Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ongun

  • Uzmanlık Alanları: Yenidoğan, Hayati yoğun bakım
Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Kliniği