Prof. Dr.Halil Önder Ersöz

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1983 - 1989 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1989 - 1993 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık
1993 - 1997 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanlık

Deneyim
17 Kasım 1997 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği
21 Mart 1998 - 21 Temmuz 1999 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinde Askerlik Görevi
2 Ağustos 1999 -  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği
Akademik Deneyim
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV Koordinatör Yardımcılığı (2000-2004 arası)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı 2016-
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanlığı 2016-

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası -Trabzon Tabip Odası 1989
European Association for the Study of Diabetes 1997
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 1999
Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği 2002
International Diabetes Federation 2002

Kurs ve Sertifikalar
1-) Diyabetik nefropatinin erken dönem tedavisi. Marmara Bölgesi Diyabet Toplantıları, Diyabetik Nefropati Paneli, İstanbul 06.05.1997.
2-) Oral antidiyabetik tedavi ilkeleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İç Hastalıkları Günleri, Samsun 14.05.2000.
3-) Renal parankimal ve vasküler hipertansiyon. Türkiye Endokrinoloji ve  Metabolizma Derneği Hipertansiyon Kursu,  Trabzon 25.11.2000.            
4-) Hipotiroidi tanı ve tedavi ilkeleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, Tiroid Hastalıkları Paneli, Trabzon 21.03.2001.
5-) Renal parankimal ve vasküler hipertansiyon. Türkiye Endokrinoloji ve  Metabolizma Derneği Hipertansiyon Kursu,  Van 29.06.2001
6-) Hipoglisemi ve tedavisi. Ulusal Diyabet Eğitim Grubu ve Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Mezuniyet Sonrası Hekim Eğitim Toplantısı, Trabzon 10.11.2001
7-) Tip 2 diyabetes mellitus ve tedavisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, Diyabetes Mellitus Tanı ve Tedavisinde Yenilikler ve Tedavi Prensipleri Paneli, Trabzon 20.03.2002.
8-) Diyabetik ayak fizyopatolojisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, Diyabetik Ayak Paneli, Trabzon 27.03.2002.
9-) Basedow Hastalığı. 25.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Tiroid Hastalıkları Kursu, Erzurum 18.09.2002.
10-) Diyabetin oral antidiyabetik tedavisi ve yeni oral antidiyabetikler. Ulusal Diyabet ve Obezite Programı- Diabet ve Obezite Eğitim Kursu, Rize 05.12.2003.
11-) Diyabetik hipertansiyon ve tedavisi. Ulusal Diyabet ve Obezite Programı- Diabet ve Obezite Eğitim Kursu, Rize 06.12.2003.
12-) Obezite ve malignite. II. Türk Obezite Kongresi, Denizli 10.04.2004.
13-) Diyabetik böbrek hastalığının önlenmesinde ARB’ler. Prof.Dr.Üstün Korugan anısına Diyabet, Obezite ve Beslenme Sempozyumu, İstanbul 01.04.2005.
14-) Tiroid kanserlerinde evrelendirme, tedavi ve prognoz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, Tiroid Kanserleri Paneli, Trabzon 06.04.2005.
15-) Kritik hastalıklarda hipotalamo-pituiter adrenal aksı. Adrenal Hastalıklar Sempozyumu, 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya 25.10.2005.
16-) Hiperparatiroidi sürecinde karşılaşılan osteomalazi. 4. Metabolik Kemik Hastalıkları Sempozyumu, Primer Hiperparatiroidizmli Hastalarda Karşılaşılan Problemler Paneli, Ankara 03.11.2006.
17-) Tiroid kanserlerinde etyoloji ve risk faktörleri. Sitopatoloji Derneği 2006-2007 Dönemi 1. Toplantısı: Tiroid Sitopatolojisine Multidisipliner Yaklaşım Paneli, Trabzon 11.11.2006.
18-) İnflamasyon ve prokoagulasyon durumu. 43.Ulusal Diyabet Kongresi, Periferik Vasküler Hastalıklar Sempozyumu, Antalya 12.05.2007.
19-) Tip 1 Diyabetes Mellitus ve Hipertansiyon. Diyabete Bakış 2008 Sempozyumu- Diyabet ve Hipertansiyon Paneli, Bursa 11.01.2008.
20-) Glitazonlar: İnsülin direncini tedavi etmek her şeyi çözüyor mu? 5. Metabolik Sendrom Sempozyumu-Diyabette Tartışmalı Konular Paneli, Antalya 11.04.2008.
21-) Thiazolidinediones and cardiovascular risk: Rosiglitazone story. Pre-Congress Sattelite Symposia: Atherothrombosis in Metabolic Syndrome. 77. European Atherosclerosis Society Congress, İzmir 24.04.2008.
22-) Diyabetik Nöropati-Endokrinolojik Yaklaşım. 9.Nöbiva Sempozyumu- Diyabetik Nöropati Paneli., Trabzon 10.11.2008.
23-) Tümör Nekrozis Faktör Alfa ve İnflamasyon. 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi-Obezite Bağlamlı Hastalıklar Paneli. Antalya 16.10.2008.
24-) Obez Diyabetlide İnsülin Tedavisi. 5.Ulusal Obezite Kongresi-Obezitede Glisemik Kontrole İlişkin Sorunlar ve Çözümleri Paneli. İzmir 08.11.2008.
25-) Aile Hekimliği Uygulamasında Diyabet Yönetimi ve İnsülin Tedavisine Başlama. 1.Karadeniz Aile Hekimleri Günleri. Trabzon 20.10.2009.
26-) Artısıyla Eksisiyle Sulfonilüreler. 7. Metabolik Sendrom Sempozyumu – Antidiyabetikler Mercek Altında Paneli. Antalya 01.05.2010.
27-) Diyabetik Nefropatide D Vitamini. 46. Ulusal Diyabet Kongresi – Diyabetik Nefropati Sempozyumu. Antalya 15.05.2010.
28-) Hipofiz Yetmezliklerine Yaklaşım. 1. Karadeniz Endokrin Günleri. Samsun 23.10.2010.
29-) Prediyabet ve Yeni Tanı Almış Diyabette Tedavi Yaklaşımı. TKD Hipertansiyon-Lipid-KKH Çalışma Grupları Ortak Toplantısı- Olgularla Endokrinolog Olmayanların Bilmesi Gerektiği Kadarıyla Tip 2 Diyabet Paneli. Girne 26.02.2011.
30-) Oral Antidiyabetik İlaçlar ve Kullanım İlkeleri. TEMD Diyabette Güncelleme ve Olgu Tartışma Toplantısı-14, Güncel Diyabet Tedavisi Paneli. Trabzon 05.03.2011.
31-) Kardiyovasküler Sonlanım ve Dislipidemi. 33.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi-Androjen Fazlalığının Sonuçları Paneli. Antalya 13.10.2011.
32-) Birinci Basamaktan Üçüncü Basamağa Guatr Yönetimi. 3.Uluslararası Katılımlı Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi. Trabzon 28.10.2011.
33-) Aile Hekimliğinde İnsülin Tedavisi ve İzlem Kursu. 4. Uluslararası Katılımlı Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi. Trabzon 20.04.2012.
34-) İleri İnsülin Dirençli Hastaya Yaklaşım. 48. Ulusal Diyabet Kongresi. Antalya 12.05.2012.
35-) Hypertension-Obesity-Dyslipidemia Workshop. 12th ESE Postgraduate Course in Clinical Endocrinology. Antalya 20.10.2012.
36-) Tip 2 diyabetes mellitusta insülin tedavisi. Diyabete Bakış 2013 Sempozyumu – Klinik Pratiğimizde İnsülin Tedavisi Paneli. Bursa 23.03.2013.
37-)  Diyabette hipertansiyon ve tedavisi. Türkiye Endokrinoloji ve  Metabolizma Derneği Hipertansiyon Kursu. Çanakkale 06.04.2013.
38-) Dekompanze sirozda adrenal yetmezlik ve osteodistrofi. 9.Ulusal Hepatoloji Kongresi  İstanbul 29.05.2013.
39-) Lipids/Obesity/Hypertension Workshop. Endo Bridge 2013 Antalya 25.10.2013.
40-) Tiroid nodülüne yaklaşım. Türkiye Endokrinoloji ve  Metabolizma Derneği Tiroid Hastalıkları Kursu. Trabzon 02.11.2013.
41-) Nüks Cushing Hastalığında Tedavi. 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi-Cushing Hastalığı Paneli. Antalya 24.05.2014.
42-) Diyabetim Olsa Proflaktik Aspirin Kullanırmıyım? 11.Metabolik Sendrom Sempozyumu-İğneyi Kendimize Paneli. Bodrum 06.09.2014.
43-) Vakalarla Hiperglisemi Yönetim. 5.AHEKON Aile Hekimliği Kongresi. Antalya 21.11.2014.
44-) Girişimsel Radyolojide Endokrin Disfonksiyon Yönetimi. TGRD Girişimsel Radyoloji Kursu. Antalya 13.01.2015.
45-) Tip 2 Diyabette Agresif Tedavi Gerekli Değildir.  51. Ulusal Diyabet Kongresi. Tip 2 Diyabette Agresif Tedavi Gerekli mi? Evet-Hayır Oturumu Antalya 24.04.2015.
46-) Hipoglisemi. Endokrin Aciller Kursu İstanbul10.10.2015
47-) Hipoglisemi. Endokrin Aciller Kursu Adana 12.12.2015.
48-) Hipoglisemi. Endokrin Aciller Kursu İzmir 20.02.2016.
49-) Hipoglisemi. Endokrin Aciller Kursu Ankara 26.03.2016.
50-) Yaşlılarda Diyabet Yönetimi: Fırtına Geliyor. 52. Ulusal Diyabet Kongresi. Antalya 21.04.2016.
51-) İnsülin Tedavi Protokollerinin Hangisi? 12. Diyabete Bakış Sempozyumu. Trabzon 07.10.2016
52-) Eski Dostlardan Yeni Haber Var Mı? Sülfonilüreler 18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Diyabetes Mellitus Kursu Antalya 12.10.2016
53-) Erken İnsülin Tedavisi Doğru Zaman, Doğru Tedavi. 18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya 15.10.2016
54-) İnsülin Tedavisi & Yeni İnsülinler 18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya 15.10.2016
55-) Hipoglisemi. Endokrin Aciller Kursu Konya 12.11.2016.
56-) T2DM'de İnsülin Tedavisi Nasıl Başlanmalı, Hekim Ve Hasta İçin En İyi Yol Var Mı? Ulusal Diyabet Akademisi Girne 24.12.2016

YAYINLAR:

A -) Uluslar Arası Dergilerde Yayınlanan Araştırmalar                                    : 57

B -) Ulusal Dergilerde Yayınlanan Araştırmalar                                               : 39

C -) Uluslar Arası Dergilerde Yayınlanan Özetler ve Uluslar Arası     Kongrelerde Sunulan Bildiriler                                                                 : 52

D -) Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler                                                        : 95

Toplam Yayın Sayısı                                                                               : 243

H İNDEKSİ:

2017 yılı H indeksi: 15

YAYIN LİSTESİ:

A-) Uluslar Arası Dergilerde Yayınlanan Araştırmalar :

1-) Avşar E, Ersöz HÖ, Karışık E, Erdoğan Y, Bekiroğlu N, Lawrence R, Akalın S, Ulusoy NB: Hyperglycemia-induced attenuation of rectal perception depends upon pattern of rectal balloon inflation. Digestive Diseases and Sciences 42(11):2206-2212;1997.

