Prof. Dr.Hakan Levent Gül

  • İlgi Alanları
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Epilepsi
  • Parkinson hastalığı
  • Demans
  • Hareket bozuklukları
  • Beyin damar hastalıkları
  • Uyku bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
1991 - 1998 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıp Eğitimi
2002 - 2006 - Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Uzmanlık Eğitimi
2017 - Doçentlik (Üniversitelerarası kurul)

Deneyim
Medical Park Gebze Hastanesi, Eylül 2021 - Şubat 2022
Maltepe Ersoy Hastanesi, Nisan 2016-Ağustos 2021
Özel Sema Hastanesi, Kasım 2013 - Şubat 2016
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde Başasistanlık, Ağustos 2010-Ekim 2013
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı, 2009-2010
Karaman Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı, Nisan-Ekim 2009
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı, 2008-2009
Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Kliniği (Askerlik Görevi), 2007-2008
Sahva Reşitpaşa Diyaliz Merkezi Sorumlu Hekimliği, Temsa Mitsubishi ve Komatsu İş Makinaları Birimlerinde İşyeri Hekimliği, 2000-2002
Çeşitli özel hastane ve kliniklerde nöbet ve poliklinik hizmetleri (Edirne, İstanbul), 1998-2000

Kurs ve Konferanslar
Trafik Kazalarında İlk ve Acil Yardım Sertifikası-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifikası-Edirne Tabipler Odası
İşyeri Hekimliği B Tipi Sertifikası-İstanbul Tabipler Odası
Hemodiyaliz Sorumlu Hekimliği Sertifikası-Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği ve Hemodiyaliz Ünitesi (6 aylık eğitim)
EEG Eğitim Belgesi-Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
EMG Eğitim Belgesi- Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Transkranial Doppler USG Eğitimi-Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, Eskişehir

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Türk Geriatri Derneği
Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu Üyeliği
Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu Üyeliği
Nörosonoloji Çalışma Grubu Üyeliği
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabipler Odası

Ödüller
1-50.Ulusal Nöroloji Kongresi 2014- Sözel Bildiri 2.lik ödülü(Migrende GON Blokajının Etkinliği: Plasebo Kontrollü. H.Levent Gül, Ö. Karadaş, Levent Ertuğrul İnan. 50.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ 2014)
2-Takdirname, İstanbul Valiliği,2009

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

A.1 GÜL HAKAN LEVENT,ERTEN SEBAHATTIN,GÜL SULE KARABULUT,DAMA DAVUT,INAN NURTEN(2016). Evaluating Efficacy of Pregabalin in Oncology Patients with Neuropathic Pain. TürkiyeFiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, 63(2), Doi: 10.5152/tftrd.2015.78889, (Kontrol No:1415542)

A.2 ÖMER KARADAS,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL (2013). Lidocaine injection ofpericranial myofascial trigger points in the treatment of frequent episodic tension-type headache.The Journal of Headache and Pain, 14(1), 1-8., Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1186/1129-2377-14-44,(Kontrol No: 1414683)

A.3 AKARSU SELIM,KARADAS ÖMER,TOK FATIH,GÜL HAKAN LEVENT,EROGLU ERDAL (2015). Singleversus repetitive injection of lignocaine in the management of carpal tunnel syndrome – arandomized controlled trial. Journal of Hand Surgery (European Volume), 40(2), 179-183., AtıfSayısı: 1, Doi: 10.1177/1753193413517326, (Kontrol No: 1415251)

A.4 GÜL HAKAN LEVENT,ÖMER KARADAS,ARSLAN ALPER,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2012). Carotid ArteryDissection Caused By An Amusement Activity Called Typhoon.. JOURNAL OF NEUROLOGICALSCIENCES-TURKISH, 29(2), 439-441., (Kontrol No: 1389069)

A.5 YILDIRIM SERHAN,RAHSAN ADVIYE INAN,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2016). AcuteMotor Axonal Neuropathy (Aman) With Motor Conduction Blocks In Childhood; Case Report.Iranian Journal of Child Neurogy, 1(10), 70-72., (Kontrol No: 1830181)

A.6 ÖMER KARADAS,GÜL HAKAN LEVENT,BILGIN ÖZTÜRK,EROGLU ERDAL,DEMIRKAYA SEREF (2014).The effects of topiramate therapy on cerebral metabolism in migraine with aura patients. TurkishNeurosurgery, 24(5), 704-709., Doi: 10.5137/1019-5149.JTn.9059-13.1, (Kontrol No: 1414957)

A.7 ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ,GÜL HAKAN LEVENT,TASDEMIR MUSTAFA (2009). A hospital-based study onlong-term mortality and predictive factors after spontaneous intracerebral hemorrhage fromTurkey. Neurology Asia, 14, 11-14., Atıf Sayısı: 3, (Kontrol No: 1388900)

A.8 SULE KARABULUT GÜL,AHMET FATIH ORUÇ,GEDIK DUYGU,GÜL HAKAN LEVENT,AKSU ATINÇ,MAYADAGLI ALPASLAN (2014). Gorham’s Disease that Gave Response to Radiotherapy. Journalof Cancer Treatment and Research, 2(5), 45, Doi10.11648/j.jctr.20140205.11 , (Kontrol No:1415029)

