Dr. Öğr. ÜyesiHalil Güllüoğlu

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1999 - 2005 - Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Deneyim
2005 - 2010 - Ege  Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Uzmanlık Öğrencisi, İzmir.
2010 - 2012 - İzmir Tire Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümü
2012 EYLÜL-2013 MAYIS: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakultesi Nöroloji Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent.
2013 MAYIS’ dan itibaren Medikalpark İzmir Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı

Kurs ve Sertifikalar
1 - Paraneoplastik Subakut Piramidal Dejenerasyon. Halil Güllüoğlu, Ayşe Kocaman Sağduyu, Emre Kumral.(Sözel Sunum). 10-15 Kasım 2007 Antalya-Türkiye.  43.Ulusal Nöroloji Kongresi, Sunum No: 40. Türk Nöroloji Dergisi, Eylül-Ekim 2007, Cilt:13, Sayı:5, Ek:1, Sayfa:26.
2 - Konjenital Endplate Asetilkolinesteraz Yetmezliği . Halil Güllüoğlu, Burhanettin Uludağ. (Sözel Sunum). 10-15 Kasım 2007 Antalya-Türkiye. 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, Sunum No: 63. Türk Nöroloji Dergisi, Eylül-Ekim 2007, Cilt:13, Sayı:5, Ek:1, Sayfa: 38
3 - Lamotrigin ve Cilt Döküntüsü . Halil Güllüoğlu, Fatma Polat, Nilgün Araç. (Poster Sunumu) 10-15 Kasım 2007. Antalya-Türkiye. 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, Poster Sunum No: 197. Türk Nöroloji Dergisi, Eylül-Ekim 2007, Cilt:13, Sayı:5, Ek:1, Sayfa: 118.
4 - Paraneoplastik Paroksismal Downbeat Nistagmus-Ataksi-Diplopi. Halil Güllüoğlu, Önder Akyürekli.(Poster Sunumu) 12-17 Kasım 2006. Antalya-Türkiye. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi, Eylül-Ekim 2006, Cilt:12, Sayı:5, Ek:4, Sunum : P-133.
5 - Konjenital Endplate Asetilkolinesteraz Yetmezliği. Halil Güllüoğlu, Burhanettin Uludağ.(Poster Sunumu). 12-17 Kasım 2006 . Antalya-Türkiye. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi, Eylül-Ekim 2006, Cilt:12, Sayı:5, Ek:4, Sayfa:211, Sunum: P-361.
6 - Sitomegalovirüs Enfeksiyonuna Bağlı Limbik Ensefalit Olgu Sunumu. Halil Güllüoğlu,Nilgün Araç,Zafer Çolakoğlu (Sözel Sunum). Aralık 2005. İzmir-Türkiye. Ege Nöroloji Toplantısı.
7 - Creutzfeldt-Jacob Olgu Sunumu . Halil Güllüoğlu, Burhanettin Uludağ (Sözel Sunum). 2006. İzmir-Türkiye. Ege Nöroloji Toplantısı.
8 - Tedhered Kord + Spinal Dural  Arteriyovenöz Fistül Birlikteliği  Saptanan Olgu. Halil Güllüoğlu, Zafer Çolakoğlu. (Sözel Sunum).2007.İzmir-Türkiye.Ege Nöroloji Toplantısı.
9 - Paraneoplastik Paroksismal Downbeat Nistagmus-Ataksi-Diplopi. Halil Güllüoğlu, Önder Akyürekli.(Sözel Sunum). 2006 .İzmir Türkiye. Ege Nöroloji Toplantısı.
10 - Konjenital Endplate Asetilkolinesteraz Yetmezliği. Halil Güllüoğlu, Burhanettin Uludağ.(Sözel Sunum). 2006.İzmir-Türkiye.Ege Nörofizyoloji Toplantısı.
11 - Epileptik Nistagmus. Halil Güllüoğlu, İbrahim Aydoğdu, Nilgün Araç. (Sözel Sunum) 45. Ulusal Nöroloji Kongresi. 10-15 Kasım 2009. Bildiri Numarası: S-90. Türk Nöroloji Dergisi, Cilt:15, Ek:2, Kasım 2009, Sayfa:85.
12 - Periferik Fasiyal Paralizide Orbicularis Oris Kasının Kontralateral İnnervasyonu. Halil Güllüoğlu, Burhanettin Uludağ.(Sözel Sunum). 45. Ulusal Nöroloji Kongresi. 10-15 Kasım 2009. Bildiri Numarası: S-67. Türk Nöroloji Dergisi, Cilt:15, Ek:2, Kasım 2009, Sayfa: 60.
13 - Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması (Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma): Olgu Sunumu. Halil Güllüoğlu, Ayşe Sağduyu Kocaman, Emre Kumral. (Sözel Sunum). 45. Ulusal Nöroloji Kongresi. 10-15 Kasım 2009. Bildiri Numarası: S-84. Türk Nöroloji Dergisi, Cilt:15, Ek:2, Kasım 2009, Sayfa:75.