2-) Yavuz DG, Ersöz HÖ, Küçükkaya B, Budak Y, Ahıskalı R, Ekicioğlu G, Emerk K,  Akalın S: The effect of losartan and captopril on glomerular basement membrane anionic charge in a diabetic rat model. Journal of Hypertension 17(8):1217-1223;1999.

3-) Yavuz DG, Toprak A, Budak Y, Ersöz HÖ, Deyneli O, Tezcan H, Akalın S: Urinary glycosaminoglycan excretion in newly diagnosed essential hypertensive patients. Clinical Chemistry 46(2):299-301;2000.

4-)Yavuz DG, Ersöz HÖ, Tuncel M, Sargon MF, Küçükkaya B, Ahıskalı R, Akalın S: Effects of aminoguanidine on glomerular basement membrane thickness and anionic charge in a diabetic rat model. International Journal of Experimental Diabetes Research 2(3):225-232;2001.

5-) Erem C, Ersöz HÖ, Kartı SS, Ukinc K, Hacihasanoglu A, Deger O, Telatar M: Blood coagulation and fibrinolysis in patients with hyperthyroidism. Journal of Endocrinological Investigation 25(4):345-350;2002.

6-) Yavuz DG, Kucukkaya B, Ersöz HÖ, Yalcin AS, Emerk K, Akalin S: Effects of aminoguanidine on lipid and protein oxidation in diabetic rat kidneys. International Journal of Experimental Diabetes Research 3(2):145-151;2002.

7-) Kavgacı H, Şahin A, Ersöz HÖ, Erem C, Özdemir F: The effects of losartan and fosinopril in hypertensive type 2 diabetic patients. Diabetes Research and Clinical Practice 58(1):19-25;2002.

8-) Ersöz HÖ, Önde ME, Terekeci H, Kurtoğlu S, Tor H: Causes of gynecomastia in young adult males and factors associated with idiopathic gynaecomastia. International Journal of Andrology 25(5):312-316;2002.

9-) Koc M, Ersoz HÖ, Akpinar I, Gogas-Yavuz D, Deyneli O, Akalin S:Effect of low- and high-dose levothyroxine on thyroid nodule volume: a crossover placebo-controlled trial. Clinical Endocrinology (Oxf) 57(5):621-8;2002.


10-) Erem C, Kavgacı H, Ersöz HÖ, Hacıhasanoğlu A, Ükinç K, Kartı SS, Değer O, Telatar M: Blood coagulation and fibrinolytic activity in hypothyroidism. International Journal of Clinical Practice 57(2):78-81;2003.

11-) Yavuz D, Küçükkaya B, Haklar G, Ersöz HÖ, Akoğlu E, Akalın S: Effects of captopril and losartan on lipid peroxidation, protein oxidation and nitric oxide release in diabetic rat kidney. Prostoglandins Leukotriens and Essential Fatty Acids 69(4):223-227;2003.

12-) Ersöz HÖ, Ükinç K, Baykan M, Erem C, Durmuş İ, Hacıhasanoğlu A, Telatar M: Effect of low-dose metoprolol in combination with sibutramine therapy in normotensive obese patients: a randomized controlled study. International Journal of Obesity 28(3):378-383;2004.

13-) Erem C, Hacıhasanoğlu A, Cinel A, Ersöz HÖ, Reis A, Sarı A, Köse M, Ükinç K, Telatar M: Sphenoid sinus brown tumor, a mass lesion of occipital bone and hypercalcemia: An unusual presentation of primary hyperparathyroidism. (Case report) Journal of Endocrinological Investigation 27(4):366-369;2004.

14-) Erem C, Arslan C, Hacihasanoglu A, Deger O, Topbas M, Ukinc K, Ersöz HÖ, Telatar M: Prevalence of obesity and associated risk factors in a Turkish population (Trabzon city, Turkey). Obesity Research 12 (7):1117-27;2004.

15-) Erem C, Kandemir N, Hacıhasanoğlu A, Ersöz HÖ, Ukinç K, Koçak M: Radioiodine treatment of hyperthyroidism: Prognostic factors affecting outcome.

Endocrine 25(1):55-60;2004.

16-) Erem C, Hacıhasanoğlu A, Sarı A, Reis A, Alhan E, Çobanoğlu Ü, Ersöz HÖ, Ükinç K: Intrathyroidal papillary thyroid carcinoma presenting with a solitary brain metastasis. (Case report) Endocrine 25(2):187-193;2004.

17-) Erem C, Hacıhasanoğlu A, Sarı A, Ersöz HÖ, Ükinç K, Fidan S: A rare case and rapid tumor response to therapy: Dramatic reduction in tumor size during octreotide treatment in a patient with TSH secreting pituitary macroadenoma. (Case report) Endocrine 25(2):141-145;2004.

18-) Erem C, Hacıhasanoğlu A, Cinel A, Çobanoğlu Ü, Ersöz HÖ, Ahmetoğlu A, Ükinç K, Koçak M: Adrenal black adenoma associated with Cushing’s syndrome. (Case report) Endocrine 25(3):253-257;2004.

19-) Erem C, Hacıhasanoğlu A, Çelik Ş, Ovalı E, Ersöz HÖ, Ukinç K, Değer O, Telatar M: Coagulation and fibrinolysis parameters in type 2 diabetic patients with and without diabetic vascular complications. Medical Principles and Practice 14(1):22-30; 2005.

20-) Deyneli O, Ersöz HÖ, Yavuz D, Fak AS, Akalın S: QT dispertion in type 2 diabetic patients with altered diurnal blood pressure rhythm. Diabetes, Obesity and Metabolism 7(2):136-143;2005.

21-) Erem C, Hacıhasanoğlu A, Ersöz HÖ, Reis AK, Çalık A, Ukinc K, Koçak M: Pheochromocytoma combined with pre-clinical Cushing's syndrome in the same adrenal gland. (Case report). Journal of Endocrinological Investigation  28(6):561-5;2005.

22-) Kaynar K, Ersöz Ş, Akyol N, Ersöz HÖ, Unlu O, Ozbay T, Ulusoy S: Adult onset tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome. (Case report).  Nephrology (Carlton)10(4):418-20;2005.

23-) Erem C, Koçak M, Ersöz HÖ, Ersöz Ş, Yücel Y: Epinephrine-secreting cystic pheochromocytoma presenting with an incidental adrenal mass (Case report). Endocrine 28(2):225-230;2005.

24-) Ersöz HÖ, Ükinç K, Köse M, Erem C, Gündüz A, Hacıhasanoğlu AB, Kartı SS: Subcutaneous lispro and intravenous regular insulin treatments are equaly effective and safe for the treatment of mild and moderate diabetic ketoacidosis in adult patients. International Journal of Clinical Practice 60(4):429-433;2006.

25-) Erem C, Hacıhasanoğlu A, Cinel A, Işık AU, Reis A, Sarı A, Ersöz HÖ, Ukinç K: Carotid body tumors and adrenal pheocrhromocytomas in siblings of a Turkish family (Case report). Medical Principles and Practice 15(5):396-400;2006.

26-) Erem C, Ersoz HÖ, Ukinc K, Avunduk AM, Hacihasanoglu A, Kocak M: Acromegaly presenting with diabetic ketoacidosis, associated with retinitis pigmentosa and octreotide-induced bradycardia: a case report and a review of the literature (Case report) . Endocrine. 30(1):145-149; 2006.

27-) Erem C, Ersöz HÖ, Ukinc K, Hacihasanoglu A, Alhan E, Cobanoglu U, Kocak M, Erdol H: Neurofibromatosis type 1 associated with pheochromocytoma: a case report and a review of the literature (Case report). Journal of Endocrinological Investigation 30 (1):59–64;2007.

28-) Baykan M, Erem C, Erdogan T, Ersoz HÖ, Gedikli O, Korkmaz L, Kucukosmanoglu M, Hacıhasanoglu A, Kaplan S, Celik S: Assessment of left ventricular diastolic function and the Tei index by tissue Doppler imaging in patients with primary hyperparathyroidism. Clinical Endocrinology (Oxf). 66 (4):483–488;2007.

29-) Baykan M, Erem C, Erdogan T, Hacihasanoglu A, Gedikli O, Kiris A, Kucukosmanoglu M, Ersoz HÖ, Celik S: Impairment of flow mediated vasodilatation of brachial artery in patients with primary hyperparathyroidism.
International Journal of Cardiovascular Imaging. 23 (3): 323–328;2007.

30-) Ukinc K, Ersoz HO, Erem C, Hacıhasanoglu A, Ersoz S, Buran M: Pachydermoperiostosis with gynecomastia and osteoporosis: a rare case with a rare presentation (Case report). International Journal of Clinical Practice 61(11): 1939–1940;2007.

31-) Erem C, Kocak M, Cinel A, Ersoz HO, Reis A: Dopamine secreting adrenal ganglioneuroma presenting with paroxysmal hypertension attacks (Case report). Saudi Medical Journal 29(1):122–125;2008.

