011). Therole Of Pericranial Muscles İn The Succesful Management Of Episodic Tension Type Headache. Efns(European Federation Of Neurological Societies), 18(P1363), 66-343., Doi: 10.1111/J.1468-1331.2011.03551.X (Poster) (Kontrol No: 1464395)

B.22karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2011). The Effect Of Regular Drug Use According To Theeducation Levels Of The Patients İn İschemic Cerebrovascular Disease Development. Efns(Europeanfederation Of Neurological Societies), 18(P1188), 66-343., Doi: 10.1111/J.1468-

1331.2011.03551.X (Poster) (Kontrol No: 1464308)

B.23karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2011). Inferior Cervical Ganglion Blokage May Be Effectivein The Treatment Of Median Nerve Compression Neuropathy. Efns(European Federation Ofneurological Societies), 18(P1718), 66-343., Doi: 10.1111/J.1468-1331.2011.03551.X (Poster)(Kontrol No: 1464281)

B.24ınan Rahsan Advıye,Gül Hakan Levent,Yıldırım Serhan,Türk Börü Ülkü (2011).Neuroacanthocytosis: An Atypical Case Presentation. Efns(European Federation Of Neurologicalsocieties), 18(S2), 66-343., Doi: 10.1111/J.1468-1331.2011.03551.X (Poster) (Kontrol No:1464266)

B.25karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Gül Hakan Levent,Öztürk Bılgın,Ulas Ümıthıdır,Odabası Zekı (2011). The Effect Of Topiramate On Cognitive Functions İn Patients Withmigraine And Evaluation Of Treatment Efficacy. 15th Congress Of International Headache Society,31(P37), 1-216., Doi: 10.1177/0021955x11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469257)

B.26gül Hakan Levent,Karadas Ömer,Inan Levent Ertugrul (2014). The Efficacy Of Greateroccipital Nerve Blockade İn Chronic And Episodic Migaine. Efns(European Federation Ofneurological Societies), 19(Pp1120), 422, Doi: 10.1111/J.1468-1331.2012.03888.X (Poster)(Kontrol No: 1448220)

B.27karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul,Inan Nurten (2013). Theefficacy Of 1 Session And 3 Sessions Of Greater Occipital Nerve Blockade İn Migraine Without Aura.Xxı World Congress Of Neurology, 333(1), 487-488., Doi: 10.1016/J.Jns.2013.07.1728 (Poster)(Kontrol No: 1448355)

B.28karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul,Inan Nurten (2013). Theefficacy Of Greater Occipital Nerve Blockade İn Chronic Migraine With Triptan Overuse. Xxı Worldcongress Of Neurology, 333(1), 487, Doi: 10.1016/J.Jns.2013.07.1727 (Poster) (Kontrol No:1448363)

B.29önal Burcu,Dama Davut,Gül Hakan Levent (2014). A Case Of Sjogren’s Dıseasepresentıng Wıth Transverse Myelıtıs. Efns(European Federation Of Neurological Societies),19(Pp2256), 549, Doi: 10.1111/J.1468-1331.2012.03888.X (Poster) (Kontrol No: 1448164)

B.30gül Hakan Levent,Karadas Ömer,Fırtına Serdar,Meteoglu Alı,Erdemoglu Alı Kemal,Özge Aynur,Inan Levent Ertugrul (2013). Sinus Headache's Relationship With Primaryheadaches; Clinical And Radiological Evaluation. Xxı World Congress Of Neurology, 333(1), 488-489., Doi: 10.1016/J.Jns.2013.07.1731 (Poster) (Kontrol No: 1448403)

B.31karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Rahsan Advıye,Türk Börü Ülkü (2012). Locallidocaine Treatment İn The Management Of Cubital Tunnel Syndrome. European Neurologicalsociety, 259(8-P517), 1766-1768., Doi: 10.1007/S00415-012-6609-0 (Poster) (Kontrol No:1453610)

