Doç. Dr.Halenur Bozdağ

 • İlgi Alanları
 • Tüp bebek tedavisi
 • Riskli gebelik
 • Gebelik takibi
 • Kısırlık
 • Ürojinekolojik cerrahi
 • Jinekolojik operasyonlar
 • Normal sezaryen doğum

Eğitim ve Uzmanlık
1990 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2003 - Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
2017 - 2019 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdül Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2011 - 2016 - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2008 - 2011 - Sağlık Bakanlığı Ankara Sincan Devlet Hastanesi
2003 - 2008 - Sağlık Bakanlığı Elazığ Sarahatun Kadın Doğum Hastanesi
1990 - 1998 - Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
2013 - Gazi Üniversitesi Hayvan Laboratuvarı Teorik ve Pratik Laparoskopi EğitimKursu
2015 - Yardımcı Üreme Teknolojileri Tüp Bebek Eğitim ve Sertifikasyon Program
2014 - TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Alanında Proje Hazırlama Eğitimi
2017 - Sağlık Bakanlığı Kolposkopi Uygulama Eğitim ve Sertifika Programı

Mesleki Üyelikler
Türk Tabibleri Birliği
Türk jinekoloji ve obstetrik derneği (TJOD)

ESERLER

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Bozdağ Halenur, Akdeniz Esra (2018). Does severe vitaminD deficiency impact obstetric outcomes in pregnant women with thyroid autoimmunity? The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, Doi:10.1080/14767058.2018.1519017.
 • Bozdağ Halenur, Akdeniz Esra, Devranoğlu Belgin, Haksever Murat, Bilgiç Bülent Emre, Kutlu Hüseyin Tayfun (2018). Cytoplasmic abnormalities of mature oocytes have a significant effect on fertilizationin Bologna poor responders. Turkısh Journal Of Medical Sciences, 48(4), 750-758.
 • Bozdağ Halenur,Öğütcüoğlu Fatma Bilge Selvi, Akdeniz Esra,Özel Canan Satır, Sandal Kemal, İlke Mungan, Göçmen Ahmet(2017). Postpartum resolution time of proteinuria is a good predictor for poor maternal outcomes in preeclampsia.Nobel Medicus,13(2),57-62.
 • Bozdağ Halenur, Güzin Kadir, Göçmen Ahmet, Kabaca Sedef, Usta Akın, Akdeniz Esra (2016).The diagnostic value of frozen section for borderline ovarian tumours. Journal Of Obstetrics And Gynaecology, 36(5), 626-630.
 • Devranoglu Belgın, Özdamar Özkan, Kole Emre, Eken Meryem K., Bozdağ Halenur, Doğer Emek(2016). Do younger women with elevated basal follicular stimulating hormone levels undergoing gonadotropin-stimulated intrauterine insemination cycle srepresent compromised reproductive outcomes? European Journal Of Obstetrıcs Gynecology And Reproductıve Bıology, 199(null), 141-145.
 • Güzin Kadir, Bozdağ Halenur, Aydın Abdullah, Sahin Sadık, Özkanlı Sıdıka Şeyma (2016). Uterine Cervix Metastasis of Myxopapillary Ependymoma Originated from the Spinal Cord. Balkan Medıcal Journal, 33(2), 235-238.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Bozdağ Halenur, Akdeniz Esra, Eyisoy Ömer Gökhan (2018). Changing Trend of Tubal Ectopic Pregnancy Management During the Experience of Seven Years. Journal of Clinical Obstetrics Gynecology, 28(2),44-51.
 • Arslan Erol, Gokdağlı Fulya, Bozdağ Halenur, Vatansever Doğan, Karsy Michael (2018). Abnormal Pap-smear frequency and comparison of repeat cytological follow-up with colposcopy during patient management The importance of pathologist’xxs guidance in the management. Northern Clinics of Istanbul, Doi:10.14744/nci.2018.93270.
 • Topdağı Aydın İlke, Bozdağ Halenur, Aydın Egemen, Kabaca Sedef, Gökdağlı Fulya, Güzin Kadir, Süer Necdet (2016).Induction of Labor with Dinoprostone Vaginal Insert Is it Safe and Effective in Term Pregnancy with Premature Rupture of Membranes? Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, 26(1), 23-30.
 • Bozdağ Halenur, Öğütcüoğlu Fatma Bilge, Güzin Kadir, Kabaca Kılıç Sedef Rukiye, Akdeniz Esra,Topdağı Aydın İlke, Göçmen Ahmet (2015). The frequency and fetomaternal outcomes of early-and late-onset preeclampsia: The experience of a single tertiary center in the bustling metropolis of Turkey İstanbul. Medeniyet MedicalJournal, 30(4), 163-169.
 • Kabaca Sedef, Bozdağ Halenur, Öğütcüoğlu Fatma Bilge, Gökdağlı Fulya, Kavak Hacer,  Tanyolaç Necati Cihan (2016). İlk Trimester Gebeliklerde Subklinik Tiroid Fonksiyon Bozuklukları ve Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 13(4), 143-147.
 • Ağır Meriç Çağrı, Inan Cihan, Başkent Erdem, Karaalp Erhan, Bozdağ Halenur (2015). The Importance of PAPP-A Level For The Prediction of Preeclampsia. The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 26(2), Doi: 10.5505/jkartaltr .2015.23600.
 • GÖYNÜMER FİKRET GÖKHAN, GÜNAY Taner, KARADAĞ Cihan, BOZDAĞ HALENUR, BAYRAK Mehmet (2014). Retrospective Analysis of Obstetric and Perinatal Outcomes in Pregnant Women with Epilepsy. İstanbulKanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 6(3), 127-132.,Doi: 10.5222/iksst. 2014.127.
 • Çekmez Yasemin, Süer Necdet, Bozdağ Halenur, Gündüz Güneş (2014). Cervical prolapse and concomitant uterine anomaly at term pregnancy: A case report. The Medical Journal of Goztepe Training and Research Hospital, 28(3), 153-156.,Doi: 10.5222/J. GOZTEPETRH.2013.153.
 • Süer Necdet, Bozdağ Halenur, Kavak Hacer (2013). Histerektomilere retrospektif bakış. Göztepe Tıp Dergisi, 28(1), 30-34.
 • Bozdağ Halenur, Demirçivi Bör Ergül,Akdeniz Esra (2018). The predictive value of total leukocyte count and leukocyte differential for severe preeclampsia. Perinatal Journal, 26(2), 25- 32.
 • Bozdağ Halenur, Ertekin Karsel Figen, Kutlu Tayfun, Öztürk Göknur, Eren Sadiye (2003). Akut faz reaktanı olarak ferritin ve erken doğum tehdidinde kullanımı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 34(1), 13-18.
 • Bozdağ Halenur, Ertekin Karsel Figen, Sezer Handan, Usta Sibel, Ayvacı Habibe, Eren Sadiye (2003). Erken membran rüptürü ve erken doğum eylemi olgularında serum ferritin düzeyi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 34(3), 13-16.
 • ERTEKİN KARSEL FİGEN, BOZDAĞ HALENUR, EREN Sadiye (2003).Soya isoflavonlarının menopozal semptomlar üzerine olan etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni,34(2),1-6.

