Prof. Dr.Hamdi Levent Doğanay

  • İlgi Alanları
  • Endoskopi
  • Kolonoskopi
  • Safra yolu tıkanıkları
  • Karaciğer hastalıkları
  • Kronik viral hepatitler
  • Yağlı karaciğer hastalığı
  • Kanser
  • Genetik kanser

İleri Endoskopik İşlemler (ESD, EMR)
Endoskopik Reflü Tedavisi (ARM, ARMA)
Kronik Karaciğer Hastalıkları (Yağlanma, viral hepatitler)
Biopsisiz Karaciğer Sirozu Değerlendirilmesi (Fibroscan)
Safra tıkanıklıkları (ERCP, Kolanjioskopi)
Genetik Kanser
Endoskopik Obezite Tedavisi (Mide Balonu)

Eğitim ve Uzmanlık
1995-2001 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2001-2006 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık
2008-2011 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık
2014 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Doçenti
2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Profesör

Deneyim
2007-2007 Nusaybin Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı 
2011-2014 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı
2014-2017 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Doçenti
2017-2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gastroenteroloji Doçenti
2015-2021 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Klinik Şefi
2021-2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Profesörü
2015-2022 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Genomik Laboratuvar (GLAB) Koordinatörü
2014-2021 Northern Clinics of Istanbul Dergisi WoS ve Pubmed’de indekslenir Kurucu Editör
2021 Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
2022 Hepatoloji Bülteni Dergisi Editör
2019 Hepatology Forum Dergisi Editör
2016 World Journal of Hepatology Dergisi Editör
Yabancı Deneyim
Stajer Doktor, Regional Infectious Diseases Unit, Western General Hospital, Edinburgh, UK, 1999
Stajer Doktor, Cardiology Unit, North Manchester General Hospital, Manchester, UK , 2000
Asistan Doktor, Regional Infectious Diseases Unit, Western General Hospital, Edinburgh, UK , 2005

Mesleki Üyelikler
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
European Association for the Study of Liver
Asian Pacific Association for  the Study of Liver
American Association for the Advancement of Science

Ödüller
2013 “Kronik Hepatit B’de Karaciğer Fibroz Yolakları: Karşılaştırmalı Bir Proteomik Çalışma” Gilead fellowship ödülü
2014 “Kronik Hepatit B’de Karaciğer Fibroz Yolakları: Karşılaştırmalı Bir Proteomik Çalışma” Viral Hepatit Savaşım Derneği Proje Destek Ödülü
2015 “Kronik hepatit B’de karaciğer dokusunda hasar yolakları araştırması: Bir karşılaştırmalı proteomik çalışma” Türk Gastroenteroloji Derneği, En iyi sözlü sunum üçüncülük ödülü
2014 “Hepatit B Enfeksiyonunda Spontan Serokonversiyon ile Toll Like Reseptör Gen Polimorfizmi İlişkisi.” Türk Gastroenteroloji Derneği En İyi Poster İkincilik Ödülü
2016 “Investigations of the EGF and its receptor EGFR gene variants in ulcerative colitis. XV” Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, En iyi Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü

