• Uzmanlık Alanları: Yenidoğan, Çocuk Alerji, Çocuk nörolojisi, Yeni aşı uygulamaları, Mevsimsel hastalıklar
Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri ABD