14 - Serebral  Venöz Tromboz: Dural Arteriyovenöz Malformasyona Bağlı Bir Serebral Venöz Tromboz Olgusu Nedeniyle Gözden Geçirme. Halil Güllüoğlu, Dilek Evyapan Akkuş, İsmail Oran.(Sözel Sunum) 45. Ulusal Nöroloji Kongresi. 10-15 Kasım 2009. Bildiri Numarası: S-56. Türk Nöroloji Dergisi, Cilt:15, Ek:2, Kasım 2009,Sayfa:50-51
15 - Ailevi Hemifasiyal Spazm. Halil Güllüoğlu, Zafer Çolakoğlu. (Sözel Sunum)         44. Ulusal Nöroloji Kongresi. 11-16 Kasım 2008. Bildiri Numarası: S-19.Program Kitapçığı Sayfa: 43.
16- Auralı ve Aurasız Migren Hastalarında ACE(I/D)-MTHFR C677T Gen Polimorfizimleri, Matrix Metalloproteinaz 9 Gen Ekspresyonu İncelemesi ve Kranial Manyetik Rezonans Görüntüleme Korelasyonu. Halil Güllüoğlu, Figen Gökçay, Asude Alpman, Haluk Akın,Cem Çallı. (Sözel Sunum). 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 4-9 Aralık 2010. Bildiri Numarası: S-6. Bildiri Metinleri Kitabı, Sayfa: 4
17 - EFFECTS OF DYNAMIC WARM-UP, STATIC STRETCHING OR STATIC STRETCHING WITH TENDON VIBRATION ON VERTICAL JUMP PERFORMANCE AND EMG RESPONSES
Dinamik Isınma, Statik Germe veya Statik Germe ile Birlikte Yapılan Tendon Vibrasyonunun Dikey Sıçrama Performansı ve EMG Yanıtları Üzerine Etkisi
11th International Sports Sciences Congress, Antalya 10 to 12 October 2010. Sözel Sunum No:7.  10 Kasım 2010.  2. Oturum. Salon 4.
Araş.Gör. Bülent Yapicioğlu*, Prof.Dr. Muzaffer Çolakoğlu*, Prof.Dr. Zafer Çolakoğlu**, Doç.Dr.Fikret Bademkıran**, Araş.Gör.Dr. Halil Güllüoğlu**
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu **Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Abd.
18 - Parkinson Hastalığı Epidemiyolojisi. Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu. PARKİNSON HASTALIĞINDA ERKEN TANI VE TEDAVİ. 15.03.2013 SAAT:18.30-20.00. Kolin Otel. Çanakkale.
19 - Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti. Dr. Çağdaş Balcı, Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu, Prof.Dr.Handan Işın Özışık Karaman. Çanakkale Nöroloji Klinikleri Olgu Toplantısı.12.02.2013. Kolin Otel, Çanakkale.Saat:18.30-20.30
20 - Akut İskemik İnme Hastasına Acil Yaklaşım. Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu. Acil Olgulara Yaklaşım Sempozyumu. 13.12.2012. Saat:10.00-11.00. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi Süleyman Demirel Konferans Salonu Çanakkale.
21 - Nöropatik Ağrı: Etyoloji-Epidemiyoloji. Nöropatik Ağrıda Nörofizyolojik İncelemeler. Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu. Multidisipliner Açıdan Nöropatik Ağrıda Tanı ve Tedavi Bir Güncelleme Toplantısı. 13 Ocak 2013. Saat:18.30-20.30.Truva Oteli. Çanakkale.
22 - Multipl Sklerozun Belirtileri-Tipleri-Atak Tanımı.Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu. Aile Hekimliği Pratiğinde Multipl Skleroz Tanısı-Tedavisi-İzlemi Toplantısı.14.11.2012. Saat:18.30-20.00. Truva Oteli. Çanakkale.
23 - Yoğun Bakımlarda Nörolojik Hasta Konsultasyonları. Yard.Doç.Dr.Halil Güllüoğlu. 11.05.2013. Saat:15.30-15.50.  XIV NÖBİVA SEMPOZYUMU-VI RUMELİ NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ. Ramada Otel. Tekirdağ.
24 -  15. Hipertansiyonla Mücadele Kongresi. Nöroloji ve Hipertansiyon- Dr.Halil Güllüoğlu. 27. Nisan 2017. Saat:14.00

YAYINLAR

1-Spinal ischaemic stroke: clinical and radiological findings and short-term outcome. Kumral E, Polat F, Güllüoglu H, Uzunköprü C, Tuncel R, Alpaydin S. Eur J Neurol. 2011 Feb;18(2):232-9.