32-) Erem C, Kocak M, Hacihasanoglu A, Yilmaz M, Saglam F, Ersoz HO: Blood Coagulation, Fibrinolysis and Lipid Profile in Patients with Primary Hyperparathyroidism: Increased Plasma Factor VII and X Activities and D-Dimer Levels. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes. 116(10):619–24;2008.

33-) Ersoz S, Sert H, Yandi M, Erem C, Mungan S, Ersoz HO, Cobanoglu U, Hacihasanoglu A: The Significance Of Galectin-3 Expression in the Immunocytochemical Evaluation of Thyroid Fine Needle Aspiration Cytology.

Pathological Oncology Res 14(4):457-460;2008.

34-) Erem C, Hacihasanoglu A, Deger O, Topbaş M, Hosver I, Ersoz HO, Can G: Prevalence of metabolic syndrome and associated risk factors among Turkish adults: Trabzon MetS study. Endocrine. 33(1):9–20;2008.

35-) Erem C, Nuhoglu I, Kocak M, Yilmaz M, Sipahi ST, Ucuncu O, Ersoz HO: Blood coagulation and fibrinolysis in patients with acromegaly: increased plasminogen activator inhibitor–1 (PAI–1), decreased tissue factor pathway inhibitor (TFPI), and an inverse correlation between growth hormone and TFPI. Endocrine. 33(3):270-276;2008.

36-) Erem C, Ucuncu O, Yilmaz M, Kocak M, Nuhoglu I, Ersoz HO: Increased thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor and decreased tissue factor pathway inhibitor in patients with hypothyroidism. Endocrine. 35(1):75-80;2009.

37-) Ukınç K, Ersoz HO, Erem C, Hacihasanoglu AB: Diagnostic value of prostate-specific antigen (PSA) and free prostate specific antigen (fPSA) in women with ovulatory and anovulatory polycystic ovary syndrome. Endocrine. 35(1):123-129;2009.

38-) Ukinc K, Ersoz HO, Erem C, Hacihasanoglu AB, Karti SS: Effects of one year simvastatin and atorvastatin treatments on acute phase reactants in uncontrolled type 2 diabetic patients. Endocrine. 35(3):380-388;2009.

39-) Erem C, Nuhoglu I, Yilmaz M, Kocak M, Demirel A, Ucuncu O, Ersoz HO: Blood coagulation and fibrinolysis in patients with Cushing's syndrome: increased plasminogen activator inhibitor-1, decreased tissue factor pathway inhibitor, and unchanged thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor levels.

J Endocrinol Invest. 32(2):169-174;2009.

40-) Ukinc K, Ersoz HO, Karahan C, Erem C, Eminagaoglu S, Hacihasanoglu AB, Yilmaz M, Kocak M: Methyltetrahydrofolate reductase C677T gene mutation and hyperhomocysteinemia as a novel risk factor for diabetic nephropathy. Endocrine. 36(2):255-261;2009.

41-) Sonmez M, Erkut N, Tat TS, Celep F, Cobanoglu U, Ersoz HO: Can a high platelet count be responsible for diabetes insipidus in acute myelogenous leukemia with monosomy 7 and inversion 3 (q21q26)? (Case report). Int J Hematol. 90(2):273-274;2009.

42-) Ukinc K, Eminagaoglu S, Ersoz HO, Erem C, Karahan C, Hacihasanoglu AB, Kocak M: A novel indicator of widespread endothelial damage and ischemia in diabetic patients: ischemia-modified albumin. Endocrine. 36(3):425-432;2009.

43-) Erem C, Ucuncu O, Yilmaz M, Kocak M, Nuhoglu İ, Ersoz HO: Increased thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor and decreased tissue factor pathway inhibitor in patients with hyperthyroidism. Endocrine. 36 (3):473-478;2009.

44-) Yıldız B, Kavgacı H, Fidan E, Gungor E, Ersoz HO, Ozdemir F, Aydin F: Oral fluoropyrimidine-induced severe hyperlipidemia (Case report). Asian Biomedicine 4 (4):627-630;2010.

45-) Erem C, Kocak M, Ersoz HO, Nuhoglu I, Ersoz S: Hypertension, Diabetes, Hypokalemia, and Metabolic Alkalosis: Cushing Syndrome Secondary to Ectopic Adrenocorticotropic Hormone Secretion From Prostate Adenocarcinoma (Case report).  Endocrınologıst 20 (5) :211-213;2010.

46-) Erbas T, Ertas M, Yucel A, Keskinaslan A, Senocak M, TURNEP Study Group: Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients. J Clin Neurophysiol. 28 (1) :51-55;2011.

47-) Fidan E, Ersoz HO, Yilmaz M, Yilmaz H, Kocak M, Karahan C, Erem C: The effects of rosiglitazone and metformin on inflammation and endothelial dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus. Acta Diabetol. 48 (4) :297-302;2011.

48-) Sonmez B, Erem C, Dogan I, Ersoz HO, Sonmez M: Efficacy of low and high fixed dose radioactive iodine therapy in patients with toxic nodular goiter. Minerva Endocrinol. 36 (2) :117-121;2011.

49-) Kırış A, Erem C, Turan OE, Civan N, Kırış G, Nuhoğlu I, Ilter A, Ersoz HO, Kutlu M: Left ventricular synchronicity is impaired in patients with active acromegaly. Endocrine 44(1): 200-206;2013.

50-) Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, TURDEP II Study Group: Twelve year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol 28(2):168-180;2013.

51-) Erem C, Civan N, Fidan M, Cobanoglu U, Kangul F, Ersoz HO, Alhan E: Conposite adrenal feochromocytoma-ganglioneuroma in an adult patient. Acta Endocrinologica (Buc) 10(1):140-149;2014.

52-) Civan N, Erem C, Coskun H, Kocak M, Nuhoglu İ, Ersoz HO: Hypoparathyroidism, deafness, and renal dysplasia. Acta Endocrinologica (Buc) 10(4):687-692;2014.

53-) Kocak M, Erem C, Deger O, Topbas M, Ersoz HO, Can E: Current prevalence of goiter determined by ultrasonography and associated risk factors in a formerly iodine-deficient area of Turkey. Endocrine 47(1):290-298;2014.

54-) Erem C, Ozbas HM, Nuhoglu I, Deger O, Civan N, Ersoz HO:  Comparison of effects of gliclazide, metformin and pioglitazone monotherapies on glycemic control and cardiovascular risk factors in patients with newly diagnosed uncontrolled type 2 diabetes mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 122(5):295-302;2014

55-) Erem C, Suleyman AK, Civan N, Mentese A, Nuhoglu İ, Uzun, Ersoz HO, Deger O: Ischemia-modified albümin and malondialdehyde levels in patients with overt and subclinical hyperthyroidism: effects of treatment on oxidative stress. Endocr J. 62(6):493-501;2015.

56-)Arıcı M, Birdane A, Güler K, Yıldız BO, Altun B, Ertürk Ş, Aydoğdu S, Özbakkaloğlu M, Ersöz HÖ, Süleymanlar G, Tükek T, Tokgözoğlu L, Erdem Y: Türk Kardiyoloji Derneği (TKD); Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD); Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD); Türk Nefroloji Derneği (TND); Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği: Turkish Hypertension Consensus Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 43(4):402-409; 2015

57-) Ersoz S, Mungan S, Sagnak Z, Ersoz HO, Odac, E: Nuclear Morphometry for the Differentiation of Benign or Malignant Lesions with the Diagnosis of Aypia of Undetermined Significance/Follicular Lesion of Undetermined Significance in Fine Needle Aspiration Biopsy. Analytıcal And Quantıtatıve Cytopathology And Hıstopathology  38 (5): 288-294;2016

B-) Ulusal Dergilerde Yayınlanan Araştırmalar :

1-) Ersöz HÖ, Özdoğan O, Ercan N, Akoğlu E: Diabetik nefropatinin mikroalbüminüri döneminde enalapril maleat tedavisinin etkinliği. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1(2):76-82;1992.

2-) Çelikel T, Ceyhan B, Ersöz HÖ, Alpdoğan Ö, Bayık M, Akoğlu T: Hematolojik malignansilerde mekanik ventilasyon tedavisi. Solunum 18:652-657;1993.

3-) Ersöz HÖ, Sungur M, Tözün N, Avşar E, Kalaycı C: Posthepatitik karaciğer sirozu hastalarında hepatik osteodistrofi. Gastroenterohepatoloji 5(1): 51-57;1994.

4-) Özener Ç, Lawrence R, Ersöz HÖ, Akoğlu E: Erythropoitin in the treatment of anemia of chronic renal failure. Marmara Medical Journal 7(2): 54-58;1994.

5-) Ersöz HÖ, Özdoğan O, Özener Ç, Ercan N, Akoğlu E: Tip 2 diabetik hastalarda nefropatinin başlangıç döneminde plazma endotelin-1 düzeyleri. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 3(2): 70-75;1994.

6-) Gogas D, Budak Y, Ersöz HÖ, Özener Ç, Deyneli O, Emerk K, Akoğlu E: Diyabetik rat modelinde kısa süreli düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisinin etkileri. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 4(2):70-74;1995.

7-) Ersöz HÖ, Gogas D, Budak Y, Akalın S: Deneysel diyabet modelinde nefropatinin erken döneminde spesifik anjiotensin II reseptör antogonisti losartanın etkileri. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 6(3-4):106-111;1997

8-) Gogas D, Ersöz HÖ, Budak Y, Özener Ç, Akalın S, Akoğlu E: Esansiyel hipertansif hastalarda idrar glukozaminoglikan atılımı. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 6(3-4):136-139;1997

9-) Akalın HE, Hayran M, Özdemir O, Açbay Ö, Aydın N, Ayvaz G, Azal Ö, Çetinalp Ş, Erdoğan M, Ersöz HÖ, Güler S, Gürlek A, Gürsoy N, Karşıdağ K, Koçkar C, Oğuz A: Direct medical cost analysis in patients with diabetes mellitus in Turkey: Diabcost. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2(1):9-14;1998.

10-) Ersöz HÖ, Budak Y, Yavuz DG, Akalın S: Diyabetik sıçan modelinde, nefropatinin erken döneminde idrarda albumin ve heparan sülfat atılımının karşılaştırılması. Türk Diabet Yıllığı 13:173-181;1998.

