Prof. Dr.Hakkı Birinci

  • İlgi Alanları
  • Sarı nokta hastalığı
  • Katarakt tedavisi
  • Retina hastalıkları
  • İntravitreal enjeksiyon
  • Diyabetik retinopati
Eğitim ve Uzmanlık
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi - Göz Hastalıkları ABD
 
 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
1. Birinci H, Kuruoğlu S, Öge İ, Öge F, Acar E. Effect of intraocular lens and anterior capsule opening type on posterior capsule opacification. J Cataract Refract Surg 1999;25:1140-46.
2. Birinci H, Kuruoğlu S, Öge İ, Öge F. Effect of the methods of anterior capsulotomy on posterior capsule opacification after cataract surgery. Asia-Pacific J Ophthalmol 1999;111(4); 21-25
3. Güneren E, Birinci H, Uysal OA, Eroğlu L. Facial impaling on a scythe. Br J Plastic Surg 2000;53(3);267-68.
4. Birinci H, Albayrak D,Öge İ, Kaman A. Ocular involvement in chilhood acute lymphoblastic leukemia. Two case reports. J Ped Ophthamol Strabismus 2001;38(4);242-44.
5. Öge İ, Birinci H, Havuz E, Kaman A. Lincoff temporary balloon buckle in retinal detachment surgery. Eur J Ophthalmol 2001;11(4):372-76.
6. Birinci H, Acar O, Albayrak D, Birinci A, Öge İ. Haemotological factors in retinal vein occlusions. Asia-Pacific J Ophthalmol 2002;14(2):32-36.
Doçentlik Sonrası
7. Birinci A, Birinci H, Abidinoğlu R, Durupınar B, Öge İ. HLA antigens and the development of retinopathy in type 2 Diabetes Mellitus. Eur J Ophthalmol 2002;12(2):89-93.
8. Birinci H, Danacı M, Kurfal İ, Öge İ, Erkan D. Ocular blood flow in healthy and primary open-angle gloucomatous eyes. Ophthalmologica. 2002 Nov-Dec;216(6):434-7.
9. Birinci H, Abidinoğlu MR, Oge I. Anterior chamber depth and intraocular pressure following panretinal argon laser photocoagulation for diabetic retinopathy. Ann Saudi Med. 2006 Jan-Feb;26(1):73-75.
10. Birinci H. Choroidal neovascularisation secondary to rubella retinopathy. Case Rep Clin Pract Rew. 2007;8:353-356.
11. Birinci H. Surgical results of triamcinolone assisted pars plana vitrectomy combined with phacoemulsification and intraocular lens implantation. The open ophthalmology journal. 2008;2:5-8.
12. Birinci H, Acar E, Amanvermez R, Oge I. The role of lipid peroxidation and antioxidant system in the pathogenesis of diabetic cataract. Advances in Therapy (yayına kabul edildi).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
1. Birinci H, Acar O, Öge İ, Öge F. The role of abnormalities in the anticoagulant and fibrinolytic systems in retinal vein occlusions. XXVIII th International Congress of Ophthalmology. Vol 1;195, June-1998. Amsterdam.
2. Birinci H, Öge İ, Albayrak D, Öge F. Vitreous infiltration in a child patient with acute lymphoblastic leukaemia. XII Congress European Society of Ophthalmology. Vol 1;224, June-1999. Stockholm.
3. Birinci H, Sağlam M, Öge İ, Öge F. Clinical picture and diagnosis for a patient with optic disc drusen. XII Congress European Society of Ophthalmology. Vol 1;314, June-1999. Stockholm.
4. Birinci H, Danacı M, Kurfal İ, Öge İ. Ocular blood flow in healthy and glaucomatous eyes. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. Vol 1;308, June-2001, İstanbul.
5. Birinci H, Sezgin S, Öge İ. The results of cataract surgery in diabetic patients. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. Vol 1;377, June-2001, İstanbul.
6. Kaman A, Birinci H, Birinci A, Durupınar B, Ekinci B, Öge İ. Central retinal venous ostructions associated with anticardiolipin antibodies. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. Vol 1;384, June-2001, İstanbul.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
1. Baykal O, Birinci H, Tüfekçi A, Çolak A. Kanaliküler tıkanıklıklarda silikon tüp entübasyonu sonuçları. T Klin Oftalmoloji 1997;6:27-30.
