Doç. Dr.Hakan Özkan

  • Kardiyoloji
  • VM Medical Park Bursa
  • İlgi Alanları: Kalp damar hastalıkları, Kalp kapak hastalıkları, Kalp delikleri, Ritim bozuklukları, Kalp yetersizliği, Kalp pili, CRT ve İmplante edilebilir defibrilatörler

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesi - Tıp Eğitimi
Bursa Yuksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği - Uzmanlık
Maastricht AZM Hollanda - Elektrofizyoloji Eğitimi

Deneyim
Dr. Ar. Gör. Bursa Yuksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi 2001-2005
Uzman doktor Bursa Yuksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi 2005-2006
Uzman doktor Nigde Devlet Hastanesi 2006-2007
Uzman doktor Medical Park Bursa Hastanesi 2007-Devam

Mesleki Üyelikler
Ulusal: 1. Türk Kardiyoloji Derneği
Uluslararası: 1. European Society of Cardiology(ESC)

Ödüller
1. En iyi 3. Poster odulu. F Gulen, E Erdogan, H Ozkan, T Bozat, V Koca. "Kardiyak kateterizasyon yapilan kronik bobrek yetersizlikli hastalarda kontrast nefropatisi gelisimini engellemede isoosmolar iodiksanol ile birlikte verilen N-Asetilsisteinin etkinligi". XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi-2004
2. TKD-Zentiva 7. En Iyi Girisimsel Olgu Yarismasinda en iyi 4. Olgu. Hakan Özkan, Ahmet Seçkin Çetinkaya, Gökhan Ertaş, Tahsin Bozat. KORONER ARTER BYPASS OPERASYONU ÖYKÜSÜ OLAN HASTADA DİSTAL KORUMA CİHAZI EŞLİĞİNDE SAFEN GREFTE BAŞARILI MÜDAHALE. E-olgu sunumu 85, 20. Ulusal Uygulamali Girisimsel Kardiyoloji Toplantisi, Nisan 2013.
3. 2013 TKD-Servier Bilimsel Yayin birincilik odulu. Ari H, Ozkan H, Karacinar A, Ari S, Koca V, Bozat T. The EFFect of high-dose Clopidogrel treatment in patients with clopidogrel resistance (The EFFICIENT Trial).Int J Cardiol(ISI). 2012 Jun 14;157(3):374-80

A. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 
A1. Serhat Yalçınkaya, Ahmet Hakan Vural, HakanOzkan;Lung adenocarsinoma causing pericardial tamponade; The İnternet Journal of Thoracic&Cardiovascular Surgery;6(2);77 (2003)
A2. Oguzkaan Unal, Erdinc Erturk, Hakan Ozkan, Metin Guclu, Feyza Yener, SaziImamoglu "Effect of levothyroxine treatment on QT Dispersion in patients with subclinical Hypothyroidism" Endocr Pract.2007 Nov-Dec;13(7):711-15
A3. Türk, T., Y. Ata, H. Vural, H. Ozkan, Ş. Yavuz and A. Özyazıcıoğlu, "Intravenous and Oral Amiodarone for the Prevention of Postoperative Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Off-pump Coronary Artery Bypass Surgery," Heart Surg Forum(ISI). 2007;10(4):E299-303.
A4. Türk, T., Y.Ata, D. Ay, H. Ozkan, H. Vural, S.Yavuz and A. Ozyazicioglu. "Plasma brain natriuretic Peptide after isolated on-pump coronary artery bypass grafting: prediction of postoperative adverse outcomes." Heart Surg Forum(ISI). 2008; 11(2):84-89.
A5. Tiryakioglu SK, TiryakiogluO, Ari H, Basel MC, Ozkan H, Bozat T. Left ventricular longitudinal myocardial function in overt hypothyroidism:a tissue Doppler echocardiographic study. Echocardiography(ISI).2010 May;27(5):505-11.
A6. Ari H, Ozkan H, Karacinar A, Ari S, Koca V, Bozat T. The EFFect of high-dose Clopidogrel treatment in patients with clopidogrel resistance (The EFFICIENT Trial).Int J Cardiol(ISI). 2012 Jun 14;157(3):374-80
A7. Ozkan H, Cetinkaya A.S., Yildiz T, Bozat T. A Rare Side Effect due to TNF-Alpha Blocking Agent: Acute Pleuropericarditis with Adalimumab. Case Rep Rheumatol. 2013;2013:985914. doi: 10.1155/2013/985914. Epub 2013 Jul 18.
A8. Ozkan H, Bozat T, Ari H, Tiryakioglu SK, Koca V. Should an Innoue balloon larger than suggested by the guidelines be used for percutaneous Mitral Valvuloplasty? J Heart Valve Dis. 2013 Sep;22(5):660-4.
A9. Ozkan H, Tiryakioglu O, Cetinkaya A.S., Uyanik E.C., Bozat T. Agenesis of the mitral posterior leaflet in elderly. Ann Thorac Surg. 2014 Jan;97(1):319-21. doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.04.134
A10. Ozkan H, Cetinkaya A.S.,Ertas G. A giant aneurysm of the left main coronary artery and anomalous origin of right coronary artery. Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery-accepted.
 
