Prof. Dr.Halil İbrahim İmamoğlu

  • İlgi Alanları
  • Katarakt
  • Şaşılık

Eğitim ve Uzmanlık
1975 - 1982 19 Mayıs Üniveristesi Tıp Fakültesi-Tıp Eğitimi
1984 - 1988 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi-Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
Şaşılık Kursu
Kornea Cerrahi Ve Kerotoplasti Uygulama Sertifikası

Kurs ve Sertifikalar
Türk Oftalmoloji Derneği
Trabzon Tabip Odası

1-İmamoğlu H.İ, Sağlam M, Erdöl H, Akyol N, Kaya C, Aslan Y: Gaucher Hastalığında Yeni Bir Göz Bulgusu. T.Klin Oftalmoloji 3:286-287,1994

2-İmamoğlu H.İ, Çetinkaya K, Erdöl H, Sağlam M, Kaya C:Oküler Toksoplazmozisin Bilgisayarlı Perimetre İle İzlenmesi. T.Oft. Gaz. 25, 116-119.1995

3-İmamoğlu H.İ, Çetinkaya K, Sağlam M: Doku Kayıplı Korneal  Perforasyonların Skleral Flep İle Onarımı. A.Ü. Tıp Fak. Göz Kliniği Yıllığı. 45-47, 1993-1995

4-İmamoğlu H.İ, Sağlam M, Erdöl H, Akyol N, Kaya C: Nonkontakt Tonometrenin Güvenilirliği. T Oft Gaz. 25, 34-36, 1995

5-İmamoğlu H.İ, Erdöl H, Avunduk M.A, Kaya C: Katarakt Cerrahisi Sonrası Sütür Alınmasının Astigmatizma Üzerine Etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği Xxıx . Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 1995 Antalya

6-İmamoğlu H.İ, Çetinkaya  K, Kaya Csağlam M: Ambliyopide Vep Ve Bilgisayarlı Perimetrenin Birlikte Değerlendirilmesi. Medical Network Oftalmoloji. Mart 1996, Cilt 3, Sayı 1

7-İmamoğlu H.İ, Erdöl H, Çetinkaya K, Kaya C: Occludable Angle And Prophlactic Iridectomy. 9 Th Annual Meeting Of German Ophthalmic Surgeons. İnternatonal Symposium And Exhibition. June 13-16, 1996, Nürnberg

8-İmamoğlu H.İ, Erdöl H, Kaya C, Akyol N, Çetinkaya K: Sectored Perimetrry İn The Branch Retinal Vein Occlusion Xı Th Congress Of The Congress Of The European Society Of Ophthalmology. P:507, Budapeşt-Hungry, June 1-5, 1997

9-İmamoğlu H İ, Erdöl H,  Sarı A, Akyol N, Korkmaz E: Effect Of Panretinal Photocoagulation On Ocular Blood Flow İn Patients With Proliferative Diabetic Retinopathy. Xxıı Congress Of The Eoropean Society Of Ophthalmology, P:95, Stockholm-Sweeden, June 27- July 1, 1999.

10-İmamoğlu H.İ, Türk A, Erdöl H, Akyol N, "A Bee Sting Of The Cornea ", Vıı. International Symposium On Ocular Trauma, Roma, Italya, 29 Haziran - 1 Temmuz 2006, Pp.P91-P91

11-Erdöl H, İmamoğlu H.İ, Türk A, Akyol N, Avunduk M.A, Kapıcıoğlu Z, "Epidemiologic Features Of Open Eye Globe İnjury İn East Of Black Sea Region Of Turkey", Vıı. International Symposium On Ocular Trauma, Roma, Italya, 29 Haziran - 1 Temmuz 2006, Pp.P92-P92

12-İmamoğlu H.İ, Türk A, Erdöl, Akyol N:  "Nadir Görülen Bir Kornea Travması: Arı Sokması", Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, Cilt.17, Ss.282-285, 2008

13-İmamoğlu H.İ, Türk A, Kola M, Erdöl H, Akyol N: "Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Göz İçi Basıncı Seyri Üzerine Healongv Ve Healon5'in Etkilerinin Karşılaştırılması", Glokom Katarakt, Cilt.3, Ss.181-185, 2008

14-Türk A, İmamoğlu H.İ, Mollamehmetoğlu S, Erdöl H, Akyol N, "Effect Of Phacoemulsification Surgery On Ocular Blood Flow", 15th Escrs Winter Meeting, İstanbul, Türkıye, 18-20 Şubat 2011, Pp.31-31

15-İmamoğlu H.İ, Mungan A, Türk A, Kola M, Erdöl H, Akyol N: "Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçları", Glokom Katarakt, Cilt.6, Ss.223-229, 2011

16-Türk A, Günay M, İmamoğlu H.İ, Akyol N, Erdöl H: "Primer Açık Açılı Glokom, Oküler Hipertansiyon Ve Normotansif Glokomlu Olgulardaki Pulsatil Oküler Kan Akımı Analizi", Türk Oftalmoloji Dergisi, Cilt.42, Ss.125-130, 2012

17-Türk A, Günay M, İmamoğlu H.İ, Akyol N, Erdöl H:  "Pulsatile Ocular Blood Flow Analysis İn Cases With Primary Open-Angle Glaucoma, Ocular Hypertension And Normotensive Glaucoma", Turk Oftalmolojı Dergısı-Turkısh Journal Of Ophthalmology, Cilt.42, Ss.125-130, 2012

18-İmamoğlu H.İ, Türk A, Türkcan Soğuksulu T, Kalkisim A: "Assessment Of The Effect Of Topical 1% Cyclopentolate Hydrochloride On Al-Scan Biometry İn Children", The Xxxv Congress Of The European Society Of Cataract And Refractive Surgeons (Escrs), Lisboa, Portekız, 7-11 Ekim 2017, Pp.Opp-39383-Opp-39383

19-İmamoğlu H.İ, Türk A, Kalkisim A, Kola M: "Comparison Of İntraocular Lens Power Measurements Obtained Using Optical And Ultrasonic Methods With An Al-Scan Biometer", The Xxxv Congress Of The European Society Of Cataract And Refractive Surgeons (Escrs) , Lisboa, Portekız, 7-11 Ekim 2017, Pp.Pos-39380-Pos-39380

Kitaplar:

Oküler Enfeksiyon Hastalıkları (Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:8)

Adlı Kitapta Bölüm:D-8 Klamidyal Konjonktivitler Konu Yazarlığı