B.32karabulut Gül Sule,Gül Hakan Levent,Karadas Ömer,Oruç Ahmet Fatıh,Gedık Duygu,Mayadaglı Alpaslan (2013). Radiotherapy İn Symptomatic Vertebral Hemangiomas.. Xxı Worldcongress Of Neurology, 333(1), 533, Doi: 10.1016/J.Jns.2013.07.1876 (Poster) (Kontrol No:1448434)

B.33karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Ulas Ümıt Hıdır,Kütükçü Yasar,Odabası Zekı (2012).The Efficacy Of Botulinum Toxin Type-A İn Chronic Migraine. European Federation Of Neurologicalsocieties, 19(P2555), 90-457., Doi: 10.1111/J.1468-1331.2012.03888.X (Poster) (Kontrol No:1453447)

B.34gül Hakan Levent,Karadas Ömer,Fırtına Serdar (2013). The Effect Of Topiramate Usage Oncognitive Functions İn A Case Of Alzheimer’s Disease. Alzheimer's Association 2013 Internationalconference,Boston/Us, 9(P1-395), 302-303., Doi: 10.1016/J.Jalz.2013.05.622 (Poster) (Kontrolno: 1448556)

B.35gül Hakan Levent,Karadas Ömer,Fırtına Serdar (2013). The Effect Of Vitamin B12treatment On Event Releated Endogen Potentials İn Alzheimer’s Disease. Alzheimer's Association2013 International Conference,Boston/Us, 9(P1-393), 302, Doi: 10.1016/J.Jalz.2013.05.620(Poster) (Kontrol No: 1448561)

B.36karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Özpınar Necatı,Fırtına Serdar (2013). The Effect Ofmelatonin On Lifespan İn The Model Organism: Caenorhabditis Elegans. Alzheimer's Association2013 International Conference,Boston/Us, 9(P1-029), 162, Doi: 10.1016/J.Jalz.2013.05.249(Poster) (Kontrol No: 1448570)

B.37karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul,Inan Nurten (2013). Theefficacy Of Greater Occipital Nerve Blockade İn Chronic Migraine, Chronic Tension Type Headache Andpatients Having Both Headaches. Xxı World Congress Of Neurology, 333(1), 488, Doi: 10.1016/J.Jns.2013.07.1730 (Poster) (Kontrol No: 1448417)

B.38gül Hakan Levent,Karadas Ömer,Fırtına Serdar (2013). The Effect Of Prophylacticmelatonin Usage On Cognitive Functions İn A Case Of Alzheimer’s Disease. Alzheimer's Association2013 International Conference,Boston/Us, 9(P1-396), 303, Doi: 10.1016/J.Jalz.2013.05.623(Poster) (Kontrol No: 1448531)

B.39karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Tutkan Hava,Öztürk Bılgın,Odabası Zekı (2012).Evaluation Of The Effectiveness Of Pregabaline İn Neurophatic Pain. European Federation Ofneurological Societies, 19(P2546), 90-457., Doi: 10.1111/J.1468-1331.2012.03888.X (Poster)(Kontrol No: 1453370)

B.40karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). Myofascial Mechanisms Regulation İs İmportant İnthe Treatment Of Patients With Episodic Tension-Type Headache. Iıı.World Anestesia Convention:Nwac, 103(2-P46), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453894)

B.41karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). Paın Control In Sınus Pathology Presentıngwıth Cluster Headache. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P45),3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453889)

B.42karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). Migraine Headache That Gave Complete Response Toisotretionin. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P44), 3-42. (Poster) (Kontrol No:1453877)

B.43karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). Fırst Attack Of Hemıplegıc Mıgraınepresentıng Wıth Aphasıa And Hemıplegıa. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P35), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453716)

B.44karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). Fırst Attack Of Hemıplegıc Mıgraınepresentıng Wıth Aphasıa And Hemıplegıa. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P35), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453716)