11-) Ersöz HÖ, Deyneli O, Gogas D, Akalın S: Assessment of the association between functional edentulism, obesity, and diabetes mellitus. Journal of Marmara University Dental Faculty 3(1):739-743;1998

12-)Sayar K, Ersöz HÖ: Hirşutizmin psikiyatrik yönleri. Türk Psikiyatri Dergisi 9(4):296-300;1998.

13-) Ersöz HÖ, Yavuz DG, Özdoğan O, Budak Y, Akalın S: The effect of losartan on plasma atrial natriuretic peptide levels in the diabetic rat model. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 3(1):17-22;1999.

14-) Ersöz HÖ, Yavuz DG, Budak Y, Akalın S: Diyabetik rat modelinde serum siyalik asit düzeyleri ve diyabetik nefropati tedavisinin takibindeki yeri. Türk Diyabet Yıllığı 14:177-189;1999.

15-) Ersöz HÖ, Deyneli O, Yavuz DG, Akalın S: İnsulin kullanan diyabetik hastalarda doğru enjeksiyon tekniğinin uygulanması, sık görülen hatalar ve enjeksiyon komplikasyonlarının değerlendirilmesi. Türk Diyabet Yıllığı 14:209-218;1999.

16-) Yavuz DG, Tuğlular S, Ersöz HÖ, Altun A, Archer A, Akalın S: Awareness of diabetic foot disease in a group of Turkish and English patients with type 2 diabetes mellitus: Assessment of the status and the efficacy of diabetic foot education programs. . Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 3(2):65-70;1999.

17-) Ersöz HÖ, Sayar K, Yavuz DG, Arzık A, Akalın S: Hirşutizm hastalarında depresif bozukluklar ve psikiyatrik semptomların değerlendirilmesi. Endokrinolojide Yönelişler 8(2):53-58;1999.

18-) Kurtoğlu S, Başak M, Çiçek Y, Ersöz HÖ: Anjiotensin II antagonistlerinin rebound hipertansif etkileri var mı? Bursa Tıp Bilimleri Dergisi 3(1-2):9-11;1999.

19-) Kurtoğlu S, Çiçek Y, Evrenkaya R, Ersöz HÖ, Tor H, Tülbek Y: Rilmenidinin seçici antihipertansif etkinliği. Bursa Tıp Bilimleri Dergisi 3(1-2):15-17;1999.

20-) Avşar M, Ersöz HÖ, Yavuz DG, Avşar E, Özer A, Çırakoğlu B: Diabetik hastalarda hepatit C virüs enfeksiyonu sıklığı. Endokrinolojide Yönelişler 8(4):125-128;1999.

21-) Yavuz DG, Ersöz HÖ, Serinkan B, Emerk K, Akalın S: Effect of added fat on plasma glucose and insulin response to ingested potato given in various combinations as two meals in type 2 diabetic patients. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 3(3):129-136;1999.

22-) Özsavcı D, Uçar F, Ersöz HÖ, Önder E: Toksik multinodüler-nodüler guatr hastalarında serum 5’ nükleotidaz, adenozin deaminaz, alkalen fosfataz, aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferaz düzeylerinin değerlendirilmesi. Endokrinolojide Yönelişler 9(1):3-7;2000.

23-) Tekelioğlu Y, Mocan H, Mocan Z, Ersöz HÖ: Lymphocyte subsets in acute post-streptococcal glomerulonephritis. Turkish Journal of Medical Sciences 30(3): 289-295;2000.

24-) Deyneli O, Ersöz HÖ, Yavuz DG, Fak AS, Akalın S: The association between autonomic neuropathy, and microalbuminuria with altered diurnal blood pressure variation in type 2 diabetic patients. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 4(1):19-25;2000.

25-) Koç M, Ersöz HÖ, Akpınar İ, Yavuz DG, Deyneli O, Akalın S: Importance of serum thyroglobulin levels in the assessment of thyroid nodule response to levothyroxine treatment. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 4(3):77-82;2000.

26-) Şahin A, Kavgacı H, Ersöz HÖ, Erem C: The efficacy of losartan treatment in hypertensive type 2 diabetic patients. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 5(4):149-158;2001.

27-) Hocaoğlu Ç, Ükinç K, Kandil ST, Ersöz HÖ, Sayar MK: Bir ergenin intihar girişimi (Olgu sunumu). Anadolu Psikiyatri Dergisi 2(4):236-242;2001.

28-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Kartı S, Telatar M: Diyabetik hastalarda mikro ve makrovasküler komplikasyonların göstergesi olarak CRP, fibrinojen ve ferritin düzeyleri. Türk Diyabet Yıllığı 17:199-209;2002.

29-) Ükinç K, Ersöz HÖ: Obezite ve tedavisi (Derleme) Galenos Aylık Tıp Dergisi 7(80):29-35;2003.

30-) Ökten A, Kalyoncu M, Yayla Ş, Ersöz HÖ, Ünsal M: Tip 1 diabetes mellituslu bir annede üçüz gebelik (Olgu sunumu). Türkiye Klinikleri Pediatri 13(4): 232-234;2004

31-) Hacıhasanoğlu AB, Koçak M, Ükinç K, Erem C, Ersöz HÖ, Erdöl H, Telatar M: Primer gonadal yetmezlik ile birlikte seyreden Wolfram Sendromu (Olgu sunumu). Türkiye Klinikleri Endokrinoloji 2(3):213-216;2004.

32-) Ersöz HÖ: Hiperglisemi ve tedavisi (Derleme) Actual Medicine 13(1):36-43;2005.

33-) Yavuz D, Bozkurt S, Aydın H, Ersöz HÖ, Demirkesen C, Akalın S: Effects of aminoguanidin on dermal collagen structure and TGF beta expression in streptozotocin induced diabetic rats. Marmara Medical Journal 18(2): 76-80;2005.

34-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Hacıhasanoğlu A, Alhan E, Çobanoğlu Ü,  Bektaş Ö, Erdöl H: Nörofibromatozis Tip 1 ve feokromositoma (Olgu sunumu). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 26(6): 693-698;2006.

35-) Ükinç K, Erem C, Ersöz HÖ, Hacıhasanoğlu A, Ersöz Ş, Fidan E: Prostat adenokarsinomu ve ektopik adrenokortikotropik hormon sendromu (Olgu sunumu). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 26(6): 699-703;2006.

36-) Ükinç K, Ersöz HÖ: Obez diyabetlide insülin tedavisi (Derleme) Diyabet Forumu 6 (1): 14-20; 2010.

37-) Özdemir İ, Hocaoğlu Ç, Koçak M. Ersöz HO: Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Yaşam Kalitesi Ve Ruhsal Belirtiler. Düşünen Adam Dergisi. 24:128-138;2011.

38-) Civan N, Nuhoglu I, Ucuncu O, Koçak M, Erem C, Ersöz HO: Hashimoto Tiroiditi Ile Birlikte İzole Acth Eksikliği. Turkiye Klinikleri Journal of Endocrinology. 8:29-32;2013.

39-) Arıcı M, Birdane A, Güler K, Yıldız BO, Altun B, Ertürk Ş, Aydoğdu S, Özbakkaloğlu M, Ersöz HÖ; Süleymanlar G, Tükek T, Tokgözoğlu L, Erdem Y: Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 43(4):402-409:2015.

C-) Uluslar Arası Dergilerde Yayınlanan Özetler ve Uluslar Arası Kongrelerde Sunulan Bildiriler :

1-) Çelikel T, Ceyhan B, Ersöz HÖ, Alpdoğan Ö, Fıratlı T, Bayık M, Akoğlu T: Survival of patients with a hematologic malignancy who require mechanical ventilatory support. The European Respiratory Journal 6(S17):124s;1993

European Respiratory Society Annual Congress Firenze-İtalya 1993 (Sözlü bildiri).

2-) Ersöz HÖ, Tözün N, Sungur M, Avşar E, Kalaycı C: Bone disease in patients with posthepatitic liver cirrhosis. Journal of Hepatology 21(S1):S163;1994.

3-) Gogas D, Budak Y, Özener Ç, Ersöz HÖ, Küllü S, Emerk K, Akoğlu E: Renal effects of short term low molecular weight heparin administration in diabetic rat model.

8th Balkan Congress of Endocrinology Bursa-Türkiye 1995 (Yazılı bildiri)

4-) Ersöz HÖ, Özdoğan O, Özener Ç, Ercan N, Akoğlu E: Endothelin 1 levels in type II diabetic patients during the initial phase of nephropathy.

8th Balkan Congress of Endocrinology Bursa-Türkiye 1995 (Yazılı bildiri)

5-) Ersöz HÖ, Deyneli O, Gogas D, Akalın S: Assessment of the association between functional edentulism, obesity, and diabetes mellitus. International Journal of  Obesity 20(S4):60;1996.

7th European Congress on Obesity Barselona-İspanya 1996 (Yazılı bildiri).

6-) Avşar E, Ersöz HÖ, Karışık E, Erdoğan Y, Bekiroğlu N, Akalın S, Ulusoy NB: Acute hyperglycemia induces anorectal sensorimotor dysfunction. Gastroenterology 110(4):A626;1996.

Digestive Disease Week and the 96th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association San Francisco-ABD 1996 (Sözlü bildiri)

7-) Avşar E, Arzık A, Kuşçu K, Ersöz HÖ, Bekiroğlu N, Karışık E, Erdoğan Y, Akalın S, Ulusoy NB: To what extent does providing sensory descriptors with visual-analogue scales alter rectal sensory reporting? Gastroenterology 110(4):A626;1996.

8-) Gogas D, Ersöz HÖ, Ercan N, Akalın S: Glucose and insulin responses to ingested carbohydrate and fat combinations as two meals in NIDDM patients. Diabetologia 40(S1):A389;1997.

16th International Diabetes Federation Congress Helsinki-Finlandiya 1997 (Yazılı bildiri).

*9-) Ersöz HÖ, Deyneli O, Gogas D, Akalın S: Assessment of the association between functional edentulism, obesity, and diabetes mellitus.

Black Sea Diab Meeting İstanbul-Türkiye 1997 (Yazılı bildiri)

10-) Yavuz DG, Kırış S, Ersöz HÖ, Altun A, Archer A, Akalın S: Awareness of diabetic foot in Turkish and English patients with NIDDM.