2. Birinci H, Sunter AT. Katarakt cerrahisinde peribulber anestezinin retrobulber anesteziye tercih nedenleri. T Klin Oftalmoloji 1997;6:170-73.
3. Birinci H, Sunter AT. Katarakt cerrahisinde postoperatif göziçi basıncına viskoelastik maddelerin etkisi. MN Oftalmoloji 1997;4(5):304-307.
4. Acar O, Birinci H, Süllü Y, Öge İ, Öge F. Retinal ven tıkanıklıklarında risk faktörleri. T Oft Gaz 1998;28:30-34.
5. Birinci H, Birinci A, Şahin M, Öge F, Öge İ. Konjunktival floranın insülin kullanan diabetik hastalar ile kontrollerde karşılaştırılması. T Oft Gaz 1998;28:141-46.
6. Birinci H, Eyüpoğlu Ö, Acar E, Öge İ, Öge F. Pseudofakide arka kapsül kesafeti gelişimine diabetin etkisi. MN Oftalmoloji 1998;5(3):236-39.
7. Birinci H, Birinci A, Acar O, Öge F, Öge İ. Hemodiyaliz hastalarında konjonktival flora. T Klin Oftalmoloji 1998;7:262-65.
8. Birinci H, Eyüpoğlu Ö, Acar O, Öge İ, Öge F. Plate haptik silikon lenslerde arka kapsül kesafeti sıklığı ve ND:YAG laser kapsülotomi sonuçları. T Klin Oftalmoloji. 1999;8:108-113.
9. Birinci H, Birinci A, Havuz E, Ergör H, Öge F. Bir olgu nedeni ile pediatrik orbital apseler. MN Oftalmoloji 1999;6(1):90-93.
10. Birinci H, Acar E, Öge İ, Öge F. Dakriosistorinostomi ile birlikte bikanaliküler silikon tüp entübasyonu uygulaması. T Oft Gaz 1999;29:298-301.
11. Birinci H, Acar E, Öge İ, Öge F. Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ve fakoemülsifikasyon yapılan hastalarda postoperatif göziçi basınçlarının karşılaştırılması. T Oft Gaz 1999;29:344-48.
12. Birinci H, Kuruoðlu S, Acar O, Öge İ, Öge F, Acar E. Katarakt cerrahisinde ön kapsülotomi yönteminin arka kapsül opasifikasyonuna etkisi. T Klin Oftalmoloji 1999;8:9-14.
13. Birinci H, Birinci A, Durupınar B, Kaman A, Öge İ. Antikardiolipin antikorlarının retinal ven tıkanıklıkları ile ilişkisi. Retina-Vitreus 2000;8:40-45.
14. Birinci H, Öge İ. Gebelik toksemisinde gelişen bilateral eksudatif retina dekolmanı. O.M.Ü. Tıp Dergisi 2000;17(2):112-17.
15. Birinci H, Acar E, Öge İ. Kongenital optik disk pitine bağlı gelişen seröz maküler dekolman ve tedavi seçenekleri. O.M.Ü.Tıp Dergisi 2000;17(2):124-28.
16. Birinci H, Birinci A, Öge İ, Günaydın M. Akut folliküler konjonktivitli hastalarda inklüzyonlu konjonktivit araştırılması. MN Oftalmoloji 2000;7(2):173-175.
17. Birinci H, Sağlam M, Öge İ, Kaman A. Clinical picture and diagnosis in a patient with optic disc drusen: A case report. O.M.Ü. Tıp Dergisi 2000;17(3):178-83.
18. Birinci H, Öge İ, Avcı S, Acar E. Retina yırtıklarının takip ve tedavisi. T Oft Gaz 2000;30:762-66.
19. Birinci H, Öge İ, Kurfal İ. Dakriosistorinostomi operasyonunda mitomisin-C uygulaması. T Oft Gaz2001;31:129-31.
20. Birinci H, Öge İ, Avcı S, Süllü Y. Yırtıklı retina dekolmanı olgularında klasik dekolman cerrahisi sonuçları. T Oft Gaz. 2002;32:313-20.
21. Birinci H, Danacı M, Oge I. Diabetik retinopatili hastalarda panretinal fotokoagulasyonun oküler kan akımlarına etkisi. Ret-Vit. 2001;10:28-31.