YÜRÜTÜLEN ve GÖREV ALINAN PROJELER

1.    “Kolon Ve Meme Kanserlerinde Erken Uyarı Sistemi Oluşturulması Ve Kişisel Sağlık Sistemi E-Nabız Veri Tabanına Entegrasyonu Projesi” TÜBİTAK 1003, Proje No: 318S127, 2020-2023, Proje Yöneticisi. 
2.    “Biyolojik Farmasötik Ajan Üretim Teknolojileri Geliştirme Merkezi: GLAB BİYOFARMA “İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Fizibilite Destek Programı 2020 Proje No: TR10/19/FZD, Proje Yürütücüsü.  
3.    “Türkiye Genom Projesi, Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İşbirliği” TÜSEB 2019, Proje Yürütücüsü.  
4.    “Sars-Cov-2 Virüs Genomunun Dizilenmesi Ve Genetik Değişimlerin İncelenmesi” TÜSEB 2020, Proje No: 2020-CV-01-8686/8789, Proje Yürütücüsü. 
5.    “Kanser Odaklı Veri Çözümleme, Genomik Analiz, AR-GE ve Genombilim Eğitimi Yönünde Kapasite Arttırma Projesi, Kansere ÇAARE” İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Programı 2016, YNY2016/144, Proje Yürütücüsü. 
6.    “Bireye Özgü Ailesel Kanser Sendromlarını Taramaya Yönelik İleri Düzey Genetik Laboratuvar Kurma Projesi: GLAB” İSTKA Yenilikçi İstanbul Mali Programı 2015, YNK 2015/0085, Proje Yürütücüsü. 
7.    “eHealth Innovation in Empowering the Patient / Hastayı Güçlendiren eSağlık Yenilikler” European Commission The EU Framework Programme Horizon 2020 SC1PM-12-2016 – PCP 724409, 2017-2020, Proje Danışmanı. 
8.    “STAMINA - Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders / STAMINA salgın hastalıkların tahmini ve yönetimi için akıllı karar destek sistemi araç seti geliştirilmesi” European Commission The EU Framework Programme Horizon H2020-SU-SEC-2019 – REA 883441,2021, Proje Araştırıcısı 
9.    “Covid-19 hastalığının böbrek dokusu üzerine ve erkek üreme sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması” TÜSEB, 2020-CV-01-8708/8969, 2020, Proje Araştırıcısı
10.    “GENFIT-Phase 3 Elafibranor/NASH RESOLVE-IT (GFT505-315-1)” Uluslararası çok merkezli non-alkolik yağlı karaciğer hastalığında karaciğer fibrozunu düzelmeye yönelik faz 3 ilaç çalışması, 2017-2021, Proje Araştırıcısı. 
11.    “EPI-C, Türkiye’nin Farklı Coğrafi Bölgelerinde Hastaneye Başvuran Hepatit-C Hastaları Tarafından Belirtilmiş Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği Çok Merkezli, Gözlemsel Çalışma” 2016, Proje Araştırıcısı. 
12.    “A Multicenter Randomized Double Blind Placebo Controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subject with Moderately to Severe Active Ulcerative Colitis” faz 2 ilaç çalışması, 2019, Proje Araştırıcısı. 
13.    “Covid-19 tedavisi için standard tedavide kullanılan hidroksiklorokin ile paralel kofaktör destek kombinasyonunun güvenlik ve etkinliğinin değerlendiren çok merkezli, parallel gruplu randomize açık etiketli, Faz II çalışma”, 2020, Proje Araştırıcısı.  
14.    “Covid-19 Tedavisi İçin Standart Bakımda Kullanılan Hidroksiklorokin Veya Favipiraravir İle Metabolik Kofaktor Destek Kombinasyonunun Güvenlilik Ve Etkililiğini Değerlendiren Çok Merkezli, Paralel Gruplu, Randomize, Çift Kör, Faz III Çalışma” 2021, Proje Araştırıcısı
15.    “İnaktif SARS-CoV-2 Aşısının (Vero Cell) Etkinlik ve Güvenliliğini Değerlendirmek için Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz III Klinik ÇaIışma”,2020, Proje Araştırıcısı. 
16.    “COVID-19 tanısı ile hastanede yatan hastalarda En İyi Destekleyici Bakım tedavisi ile ile birlikte Acalabrutinib kullanımının karşılaştırıldığı bir faz 2 açık etiketli randomize etkililik ve güvenlilik çalışması”, 2020, Proje Araştırıcısı. 
17.    “Sağlıklı Gönüllülerde İki Doz İnaktif COVID-19 Aşısına (TURKOVAC) Karşı İki Doz CoronaVac (Sinovac) Aşısının Etkililiğinin, İmmünojenisitesinin ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği, Randomize, Gözlemci Kör Faz III Klinik Çalışma”, 2021, Proje Araştırıcısı


ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 

1.    Tanriover MD., Doğanay L, Akova M., Güner HR, Azap A, Akhan S., Köse Ş,Erdinç FŞ, Akalın EH., Tabak EF, Pullukçu H., Batum Ö., Yavuz S., Turhan Ö., Yıldırmak MT., Köksal İ., Taşova Y., Korten V., Yılmaz G., Çelen MK., Altın S., Çelik İ., Bayındır Y., Karaoğlan İ., Yılmaz A., Özkul A., Gür H., Unal S., and the CoronaVac Study Group. Efficacy and safety of an inactivated whole virion SARS-CoV-2 vaccine, CoronaVac: interim results of a randomised, double-blind, placebo-controlled phase III clinical trial in Turkey, Lancet 2021;398(10296):213-22. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01429-X. 
2.    Tanriover MD., Doğanay L, Serhat Ünal, Akova M. Coronavac efficacy data from Turkey. Lancet 2021; 398(10314):1874. Doi: 0.1016/S0140-6736(21)02286-8. 
3.    Ozfiliz Kilbas P., Can ND, Kizilboga T., Ezberci F., Doganay L., Arisan DE, Dinler Doganay G. CRISPR/Cas9-Mediated Bag-1 knockout increased mesenchymal characteristics of MCF-7 cells via Akt hyperactivation-mediated actin cytoskeleton remodeling.  Plos One.accepted, on publication.
4.    Zhong W, Altay O, Arif M, Edfors F, Doganay L, Mardinoglu A, Uhlen M, Fagerberg L. Next generation plasma proteome profiling of COVID-19 patients with mild to moderate symptoms. EBioMedicine. 2021 doi: 10.1016/j.ebiom.2021.103723. Epub ahead of print. PMID: 34844191; PMCID: PMC8626206. 
5.    Akgun-Dogan O, Ağaoğlu NB, Demirkol YK, Doğanay L, Ergül Y, Karacan M. Mutational Spectrum of Congenital Long QT Syndrome in Turkey; Identification of Twelve Novel Mutations Across KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNJ2, CACNA1C, CALM1. J Cardiovasc Electrophysiol. 2021 Dec 3. doi: 10.1111/jce.15306. Epub ahead of print. PMID: 34860437. 
6.    Altay O., Yang H., Aydin M., Alkurt G., Altunal N., Kim W., Akyol D., Arif M., Zhang C., Dinler-Doganay G., Turkez H., Shoaie S., Nielsen J., Boren J., Doganay L., Uhlen M., Mardinoglu A. Combined metabolic coactivators accelerates recovery in mild to-moderate COVID-19, Advanced Science.  doi.org/10.1002/advs.202101222. 
7.    Agaoglu NB, Doganay L. Concurrent pathogenic variations in patients with hereditary cancer syndromes, European Journal of Medical Genetics, 2021;64(12);104366. doi: 10.1016/j.ejmg.2021.104366.
8.    Can N. D., Basturk E., Kizilboga T., Akcay I. M., Dingiloglu B., Acar S., Elibeyli E., Muratcıoglu S., Januzzi A., Gursoy A., Keskin O., Doganay H. L., Karademir-Yilmaz B., Dinler-Doganay G. Interactome analysis of Bag-1 isoforms reveals novel interaction partners in ER- associated degradation. Plos One 2021;16(8):e0256640. doi: 10.1371/journal.pone.0256640. 
9.    Gokcen P., Guzelbulut F., Adalı G., Degirmenci AG, Ozturk O., Bahadır O., Kanatsiz E., Kiyak M., Ozdil K., Doganay L.  Validation of the PAGE-B Score to Predict Hepatocellular Carcinoma Risk in Caucasian Chronic Hepatitis B Patients on Treatment World Journal of Gastroenterology, accepted, on publication.
10.    Alm E, Broberg EK, Connor T, Hodcroft EB, Komissarov AB, Maurer-Stroh S, Melidou A, Neher RA, O'Toole Á, Pereyaslov D; WHO European Region sequencing laboratories and GISAID EpiCoV group; WHO European Region sequencing laboratories and GISAID EpiCoV group*. Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region, January to June 2020. Euro Surveill. 2020 Aug;25(32):2001410. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001410. 
11.    Karacan I., Akgun T. K., Agaoglu N. B., Zolfagharian P., Aydin M., Alkurt G., Yildiz J., Kose B., Can N.D., Ozel A.S., Altunal N., Irvem A., Demirkol Y., Akgun-Dogan O., Doganay L, Dinler-Doganay G. Genomic Diversity of the SARS-CoV-2 in Turkey and the Impact of Virus Genome Mutations on Clinical Outcomes. (Under review)