A.9 YILDIZ ZEYNEP,GÜL HAKAN LEVENT,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2013). Metabolic Syndrome Frequencyand Its Effect on Mortality in Ischemic Stroke. Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, 19(3), 88-94., Doi: 10.5505/tbdhd.2013.69875 , (Kontrol No: 1414726)

A.10 TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ,ALP RECEP,SUR HAYDAR,GÜL HAKAN LEVENT (2006). Prevelance of multiplesclerosis door to door survey in Maltepe,Istanbul,Turkey. NEUROEPIDEMIOLOGY, 27(1), 17-21.,Atıf Sayısı: 36, Doi: 10.1159/000093895 , (Kontrol No: 1386606)

A.11 GÜL HAKAN LEVENT,ÖMER KARADAS,AK LEYLA,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2012). Izotretionin tedavisinebaglı gelisen ensefalopati. TÜRKIYE KLINIKLERI DERMATOLOJI DERGISI, 22(2), 137-138., AtıfSayısı: 1, (Kontrol No: 1389105)

A.12 GÜL HAKAN LEVENT,GÖKHAN EVCILI,ÖMER KARADAS,ELIF SULTAN GÜL (2012). GeriatrikDepresyon ve Iliskili Risk Etkenleri: Huzurevinde Kalan Yaslılarda Depresif Belirti Düzeyi.JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, 3(3), 302-304., (Kontrol No: 1388998)

A.13 GÜL HAKAN LEVENT,HAVA TUTKAN,SULTAN ÇAGIRICI,KOÇER ABDULKADIR (2011). AcuteBilateral Anterior Cerebral Artery Territory Infarction.Hakan Levent Gül,Hava Tutkan,Sultan Çağırıcı,Abdulkadir Koçer. Turkiye Klinikleri J Neur 2011;6(1):28-31

A.14 H.L.Gul, A.O.Ozon, O.Karadas, G.Koc, L.E.Inan. The efficacy of greater occipital nerve blockade in chronic migraine: A placebo-controlled study.Acta Neurol Scand 2016; 1–7,DOI: 10.1111/ane.12716

A.15 INAN LEVENT ERTUGRUL,INAN NURTEN,KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ERDEMOGLU ALIKEMAL,TÜRKEL YAKUP,AKYOL ALI (2015). Greater occipital nerve blockade for the treatment ofchronic migraine: a randomized, multicenter, double-blind, and placebo-controlled study. ActaNeurologica Scandinavica, 132(4), 270-277., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.1111/ane.12393, (Kontrol No:1415511)

A.16 KOÇER ABDULKADIR,BARUTÇU IRFAN,SELÇUK ATAKAY,BURCU ÖZDEMIRLI,GÜL HAKAN LEVENT,KARAKAYA OSMAN (2009). P wave duration changes and dispersion. A risk factor or autonomicdysfunction in stroke?. Neurosciences (Riyadh), 14(1), 14-8., Atıf Sayısı: 2, Doi: 21048567,(Kontrol No: 1386654)

A.17 ÖMER KARADAS,ILKER HÜSEYIN IPEKDAL,METEOGLU ALI,GÜL HAKAN LEVENT (2011). Tinnitusve tek taraflı bas ve boyun agrısına neden olan ilerleyici karotis arter diseksiyonu.. KULAK BURUNBOGAZ IHTISAS DERGISI, 21(4), 237-240., Doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.034, (Kontrol No:1388982)

A.18 GÖKHAN EVCILI,GÜL HAKAN LEVENT,ÖMER KARADAS,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2012). Karpal TünelSendromu: Ön Tanılar Elektronöromiyografi ile Ne Oranda Dogrulanmakta?. JOURNAL OFCLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, 3(4), 412-414., (Kontrol No: 1389011)

A.19 KARABULUT GÜL SULE,MAYADAGLI ALPASLAN,ÖZSEKER NACIYE,KOÇAK MIHRIBAN,ORUÇ AHMETFATIH,GEDIK DUYGU,GÜL HAKAN LEVENT,AKSU ATINÇ,EKICI KEMAL (2014). StereotacticRadiotherapy in the Treatment of Cavernoma. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 34(1), 29-32., Doi: 10.5336/medsci.2013-33989, (Kontrol No: 1415344)

            A.20 Gul SK, Tepetam H, Gul HL. Duloxetine and pregabalin in neuropathic pain of lung cancer patients. Brain and Behavior.2020 Mar;10(3):e01527

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

A20 SERHAN YILDIRIM,GÜL HAKAN LEVENT,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2013). Non-Ketotik HiperglisemiyeBaglı Gelisen Hemikore-Hemiballizm. Türk Nöroloji Dergisi, 19(4), 153-154., Doi: 10.4274/Tnd.93546, (Kontrol No: 1414870)

A.21 ÖMER KARADAS,BABACAN AVNI,GÜL HAKAN LEVENT,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ(2012). The role of pericranial muscles in the succesful management of episodic tension typeheadache. Agrı - The Journal of The Turkish Society of Algology, 24(4), 153-158., Doi: 10.5505/agri.2012.57704, (Kontrol No: 1389097)

A.22 SERHAN YILDIRIM,ÖMER FARUK TARHAN,AHMET SÜKRÜ KULUALP,GÜL HAKAN LEVENT,ÜLKÜTÜRK BÖRÜ (2013). Dekompresyon Hastalıgına Baglı Gelisen Beyin Sapı Infarktı. TÜRKIYEKLINIKLERI NÖROLOJI DERGISI, 8(3), 93-96., (Kontrol No: 1414832)