B.45tutkan Hava,Gül Hakan Levent,Karadas Ömer (2012). Autonomic Dysfunction İn Patientswith Multiple Sclerosis. European Federation Of Neurological Societies, 19(P1733), 90-457., Doi:10.1111/J.1468-1331.2012.03888.X (Poster) (Kontrol No: 1453464)

B.46ıpekdal Hüseyın Ilker,Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Gökcıl Zekı,Odabası Zekı(2012). Comparison Of Seizure Distribution And Eeg Recordings Of Epilepsy Patients.. 10theurepean Congress On Epileptology, 53(P480), 1-245., Doi: 10.1111/J.1528-1167.2012.03677.X(Poster) (Kontrol No: 1453255)

B.47karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). The Use Of Intranasal Lıdocaın In Clusterheadache Attack:Case Report. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P40), 3-42.(Poster) (Kontrol No: 1453796)

B.48karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Fırtına Serdar (2013). Effect Of Vitamin B12 Defficiencytreatment On Cognitive Functions İn Alzheimer’s Disease. Alzheimer's Association 2013ınternational Conference,Boston/Us, 9(P1-394), 302, Doi: 10.1016/J.Jalz.2013.05.621 (Poster)(Kontrol No: 1448537)

B.49karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Çembercı Çıgdem,Türk Börü Ülkü (2012). Theeffıcacy Of Intranasal Lıdocaın Applıcatıon In Tensıon Type Headache. Iıı.Worldanestesia Convention: Nwac, 103(2-P41), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453785)

B.50karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Fırtına Serdar (2013). Pro- And Anti-İnflammatorycytokines İn Alzheimer’s Disease And Vascular Demantia. Alzheimer's Association 2013ınternational Conference,Boston/Us, 9(P4-056), 722, Doi: 10.1016/J.Jalz.2013.05.1445 (Poster)

(Kontrol No: 1448574)

B.51karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Ulas Ümıt Hıdır,Kütükçü Yasar,Odabası Zekı (2012).Botulinum Neuro-Toxin Type-A İn The Treatment Of Migraine Associated With Pericranial Tenderness.European Neurological Society, 259(8-P624), 1766-1768., Doi: 10.1007/S00415-012-6609-0(Poster) (Kontrol No: 1453592)

B.52karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Çembercı Çıgdem,Öztürk Bılgın,Türk Börü Ülkü,Odabası Zekı (2012). The Efficacy Of İntranasal Lidocaine Application İn Migraine. Europeanneurological Society, 259(8-P625), 1766-1768., Doi: 10.1007/S00415-012-6609-0 (Poster)(Kontrol No: 1453564)

B.53karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul (2014). Greater Occıpıtalnerve Blockade In Cervıcogenıc Headache Assocıated Wıth Whıplash Injury: Twocase Reports. Efns(European Federation Of Neurological Societies), 19(Pp1124), 422, Doi:10.1111/J.1468-1331.2012.03888.X (Poster) (Kontrol No: 1448134)

B.54gül Hakan Levent,Karadas Ömer,Tutkan Hava,Öztürk Zekı Esat (2012). Primary Readingepilepsy: Case Report. 10th Eurepean Congress On Epileptology, 53(P477), 1-245., Doi: 10.1111/J.1528-1167.2012.03677.X (Poster) (Kontrol No: 1453266)

B.55gül Hakan Levent,Karadas Ömer (2014). Occıpıtal Neuralgıa That Gave Completeresponse To Greater Occıpıtal Nerve Blockade. Efns(European Federation Ofneurological Societies), 19(Pp1121), 422, Doi: 10.1111/J.1468-1331.2012.03888.X (Poster)(Kontrol No: 1448148)

B.56karadas Ömer,Ipekdal Hüseyın Ilker,Gül Hakan Levent (2012). Seizure Semiology Of Ahot Water Seizure Case. 10th Eurepean Congress On Epileptology, 53(P316), 1-245., Doi: 10.1111/J.1528-1167.2012.03677.X (Poster) (Kontrol No: 1453205)