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
 
B1. SK Tiryakioglu, H Ozkan, MC Basel, S Akdemir, O Tiryakioglu. "Left Ventricular longitudinal myocardial function in overt hypothyroidism: a tissue Doppler echocardiographic study". Eur J Echocardiography Abstracts Supplement, December 2005.
B2. S Binici, H Ozkan, E Tenekecioglu, MC Basel, S Akdemir, H Ari, T Bozat, V Koca. "Atrial strain and strain rate; a novel method for the evaluation of atrial stunning" .Eur J Echocardiography Abstracts Supplement, December 2005.
B3. Tiryakioğlu O, Tiryakioğlu SK, Türk T, Ozkan H. "Apical Biventricular Hypertropic Cardiomyopaty(HCM) with Spontaneous Ventricle Perforation". İnteractive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 2005 Vol 4(Suppl 1), 38, s65.
B4. Ozkan H, Bozat T, Tiryakioglu S, Tiryakioglu O, Koca V. "Single Shot for Rheumatic mitral stenosis: a simple and effectual usage of the Inoue technique". World CardiologyCongress/2006, Barcelona.
B5. H. Özkan, T. Bozat, H. Arı , S. K. Tiryakioğlu, M. C. Başel, 4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "Cinical Cardiology" bildiri kitapçığındaki "The Effectivenes of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty in Patients with Higher Wilkins Score", 40 pp., Antalya, Türkiye., Kasım-Aralık 2008
B6. H. Özkan, T. Bozat, Hasan Arı, S. K. Tiryakioğlu, M. C. Başel, 4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "Cinical Cardiology" bildiri kitapçığındaki "Single Shot for Rheumatic Stenosis: A Simple and Effectual Usage of The Inoue Technique", 40 pp., Antalya, Türkiye., Kasım-Aralık 2008
B7. H. ARI, S. ARI, H. ÖZKAN, A. KARAÇINAR, V. KOCA, T. BOZAT, 5th International Clinical Vascular Biology Congress konferansı dahilinde "Journal of Vascular Research" bildiri kitapçığındaki "The Effect Of Inflammatıon On Clopıdogrel And Aspırın Resıstance", 19 pp., Girne, Kıbrıs., Mayıs 2010
B8. H. Ari, S. Cosar, K. Doganay, N. Celiloglu, S. Çetinkaya, N. Emlek, H. Ozkan, T. Bozat. CONTRAST-INDUCED NEPHROPATHY IN AD HOC VERSUS NON-AD HOC PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTIONS. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya. İnternational Journal of Cardiology Suppl. 1, 2012, pp:1-89.
B9. ARI H., OZKAN H., KARACINAR A., ARI S., TIRYAKIOGLU S., CETINKAYA S., BOZAT T., MELEK M. Euro PCR 2012 Paris Kongresi Bildiri Kitapçığındaki 131 nolu poster ''The effect of mean platelet volume on platelet activity after aspirin and clopidogrel treatment''. 15-18 May 2012 Paris.
B10. Hasan Arı, Kubra Doganay, Selvi Cosar, Seckin Cetinkaya, Cihan Aydın, Nadir Emlek, Hakan Ozkan, Selma Tiryakioglu, Tahsin Bozat, Vedat Koca, Mehmet Melek. The 3rd World Heart Failure Congress dahilinde ''Cardiovascular Therapeutics'' bildiri kitapçığında. Contrast-Induced Nephropathy Incidence In Patients with Systolic Heart Failure. Suppl. 1 (2012) 1–90, İstanbul.
B11. Tiryakioglu O, Ozkan H, Tiryakioglu S, Toktas F, Cetinkaya AS, Ozyazıcıoglu AF. Endovascular Aneurysm Repair(EVAR) Applications of Infrarenal Aortic Aneurysm. International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya. The Heart Surgery Forum volume 16 Suppl. 1, 2013, OP-24. 21-24 Mart 2013)
B12. Bozat T, Ozkan H, Ari H, Cetinkaya A.S. Long term results of percutaneous mitral balloon valvuloplasty; 19-year Turkish experience. European Heart Journal (2013)34 (Abstract Supplement),982,P5386.
 
C. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

C1. Tiryakioglu SK, Ozkan H, Basel MC, Akdemir S, Ari H, Tiryakioglu O, Bozat T. "Subkilinik hipotiroidili olgularda doku Doppler goruntuleme teknikleri ile kardiyak fonksiyonlarin degerlendirilmesi". Bursa Devlet Hastanesi Bulteni 2005.
C2. Özkan H., Binici S., Tiryakioğlu SK. Başel MC., Arı H., Tenekecioğlu E., Bozat T., Koca V. "Hipertiroidili hastalarda transözofajiyal ekokardiyografiyle sol atriyum apendiks fonksiyonlarının değerlendirilmesi (Evaluation of left atrial appendage functions by transesophageal echocardiography in patients with hyperthyroidism). Türk Kardiyoloji Derneği Arş 2006; 34: 79-83
C3. Tiryakioğlu O, Tiryakioğlu SK, Türk T, Özkan H, Bozat T, Yavuz Ş. "Aktif İnfektif Endokarditte Operasyon Zamanlaması." Turkish J Thorac CardiovascSurg 2006;(3):194-8.
C4. Tiryakioğlu O, Vural H, Tiryakioğlu SK, Özkan H, Koca V. Apikal Biventriküler Hipertrofik Kardiyomiyopati ve Spontan Apikal Sol Ventrikül Perforasyonu. T Göğ Kalp Dam Cerr Der 2007 Nisan;15(2):154-157.
C5. T. Türk, A.H. Vural, Y. Ata, H. Özkan ve Ş Yavuz, "Diagnostik sol kalp kateterizasyonu sırasında ventrikül rüptürü: Olgu sunumu" Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 16(1), 43-44, (2008).
C6. Tiryakioğlu O, Tiryakioğlu SK, Ari H, Ozkan H. "Progressive atherosclerotic coronary artery aneurysm". Anadolu KardiyolDerg. 2008 Feb;8(1):91.
C7. H.Ozkan, MC.Basel, S.Tiryakioglu, H.Ari, S.Akdemir, T.Bozat, MV.Koca. Akselere idiyoventrikuler ritm:Primer perkutan girisim yapilan hastalarda basarili reperfuzyonun belirteci mi? 10 yillik deneyimin sonuclari. Medical Network Cardiology 2010;17(1):26-33
C8. A.Ercan, Y.Velioglu, O. Gurbuz, H.Ozkan, I.H. Karal, M.Bicer, S.Ener. Calışan kalpte koroner baypas cerrahisi sırasında trimetazidine ve glikoz-insülin- potasyum kullanımının miyokard üzerine etkileri. Effect of trimetazidine and glucose- insulin-potassium use on myocard during beating heart coronary artery bypass surgery. Dicle Medical Journal 2011; 38(4): 436-44. doi:10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0063
C9. H.Ozkan, A.S.Cetinkaya, T.Bozat. Pulmoner Arterde İlginç Görüntü ile Sonlanan Pinch-off Sendromu. Medical Network Cardiology 2013;20(2):99-100.
C10. Abdulkadir Ercan, H.Ozkan, A.Ercan, O. Gurbuz, Y.Velioglu, S.Ener. Calisan Kalpte Yapilan Koroner Baypasta Atorvastatin Kullaniminin Miyokard Uzerine Etkileri. Medical Network Cardiology 2013;20(4):188-195.
C11. H.Ozkan, S.Dost, A.S.Cetinkaya, T.Bozat, H. Ari. A Rare Cardiac Side Effect of Herbal Medicine; QT Prolongation due to Hypericum Perforatum. Bitkisel Bir İlacın Nadir Bir Kardiyak Yan Etkisi: Sarı Kantaron Kullanımına Bağlı QT Uzaması. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2014;22(3):139-41.
D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
D1. Hakan Ozkan, Suleyman Binici, MC Basel, Sedat Akdemir, Hasan Ari, Erhan Tenekecioglu, Tahsin Bozat, Vedat Koca. Hipertiroidizmin sol atriyal apendiks kontraktilitesi uzerine etkisinin Doppler ekokardiyografi ile incelenmesi. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi-SB-160. 2003, Antalya