A.23 SULTAN ÇAGIRICI,KOÇER ABDULKADIR,GÜL HAKAN LEVENT,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ,ASIL TALIP(2012). Intracerebral hemorrhage in a case of antiphospholipid antibody syndrome. TÜRK BEYINDAMAR HASTALIKLARI DERGISI, 18(2), 42-44., (Kontrol No: 1414610)

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

 

B.1KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2011). Seizure caused byelectromagnetic pollution: a case report. EFNS(European Federation of Neurological Societies), 18(P2362), 66-343., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03551.x (Poster) (Kontrol No: 1464528)

B.2KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,GÜL HAKAN LEVENT,ÖZTÜRK BILGIN,ULAS ÜMIT,HIDIR,ODABASI ZEKI (2011). Chronic progressive monomelic sensory neuropathy of the rightlower extremity in a 11-year-old boy. EFNS(European Federation of Neurological Societies), (P1704), 66-343., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03551.x (Poster) (Kontrol No: 1464341)

B.3KARADAS OMER,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2012). Response to Topiramate therapyin different types of headaches. III.World Anestesia Convention(NWAC), 103(suppl 2 ), 12 (SözlüBildiri) (Kontrol No: 1423230)

B.4KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ULAS ÜMIT HIDIR,ODABASI ZEKI (2011). The efficacy ofbotulinum toxin a application in patients with cervicogenic headache. 15th Congress ofInternational Headache Society, 31(P224), 1-216., Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster)(Kontrol No: 1468734)

B.5KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2011).Submandibular gland carcinoma presenting with trigeminal neuralgia: case report. 15th Congressof International Headache Society, 31(P67), 1-216., Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster)(Kontrol No: 1469452)

B.6KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2011).Secondary caugh headache due to arnold chiari type-1 malformation: cese report. 15th Congressof International Headache Society, 31(P5), 1-216., Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster)(Kontrol No: 1469445)

B.7  KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,ERDEM MURAT,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ(2011). The relationship of anxiety and depression levels wıth alexithymia in patients withmigraine and frequent episodic tension type headache. 15th Congress of International HeadacheSociety, 31(P101), 1-216., Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469439)

B.8KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,TOK FATIH,ÖZTÜRK BILGIN,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ,ODABASIZEKI (2011). Effects of botulinum toxin-a on anxiety and depression levels in patients withcervicogenic headache. 15th Congress of International Headache Society, 31(P6), 1-216., Doi:10.1177/0021955X11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469407)

B.9KARADAS ÖMER,KÖROGLU OMAÇ,TOK FATIH,GÜL HAKAN LEVENT,ULAS ÜMIT HIDIR,ODABASIZEKI (2011). The effectiveness of triamcinolone acetonide with repetetive procaine HCL injectionin the management of carpal tunnel syndrome. European Neurological Society, 258(8-P485), 117,Doi: 10.1007/s00415-011-6177-8 (Poster) (Kontrol No: 1472666)

B.10KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,SÜTÇÜGIL LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ,ODABASI ZEKI(2011). Efficiaccy of melatonin in chronic tension type headache patients and effects on anxietyand depression. 15th Congress of International Headache Society, 31(P42), 1-216., Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469525)

B.11INAN LEVENT ERTUGRUL,INAN NURTEN,KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ERDEMOGLU ALIKEMAL,TÜRKEL YAKUP,AKYOL ALI (2014). Greater Occipital Nerve Blockade with Bupivacaine forthe Treatment of Chronic Migraine:A Randomized, Multicenter and Placebo-Controlled Study.EFNS(European Federation of Neurological Societies), 19(OS2109), 52, Doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03888.x (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1423249)

B.12KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,GÜL HAKAN LEVENT,ERDOGAN ERSIN,GÖKÇIL ZEKI,ODABASI ZEKI (2011). Predictive value of motor threshold and cortical silent period on outcomeafter temporal lobe epilepsy surgery. European Neurological Society, 258(8-P704), 192, Doi:10.1007/s00415-011-6177-8 (Poster) (Kontrol No: 1472644)

B.13KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,GÜL HAKAN LEVENT,TOK FATIH,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ(2011). The efficacy of local lidocaine injection in patients with frequent episodic tension-typeheadache: a randomized, placebo-controlled double-blind clinical trial. 15th Congress ofInternational Headache Society, 31(P41), 1-216., Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster)(Kontrol No: 1469431)

B.14KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2011).Botulinum neuro-toxin type-a in the treatment of chronic tension type headache associated withpericranial tenderness. 15th Congress of International Headache Society, 31(P43), 1-216., Doi:10.1177/0021955X11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469555)

B.15KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,GÜL HAKAN LEVENT,ULAS ÜMIT HIDIR,TÜRK BÖRÜÜLKÜ,ODABASI ZEKI (2011). Nocturnal headache related with melatonin deficiency due to apineal gland cyst: case report. 15th Congress of International Headache Society, 31(P4), 1-216.,Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469456)

B.16KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,KARAKOÇ GÜNES RUHAN (2011). Cough headache may bea result and a cause: case report. 15th Congress of International Headache Society, 31(P7), 1-216., Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469564)

B.17KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,GÜL HAKAN LEVENT,ULAS ÜMIT HIDIR,ODABASI ZEKI(2011). Effıcıacy of local lıdocaın applıcatıon on anxıety and depressıon and ıts curatıve effect ınpatıents wıth chronıc tensıon type headache. 15th Congress of International Headache Society, 31(P44), 1-216., Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469560)