B.57karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul (2014). Mıgraıne And Sınusheadache’s Sınus Ct Fındıngs. Efns(European Federation Of Neurological Societies), 19(Pp1125), 422, Doi: 10.1111/J.1468-1331.2012.03888.X (Poster) (Kontrol No: 1448155)

B.58karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). Trigeminal Nerve Blockade İn Pains Related Withsinusitis. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P49), 3-42. (Poster) (Kontrol No:1453940)

B.59karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). Treatment Approach İn Testicular Pain Occuring Aftercough. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P48), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453933)

B.60karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Duman Arda (2012). The Efficacy Of Supraorbital Nevre Blockade İn Migraine Therapy. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P39), 3-42. (Poster)(Kontrol No: 1453926)

B.61karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Duman Arda,Türk Börü Ülkü (2012). Greateroccıpıtal Nerve Blocage In Cervıcogenıc Headache Assocıated Wıth Whıplashınjury. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P38), 3-42. (Poster) (Kontrol No:1453910)

B.62karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). Lidocaine Application To Sphenopalatine Ganglion Forthe Treatment Of İdiopathic Trigeminal Neuralgia: Case Report. Iıı.World Anestesia Convention:Nwac, 103(2-P43), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453841)

B.63karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Gül Kerem (2012). Efficacy Of İnferior Cervical Ganglionblockade İn Ulnar Nerve Entrapment Neuropathy Treatment. Iıı.World Anestesia Convention:Nwac, 103(2-P42), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453832)

B.64karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). A Case Of Resıstant Sunct Gıvıng Responseto Superıor Cervıcal Ganglıon Blockade. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P36), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453747)

B.65karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2012). Evaluatıon Of The Effıcacyof Amıtrıptylıne In Neuropathıc Paın. Iıı.World Anestesia Convention: Nwac, 103(2-P37),3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453763)

 

 

7.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

 

Peripheral Interventionalmanagement İn Headache. Sprınger

The Role Of Other Peripheral Nerve Blocks. Ömer Karadaş, Hakan Levent Gul

Pages 35-43https://Link.Springer.Com/Book/10.1007/978-3-030-10853-3

 

 

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

D.1 Gül Hakan Levent,Ak Leyla,Karadas Ömer,Ülkü Türk Börü (2010). Paradoksik Embolinintranskranial Doppler İle Tesbit Edildigi İnme Olgusu. Kartal Egıtım Ve Arastırma Hastanesıtıp Dergısı, 21(2), 107-110. (Kontrol No: 1388928)

D.2 Mıhrıban Koçak,Nacıye Özseker,Mayadaglı Alpaslan,Ekıcı Kemal,Atınç Aksu,Gülhakan Levent (2011). Spinal Metastazlı Olgularda Cyberknife İle Ikinci Seri Isınlama.. Kartalegıtım Ve Arastırma Hastanesı Tıp Dergısı, 22(3), 145-150., Doi: 10.5505/Jkartaltr.2011.79037 (Kontrol No: 1389027)

D.3 Gül Hakan Levent,Koçer Emel,Çagırıcı Sultan,Tutkan Hava,Türk Börü Ülkü (2008).Patolojik Iki Taraflı Intraserebral Kalsifikasyonlar: Nörolojik Ve Psikiyatrik Degerlendirme.. Düzcetıp Fakültesı Dergısı(2), 22-25., Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 1386637)

D.4 Gül Hakan Levent,Koçer Abdulkadır,Haluk Sargın,Türk Börü Ülkü (2005). Hiperozmolarnon-Ketotik Hiperglisemiye Baglı Kore Ballismus. Endokrinolojide Yönelisler, 14(1), 24-25., Atıfsayısı: 1 (Kontrol No: 1386590)