2-Optic Neuritis: Visual Outcome and Risk Factors for the Development of Multiple Sclerosis in Western Turkey .Celebisoy, Nese1; Kocaman, Ayse Sagduyu1; Gulluoglu, Halil1; Yuceyar, Ayse Nur1; Gokcay, Figen1; Kose, Timur2. Neuro-Ophthalmology, Volume 35, Number 3, June 2011 , pp. 115-120(6)

3-Thalamic chronotaraxis: isolated time disorientation.Kumral E, Gulluoglu H, Dramali B. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007 Aug;78(8):880-2.

4-Karbamazepin ve Okskarbazepin Tedavisi ile İlişkili Hiponatremi. Epilepsi. Yıl: 2010  Cilt: 16  Sayı: 2  107-112. Fatma Polat, Halil Güllüoğlu, Nilgün Araç
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

5-Serebral Venöz Tromboz: Dural Arteriyovenöz Malformasyona Bağlı Bir Serebral Venöz Tromboz Olgusu Nedeniyle Gözden Geçirme   Cerebral Venous Thrombosis: A Review On Account Of A Case With Cerebral Venous Thrombosis Due To Dural Arteriovenous Malformation   Dilek Evyapan Akkuş, Halil Güllüoğlu, İsmail Oran. Yeni Sempozyum Dergisi Cilt:46 Sayı:4 Sayfa:170-183, Eylül 2008. 

6- Search for SCA2 blood RNA biomarkers highlights Ataxin-2 as strong modifier of the mitochondrial factor PINK1 levels.  Sen NE1, Drost J2, Gispert S2, Torres-Odio S2, Damrath E2, Klinkenberg M2, Hamzeiy H3, Akdal G4, Güllüoğlu H5, Başak AN6, Auburger G7.    Neurobiol Dis. 2016 Dec;96:115-126. doi: 10.1016/j.nbd.2016.09.002. Epub 2016 Sep 3.

7- Cognitive Decline in Patients with Leukoaraiosis Within 5 Years after Initial Stroke.Kumral E, Güllüoğlu H, Alakbarova N, Deveci EE, Çolak AY, Çağında AD, Evyapan D, Orman M. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015 Oct;24(10):2338-47. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.06.012. Epub 2015 Jul 31.PMID: 26236001

8- Diagnostic Accuracy Comparison of Artificial Immune Algorithms for Primary Headaches. Çelik U, Yurtay N, Koç ER, Tepe N, Güllüoğlu H, Ertaş M. Comput Math Methods Med. 2015;2015:465192. doi: 10.1155/2015/465192. Epub 2015 May 4. PMID: 26075014

9- The distinct genetic pattern of ALS in Turkey and novel mutations. Özoğuz A, Uyan Ö, Birdal G, Iskender C, Kartal E, Lahut S, Ömür Ö, Agim ZS, Eken AG, Sen NE, Kavak P, Saygı C, Sapp PC, Keagle P, Parman Y, Tan E, Koç F, Deymeer F, Oflazer P, Hanağası H, Gürvit H, Bilgiç B, Durmuş H, Ertaş M, Kotan D, Akalın MA, Güllüoğlu H, Zarifoğlu M, Aysal F, Döşoğlu N, Bilguvar K, Günel M, Keskin Ö, Akgün T, Özçelik H, Landers JE, Brown RH, Başak AN. Neurobiol Aging. 2015 Apr;36(4):1764.e9-1764.e18. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2014.12.032. Epub 2015 Jan 10. PMID:25681989

10- Association of leukoaraiosis with stroke recurrence within 5 years after initial stroke. Kumral E, Güllüoğlu H, Alakbarova N, Karaman B, Deveci EE, Bayramov A, Evyapan D, Gökçay F, Orman M. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015 Mar;24(3):573-82. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.10.002. Epub 2014 Dec 19. PMID: 25534366