Doçentlik sonrası
22. Karabıçak T, Birinci H, Öge İ. Retinal ven tıkanıklıklarında görsel prognoz. OMÜ Tıp Dergisi. 2003;20(3):131-34.
23. Sezgin S, Birinci A, Birinci H, Öge İ. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile HLA antijenlerinin ilişkisi. OMÜ Tıp Dergisi. 2003;20(4):182-85.
24. Birinci H, Birinci A, Ekinci B, Öge I. Association of central retinal vein obstructions and anticardiolipinantibodies. OMU Tıp Dergisi. 2003;20(1):1-4.
25. Sezgin S, Birinci H, Birinci A, Öge İ, Erkan D. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda risk faktörleri. Ret-Vit. 2003;11:159-63.
26. Güngör İU, Birinci H, Beden Ü, Erkan D, Öge İ. Bir yalancı papilödem nedeni: Optik disk druzeni. Ret-Vit. 2004;12:126-29.
27. Demir A, Orak İ, Birinci H, Engin MS. Periorbital nekrotizan fasiit. Türk Plastik Rekons ve Estetik Cerrahi Derg 2005;13(1):62-63.
28. Birinci H, Coşkun B, Öge I, Erkan D. Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında sondalama sonuçlarımız. MN Oftalmoloji. 2005;12(3):260-63.
29. Demir M, Beden U, Birinci H. Metanol toksisitesine bağlı görme kaybının geç dönemde oral etanol ile tedavisi. MN Oftalmoloji 2008;15(2):141-43.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. Birinci H, Birinci A, Durupınar B, Kaman A. Antikardiolipin antikorlarının retinal ven tıkanıklıkları ile ilişkisi. XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Ekim-1998, Antalya.
2. Birinci H, Kurfal İ, Ulu İ, Öge F, Öge İ. Gebelik toksemisinde gelişen bilateral eksudatif retina dekolmanı. TOD XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Eylül-1998. Bursa.
3. Birinci H, Acar E, Öge İ, Öge F. Dakriosistorinostomi ile birlikte bikanaliküler silikon tüp entübasyonu uygulaması. TOD XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Eylül-1998. Bursa.
4. Acar E, Birinci H, Öge İ, Öge F. Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ve fakoemulsifikasyon yapılan hastalarda postoperatif göziçi basınçlarının karşılaştırılması. TOD XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Eylül-1998. Bursa.
5. Birinci H, Abidinoğlu MR, Öge İ. Argon Laser fotokoagulasyonun göziçi basıncı üzerine etkileri. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-1999. İzmir.
6. Birinci H, Kurfal İ, Öge İ. Dakriosistorinostomi operasyonunda mitomisin C uygulaması. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-1999. İzmir.
7. Birinci H, Abidinoğlu MR, Birinci A, Öge İ, Durupınar B. Diabetik retinopati gelişiminin doku antijenleri ile ilişkisi. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2000, Antalya.
8. Birinci H, Danacı M. Öge İ. Diabetik retinopatili hastalarda panretinal fotokoagulasyonun oküler kan akımlarına etkisi. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2000, Antalya.
9. Abidinoğlu MR, Birinci H, Birinci A, Öge İ. Diabetik retinopati gelişimine sistemik faktörlerin etkisi. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2000, Antalya.
10. Sezgin S, Birinci H, Birinci A, Öge İ. Santral retinal ven tıkanıklıklarında antikardiolipin antikoru düzeyleri. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2000, Antalya.
11. Acar E, Birinci H, Öge İ, Amanvermaz R. Diabetik hastalarda katarakt gelişiminde oksidatif hasarın rolü. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2000, Antalya.
12. Sezgin S, Birinci H, Öge İ. Katlanabilir göziçi lensi takılan hastalarda sekonder arka kapsül kesafeti gelişimi sıklığı. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Eylül-2001, İzmir.
13. Birinci H, Kaman A, Öge İ. Sekonder arka kapsül kesafetinde Nd:YAG Laser sonuçları. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Eylül-2001, İzmir.
14. Birinci H, Sezgin S, Birinci A, Erkan D, Öge İ. Yaşa bağlı makula dejenerasansı ile HLA antijenlerinin ilişkisi. TOD XXXVl. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2002, Ankara.
15. Sezgin S, Birinci H, Birinci A, Erkan D, Öge İ. Yaşa bağlı makula dejenerasansında risk faktörleri. TOD XXXVl. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2002, Ankara.
16. Karabıçak T, Birinci H, Öge İ, Erkan D. Retinal ven tıkanıklıklarında görsel prognoz. TOD XXXVl. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2002, Ankara.
