Uzm. Dr.Halil Uğur Hatipoğlu

 • İlgi Alanları
 • Yenidoğan takibi
 • Sağlam çocuk izlemi
 • Aşı uygulamaları
 • Bebek beslenmesi
 • Çocuk beslenme
 • Çocukluk çağı obezite

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği - İhtisas

Deneyim
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Ceylanpınar Devlet Hastanesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

 1. Elevli M, Hatipoğlu HU, Çivilibal M, Selçuk Duru N, Celkan T. Chediak-higashi syndrome: a case report of a girl without silvery hair and oculocutaneous albinism presenting with hemophagocytic lymphohistiocytosis. Chediak-Higashi Sendromu: Gri Saç ve Okülokütanöz Albinizm Olmaksızın Hemofagositik Lenfohistiositoz ile Başvuran Bir Kız Çocuğu Olgu Sunumu. Turk J Haematol. 2014;31(4):426–427. doi:10.4274/tjh.2014.0049
 2. Saraç F, Ataoğlu E, Tatar C, Hatipoğlu HU, Abbasoğlu L. Neonatal colonic perforation. Ulus Cerrahi Derg. 2014;31(1):44–46. Published 2014 Sep 2. doi:10.5152/UCD.2014.2650
 3. Ustyol A, Duman MA, Hatipoglu HU, Elevli M, Selçuk Duru HN. A Novel GLUT1 Mutation in a Patient with Apparently Normal Cerebrospinal Fluid Glucose Level. ESPE Abstracts (2015) 84 P-3-1140
 4. Hatipoğlu HU, Elevli M, Budan Çalışkan AB, Selçuk Duru HN, Çivilibal M, Karakuş A. A Case of Fatal Congenital Human Immunodeficiency Virus Infection. Med Bull Haseki 2016;54:106-111.
 5. Sahin K, Elevli M, Pence S, Alsaadoni H, Yaylim I, Kucukhuseyin O, Cacina C, Selcu Duru HN, Hatipoglu HU, Civilibal M. "Zinc, copper, and selenium levels in babies with congenital heart disease." Trace Elements And Electrolytes 36.3 (2019): 156-162.
 6. Silistre ES, Hatipoglu HU. Evaluation of the Awareness of Teachers Living in Istanbul towards Type-1 Diabetes Mellitus Before and After Giving Education to Teachers: A Community-based, Prospective Cohort Study. IAAOJH. 2019; 5(1): 32-43.
 7. Silistre ES, Hatipoglu HU. İstanbul’daki Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Tip 1 Diyabet Hakkındaki Genel Bilgi Durumlarının Değerlendirilmesi: Dört Yıllık Diyabet Eğitim Programının Etkileri. Kesitsel Bir Çalışma. IAAOJH. 2019; 5(2): 128-136.