• Uzmanlık Alanları: Çocuklarda bağışıklık sistemi hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzmanlık Tezi: Akut piyelonetritli çocuklarda prokalsitorinin DMSA ve CRP ile karşılaştırılması