17. Güngör İ. Birinci H, Erkan D, Öge İ. Bir yalancı papilödem nedeni: Optik disk druzeni. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2003, İstanbul.
18. Birinci H, Öge İ. Diabetik retinopatili hastalardapanretinal argon laser fotokoagulasyonu takiben ön kamara derinliği değişiklikleri. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2003, İstanbul.
19. Karabıçak T, Birinci H, Öge İ, Erkan D. Proliferatif ve yüksek risklinon-proliferatif diabetik retinopatili hastalarda panretinal fotokoagulasyon sonuçları. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2003, İstanbul.
20. Yalçın S, Birinci H. Makuler alanda idiopatik subhyaloid ve subretinal kanamalı bir olgu: Olgu sunumu. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2003, İstanbul.
21. Sayım İ, Erkan D, Süllü Y, Birinci H, Güngör İ, Beden Ü. Pediyatrik yaş grubu açık göz yaralanmalarında anatomik başarı ve görme prognozu. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2004, Antalya.
22. Temiz E, Birinci H. İdiopatik bilateral mikrosferofaki ve ön kamaraya spontan lens luksasyonu: İki kardeş olgu sunumu. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2004, Antalya.
23. Çoban DT, Birinci H. Açık göz yaralanmalarında anatomik ve görsel sonuçlar. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2004, Antalya.
24. Birinci H, Sayım İ. Nüks akut myelositik lösemide tek taraflı gelişen eksudatif retina dekolmanı. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2004, Antalya.
25. Birinci H, Öge İ. Koroidal neovasküler membranlarda fotodinamik tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Eylül-2005, Antalya.
26. Birinci H, Sayım İ, Öge İ. Retinal ven tıkanıklıklarında intravitreal triamsinolon asetonid tedavisi sonuçları. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Eylül-2005, Antalya.
27. Coşkun B, Birinci H, Beden Ü, Kuruca S. Karotiko-Kavernöz fistüllü iki olguda MR anjiografi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Eylül-2005, Antalya.
28. Birinci H, Özasln Y, Öge İ. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu nedeni ile koroidal neovasküler mebran gelişen hastalarda fotodinamiktedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2006, Antalya.
29. Birinci H. Fakoemulsifikasyonla kombine pars plana vitrektomi cerrahisi sonuçları. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2006, Antalya.
30. Ulu Güngör İ, Birinci H, Süllü Y, Arıtürk N, Öge İ. Göziçi yabancı cisim olgularımızın klinik özellikleri. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2006, Antalya.
31. Demir M, Birinci H. Rubella retinoptisine bağlı gelişen subfoveal koroidal neovasküler membran : Olgu sunumu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2006, Antalya.
32. Demir s, Beden U, Birinci H. Metanol toksisitesine bağlı gelişen görme kaybı ve tedavisi. Olgu sunumu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2007, Antalya.
33. Birinci H. Fakoemulsifikasyon ile birlikte triamsinolon eşliğinde pars plana vitrektomi yapılan hastalarda cerrahi sonuçlar. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ekim-2007, Antalya.
KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRMENLİĞİ
1-j. William Harbour, Çeviren Hakkı Birinci. Bölüm 86: Üveal melanomun moleküler test ile belirlenmesi. Vitreoretinal cerrahi teknikleri. Hayat Tıp Kitapçılık 2007-İstanbul
TÜRKÇE KİTAP BÖLÜMÜ
1-Birinci H. Göz Acilleri. Acil el kitabı. MD Yayıncılık, 2003- Ankara
KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTI VE KURSLAR
1. TOD XII. Ulusal Oftalmoloji Kursu: Oküler farmakoloji ve uygulamalı fundus floresein anjiografi. N isan-1993. Ankara.
2. TOD XXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-1994. Antalya.
3. TOD XXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-1996. Antalya.
4. TOD XVII. Ulusal Oftalmoloji Kursu: Göz Yaralanmaları. Nisan-1997. Ankara.
5. TOD XX. Bahar sempozyumu. Ön segment kombine cerrahisi. Mayıs-1997. İstanbul.
6. Katarakt ve Refraktif cerrahide güncel yaklaşımlar. Haziran-1997. Van.
7. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hst. ABD III. Mezuniyet sonrası Pediatrik Oftalmoloji Kursu. Ekim-1997 Ankara.