D2. O. Mete, MC Basel, S. Binici, S. Akdemir, H.Ozkan, S Tiryakioglu, T Bozat, V Koca, K Altan. "Direkt stentyapilanelektifolgularda N-Terminal Pro BNP duzeyleri". XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi- SB-29, 2004,Antalya
D3. F Gulen, E Erdogan, H Ozkan, T Bozat, V Koca. "Kardiyak kateterizasyon yapilan kronik bobrek yetersizlikli hastalarda kontrast nefropatisi gelisimini engellemede isoosmolar iodiksanol ile birlikte verilen N-Asetilsisteinin etkinligi". XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi- SB-29, 2004,Antalya
D4. Tenekecioglu E, Binici S, Ozkan H, Tiryakioglu S, Koca V, Bozat T. "Koroner arter hastaligi arastirilmasinda BNP'nin katkisi". XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi- P-312, 2005, Antalya.
D5. Ari H, Binici S, Tenekecioglu E, Basel C, Ozkan H, Tiryakioglu S, Akdemir, Mete O, Altan K, Gulen F, Bozat T, Koca V. " Brain natriuretik peptid'in atriyal fibrilasyon rekurrensini ongormedeki degeri". XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi- SB-33, 2005, Antalya.
D6. Binici S. Ozkan H, Basel MC, Tenekecioglu, Ari H, Akdemir S, Mete O, Bozat T, Koca V. "Atriyal strain ve strain rate; atriyal stunning' idegerlendirmede yeni ekokardiyografik metod". XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi- SB-87, 2005, Antalya.
D7. Tenekecioglu E, Binici S, Ozkan H, Tiryakioglu S, Koca V, Bozat T. "Akut iskemiye BNP yaniti". XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi- SB-166, 2005, Antalya.
D8. Akdemir S, Ozkan H, Tiryakioglu S, Basel MC, Tenekecioglu E, Binici S, Ari H, Tiryakioglu O, Bozat T, Koca V . "Tip 2 Diyabetes mellitus'ta diyastolik disfonksiyonun egzersiz ile degisiminin konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi kullanilarak degerlendirilmesi". XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi- P-32, 2005, Antalya.
D9. Basel MC, Tiryakioglu S, Ozkan H, Ari H, Binici S, Tenekecioglu, Tiryakioglu O, Bozat T, Koca V. "Akselere idiyoventrikuler ritim: Primer perkutan girisim yapilan hastalarda basarili reperfuzyonun belirteci mi? 10 yillik deneyimin ilk sonuclari". XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi- P-92, 2005, Antalya.
D10. Hasan Arı, Hakan Özkan, Selma Tiryakioğlu, Fahri Gülen, Ercan Erdoğan, Fatma Develi, Ali Karaçınar, Seçkin Çetinkaya, Eylem Kıvanç, Tahsin Bozat, Vedat Koca. İyotlu kontrast madde alerjisi ve kontrast nefropatisi olan hastalarda koroner anjiyografi ve perkütan koroner girişim için alternatif bir kontrast madde; 'gadobutrol'. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri. Türk KardiyolDern Arş. Ekim 2006; 1-110.
D11. Bozat T, Ozkan H, Tiryakioglu S, Ari H, Koca V. "Pulmoner arter sistolik basinci yuksek mitral darligi olgularinda perkutan balon mitral valvuloplastinin erken ve gec donem sonuclari". XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi- SB-052, 2006, Antalya.
