• Uzmanlık Alanları: Yenidoğan, Çocuk Alerji, Çocuk Nörolojisi, Yeni Aşı Uygulamaları, Mevsimsel Hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri ABD