8. TOD XVIII. Ulusal Oftalmoloji Kursu: Güncel Vitreo-Retinal Cerrahi. Nisan-1998 Ankara.
9. 13. ANKEM Kongresi. Haziran-1998 Antalya.
10. XXVIII th International Congress of Ophthalmology. June-1998 Amsterdam.
11. TOD XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Eylül-1998. Bursa
12. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hst. ABD IV. Mezuniyet sonrası Oküler Onkoloji Kursu. Ekim-1998 Ankara.
13. TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi. Fako-Lasik Birimi. Ekim-1998 Samsun.
14. TOD Erzurum-Trabzon Şubesi yaz sempozyumu. Oküler neovaskülarizasyonlar. Haziran-1999 Erzurum.
15. XII Congress European Society of Ophthalmology. June-1999. Stockholmm.
16. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-1999 İzmir.
17. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Keratoplasti Kursu. Ekim-1999 İzmir.
18. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Temel Fako Cerrahisi Kursu. Ekim-1999 İzmir.
19. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Diabette Makula Kursu. Ekim-1999 İzmir.
20. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Fakoda bu sene ne yapıyorum Kursu. Ekim-1999 İzmir.
21. TOD XX. Ulusal Oftalmoloji Kursu. İnternal tamponatlar ve göziçi ilaç uygulamaları kursu. Nisan-2000 Ankara.
22. Dokuz Eylül Üniv. İlkbahar Oftalmoloji Günleri. 2000'li yıllarda vitreoretinal cerrahi ve retinal görüntüleme. Mayıs-2000 İzmir.
23. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-2000 Antalya.
24. TOD XX. Ulusal Oftalmoloji Kursu. Makula Hastalıkları. Nisan-2001 Ankara.
25. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-2001 İzmir.
26. TOD III. Uygulamalı glokom cerrahisi sempozyumu. Ekim-2001 İzmir.
27. TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Temel pars plana vitrektomi kursu. Ekim-2001 İzmir.
28. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology SOE 2001, June-2001, Istanbul
29. TOD XXIII: Kış Sempozyumu: Sistemik hastalıklar ve Göz. Aralık-2001 Antalya.
30. Uludağ 2002 Oftalmoloji Günleri. Mart-2002. Bursa.
31. 22. Ulusal Oftalmoloji Kursu: Oftalmolojide LASER. Nisan 2002-Ankara.
32. TOD XXXVl. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-2002 Ankara
33. TOD Uygulamalı Glokom Cerrahisi sempozyumu. Kasım-2002, Ankara.
34. EGE Üniv Tıp Fak. II. Canlı Cerrahi Toplantısı Oküloplastik cerrahi Kasım 2002-İzmir.
35. İstanbul Retina Enstitüsü ''Fotodinamik tedavi kursu'' Mayıs-2002- İstanbul
36. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-2003-İstanbul.
37. TOD XIII. Ulusal Oftalmoloji Kursu. ''Uvea Hastalıkları'' Nisan-2003, Ankara.
38. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-2004-Antalya.
39. TOD XXVII. Bahar sempozyumu. Mayıs-2004, İstanbul.
40. European Vitreoretinal Society. The 4th Meeting of European Vitreoretinal Society. September-2004, İstanbul-Turkey.
41. 8 th Advanced Vitreoretinal course. March-2005, Antwerp, Belgium.
42. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-2005-Antalya.
43. OMÜ ''XIV Probleme dayalı öğrenim Kursu'' Kasım-2005, Samsun.
44. Stand Alone AMD Workshop EEMEA, December-2005, Dubai, UAE.
45. 20. ANKEM Klinikler ve Tıp bilimleri Kongresi. Mayıs-2005, Antalya.
46. Frankfurt Retina Meeting, April-2006, Frankfurt.
47. American Academy of Ophthalmology Congress, November-2006, Las Vegas.
48. American Academy of Ophthalmology Congress, Subspecialty Day ''Retina'' November-2006, Las Vegas.
49. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-2006-Antalya.
50. TOD XXVII. Kış Sempozyumu. ''Vitreoretinal cerrahide yenilikler'' Şubat-2007, Bursa.
51. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-2006-Antalya.
52. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim-2007-Antalya
53. TOD XXVIII. Kış sempozyumu. Vitreoretinal cerrahide yenilikler. Şubat-2007. Bursa
54. 7th International AMD Congress. October-2007, Marbella, Spain.
55. Frankfurt Retina Meeting, April-2008, Frankfurt, Germany.