D.5 Ömer Karadas,Gül Hakan Levent (2010). Iskemik Serebrovasküler Hastalıkta Düzenliantihipertansif İlaç Kullanımı İle Hastaların Egitim Düzeyleri Arasındaki İliski. Kartal Egıtım Vearastırma Hastanesı Tıp Dergısı, 21(3), 113-116. (Kontrol No: 1388937)

D.6 Sule Karabulut Gül,Ahmet Fatıh Oruç,Duygu Gedık,Gül Hakan Levent,Mayadaglıalpaslan,Beyhan Ceylaner Bıçakçı,Atınç Aksu,Ekıcı Kemal,Ömer Karadas (2012).Semptomatik Vertebral Hemanjiyomlarda Radyoterapinin Yeri. Kartal Egıtım Ve Arastırmahastanesı Tıp Dergısı, 23(2), 57-60., Doi: 10.5505/Jkartaltr.2012.27147 (Kontrol No:1389087)

D.7 Sule Karabulut Gül,Gül Hakan Levent,Ahmet Fatıh Oruç,Duygu Gedık,Mayadaglıalpaslan,Atınç Aksu,Beyhan Ceylaner Bıçakçı (2012). Radyasyon Onkolojisi Klinigiçalısanlarında Depresyon Ve Tükenmislik Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle Iliskisinindegerlendirilmesi. Kartal Egıtım Ve Arastırma Hastanesı Tıp Dergısı, 23(1), 11-17., Doi:10.5505/Jkartaltr.2012.05025 , Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1389074)

 

7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

E.1karadas Ömer,Tok Fatıh,Akarsu Selım,Gül Hakan Levent (2012). Karpal Tünelsendromu Tedavisinde Tek Ve Tekrartayan Lidokain Enjeksıyonla Rınınkarsılastırılması. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S12), (Kontrol No: 1473336)

E.2 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Ulas Ümıt Hıdır,Odabası Zekı (2011). Afazi Ve Hemiplejiile Prezente Olan İlk Atak Sporadik Hemiplejik Migren. 47.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(Ep341), 234,(Kontrol No: 1464134)

E.3 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Ipekdal Hüseyın Ilker,Türk Börü Ülkü (2011). Akutkonfüzyonel Migren Atagı Akut Sinüzitin Basınç Degisikligine Verdigi Yanıt Olabilir. 47.Ulusalnöroloji Kongresi, 1(Ep342), 234, (Kontrol No: 1464121)

E.4 Karadas Ömer,Babacan Avnı,Gül Hakan Levent,Ipekdal Hüseyın Ilker,Türk Börü Ülkü(2011). Epizodik Gerilim Tipi Basagrısının Basarılı Tedavisinde Perikranyal Kasların Rolü. 47. Ulusalnöroloji Kongresi, 1(S79), 41, (Kontrol No: 1415648)

E.5 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2011). Median Sinir Tuzak Nöropatisindeinferior Servikal Ganglion Blokaj Etkili Olabilir.. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S95), 49, (Kontrolno: 1415724)

E.6 Inan Rahsan Advıye,Yıldırım Serhan,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2011). Akutmotor İletim Blogu İle Ortaya Çıkan Bir Motor Aksonal Nöropati Olgusu. 47.Ulusal Nöroloji Kongresi,1(Ep390), 258, (Kontrol No: 1464074)

E.7 Inan Rahsan Advıye,Yıldırım Serhan,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2011). Servikalsinüs Traktı Nedeniyle Opere Olan Bir Als Vakasında Ayırıcı Tanı Sorunu. 47.Ulusal Nörolojikongresi, 1(Ep419), 273, (Kontrol No: 1464048)

E.8 Gül Hakan Levent,Koçer Abdulkadır,Ülkü Türk Börü (2003). Talamik Enfakta Baglı Tektaraflı Gözkapagı Retraksiyonu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P170), 330, (Kontrol No: 1473200)

E.9 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent (2012). Nöropatik Agrıda Amitiriptilinin Etkinliginindegerlendirilmesi. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S14), 13, (Kontrol No: 1423235)