B.18KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ULAS ÜMIT HIDIR,ODABASI ZEKI (2011). The efficacy ofmelatonin in migraine prophylaxis. 15th Congress of International Headache Society, 31(P223),1-216., Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469234)

B.19KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,GÜL HAKAN LEVENT,ERDOGAN ERSIN,GÖKÇIL ZEKI,ODABASI ZEKI (2011). Spectrum of surgical complications of epilepsy surgery: a single-centerstudy. EFNS(European Federation of Neurological Societies), 18(P2338), 66-343., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03551.x (Poster) (Kontrol No: 1464430)

B.20KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,OMAÇ ÖZLEM,TOK FATIH,ODABASI ZEKI (2011). Evaluationof the efficacy of procain hcl injection in median nerve compression neuropathy. EFNS(EuropeanFederation of Neurological Societies), 18(P1685), 66-343., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03551.x (Poster) (Kontrol No: 1464409)

B.21KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2011). Therole of pericranial muscles in the succesful management of episodic tension type headache. EFNS(European Federation of Neurological Societies), 18(P1363), 66-343., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03551.x (Poster) (Kontrol No: 1464395)

B.22KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2011). The effect of regular drug use according to theeducation levels of the patients in ischemic cerebrovascular disease development. EFNS(EuropeanFederation of Neurological Societies), 18(P1188), 66-343., Doi: 10.1111/j.1468-

1331.2011.03551.x (Poster) (Kontrol No: 1464308)

B.23KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2011). Inferior cervical ganglion blokage may be effectivein the treatment of median nerve compression neuropathy. EFNS(European Federation ofNeurological Societies), 18(P1718), 66-343., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03551.x (Poster)(Kontrol No: 1464281)

B.24INAN RAHSAN ADVIYE,GÜL HAKAN LEVENT,YILDIRIM SERHAN,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2011).Neuroacanthocytosis: An Atypical Case Presentation. EFNS(European Federation of NeurologicalSocieties), 18(S2), 66-343., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03551.x (Poster) (Kontrol No:1464266)

B.25KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,GÜL HAKAN LEVENT,ÖZTÜRK BILGIN,ULAS ÜMITHIDIR,ODABASI ZEKI (2011). The effect of topiramate on cognitive functions in patients withmigraine and evaluation of treatment efficacy. 15th Congress of International Headache Society,31(P37), 1-216., Doi: 10.1177/0021955X11414520 (Poster) (Kontrol No: 1469257)

B.26GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER,INAN LEVENT ERTUGRUL (2014). The Efficacy of GreaterOccipital Nerve Blockade in Chronic and Episodic Migaine. EFNS(European Federation ofNeurological Societies), 19(PP1120), 422, Doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03888.x (Poster)(Kontrol No: 1448220)

B.27KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL,INAN NURTEN (2013). Theefficacy of 1 session and 3 sessions of greater occipital nerve blockade in migraine without aura.XXI World Congress of Neurology, 333(1), 487-488., Doi: 10.1016/j.jns.2013.07.1728 (Poster)(Kontrol No: 1448355)

B.28KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL,INAN NURTEN (2013). Theefficacy of greater occipital nerve blockade in chronic migraine with triptan overuse. XXI WorldCongress of Neurology, 333(1), 487, Doi: 10.1016/j.jns.2013.07.1727 (Poster) (Kontrol No:1448363)

B.29ÖNAL BURCU,DAMA DAVUT,GÜL HAKAN LEVENT (2014). A CASE OF SJOGREN’S DISEASEPRESENTING WITH TRANSVERSE MYELITIS. EFNS(European Federation of Neurological Societies),19(PP2256), 549, Doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03888.x (Poster) (Kontrol No: 1448164)

B.30GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER,FIRTINA SERDAR,METEOGLU ALI,ERDEMOGLU ALI KEMAL,ÖZGE AYNUR,INAN LEVENT ERTUGRUL (2013). Sinus headache's relationship with primaryheadaches; clinical and radiological evaluation. XXI World Congress of Neurology, 333(1), 488-489., Doi: 10.1016/j.jns.2013.07.1731 (Poster) (Kontrol No: 1448403)

B.31KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN RAHSAN ADVIYE,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2012). Locallidocaine treatment in the management of cubital tunnel syndrome. European NeurologicalSociety, 259(8-P517), 1766-1768., Doi: 10.1007/s00415-012-6609-0 (Poster) (Kontrol No:1453610)

B.32KARABULUT GÜL SULE,GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER,ORUÇ AHMET FATIH,GEDIK DUYGU,MAYADAGLI ALPASLAN (2013). Radiotherapy in symptomatic vertebral hemangiomas.. XXI WorldCongress of Neurology, 333(1), 533, Doi: 10.1016/j.jns.2013.07.1876 (Poster) (Kontrol No:1448434)

B.33KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ULAS ÜMIT HIDIR,KÜTÜKÇÜ YASAR,ODABASI ZEKI (2012).The efficacy of botulinum toxin type-A in chronic migraine. European Federation of NeurologicalSocieties, 19(P2555), 90-457., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03888.x (Poster) (Kontrol No:1453447)