Black Sea Diab Meeting İstanbul-Türkiye 1997 (Yazılı bildiri)

11-) Yavuz DG, Ersöz HÖ, Küçükkaya B, Tuncer M, Sargon M, Ahıskalı R, Emerk K, Akalın S: Aminoguanidine prevents basement membrane anionic charges in diabetic rat model. Diabetes 47(S1):A371;1998.

12-) Yavuz DG, Ersöz HÖ, Küçükkaya B, Budak Y, Akalın S: Captopril but not losartan prevents the loss of basement membrane anionic charges in diabetic rat model. Journal of Hypertension 16(S2):S164;1998.

17th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension Amsterdam-Hollanda 1998 (Yazılı bildiri).

13-) Yavuz DG, Küçükkaya B, Ersöz HÖ, Yalçın AS, Emerk K, Akalın S: Effects of aminoguanidine on oxidative stress and nitric oxide release in diabetic rat kidneys. Diabetologia 41(S1):A299;1998.

34th Annual Meeting of the EASD Barselona-İspanya 1998 (Yazılı bildiri)

14-) Deyneli O, Ersöz HÖ, Gogas D, Budak Y, Akalın S: Role of ambulatory blood pressure in detecting diabetic microvascular complications. Diabetologia 41(S1):A341;1998.

34th Annual Meeting of the EASD Barselona-İspanya 1998 (Yazılı bildiri)

15-) Yavuz DG, Ersöz HÖ, Tuncer M, Sargon M, Küçükkaya B, Ahıskalı R, Akalın S: Effects of aminoguanidine on glomerular basement membrane anionic content: An electron microscopic study. Diabetologia 42(S1):A275;1999.

35th Annual Meeting of the EASD 1999 Brüksel-Belçika (Yazılı bildiri).

16-) Deyneli O, Ersöz HÖ, Yavuz DG; Fak AS, Akalın S: QT dispersion increased in nondipper diabetic patients. Diabetologia 42(S1):A59;1999.

35th Annual Meeting of the EASD 1999 Brüksel-Belçika (Sözlü bildiri).

17-) Kurtoğlu S, Evrenkaya R, Atasoyu E, Önde E, Ersöz HÖ, Tülbek Y: Assessment of the relatıon between sodıum sensıtıvıty and ınsulın resıstance ın normo and hypertensıve non-dıabetıc ındıvıduals. Nephrology Dialysis Transplantation 14(9): A64;1999.

36th  ERA-EDTA Congress 1999 Madrit-İspanya (Sözlü bildiri).

18-) Kurtoglu S,.Evrenkaya R, Ersöz HÖ, Önde E, Atasoyu E, Tülbek Y: The effect of insulin resistance on diurnal blood pressure variation in healthy subjects. Nephrology Dialysis Transplantation 14(9): A64;1999.

36th  ERA-EDTA Congress 1999 Madrit-İspanya (Yazılı bildiri).

19-) Kurtoğlu S, Ersöz HÖ, Çiçek Y, Evrenkaya R, Tor H, Tülbek Y: Essential hypertension is strongly associated with obesity and insulin resistance.

Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis 2000 Antalya-Türkiye  (Sözlü bildiri).

*20-) Kurtoğlu S, Ersöz HÖ, Çiçek Y, Evrenkaya R, Tor H, Tülbek Y: Alterations of insulin resistance with different types of antihypertensive drugs.

Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis 2000 Antalya-Türkiye  (Sözlü bildiri).

21-) Ersöz HÖ, Tekelioğlu Y, Ükinç K, Erem C, Ovalı E: Alterations of peripheral lymphocyte subsets in hypothyroid patients and response to levothyroxine treatment. Journal of Endocrinological Investigation 23(7): 15;2000.

23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies 2000 Ankara-Türkiye (Sözlü bildiri).

22-) Ersöz HÖ, Önde ME, Terekeci H, Tor H: Causes of gynecomastia in young adult males and factors associated with idiopathic gynecomastia. Journal of Endocrinological Investigation 23(7): 25;2000.

23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies 2000 Ankara-Türkiye (Sözlü bildiri).

23-) Erem C, Ersöz HÖ, Ovalı E, Ükinç K, Kavgacı H, Telatar M: Increased plasma levels of antithrombin III in patients with hyperthyroidism. Journal of Endocrinological Investigation 23(7): 37;2000.

23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies 2000 Ankara-Türkiye (Yazılı bildiri).

24-) Erem C, Ersöz HÖ, Ovalı E, Ükinç K, Kavgacı H, Telatar M: Coagulation parameters in type 2 diabetic patients with and without diabetic complications. Journal of Endocrinological Investigation 23(7): 50;2000.

23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies 2000 Ankara-Türkiye (Yazılı bildiri).

25-) Şahin A, Ersöz HÖ, Kavgacı H, Erem C: The efficacy of losartan treatment in hypertensive type 2 diabetic patients. Journal of Endocrinological Investigation 23(7): 51;2000.

23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies 2000 Ankara-Türkiye (Yazılı bildiri).

26-) Kurtoğlu S, Ersöz HÖ, Önde ME, Evrenkaya R, Çiçek Y, Tor H: Alterations of insulin resistance with different types of antihypertensive drugs. Journal of Endocrinological Investigation 23(7): 54;2000.

23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies 2000 Ankara-Türkiye (Yazılı bildiri).

27-) Çilingir H, Kapıcıoğlu S, Ersöz HÖ, Alemdaroğlu S: The effect of octreotide on food intake and body composition in rats. GUT 32(S1):A195;2000.

8th United European Gastroenterology Week 2000 Brüksel-Belçika (Yazılı bildiri).

28-) Koç M, Ersöz HÖ, Akpınar İ, Yavuz DG, Deyneli O, Akalın S: Effects of low and high dose levothyroxine treatment in nodular goiter.

5th European Congress of Endocrinology 2001 Torino-İtalya (Yazılı bildiri).

29-) Ersöz HÖ, Çolak H, Ükinç K, Erem C, Telatar M: Evaluation of the information level of diabetic patients before and after education programe.

11th Balkan Congress of Endocrinology 2001 İstanbul-Türkiye (Yazılı bildiri).

30-) Erem C, Kartı SS, Ükinç K, Ersöz HÖ, Hacıhasanoğlu A, Eren N, Telatar M: Blood coagulation and fibrinolysis in patients with hyperthyroidism. Endocrine Practice S:2;2001.

The 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with The American Association of Clinical Endocrinologists 2001 İstanbul-Türkiye (Sözlü bildiri).

31-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Kartı SS, Telatar M: Effects of one year statin treatment on acute phase reactants and lipid parameters in type 2 diabetic patients. Endocrine Practice S:50;2001.

The 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with The American Association of Clinical Endocrinologists 2001 İstanbul-Türkiye (Yazılı bildiri).

32-) Erem C, Kartı SS, Ükinç K, Ersöz HÖ, Hacıhasanoglu A, Fidan S, Kandemir N, Telatar M: Blood coagulation and fibrinolytic activity in hypothyroidism. Endocrine Practice S:31;2001.

The 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with The American Association of Clinical Endocrinologists 2001 İstanbul-Türkiye (Yazılı bildiri).

33-) Erem C, Kartı SS, Ükinç K, Ersöz HÖ, Hacıhasanoglu A, Altun E, Deniz Ö, Telatar M: Coagulation and fibrinolysis parameters in type 2 diabetic patients with and without vascular complications. Endocrine Practice S:51;2001.

The 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with The American Association of Clinical Endocrinologists 2001 İstanbul-Türkiye (Yazılı bildiri).

34-) Ersöz HÖ, Ükinç K, Baykan M, Erem C, Durmuş İ, Telatar M: The efffect of low dose metoprolol in sibutramine treated obese patients. International Journal of Obesity 26:S151;2002.

Ninth International Congress on Obesity 2002 Sao Paulo-Brezilya (Yazılı bildiri).

35-) Erem C, Hacıhasanoglu A, Ersöz HÖ, Cinel A, Reis AK,.Işık AC, Sarı A, Ükinç K, Telatar M: Nonsyndromic familial adrenal and extraadrenal pheochromocytoma in a Turkish family.  

6th European Congress of Endocrinology 2003 Lyon-Fransa (Yazılı bildiri).

36-) Erem C, Arslan C, Ersöz HÖ, Değer O,  Topbaş M, Telatar M: Prevalence of obesıty and assocıated rısk factors ın a Turkısh populatıon (Trabzon Cıty, Turkey).

6th European Congress of Endocrinology 2003 Lyon-Fransa (Yazılı bildiri).

37-) Ersöz HÖ, Ükinç K, Özdemir F, Tekelioglu Y, Kartı S, Erem C, Ovalı E, Telatar M:  In vıvo and ın vıtro effects of functıonal thyroıd dısorders on perıpheral lymphocyte subsets: An ımmunologıcal study.

6th European Congress of Endocrinology 2003 Lyon-Fransa (Yazılı bildiri).

38-) Ersöz HÖ, Köse M, Ükinç K, Gündüz A, Hacıhasanoğlu A, Kartı SS, Erem C, Telatar M: Subcutaneous lyspro and intravenous regular İnsulin treatments are equally effective for the treatment of diabetic ketoacidosis. Diabetologia 46(S2): A267;2003.

18th International Diabetes Federation Congress 2003 Paris-Fransa (Yazılı bildiri).

39-) Ukinç K, Ersöz HÖ, Hacıhasanoğlu A, Erem C, Telatar M: Effect of obesity on bone mineral density in patients with polycystic ovary syndrome. IJO 28 (S1): S131;2004.

13th European Congress on Obesity 2004 Prag-Çek Cumhuriyeti (Yazılı bildiri).

40-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Hacıhasanoğlu A, Koçak M: Comparison of acetylsalicylic acid and ibuprofen in treatment of De Quervain’s thyroiditis.

7th European Congress of Endocrinology 2005 Göteborg-İsveç (Yazılı bildiri).

41-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Hacıhasanoğlu A: Diagnostic value of prostate-specific antigen (PSA) and free prostate-specific antigen (FPSA) in women with ovulatory and anovulatory polycyctic ovary syndrome.

7th European Congress of Endocrinology 2005 Göteborg-İsveç (Yazılı bildiri).