E.10 Fırtına Burak,Karadas Ömer,Bek Semaı,Gül Hakan Levent,Odabası Zekı (2007).Parvovirüs B-19 Ve Ebv Ensefaliti Olgusu. 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, 13(5-1), 46-175., (Kontrolno: 1472773)

E.11 Gül Hakan Levent,Öztürk Zekı Esat,Türk Börü Ülkü (2004). Difteri-Tetanoz Asısı Sonrasıgelisen Akut Transvers Miyelit. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P284), 314, (Kontrol No: 1473001)

E.12 Koçer Abdulkadır,Cevdet Bılge,Tutkan Hava,Alp Recep,Lülecı Arda,Öztürk Esat,Çagırıcı Sultan,Ilhan Selen,Gül Hakan Levent,Ülkü Türk Börü (2004). Inme Oluszamanı Ve İnme Alt Tipleri Arasındaki İliski. Serebrovasküler Hastalıklar 2.Ulusal Kongresi, 20(10),17, (Kontrol No: 1473088)

E.13 Öztürk Zekı Esat,Gül Hakan Levent,Koçer Abdulkadır,Türk Börü Ülkü (2004).Depresyon İle Ortaya Çıkan Wilson Hastalıgı Vakası. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P156), 274,(Kontrol No: 1472992)

E.14 Gül Hakan Levent,Alp Recep,Koçer Abdulkadır,Ülkü Türk Börü (2003). Patolojikintrakranial Kalsifikasyonlar. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P61), 279, (Kontrol No: 1473210)

E.15 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul,Ulas Ümıt Hıdır,Kütükçü, Yasar,Odabası Zekı (2012). Kronik Migrende Botulinum Toksin Tip A Uygulamasının Etkinligi.48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S58), 31, (Kontrol No: 1423238)

E.16 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul,Türk Börü Ülkü (2012).Superior Servikal Ganglion Blokajına Yanıt Veren Dirençli Sunct Olgusu. 48.Ulusal Nörolojikongresi, 1(S60), 32, (Kontrol No: 1423240)

E.17 Gül Hakan Levent,Ilhan Selen,Cevdet Bılge,Koçer Abdulkadır,Ülkü Türk Börü (2003).Nonketotik Hiperglisemiye Baglı Kore-Ballismus Ve T1-Agırlıklı Mr Görüntülerinde Putaminalhiperintensite. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P436), 461, (Kontrol No: 1473191)

E.18 Karadas Ömer,Çembercı Çıgdem,Gül Hakan Levent,Advıye Inan Rahsan,Türk Börüülkü (2012). Migrende İntranazal Lidokain Uygulamasının Etkinligi. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S61), 32, (Kontrol No: 1423242)

E.19 Koçer Abdulkadır,Lülecı Arda,Alp Recep,Cevdet Bılge,Çagırıcı Sultan,Ilhan Selen,Öztürk Esat,Gül Hakan Levent,Tutkan Hava,Ülkü Türk Börü (2003). Migren Agrısınıetkileyen Faktörler Olarak Menstruasyon Ve Gebelik. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P356), 419,(Kontrol No: 1473171)

E.20 Gül Hakan Levent,Karadas Ömer,Türk Börü Ülkü (2012). Primer Okuma Epilepsisi:Olgusunumu. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S74), 38, (Kontrol No: 1423243)

E.21 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Erdemoglu Alı Kemal,Inan Levent Ertugrul (2012).Isotretionin İle Tam Kontrol Altına Alınan Migren Bas Agrısı. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(Ep39),81, (Kontrol No: 1477227)

E.22 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul (2013). Gon Blokajının Konikmigren,Kronik Gerilim Tipi Basagrısı Ve Her İki Basagrısının Birlikte Bulundugu Hastalardaki Etkinligi.49.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S55), 29, (Kontrol No: 1423244)