11- Effects of a Dynamic Warm-Up, Static Stretching or Static Stretching with Tendon Vibration on Vertical Jump Performance and EMG Responses. Yapicioglu B, Colakoglu M, Colakoglu Z, Gulluoglu H, Bademkiran F, Ozkaya O. J Hum Kinet. 2013 Dec 31;39:49-57. doi: 10.2478/hukin-2013-0067. eCollection 2013 Dec 18.PMID: 24511340

12- Frontal lobe like syndrome due to bee sting. NM Gökmen, DE AKKUŞ, H GÜLLÜOĞLU, J Maria, L Sanchez, N ÖZSAN, Journal of Neurological Sciences (Turkish) 31 (2), 398-407

13- Multipl skleroz ve otoimmünite üzerine cinsiyet faktörünün etkisi

BP Çınar, H Güllüoğlu, YG Yorgun. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 2 (2), 158-164

14- ACE I/D and MTHFR C677T Gene Polymorphisms and Matrix Metalloproteinase-9 Gene Expression in Migraine Patients with and without Aura and Correlation with Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings: A Case-Control Study. H GÜLLÜOĞLU, F GÖKÇAY, A Durmaz, A Haluk, C Calli, K Timur. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 32 (2), 348-360

15- Migraine, tension-type and cluster-type of headaches classification by using immunos algorithms. Celik, Ufuk; Yurtay, Nilufer; Koc, Emine Rabia; Tepe, Nermin; Gulluoglu Halil; Ertas, Mustafa. Journal of Medical Imaging and Health Informatics, Volume 6, Number 5, September 2016, pp. 1173-1177(5)

16- Foam Posturography: A Cheaper Way to Analyze Postural Stability in Peripheral

Vestibular Disorders. Nese Celebisoy, Hale Karapolat, Halil Gulluoglu, Mehmet Celebisoy, Timur Kose. Int. Adv. Otol. 2013; 9:(1) 89-95

17- Subakut Kombine Dejenerasyon Olgusu: Spinal Kordun Atipik Anterior Kolon Tutulumu Adile Ozkan*, Halil Güllüoğlu**, Handan Işın Özışık Karaman* Okmeydanı Tıp Dergisi 32(4):227-229, 2016. doi:10.5222/otd.2016.1072

18- AĞRILI TOTAL OFTALMOPAREZİ İLE SEYREDEN İNDİREKT KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜL OLGUSU I . Adile ÖZKAN1, Gürhan ADAM2, Halil GÜLLÜOĞLU4, Celal ÇINAR3, Fatma UYSAL2,

Mustafa REŞORLU2, Hüseyin ÖZDEMİR2. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014; 54 (2)

KİTAP BÖLÜMÜ

1-Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları. Editör: Emre Kumral. 2011. İNMELERİN KLİNİK SINIFLAMASI. Halil Güllüoğlu, Emre Kumral. Kısım 4, Bölüm:20, Sayfa: 285-308.

2-  Nörolojik Bilimler Kitabı. Editör: Emre Kumral 2017. Nörolojide Laboratuvar İncelemeleri- EEG.  Halil Güllüoğlu. Cilt 1. Bölüm 3, Sayfa: 415-436. Ege Üniversitesi Yayınları-Tıp Fakültesi Yayın No: 161.

3- Nörolojik Bilimler Kitabı. Editör: Emre Kumral 2017. Serebral Venöz Tromboz.  Halil Güllüoğlu, Emre Kumral.  Cilt 2. Bölüm 4, Sayfa: 793-808. Ege Üniversitesi Yayınları-Tıp Fakültesi Yayın No: 161.

4- Nörolojik Bilimler Kitabı. Editör: Emre Kumral 2017. Diğer Demyelinizan Hastalıklar.  Halil Güllüoğlu.  Cilt 2. Bölüm 4, Sayfa: 1131-1138. Ege Üniversitesi Yayınları-Tıp Fakültesi Yayın No: 161.

5- Nörolojik Bilimler Kitabı. Editör: Emre Kumral 2017. Omuriliğin Yangısal ve Vaskuler Hastalıkları.  Halil Güllüoğlu, Emre Kumral.  Cilt 3. Bölüm 4, Sayfa: 1329-1354. Ege Üniversitesi Yayınları-Tıp Fakültesi Yayın No: 161.

6- Nörolojik Bilimler Kitabı. Editör: Emre Kumral 2017. Posterior Reversible Ansefalopati Sendromu-PRES.  Halil Güllüoğlu. Cilt 3. Bölüm 5, Sayfa: 1785-1796. Ege Üniversitesi Yayınları-Tıp Fakültesi Yayın No: 161