42-) Ersöz HÖ, Ükinç K, Eminağaoğlu S, Erem C, Karahan C, Hacıhasanoğlu A, Koçak M: A novel indicator of widespread endothelial damage and ischemia in diabetic patients: ischemia modified albumin. Diabetologia 48(S1):A409;2005.

41st Annual Meeting of EASD 2005 Atina-Yunanistan (Yazılı bildiri).

43-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Karahan C, Erem C, Eminağaoğlu S, Hacıhasanoğlu A, Yılmaz M, Koçak M: Methyltetrahydrofolate reductase C677T gene mutation and hyperhomocysteinemia as a novel risk factor for diabetic nephropathy. Diabetologia 48(S1):A370;2005.

41st Annual Meeting of EASD 2005 Atina-Yunanistan (Yazılı bildiri).

44-) Fidan E, Ersoz HÖ, Yılmaz M, Yılmaz H, Koçak M, Karahan C, Erem C: The effects of rosiglitazone and metformin on inflammation and endothelial dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus.

11th Meeting of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes 2009 Malta (Yazılı bildiri).

45-) Üçüncü Ö, Nuhoğlu İ, Koçak M, Erem C, Bahat KA, Ersoz HÖ: Prolactinoma in east-black sea Turkey: a discription of 51 cases.

11th European Congress of Endocrinology 2009 İstanbul-Türkiye (Yazılı bildiri).

46-) Nuhoğlu İ, Koçak M, Üçüncü Ö, Erem C, Sağlam F, Ersöz HÖ: Acromegaly in the eastern black sea region of Turkey: a discription of 42 cases.

11th European Congress of Endocrinology 2009 İstanbul-Türkiye (Yazılı bildiri).

47-) Nuhoğlu İ, Üçüncü Ö, Koçak M, Erem C, Demirel A, Ersöz HÖ: Long term treatment of a misdiagnosed TSHoma patient with antidepressants and antithyroid drugs.

11th European Congress of Endocrinology 2009 İstanbul-Türkiye (Yazılı bildiri).

48-) Koçak M, Erem C, Nuhoğlu İ, Celep F, Üçüncü Ö, Karagülle M, Ersöz HÖ: Triple X syndrome (47, XXX) with infertility and obesity.

11th European Congress of Endocrinology 2009 İstanbul-Türkiye (Yazılı bildiri).

49-) Erem C, Koçak M, Hacıhasanoğlu A, Nuhoğlu İ, Üçüncü Ö, Kaplan TS, Ersöz HÖ: Primary hyperparathyroidism in the eastern black sea region of Turkey: a discription of 101 cases.

11th European Congress of Endocrinology 2009 İstanbul-Türkiye (Yazılı bildiri).

50-) Kocak M, Ucuncu O, Civan N, Coskun, Turkyılmaz S, Ersoz HO, Erem C: Adrenocortical carcinoma: A review of four cases.

16th European Congress of Endocrinology 2014 Varşova-Polonya (Yazılı bildiri).

51-) Nuhoğlu İ, Civan N, Ucuncu O, Koçak M, Coşkun H, Turgutalp H, Ersöz H.O, Erem C: Amyloid Goiter As An Unusual Presentation Of Primary Systemic Amyloidosis: A Case Report.

16th European Congress of Endocrinology 2014 Varşova-Polonya (Yazılı bildiri).

52-) Nuhoğlu İ,Koçak M,Coşkun H,Ersöz HO,Erem C,Civan N, Pheochromocytoma In Pregnancy: A Case Report

Endocrine Society's 96th Annual Meeting and Expo 2014 Chicago-ABD (Yazılı bildiri).

D Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler:

1-) Çelikel T, Ceyhan B, Ersöz HÖ, Fıratlı T, Bayık M, Akoğlu T: Hematolojik malignansisi olan hastalarda mekanik ventilatör tedavinin yaşam süresine etkisi. X. Ulusal Kanser Kongresi 1993 İstanbul (Yazılı bildiri).

2-) Ersöz HÖ, Sungur M, Tözün N, Avşar E, Bekiroğlu N, Kalaycı C: Posthepatitik karaciğer sirozu hastalarında hepatik osteodistrofi. X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 1993 Bursa (Yazılı bildiri).

3-) Çelikel T, Ceyhan B, Ersöz HÖ, Alpdoğan Ö, Fıratlı T, Bayık M, Akoğlu T: Hematolojik malignansilerde solunum yetmezliği. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXI. Ulusal Kongresi 1993 Kuşadası (Yazılı bildiri).

4-) Ersöz HÖ, Deyneli O, Gogas D, Akalın S: Fonksiyonel adentalizm, diabet ve obezite arasındaki ilişkinin incelenmesi. 32. Ulusal Diabet Kongresi 1996 Antalya (Yazılı bildiri).

5-) Gogas D, Serinkan B, Ersöz HÖ, Ercan N, Emerk K, Akalın S: Tip 2 diabetik hastalarda iki öğün halinde yenilen karbonhidrat ve yağ kombinasyonlarına plazma trigliserid ve nonesterifiye yağ asidi yanıtları. 32. Ulusal Diabet Kongresi 1996 Antalya (Yazılı bildiri).

6-) Ersöz HÖ, Avşar E, Karışık E, Erdoğan Y, Bekiroğlu N, Ulusoy NB, Akalın S: Akut hipergliseminin anorektal fonksiyonlara etkisi. 32. Ulusal Diabet Kongresi 1996 Antalya (Sözlü bildiri).

7-) Gogas D, Ersöz HÖ, Serinkan B, Deyneli O, Emerk K, Akalın S: Tip 2 diyabetik hastalarda 24 saatlik idrarda glikozaminoglikan atılımı. 32. Ulusal Diabet Kongresi 1996 Antalya (Yazılı bildiri).

8-) Ersöz HÖ, Gogas D, Budak Y, Gümüş A, Akalın S: Diabetik rat modelinde nefropatinin erken göstergesi olarak idrarda albümin ve heparan sülfat atılımının karşılaştırılması. 32. Ulusal Diabet Kongresi 1996 Antalya (Yazılı bildiri).

9-) Gogas D, Ersöz HÖ, Serinkan B, Özener Ç, Emerk K, Akalın S: Tip 2 diyabetikler ve hipertansiflerde idrar glikozaminoglikan atılımının karşılaştırılması. 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi 1996 İstanbul (Yazılı bildiri)

10-) Gogas D, Ersöz HÖ, Mazlumoğlu T, Serinkan B, Emerk K, Akalın S: Tip 2 diyabetiklerde ACE inhibisyonunun idrar heparan sülfat atılımına etkisi. 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi 1996 İstanbul (Yazılı bildiri)

11-) Gogas D, Serinkan B, Ersöz HÖ, Ercan N, Emerk K, Akalın S: Tip 2 diyabetik hastalarda iki öğün halinde yenilen karbonhidrat ve yağ kombinasyonlarına plazma glukoz, insülin, glukagon yanıtları. 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi 1996 İstanbul (Yazılı bildiri)

12-) Gogas D, Ersöz HÖ, Özener Ç, Budak Y, Akalın S, Akoğlu E: Hipertansif hastalarda idrar glikozaminoglikan atılımı. XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 1996 İstanbul (Yazılı bildiri).

13-) Avşar E, Ersöz HÖ, Karışık E, Erdoğan Y, Bekiroğlu N, Akalın S, Ulusoy NB: Akut hipergliseminin anorektal duyu ve motor fonksiyona etkisi. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1996 Antalya (Sözlü bildiri).

14-) Gogas D, Budak Y, Ersöz HÖ, Akalın S: Diyet ve normal baklavanın sağlıklı kişilerde plazma glukoz ve insülin düzeylerine etkisi. 33. Ulusal Diabet Kongresi 1997 Marmaris (Yazılı bildiri).

15-) Ersöz HÖ, Gogas D, Budak Y, Gümüş A, Akalın S: Diabetik rat modelinde serum sialik asit düzeyleri ve diabetik nefropati tedavisinin takibindeki yeri. 33. Ulusal Diabet Kongresi 1997 Marmaris (Yazılı bildiri).

16-) Ersöz HÖ, Budak Y, Gogas D, Gümüş A, Akalın S: Losartanın diabetik rat modelinde serum nitrik oksit düzeyine etkisi. 33. Ulusal Diabet Kongresi 1997 Marmaris (Yazılı bildiri).

17-) Ersöz HÖ, Budak Y, Özdoğan O, Gogas D, Akalın S: Diabetik rat modelinde losartanın plazma atrial natriüretik peptit düzeyleri üzerindeki etkisi. 33. Ulusal Diabet Kongresi 1997 Marmaris (Yazılı bildiri).

18-) Ersöz HÖ, Gogas D, Budak Y, Gümüş A, Akalın S: Diabetik rat modelinde losartan ve kaptopril tedavisinin nefropati üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması. 33. Ulusal Diabet Kongresi 1997 Marmaris (Yazılı bildiri).

19-) Akalın HE, Hayran M, Özdemir O, Açbay Ö, Aydın N, Ayvaz G, Azal Ö, Çetinalp Ş, Erdoğan M, Ersöz HÖ, Güler S, Gürlek A, Gürsoy N, Karşıdağ K, Koçkar C, Oğuz A: Diabetik hastalarda direkt tıbbi maliyet analizi: Diabcost. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1997 İzmir (Sözlü bildiri).

20-) Gogas D, Ersöz HÖ, Budak Y, Küçükkaya B, Gümüş A, Emerk K, Akalın S: Diyabetik rat modelinde aminoguanidinin eritrosit anyonik yük ve siyalik asit düzeylerine etkisi. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1997 İzmir (Sözlü bildiri).

21-) Gogas D, Ersöz HÖ, Budak Y, Küçükkaya B, Akalın S: Diyabetik rat modelinde losartan ve kaptoprilin eritrosit anyonik yüküne etkileri. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1997 İzmir (Yazılı bildiri).

22-) Koç M, Ersöz HÖ, Akpınar İ, Gogas D, Biren T, Ercan N, Akalın S: Tiroid nodüllerinde levotiroksin ile supresif tedavi. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1997 İzmir (Yazılı bildiri).

23-) Avşar M, Ersöz HÖ, Avşar E, Gogas D, Özer A, Çırakoğlu B: Diabetes mellitusta HCV sıklığı. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1997 Mersin (Yazılı bildiri).