E.23 Tokaç Duygu,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2005). Beyin Sapı Tutulumuna Baglımenenjit Benzeri Bulgularla Ortaya Çıkan Bir Behçet Olgusu. 41.Ulusal Nöroloji Kongresi, (Kontrolno: 1472944)

E.24 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul (2013). Whiplash İnjury İliskiliservikojenik Bas Agrısında Büyük Oksipital Sinir Blokajı. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S52), 27,(Kontrol No: 1423246)

E.25 Gül Hakan Levent,Karadas Ömer,Inan Levent Ertugrul (2014). Migrende Gon Blokajınınetkinligi: Plasebo Kontrollü. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S6), 6, (Kontrol No: 1423251)

E.26 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul (2012). Küme Bas Agrısı İleprezente Olan Sinüs Patolojisinde Agrı Kontrolü. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(Ep38), 81, (Kontrolno: 1452641)

E.27 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Özpınar Necatı,Fırtına Serdar,Inan Levent Ertugrul(2014). Melatoninin Farklı Dozlarının Model Organizma Olan C.Elegans Hayat Döngüsü Üzerine Olanetkisi. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S62), 32, (Kontrol No: 1423252)

E.28 Gül Hakan Levent,Karadas Ömer,Yıldız Zeynep,Türk Börü Ülkü (2013). Spontanintraserebral Kanama Ve İskemik Serebrovasküler Hastalıkta Hipertansiyon Oranları Ve Mortalite.49. Ulusal Nörolojı Kongresı, 1(Bp11), 141, (Kontrol No: 1448267)

E.29 Tarhan Ömer Faruk,Bılgıç Adnan,Gül Hakan Levent,Saygılı Duygu,Türk Börü Ülkü(2012). Dekompresyon Sonucu Gelisen İnme Üzerine Bir Olgu Sunumu. 48.Ulusal Nörolojikongresi, 1(Ep144), 118, (Kontrol No: 1452417)

E.30 Bılgıç Adnan,Padır Nılay,Ramazanoglu Leyla,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü(2012). Santral Sinir Sisteminin Primer Anjiitisi. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(Ep336), 185,(Kontrol No: 1452313)

E.31 Bılgıç Adnan,Padır Nılay,Saygılı Duygu,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü (2012).Nörobehçet Olgusunda Hemorajik Serebrovasküler Hastalık. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(Ep310),175, (Kontrol No: 1452337)

E.32 Karadas Ömer,Leventoglu Alev,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul (2012).Elektromanyetik Alanda Ortaya Çıkan Epileptik Nöbet:Olgu Sunumu. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(Ep207), 141, (Kontrol No: 1452378)

E.33 Padır Nılay,Bılgıç Adnan,Sükrü Kulualp Ahmet,Gül Hakan Levent,Türk Börü Ülkü(2012). Radikülonevrit Bulguları İle Ortaya Çıkan Dissemine Tüberküloz Olgusu. 48.Ulusal Nörolojikongresi, 1(Ep421), 215, (Kontrol No: 1452191)

E.34 Karadas Ömer,Gül Hakan Levent,Inan Levent Ertugrul (2012). Idiyopatik Trigeminalnevralji Tedavisinde Sphenopalatin Gangliona Lidokain Uygulaması:Olgu Sunumu. 48.Ulusal Nörolojikongresi, 1(Ep52), 86, (Kontrol No: 1452495)

 

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal Kitap Bölümü Yazarlığı

Başağrısı Tanı Ve Tedavi Güncel Yaklaşımlar / Galenos Yayınevi-Kasım 2018, 2 Adet Bölüm Yazarlığı

 

8.         Projeler Dikkat Dagınıklıgı Olan Kisilerde Ögrenme Kabiliyeti Ve Odaklanma Düzeyini Arttırıcı Ve Belirleyici Medikal Elektronik Sistem Tasarımı., Tübıtak Projesı, Yürütücü, 01/02/2015