B.34GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER,FIRTINA SERDAR (2013). The effect of Topiramate usage oncognitive functions in a case of Alzheimer’s disease. Alzheimer's Association 2013 InternationalConference,Boston/US, 9(P1-395), 302-303., Doi: 10.1016/j.jalz.2013.05.622 (Poster) (KontrolNo: 1448556)

B.35GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER,FIRTINA SERDAR (2013). The effect of vitamin B12treatment on event releated endogen potentials in Alzheimer’s disease. Alzheimer's Association2013 International Conference,Boston/US, 9(P1-393), 302, Doi: 10.1016/j.jalz.2013.05.620(Poster) (Kontrol No: 1448561)

B.36KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ÖZPINAR NECATI,FIRTINA SERDAR (2013). The effect ofmelatonin on lifespan in the model organism: Caenorhabditis Elegans. Alzheimer's Association2013 International Conference,Boston/US, 9(P1-029), 162, Doi: 10.1016/j.jalz.2013.05.249(Poster) (Kontrol No: 1448570)

B.37KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL,INAN NURTEN (2013). Theefficacy of greater occipital nerve blockade in chronic migraine, chronic tension type headache andpatients having both headaches. XXI World Congress of Neurology, 333(1), 488, Doi: 10.1016/j.jns.2013.07.1730 (Poster) (Kontrol No: 1448417)

B.38GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER,FIRTINA SERDAR (2013). The effect of prophylacticmelatonin usage on cognitive functions in a case of Alzheimer’s disease. Alzheimer's Association2013 International Conference,Boston/US, 9(P1-396), 303, Doi: 10.1016/j.jalz.2013.05.623(Poster) (Kontrol No: 1448531)

B.39KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,TUTKAN HAVA,ÖZTÜRK BILGIN,ODABASI ZEKI (2012).Evaluation of the effectiveness of pregabaline in neurophatic pain. European Federation ofNeurological Societies, 19(P2546), 90-457., Doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03888.x (Poster)(Kontrol No: 1453370)

B.40KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). Myofascial mechanisms regulation is important inthe treatment of patients with episodic tension-type headache. III.World Anestesia Convention:NWAC, 103(2-P46), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453894)

B.41KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). PAIN CONTROL IN SINUS PATHOLOGY PRESENTINGWITH CLUSTER HEADACHE. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P45),3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453889)

B.42KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). Migraine headache that gave complete response toisotretionin. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P44), 3-42. (Poster) (Kontrol No:1453877)

B.43KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). FIRST ATTACK OF HEMIPLEGIC MIGRAINEPRESENTING WITH APHASIA AND HEMIPLEGIA. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P35), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453716)

B.44KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). FIRST ATTACK OF HEMIPLEGIC MIGRAINEPRESENTING WITH APHASIA AND HEMIPLEGIA. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P35), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453716)

B.45TUTKAN HAVA,GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER (2012). Autonomic dysfunction in patientswith multiple sclerosis. European Federation of Neurological Societies, 19(P1733), 90-457., Doi:10.1111/j.1468-1331.2012.03888.x (Poster) (Kontrol No: 1453464)

B.46IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,GÖKCIL ZEKI,ODABASI ZEKI(2012). Comparison of seizure distribution and EEG recordings of epilepsy patients.. 10thEurepean Congress on Epileptology, 53(P480), 1-245., Doi: 10.1111/j.1528-1167.2012.03677.x(Poster) (Kontrol No: 1453255)

B.47KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). THE USE OF INTRANASAL LIDOCAIN IN CLUSTERHEADACHE ATTACK:CASE REPORT. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P40), 3-42.(Poster) (Kontrol No: 1453796)

B.48KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,FIRTINA SERDAR (2013). Effect of vitamin B12 defficiencytreatment on cognitive functions in Alzheimer’s disease. Alzheimer's Association 2013International Conference,Boston/US, 9(P1-394), 302, Doi: 10.1016/j.jalz.2013.05.621 (Poster)(Kontrol No: 1448537)

B.49KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ÇEMBERCI ÇIGDEM,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2012). THEEFFICACY OF INTRANASAL LIDOCAIN APPLICATION IN TENSION TYPE HEADACHE. III.WorldAnestesia Convention: NWAC, 103(2-P41), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453785)

B.50KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,FIRTINA SERDAR (2013). Pro- and anti-inflammatorycytokines in Alzheimer’s Disease and Vascular Demantia. Alzheimer's Association 2013International Conference,Boston/US, 9(P4-056), 722, Doi: 10.1016/j.jalz.2013.05.1445 (Poster)

(Kontrol No: 1448574)

B.51KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ULAS ÜMIT HIDIR,KÜTÜKÇÜ YASAR,ODABASI ZEKI (2012).Botulinum neuro-toxin type-a in the treatment of migraine associated with pericranial tenderness.European Neurological Society, 259(8-P624), 1766-1768., Doi: 10.1007/s00415-012-6609-0(Poster) (Kontrol No: 1453592)

B.52KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ÇEMBERCI ÇIGDEM,ÖZTÜRK BILGIN,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ,ODABASI ZEKI (2012). The efficacy of intranasal lidocaine application in migraine. EuropeanNeurological Society, 259(8-P625), 1766-1768., Doi: 10.1007/s00415-012-6609-0 (Poster)(Kontrol No: 1453564)