 

 • Yaltı Serap, Gürbüz Birgül, Ertekin Karsel Figen, Bozdağ Halenur, Özen Mehmet Emin (2003). İnfertil erkeklerde serum prolaktin, gonadotropin ve testosteron düzeyleri. Türk FertiliteDergisi, 11(1), 44-51.
 • Ertekin Karsel Figen, Yaltı Serap, Gürbüz Birgül, Ayvacı Habibe, Usta Sibel, Bozdağ Halenur (2003). Kesintisiz kombine hormon replasman tedavisi kullanan postmenopozal kadınlarda vaginal kanama paternlerinin karşılaştırılması. Medical Bulletin of Zeynep Kamil,34(1), 27-31.
 • Sezer Handan, Özden Selçuk, Bozdağ         Halenur, Dayıcıoğlu Vedat (2002). Gebeliğin üçüncü trimesterinde düşük hemoglobin düzeyinin preterm doğum oranı üzerine etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni,33(4),7-10.

Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda, sunumlar ve basılan bildiriler:

 • BOZDAĞ HALENUR (2016). Laparoscopic Hysterectomy: As A Surgical Approach for Women with Benign Gyneacological Conditions. 5th SEERSS 1st GynOncoMIS and Robotic Surgery Congress, (Özet bildiri)
 • ERTEKİN KARSEL FİGEN, BOZDAĞ HALENUR, EREN Sadiye(2003). Diyete eklenen soya İzoflavonlarınınmenapozal semptomlar üzerine olan etkisi. V. Türk-Alman Jinekoloji Derne i ve II. ReproductiveMedicine Tart mal Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 4(2), (Özet bildiri), (Kontrol No:4385053)
 • BOZDAĞ HALENUR, TAN Temel, TÜRKMEN Osman, SÜER Necdet (2012). Abdomınalwallendometrıosıs:areportoftwocases.2ndASIANCONFERENCEONENDOMETIOSIS,4(3), 172-172., (Özet bildiri), (Kontrol No:4384832)
 • BOZDAĞHALENUR(2018).AssociationBetweenthePostpartumPerinealPainandTheDifferentIncisionAnglesofMediolateralEpisiotomyinPrimiparousWomen..6.ULUSLARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ, (Özet bildiri), (Kontrol No:4375621)