D12. Hakan Özkan, Kürşad Altan, Hasan Arı, Selma Tiryakioğlu, Erhan Tenekecioğlu, Mehmet Akkaya, Vedat Koca, Mustafa Yılmaz, Tahsin Bozat. ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü sonrası sol ventrikül sistolik disfonksiyonu gelişen olgularda metoprolol ve carvedilolün kalp hızı dalgalanmasına etkisi. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi –SB-116, 2006, Antalya.
D13. Tiryakioglu SK, Ari H, Ozkan H, Gulen F, Cetinkaya S, Koca V, Bozat T. "Mitral stenozlu hastalarda pulmoner kapiller tikali basincini ongormede doku Doppler ekokardiyografinin yeri". XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi –P-017, 2006, Antalya.
D14. H. Arı, H. Özkan, A. Karaçınar, S. Arı, V. Koca, T. Bozat., XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Klopidogrel direnci olan hastalarda yüksek doz klopidogrel tedavisinin etkisi", 79-106 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2010
D15. Yaman R, Uyanik C, Ozkan H, Eyuboglu N, EU Mehmet, Celik K, Erol E, Topcu B, Yilmaz M. Yuksek Ekstra-korporal akimin renal fonksiyonlar uzerine etkisi. Turk Kalp ve Damar Cerrahisi 12.Ulusal Kongresi SB-032, Antalya 2012.
D16. Hakan Özkan, Ahmet Seçkin Çetinkaya, Gökhan Ertaş, Tahsin Bozat. KORONER ARTER BYPASS OPERASYONU ÖYKÜSÜ OLAN HASTADA DİSTAL KORUMA CİHAZI EŞLİĞİNDE SAFEN GREFTE BAŞARILI MÜDAHALE. E-olgu sunumu 85, 20. Ulusal Uygulamali Girisimsel Kardiyoloji Toplantisi, Nisan 2013.
D17. Hakan Ozkan, Sahin Dost, Ahmet Seckin Cetinkaya, Tahsin Bozat. WOVEN KORONER ARTER ANOMALISI VE CIFT 0.014 KILAVUZ TEL YARDIMI ILE AYIRICI TANISI. E-olgu sunumu 92, 20. Ulusal Uygulamali Girisimsel Kardiyoloji Toplantisi, Nisan 2013.
D18. Hakan Ozkan, Ahmet Seckin Cetinkaya, Tahsin Bozat. Giant pulmonary artery trunk and subsegmental branches aneurysm with Eisenmenger Syndrome; A rare result of Secundum type Atrial Septal Defect. 29. Uluslarasi Katilimli Kardiyoloji Kongresi dahilinde sozlu sunum(OS-29). Turk Kardiyol Dern Ars 2013, Suppl.2 Sozlu olgu sunumlari: 13
D19. Hakan Ozkan, Tekin Yildiz, Nurullah Dogan, Ahmet Seckin Cetinkaya, Tahsin Bozat. Multiple Cardiovascular Involvement of Behcet's Disease; A rare Presentation of Behcet's Disease with Bilateral venous, right ventricle and pulmonary artery thrombosis without pulmonary embolism. 29. Uluslarasi Katilimli Kardiyoloji Kongresi dahilinde poster(PO-015). Turk Kardiyol Dern Ars 2013, Suppl.2 Poster olgu sunumlari: 53
D20. Hakan Ozkan, Ahmet Seckin Cetinkaya, Tahsin Bozat, Hasan Ari. Rupture of Balloon Angioplasty Catheter After Successfull Stent Deployment. 29. Uluslarasi Katilimli Kardiyoloji Kongresi dahilinde poster(PO-084). Turk Kardiyol Dern Ars 2013, Suppl.2 Poster olgu sunumlari: 85
D21. Hakan Ozkan, Tahsin Bozat, Hasan Ari, Ahmet Seckin Cetinkaya. Immediate and Long-term Results of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty in Patients with Previous Closed Mitral Commissurotomy. 29. Uluslarasi Katilimli Kardiyoloji Kongresi dahilinde poster. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C241. doi:10.1016/j.jacc.2013.08.677.