24-) Sayar K, Ersöz HÖ, Gogas D: Hirşutizmin psikiatrik yansımaları: Kontrollü bir çalışma. 33.Ulusal Psikiyatri Kongresi 1997 Antalya (Sözlü bildiri).

25-) Ekinci G, Ersöz HÖ, Tüney D, Kodallı N, Biren T, Gürmen N: Otonom tiroid nodüllerinin perkütan etanol ile tedavisi. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 1997 Antalya (Yazılı bildiri).

26-) Yavuz DG, Ersöz HÖ, Topaloğlu V, Taybıllı B, Akalın S: Obezite ve depresyon ilişkisi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998 İstanbul (Sözlü bildiri).

27-) Yavuz DG, Küçükkaya B, Ersöz HÖ, Emerk K, Akalın S: Aminoguanidinin diyabetik sıçan böbreklerinde oksidatif stres parametreleri ve nitrik oksit salınımına etkisi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998 İstanbul (Sözlü bildiri).

28-) Yavuz DG, Küçükkaya B, Ersöz HÖ, Yalçın S, Akalın S: Diyabetik sıçan böbreklerinde losartan ve kaptoprilin oksidatif stres parametreleri ve nitrik oksit salınımına etkileri. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998 İstanbul (Sözlü bildiri).

29-) Yavuz DG, Ersöz HÖ, Küçükkaya B, Tuncel M, Sargon M, Ahıskalı R, Emerk K, Akalın S: Aminoguanidinin diyabetik sıçan modelinde bazal membran anyonik yükü ve glomerüler bazal membran kalınlığına etkisi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998 İstanbul (Sözlü bildiri).

30-) Deyneli O, Ersöz HÖ, Gogas D, Küçükkaya B, Fak AS, Akalın S: Bozulmuş kan basıncı diürnal ritmi diyabetik nefropatinin erken göstergesi mi? XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998 İstanbul (Sözlü bildiri).

31-) Ersöz HÖ, Deyneli O, Yavuz DG, Akalın S: İnsülin kullanan diyabetik hastalarda doğru enjeksiyon tekniğinin uygulanması, sık görülen hatalar ve enjeksiyon komplikasyonlarının değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998 İstanbul (Sözlü bildiri).

32-) Koç M, Ersöz HÖ, Akpınar İ, Gogas D, Deyneli O, Ekinci G, Ercan N, Akalın S: Düşük ve yüksek doz levotiroksin tedavisi ile tiroid nodüllerinde olan değişiklikler. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998 İstanbul (Yazılı bildiri).

33-) Koç M, Ersöz HÖ, Toprakçı M, Akpınar İ, Gogas D, Deyneli O, Ercan N, Akalın S: Tiroid nodüllerinin levotiroksin supresyon tedavisi sırasında tiroglobulin seviyelerinde olan değişiklikler. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998 İstanbul (Yazılı bildiri).

34-) Yavuz DG, Küçükkaya B, Ersöz HÖ, Emerk K, Akalın S: Diyabetik olmayan obezlerde kısa süreli dexfenfluramin tedavisinin TNF-alfa ve insülin duyarlılığı üzerine etkileri. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998 İstanbul (Yazılı bildiri).

35-) Ersöz HÖ, Yavuz DG, Sayar K, Arzık A, Akalın S: Hirşutizm hastalarında duygulanım bozuklukları ve psikiyatrik semptomların değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1998 İstanbul (Yazılı bildiri).

36-) Kurtoğlu S, Ersöz HÖ, Tor H: İnsülin direncinin belirlenmesinde, hiperinsülinemik öglisemik klemp testinin yetmiş ve yüz yirmi dakikalık sonuçlarının karşılaştırılması. 35.Ulusal Diyabet Kongresi 1999 İstanbul (Sözlü bildiri).

37-) Kurtoğlu S, Evrenkaya R, Ersöz HÖ, Çiçek Y, Haksever N, Önde E, Tor H: Normotansif ve hipertansif non-diyabetik bireylerde sodyum sensitivitesi ve insülin direnci ilişkisi. 35.Ulusal Diyabet Kongresi 1999 İstanbul (Sözlü bildiri).

38-) Kurtoğlu S, Evrenkaya R, Ersöz HÖ, Çiçek Y, Önde E, Haksever N, Tor H: Sağlıklı bireylerde insülin direncinin diurnal kan basıncı değişimi üzerine etkisi. 35.Ulusal Diyabet Kongresi 1999 İstanbul (Yazılı bildiri).

39-) Yavuz DG, Ersöz HÖ, Tuncel M, Sargon M, Akalın S: Diyabetik sıçan modelinde losartanın glomerül bazal membran üzerine etkileri: Elektron mikroskopi çalışması. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Sözlü bildiri).

40-) Deyneli O, Ersöz HÖ, Yavuz DG, Fak AS, Akalın S: Tip 2 diyabetik hastalarda QT dispersiyonu otonomik nöropatiyle ilişkisiz olarak artmıştır. 22.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Yazılı bildiri).

41) Deyneli O, Ersöz HÖ, Yavuz DG, Fak AS, Akalın S: Bozulmuş kan basıncı diurnal ritmi ve diyabetin mikrovasküler komplikasyonları. 22.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Yazılı bildiri).

42-) Koç M, Ersöz HÖ, Akpınar İ, Yavuz DG, Deyneli O, Ekinci G, Akalın S: Tiroid nodüllerinde düşük ve yüksek doz levotiroksin tedavisine cevap. 22.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Yazılı bildiri).

43-) Yavuz DG, Demirkesen C, Ersöz HÖ, Akalın S: Diyabetik sıçan modelinde aminoguanidinin dermal bazal membran ve kollagen yapıya etkisi. 22.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Yazılı bildiri).

44-) Kurtoğlu S, Ersöz HÖ, Çiçek Y, Tor H: Anjiotensin II antagonistlerinin rebound hipertansif etkileri var mı? 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Yazılı bildiri).

45-) Kurtoğlu S, Ersöz HÖ; Önde E, Tor H, Danacı M: Doksazosin, amlodipin ve fosinoprilin insülin direnci üzerine etkilerinin araştırılması. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Yazılı bildiri).

46-) Kurtoğlu S, Ersöz HÖ, Çiçek Y, Tor H, Danacı M: Verapamil ve fosinoprilin sempatik sistem üzerine etkileri. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Yazılı bildiri).

47-) Kurtoğlu S, Ersöz HÖ, Çiçek Y, Tor H, Danacı M: İnsülin direncine etki eden faktörlerin non-diyabetik normotansif ve hipertansif bireylerde araştırılması. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Yazılı bildiri).

48-) Kurtoğlu S, Ersöz HÖ, Evrenkaya R, Önde E, Tor H: Non-diyabetik bireylerde insülin direnci ve diurnal kan basıncı değişimi ilişkisi. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Yazılı bildiri).

49-) Kurtoğlu S, Ersöz HÖ, Evrenkaya R, Önde E, Tor H: Non-diyabetik bireylerde insülin direnci, kan basıncı ve sodyum sensitivitesi ilişkisi. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 1999 Antalya (Yazılı bildiri).

*50-) Yavuz DG, Ersöz HÖ, Tuncel M, Akalın S: Diyabetik sıçan modelinde losartanın glomerül bazal membran üzerindeki etkileri: Elektron mikroskopi çalışması. 16. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 1999 İzmir (Sözlü bildiri).

51-) Yavuz DG, Ersöz HÖ, Tuncel M, Sargon M, Küçükkaya B, Ahıskalı R, Akalın S: Diyabetik sıçan modelinde aminoguanidinin glomerül bazal membran anyonik içeriğine etkisi: Elektron mikroskopi çalışması. 16. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 1999 İzmir (Sözlü bildiri).

52-) Kurtoğlu S, Evrenkaya R, Ersöz HÖ, Atasoyu E, Çiçek Y, Danacı M, Tülbek Y: Kalsiyum antagonistlerinin sempatik sistem üzerine etkileri. 16. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 1999 İzmir (Yazılı bildiri).

53-) Kurtoğlu S, Evrenkaya R, Ersöz HÖ, Atasoyu E; Danacı M, Tülbek Y: Esansiyel hipertansiyon patogenezinde rol oynayan faktörlerin incelenmesi. 16. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 1999 İzmir (Yazılı bildiri).

54-) Kurtoğlu S, Evrenkaya R, Çiçek Y, Atasoyu E; Ersöz HÖ; Tor H, Tülbek Y: Rilmenidinin seçici antihipertansif etkinliği. 16. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 1999 İzmir (Yazılı bildiri).

*55-) Kurtoğlu S, Evrenkaya R, Ersöz HÖ, Atasoyu E, Çiçek Y, Tor H, Tülbek Y: İnsülin direncine etki eden faktörlerin non-diyabetik normotansif ve hipertansif bireylerde araştırılması. 16. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 1999 İzmir (Yazılı bildiri).

56-) Ersöz HÖ, Çolak H, Ukinç K, Erem C: Diyabetik hastalarda, hasta eğitim programı öncesi ve  sonrasında, bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi 2000 Gaziantep (Yazılı bildiri).

57-) Özsavcı D, Ersöz HÖ, Uçar F, Erem C, Önder E: Toksik multinodüler-nodüler guatr hastalarında serum 5’ nükleotidaz, adenozin deaminaz, alkalen fosfataz, aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferaz düzeylerinin değerlendirilmesi. 1. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi 2000 İstanbul (Yazılı bildiri).

58-) Ersöz HÖ, Tekelioğlu Y, Ukinç K, Erem C, Ovalı E: Hipotiroidi hastalarında periferik kanda lenfosit alt grupları. 1. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi 2000 İstanbul (Yazılı bildiri).

59-) Kavgacı H, Şahin A, Ersöz HÖ, Özdemir F, Erem C, Kapıcıoğlu S: Hipertansif tip 2 diyabetik hastalarda losartan tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği. 2.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2000 Antalya (Yazılı bildiri).

60-) Çilingir H, Kapıcıoğlu S, Ersöz HÖ, Alemdaroğlu Ş, Özoran Y: Somatostatinin gıda alımı ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi. 1.Ulusal Obezite Kongresi 2001 İstanbul (Sözlü bildiri).