B.53KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL (2014). GREATER OCCIPITALNERVE BLOCKADE IN CERVICOGENIC HEADACHE ASSOCIATED WITH WHIPLASH INJURY: TWOCASE REPORTS. EFNS(European Federation of Neurological Societies), 19(PP1124), 422, Doi:10.1111/j.1468-1331.2012.03888.x (Poster) (Kontrol No: 1448134)

B.54GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER,TUTKAN HAVA,ÖZTÜRK ZEKI ESAT (2012). Primary readingepilepsy: Case report. 10th Eurepean Congress on Epileptology, 53(P477), 1-245., Doi: 10.1111/j.1528-1167.2012.03677.x (Poster) (Kontrol No: 1453266)

B.55GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER (2014). OCCIPITAL NEURALGIA THAT GAVE COMPLETERESPONSE TO GREATER OCCIPITAL NERVE BLOCKADE. EFNS(European Federation ofNeurological Societies), 19(PP1121), 422, Doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03888.x (Poster)(Kontrol No: 1448148)

B.56KARADAS ÖMER,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). Seizure semiology of ahot water seizure case. 10th Eurepean Congress on Epileptology, 53(P316), 1-245., Doi: 10.1111/j.1528-1167.2012.03677.x (Poster) (Kontrol No: 1453205)

B.57KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL (2014). MIGRAINE AND SINUSHEADACHE’S SINUS CT FINDINGS. EFNS(European Federation of Neurological Societies), 19(PP1125), 422, Doi: 10.1111/j.1468-1331.2012.03888.x (Poster) (Kontrol No: 1448155)

B.58KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). Trigeminal nerve blockade in pains related withsinusitis. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P49), 3-42. (Poster) (Kontrol No:1453940)

B.59KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). Treatment approach in testicular pain occuring aftercough. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P48), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453933)

B.60KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,DUMAN ARDA (2012). The efficacy of supraorbital nevre blockade in migraine therapy. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P39), 3-42. (Poster)(Kontrol No: 1453926)

B.61KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,DUMAN ARDA,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2012). GREATEROCCIPITAL NERVE BLOCAGE IN CERVICOGENIC HEADACHE ASSOCIATED WITH WHIPLASHINJURY. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P38), 3-42. (Poster) (Kontrol No:1453910)

B.62KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). Lidocaine application to sphenopalatine ganglion forthe treatment of idiopathic trigeminal neuralgia: case report. III.World Anestesia Convention:NWAC, 103(2-P43), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453841)

B.63KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,GÜL KEREM (2012). Efficacy of inferior cervical ganglionblockade in ulnar nerve entrapment neuropathy treatment. III.World Anestesia Convention:NWAC, 103(2-P42), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453832)

B.64KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). A CASE OF RESISTANT SUNCT GIVING RESPONSETO SUPERIOR CERVICAL GANGLION BLOCKADE. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P36), 3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453747)

B.65KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2012). EVALUATION OF THE EFFICACYOF AMITRIPTYLINE IN NEUROPATHIC PAIN. III.World Anestesia Convention: NWAC, 103(2-P37),3-42. (Poster) (Kontrol No: 1453763)

 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

Peripheral InterventionalManagement in Headache. SPRINGER

The Role of Other Peripheral Nerve Blocks. Ömer Karadaş, Hakan Levent Gul

Pages 35-43https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-10853-3

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

D.1 GÜL HAKAN LEVENT,AK LEYLA,KARADAS ÖMER,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2010). Paradoksik embolinintranskranial doppler ile tesbit edildigi inme olgusu. KARTAL EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESITIP DERGISI, 21(2), 107-110. (Kontrol No: 1388928)

D.2 MIHRIBAN KOÇAK,NACIYE ÖZSEKER,MAYADAGLI ALPASLAN,EKICI KEMAL,ATINÇ AKSU,GÜLHAKAN LEVENT (2011). Spinal Metastazlı Olgularda CyberKnife ile Ikinci Seri Isınlama.. KARTALEGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIP DERGISI, 22(3), 145-150., Doi: 10.5505/jkartaltr.2011.79037 (Kontrol No: 1389027)

D.3 GÜL HAKAN LEVENT,KOÇER EMEL,ÇAGIRICI SULTAN,TUTKAN HAVA,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2008).Patolojik Iki Taraflı Intraserebral Kalsifikasyonlar: Nörolojik ve Psikiyatrik Degerlendirme.. DÜZCETIP FAKÜLTESI DERGISI(2), 22-25., Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 1386637)

D.4 GÜL HAKAN LEVENT,KOÇER ABDULKADIR,Haluk Sargın,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2005). HiperozmolarNon-ketotik Hiperglisemiye Baglı Kore Ballismus. Endokrinolojide Yönelisler, 14(1), 24-25., AtıfSayısı: 1 (Kontrol No: 1386590)

D.5 ÖMER KARADAS,GÜL HAKAN LEVENT (2010). Iskemik serebrovasküler hastalıkta düzenliantihipertansif ilaç kullanımı ile hastaların egitim düzeyleri arasındaki iliski. KARTAL EGITIM VEARASTIRMA HASTANESI TIP DERGISI, 21(3), 113-116. (Kontrol No: 1388937)