61-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Kartı S, Telatar M: Diyabetik hastalarda mikro ve makrovasküler komplikasyonların göstergesi olarak CRP, fibrinojen ve ferritin düzeyleri. 37. Ulusal Diyabet Kongresi 2001 Aydın (Sözlü bildiri).

62-) Ükinç K, Hocaoğlu Ç, Eren N, Sayar K, Ersöz HÖ, Erem C, Telatar M: Bir faktisyöz hipoglisemi olgusu. 37. Ulusal Diyabet Kongresi 2001 Aydın (Yazılı bildiri).

63-) Ersöz HÖ, Ükinc K, Baykan M, Erem C, Durmuş İ, Hacıhasanoğlu A, Telatar M: Normotansif obez hastalarda diurnal kan basıncı varyasyonu ve kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkisi. Türk Obezite Kongresi 2002 Antalya (Sözlü bildiri).

64-) Erem C, Hacıhasanoğlu A, Çinel A, Ersöz HÖ, Reis AK, Ükinç K, Telatar M: Primer hiperparatiroidi: 26 olgunun klinik ve laboratuar özellikleri ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2002 Erzurum (Yazılı bildiri).

65-) Erem C, Hacıhasanoğlu A, Çinel A, Ersöz HÖ, Reis AK, Köse M, Ükinç K, Telatar M: Sfenoid sinüs Brown tümörü, oksipital kemikte kitle ve hiperkalsemi: Primer hiperparatiroidinin nadir bir prezantasyonu. 25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2002 Erzurum (Yazılı bildiri).

66-) Ükinç K, Hacıhasanoğlu A, Yılmazer B, Ersöz HÖ, Erem C, Telatar M: Diyabetik hastalarda tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2002 Erzurum (Yazılı bildiri).

67-) Ersöz HÖ, Ükinç K, Baykan M, Erem C, Durmuş İ, Hacıhasanoğlu A, Telatar M: Obezite tedavisinde sibutramin ve düşük doz kardiyoselektif betablokör kombinasyonunun etkinliği. 25. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2002 Erzurum (Yazılı bildiri).

68-) Ersöz HÖ, Köse M, Ükinç K, Gündüz A, Hacıhasanoğlu A, Kartı S, Erem C, Telatar M: Diyabetik ketoasidozda subkütan insülin lispro ve intravenöz kristalize insülin tedavilerinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma. 39. Ulusal Diyabet Kongresi 2003 İstanbul (Sözlü bildiri).

69-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Hacıhasanoğlu AB, Erem C, Telatar M: Hirşutizm olgularında kemik yoğunluğunun vücut kompozisyonu ve androjenik belirteçlerle ilişkisi. 26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2003 Adana (Sözlü bildiri).

70-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Hacıhasanoğlu AB, Erem C, Telatar M: Hirşutizmli olgularda kardiyo vasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi. 26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2003 Adana (Sözlü bildiri).

71-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Hacıhasanoğlu A, Alhan E, Çobanoğlu Ü, Bektaş Ö: Vaka sunumu: Nörofibromatozis tip 1 (Von Recklinghausen Hastalığı) ve feokromositoma. 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2004 İstanbul (Yazılı bildiri).

72-) Hacıhasanoğlu A, Erem C, Ersöz HÖ, Ükinç K, Çinel A, Bektaş Ö, Reis A, Sarı A: Vaka sunumu: Primer hiperparatiroidi ile birlikte görülen kemiğin paget hastalığı. 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2004 İstanbul (Yazılı bildiri).

73-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Hacıhasanoğlu A, Koçak M, Birol S: Diyabetik hastaların tedavisinde ne kadar hedefteyiz? 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2004 İstanbul (Yazılı bildiri).

74-) Ükinç K, Erem C, Ersöz HÖ, Hacıhasanoğlu A, Koçak M: Ağrılı subakut tiroidit olgularımızın klinik, laboratuar ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 27. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2004 İstanbul (Yazılı bildiri).

75-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Karahan C, Erem C, Yılmaz M, Eminağaoğlu S, Hacıhasanoğlu A: Diyabetik nefropatide yeni bir risk faktörü olarak metiltetrahidrofolat redüktaz C677T mutasyonu ve hiperhomosisteinemi. 41.Ulusal Diyabet Kongresi 2005 Antalya (Sözlü bildiri).

76-) Ükinç K, Eminağaoğlu S, Ersöz HÖ, Karahan C, Erem C, Hacıhasanoğlu A: Diyabetik hastalarda yaygın endotelyal hasar ve iskeminin yeni bir göstergesi: İskemi modifiye albumin. 41.Ulusal Diyabet Kongresi 2005 Antalya (Sözlü bildiri).

77-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Avunduk A, Hacıhasanoğlu A, Fidan E: Diyabetik ketoasidoz koması nedeniyle acil serviste teşhis edilen akromegali vakası. 41.Ulusal Diyabet Kongresi 2005 Antalya (Yazılı bildiri).

78-) Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Hacıhasanoğlu A: Ovulatuvar ve anovulatuvar polikistik over sendromunda (PKOS) prostat spesifik antijen (PSA) ve serbest prostat spesifik antijen (SPSA) düzeylerinin tanı değeri. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2005 Antalya (Yazılı bildiri).

79-) Hacıhasanoğlu A, Erem C, Cinel A, Ersöz HÖ, Reis A, Ükinç K: Primer hiperparatiroidi: 68 olgunun klinik ve laboratuar özellikleri ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2005 Antalya (Yazılı bildiri).

80-) Ersöz Ş, Ükinç K, Ersöz HÖ, Erem C, Çobanoğlu Ü, Yılmaz B, Özoran Y: Akciğer adenokarsinomunun tiroid bezine metastazı (bir olgu sunumu). 1. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2006 Antalya (Yazılı bildiri).

81-) Koçak M, Hacıhasanoğlu AB, Ersöz Ş, Erem C, Akdoğan RA, Ukinç K, Ersöz HÖ: Vaka sunumu: Otoimmun poliendokrin sendrom tip 2 ve T hücreli lenfoma. 29.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2006 Antalya (Yazılı bildiri).

82-) Koçak M, Hacıhasanoğlu AB, Erem C, Ukinç K, Kılıçarslan F, Belsi S, Ersöz HÖ: Vaka sunumu: Otoimun poliendokrin sendromlu olgularımız. 29.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2006 Antalya (Yazılı bildiri).

83-) Koçak M, Erem C, Hacıhasanoğlu AB, Değer O, Topbaş M, Ersöz HÖ, Ukinç K: Trabzon ilinde hipertansiyon prevalansı ve ilişkili risk faktörleri. 29.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2006 Antalya (Yazılı bildiri).

84-) Fidan E, Ersöz HÖ, Yılmaz M, Yılmaz H, Koçak M, Karahan C, Erem C: Tip 2 diyabetli hastalarda roziglitazon ve metforminin enflamasyon ve endotel fonksiyonlarına etkilerinin karşılaştırılması. 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2007 Antalya (Yazılı bildiri).

85-) Hocaoğlu Ç, Özdemir İ, Koçak M, Ersöz HÖ: Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda yaşam kalitesi. Türkiye Psikiyatri Derneği 12. Yıllık Toplantısı, 2008 Muğla (Yazılı bildiri).

86-) Koçak M, Erem C, Değer O, Topbaş M, Can E, Uçar U, Ersöz HÖ, Nuhoğlu İ, Üçüncü Ö: Trabzon ilinde guatr prevalansı. 3.Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, 2008 Trabzon (Sözlü bildiri).

87-) Üçüncü Ö, Erem C, Yılmaz M, Ersöz HÖ, Koçak M, Nuhoğlu İ: Hipertiroidili hastalarda hemostatik değişiklikler: Artmış trombinle aktive edilen fibrinoliz inhibitörü (TAFİ) ve azalmış doku faktör yolağı inhibitörü (TFPI). 3.Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, 2008 Trabzon (Yazılı bildiri).

88-) Üçüncü Ö, Erem C, Yılmaz M, Ersöz HÖ, Koçak M, Nuhoğlu İ: Hipotiroidili hastalarda hemostatik değişiklikler: Artmış faktör VII ve trombinle aktive edilen fibrinoliz inhibitörü (TAFİ) ve azalmış doku faktör yolağı inhibitörü (TFPI). 3.Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, 2008 Trabzon (Yazılı bildiri).

89-) Akagündüz K, Ersöz HÖ, Üçüncü Ö, Civan N, Erem C: Metformin ve sulfonilüre kombinasyon tedavisine yeterli yanıt alınamayan tip 2 diyabet hastalarında tedavi seçimleri. 33.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2011 Antalya (Yazılı bildiri).

90-) Koçak M, Erem C, Değer O, Topbaş M, Uçar U, Çan E, Ersöz HÖ, Nuhoğlu İ, Üçüncü Ö: Trabzon ilinde erişkinlerde guatr prevalansı ve prevalansı etkileyen risk faktörleri. 5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, 2012 Ankara (Yazılı bildiri).

91-) Civan N, Nuhoglu I, Ucuncu O, Koçak M, Çobanoğlu Ü, Ersöz HO, Erem C: Feokromositomaya Benzeyen Adrenal Onkositoma: Olgu Sunumu. 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2013 Antalya (Yazılı bildiri).

92-) Nuhoğlu İ, Civan N, Üçüncü Ö, Koçak M, Coşkun H, Ersöz HÖ, Erem C: Tiroid hormonu direnci: Olgu sunumu. 9.Hipofiz Sempozyumu, 2013 Ankara (Yazılı bildiri).

93-) Coskun H, Civan N, Nuhoglu I, Kocak M, Cobanoglu U, Alemdag H, Ersoz HO, Erem C: Plurihormonal invazif hipofiz makroadenom olgusu. 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2014 Antalya (Yazılı bildiri)

94-) Coskun H, Civan N, Kocak M, Nuhoglu I, Cobanoglu U, Isik A, Ersoz HO, Erem C: Dil skuamöz hücre karsinomlu hastada lenf nodumda insidental olarak saptanan tiroid papiller karsinom metastazı. 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2014 Antalya (Yazılı bildiri)

95-) Civan N, Erem C, Coskun H, Kocak M, Nuhoglu I, Ersoz HO: HDR sendromu: Olgu sunumu. 36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2014 Antalya (Yazılı bildiri)

* İşaretli bildiriler birden çok kongrede sunulmuştur.