D.6 SULE KARABULUT GÜL,AHMET FATIH ORUÇ,DUYGU GEDIK,GÜL HAKAN LEVENT,MAYADAGLIALPASLAN,BEYHAN CEYLANER BIÇAKÇI,ATINÇ AKSU,EKICI KEMAL,ÖMER KARADAS (2012).Semptomatik Vertebral Hemanjiyomlarda Radyoterapinin Yeri. KARTAL EGITIM VE ARASTIRMAHASTANESI TIP DERGISI, 23(2), 57-60., Doi: 10.5505/jkartaltr.2012.27147 (Kontrol No:1389087)

D.7 SULE KARABULUT GÜL,GÜL HAKAN LEVENT,AHMET FATIH ORUÇ,DUYGU GEDIK,MAYADAGLIALPASLAN,ATINÇ AKSU,BEYHAN CEYLANER BIÇAKÇI (2012). Radyasyon Onkolojisi KlinigiÇalısanlarında Depresyon ve Tükenmislik Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle IliskisininDegerlendirilmesi. KARTAL EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIP DERGISI, 23(1), 11-17., Doi:10.5505/jkartaltr.2012.05025 , Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1389074)

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

E.1KARADAS ÖMER,TOK FATIH,AKARSU SELIM,GÜL HAKAN LEVENT (2012). KARPAL TÜNELSENDROMU TEDAViSiNDE TEK VE TEKRARTAYAN LiDOKAiN ENJEKSIYONLA RININKARSILASTIRILMASI. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S12), (Kontrol No: 1473336)

E.2 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ULAS ÜMIT HIDIR,ODABASI ZEKI (2011). Afazi ve hemiplejiile prezente olan ilk atak sporadik hemiplejik migren. 47.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(EP341), 234,(Kontrol No: 1464134)

E.3 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2011). Akutkonfüzyonel migren atagı akut sinüzitin basınç degisikligine verdigi yanıt olabilir. 47.UlusalNöroloji Kongresi, 1(EP342), 234, (Kontrol No: 1464121)

E.4 KARADAS ÖMER,BABACAN AVNI,GÜL HAKAN LEVENT,IPEKDAL HÜSEYIN ILKER,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ(2011). Epizodik gerilim tipi basagrısının basarılı tedavisinde perikranyal kasların rolü. 47. UlusalNöroloji Kongresi, 1(S79), 41, (Kontrol No: 1415648)

E.5 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2011). Median sinir tuzak nöropatisindeinferior servikal ganglion blokaj etkili olabilir.. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S95), 49, (KontrolNo: 1415724)

E.6 INAN RAHSAN ADVIYE,YILDIRIM SERHAN,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2011). Akutmotor iletim blogu ile ortaya çıkan bir motor aksonal nöropati olgusu. 47.Ulusal Nöroloji Kongresi,1(EP390), 258, (Kontrol No: 1464074)

E.7 INAN RAHSAN ADVIYE,YILDIRIM SERHAN,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2011). Servikalsinüs traktı nedeniyle opere olan bir ALS vakasında ayırıcı tanı sorunu. 47.Ulusal NörolojiKongresi, 1(EP419), 273, (Kontrol No: 1464048)

E.8 GÜL HAKAN LEVENT,KOÇER ABDULKADIR,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2003). Talamik enfakta baglı tektaraflı gözkapagı retraksiyonu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P170), 330, (Kontrol No: 1473200)

E.9 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT (2012). Nöropatik agrıda Amitiriptilinin etkinliginindegerlendirilmesi. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S14), 13, (Kontrol No: 1423235)

E.10 FIRTINA BURAK,KARADAS ÖMER,BEK SEMAI,GÜL HAKAN LEVENT,ODABASI ZEKI (2007).Parvovirüs B-19 ve EBV Ensefaliti olgusu. 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, 13(5-1), 46-175., (KontrolNo: 1472773)

E.11 GÜL HAKAN LEVENT,ÖZTÜRK ZEKI ESAT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2004). Difteri-tetanoz asısı sonrasıgelisen akut transvers miyelit. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P284), 314, (Kontrol No: 1473001)

E.12 KOÇER ABDULKADIR,CEVDET BILGE,TUTKAN HAVA,ALP RECEP,LÜLECI ARDA,ÖZTÜRK ESAT,ÇAGIRICI SULTAN,ILHAN SELEN,GÜL HAKAN LEVENT,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2004). Inme oluszamanı ve inme alt tipleri arasındaki iliski. Serebrovasküler Hastalıklar 2.Ulusal Kongresi, 20(10),17, (Kontrol No: 1473088)

E.13 ÖZTÜRK ZEKI ESAT,GÜL HAKAN LEVENT,KOÇER ABDULKADIR,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2004).Depresyon ile ortaya çıkan Wilson hastalıgı vakası. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P156), 274,(Kontrol No: 1472992)

E.14 GÜL HAKAN LEVENT,ALP RECEP,KOÇER ABDULKADIR,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2003). Patolojikintrakranial kalsifikasyonlar. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P61), 279, (Kontrol No: 1473210)

E.15 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL,ULAS ÜMIT HIDIR,KÜTÜKÇÜ, YASAR,ODABASI ZEKI (2012). Kronik migrende Botulinum Toksin Tip A uygulamasının etkinligi.48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S58), 31, (Kontrol No: 1423238)

E.16 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2012).Superior servikal ganglion blokajına yanıt veren dirençli SUNCT olgusu. 48.Ulusal NörolojiKongresi, 1(S60), 32, (Kontrol No: 1423240)

E.17 GÜL HAKAN LEVENT,ILHAN SELEN,CEVDET BILGE,KOÇER ABDULKADIR,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2003).Nonketotik hiperglisemiye baglı kore-ballismus ve T1-agırlıklı MR görüntülerinde putaminalhiperintensite. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P436), 461, (Kontrol No: 1473191)

E.18 KARADAS ÖMER,ÇEMBERCI ÇIGDEM,GÜL HAKAN LEVENT,ADVIYE INAN RAHSAN,TÜRK BÖRÜÜLKÜ (2012). Migrende intranazal lidokain uygulamasının etkinligi. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S61), 32, (Kontrol No: 1423242)

E.19 KOÇER ABDULKADIR,LÜLECI ARDA,ALP RECEP,CEVDET BILGE,ÇAGIRICI SULTAN,ILHAN SELEN,ÖZTÜRK ESAT,GÜL HAKAN LEVENT,TUTKAN HAVA,ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ (2003). Migren agrısınıetkileyen faktörler olarak menstruasyon ve gebelik. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(P356), 419,(Kontrol No: 1473171)

E.20 GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2012). Primer Okuma Epilepsisi:Olgusunumu. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S74), 38, (Kontrol No: 1423243)

E.21 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ERDEMOGLU ALI KEMAL,INAN LEVENT ERTUGRUL (2012).Isotretionin ile tam kontrol altına alınan migren bas agrısı. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(EP39),81, (Kontrol No: 1477227)

E.22 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL (2013). GON Blokajının konikmigren,kronik gerilim tipi basagrısı ve her iki basagrısının birlikte bulundugu hastalardaki etkinligi.49.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S55), 29, (Kontrol No: 1423244)

E.23 TOKAÇ DUYGU,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2005). Beyin sapı tutulumuna baglımenenjit benzeri bulgularla ortaya çıkan bir Behçet olgusu. 41.Ulusal Nöroloji Kongresi, (KontrolNo: 1472944)

E.24 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL (2013). Whiplash injury iliskiliservikojenik bas agrısında büyük oksipital sinir blokajı. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S52), 27,(Kontrol No: 1423246)

E.25 GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER,INAN LEVENT ERTUGRUL (2014). Migrende GON BlokajınınEtkinligi: Plasebo Kontrollü. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S6), 6, (Kontrol No: 1423251)

E.26 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL (2012). Küme bas agrısı ileprezente olan sinüs patolojisinde agrı kontrolü. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(EP38), 81, (KontrolNo: 1452641)

E.27 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,ÖZPINAR NECATI,FIRTINA SERDAR,INAN LEVENT ERTUGRUL(2014). Melatoninin farklı dozlarının model organizma olan C.Elegans hayat döngüsü üzerine olanetkisi. 50.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(S62), 32, (Kontrol No: 1423252)

E.28 GÜL HAKAN LEVENT,KARADAS ÖMER,YILDIZ ZEYNEP,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2013). Spontanintraserebral kanama ve iskemik serebrovasküler hastalıkta hipertansiyon oranları ve mortalite.49. ULUSAL NÖROLOJI KONGRESI, 1(BP11), 141, (Kontrol No: 1448267)

E.29 TARHAN ÖMER FARUK,BILGIÇ ADNAN,GÜL HAKAN LEVENT,SAYGILI DUYGU,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ(2012). Dekompresyon sonucu gelisen inme üzerine bir olgu sunumu. 48.Ulusal NörolojiKongresi, 1(EP144), 118, (Kontrol No: 1452417)

E.30 BILGIÇ ADNAN,PADIR NILAY,RAMAZANOGLU LEYLA,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ(2012). Santral sinir sisteminin primer anjiitisi. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(EP336), 185,(Kontrol No: 1452313)

E.31 BILGIÇ ADNAN,PADIR NILAY,SAYGILI DUYGU,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ (2012).Nörobehçet olgusunda hemorajik serebrovasküler hastalık. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(EP310),175, (Kontrol No: 1452337)

E.32 KARADAS ÖMER,LEVENTOGLU ALEV,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL (2012).Elektromanyetik alanda ortaya çıkan epileptik nöbet:olgu sunumu. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 1(EP207), 141, (Kontrol No: 1452378)

E.33 PADIR NILAY,BILGIÇ ADNAN,SÜKRÜ KULUALP AHMET,GÜL HAKAN LEVENT,TÜRK BÖRÜ ÜLKÜ(2012). Radikülonevrit bulguları ile ortaya çıkan dissemine tüberküloz olgusu. 48.Ulusal NörolojiKongresi, 1(EP421), 215, (Kontrol No: 1452191)

E.34 KARADAS ÖMER,GÜL HAKAN LEVENT,INAN LEVENT ERTUGRUL (2012). Idiyopatik TrigeminalNevralji tedavisinde sphenopalatin gangliona lidokain uygulaması:olgu sunumu. 48.Ulusal NörolojiKongresi, 1(EP52), 86, (Kontrol No: 1452495)

 

7.7. Diğer yayınlar

ULUSAL KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

Başağrısı Tanı ve Tedavi Güncel Yaklaşımlar / Galenos Yayınevi-Kasım 2018, 2 adet bölüm yazarlığı

 

8.         Projeler Dikkat dagınıklıgı olan kisilerde ögrenme kabiliyeti ve odaklanma düzeyini arttırıcı ve belirleyici medikal elektronik sistem tasarımı., TÜBITAK PROJESI, Yürütücü, 01/02/2015