12.    Doganay L, Agaoglu NB, Irvem A, Alkurt G, Yildiz J, Kose B, Demirkol YK, Dogan OA, Doganay GD. Responding to COVID-19 in Istanbul: Perspective from genomic laboratory. North Clin Istanb. 2020;7(3):311-312. doi: 10.14744/nci.2020.30075. 
13.    Karacan I, Akgun TK, Agaoglu NB, Irvem A, Alkurt G, Yildiz J, Kose B, Ozel AS, Altunal LN, Can ND, Demirkol YK, Aydin M, Dogan OA, Doganay L, Doganay GD. The origin of SARS-CoV-2 in Istanbul: Sequencing findings from the epicenter of the pandemic in Turkey. North Clin Istanb. 2020;7(3):203-209. doi: 10.14744/nci.2020.90532. 
14.    Alkurt G., Ahmet M., Aydın Z., Tatlı O., Agaoglu NB., Irvem A., Aydın M., Karaali R., Günes, M., Yeşilyurt B., Türkez H., Mardinoglu A., Doganay M., Basinoglu F., Seyahi N., Dinler Doganay G., Doganay L.  Seroprevalence of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Among Health Care Workers from Three Pandemic Hospitals of Turkey, Plos One 2021:16(3): e0247865, doi: 10.1371/journal.pone.0247865. 
15.    Dogan O. A., Kose B., Agaoglu N. B., Yildiz J., Alkurt G., Demirkol Y. K., Irvem A., Dinler-   Doganay G., L Doganay. Does sampling saliva increase detection of SARS-CoV-2 by RT-PCR? Comparing saliva with oro-nasopharyngeal swabs. J Virologic Methods 2021(290): 114049. doi: 10.1016/j.jviromet.2020.114049. 
16.    Agaoglu N. B., Yıldız J., Dogan O. A., Alkurt G., Kose B., Demirkol Y., Irvem A., Doganay L., Dinler-Doganay G. COVID-19 PCR Test Performance For Samples Stored At Ambient Temperature, J Virologic Methods accepted on publication. 
17.    Temiz MZ, Dincer MM, Hacibey I, Yazar RO, Celik C, Kucuk SH, Alkurt G, Doganay L, Yuruk E, Muslumanoglu AY. Investigation of SARS-CoV-2 in semen samples and the effects of COVID-19 on male sexual health by using semen analysis and serum male hormone profile: A cross-sectional, pilot study. Andrologia. 2020(26): e13912. doi: 10.1111/and.13912. 
18.    Akcay IM, Celik E, Agaoglu NB, Alkurt G, Kizilboga Akgun T, Yildiz J, Enc F, Kir G, Canbek S, Kilic A, Zemheri E, Ezberci F, Ozcelik M, Dinler Doganay G, Doganay L. Germline pathogenic variant spectrum in 25 cancer susceptibility genes in Turkish breast and colorectal cancer patients and elderly controls. Int J Cancer. 2021; 148(2): 285295. doi: 10.1002/ijc.33199. 
19.    Sayar S., Gökçen P., Aykut H., Adalı G., Doğanay HL, Özdil K. Can simple Non-Invasive Fibrosis Models Determine Prognostic Indicators (Fibrosis and Treatment Response) of Primary Biliary Cholangitis? Med Bull Sisli Etfal Hosp 2021;55(3):412–418. doi: 10.14744/SEMB.2021.95825. 
20.    Sayar S, Ayranci G, Kürbüz K, Ak Ç, Tarikçi Kiliç E, Kahraman R, Atalay R, Öztürk O, Çalişkan Z, Adali G, Doganay L, Özdil K. High frequency of gastric cancer precursor lesions in patients with gastric xanthelasma: a prospective case-control study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2020;32(9):1130-1134. doi:10.1097/MEG.0000000000001795. 
21.    Sözeri B, Demir F, Sönmez HE, Karadağ ŞG, Demirkol YK, Doğan ÖA, Doğanay HL, Ayaz NA. Comparison of the clinical diagnostic criteria and the results of the next generation sequence gene panel in patients with monogenic systemic autoinflammatory diseases. Clin Rheumatol. 2021;40(6):2327-37. doi: 10.1007/s10067-020-05492-8. 
22.    Demir F, Bolac GL, Merter T, Canbek S, Dogan OA, Demirkol YK, Yildiz J, Doganay HL, Sozeri B. The musculoskeletal system manifestations in children with familial Mediterranean fever. North Clin Istanb. 2020 4;7(5):438-442. doi: 10.14744/nci.2020.96636. 
23.    Sayar S, Kürbüz K, Kahraman R, Öztürk O, Çalışkan Z, Doğanay HL, Özdil K. Risk of hepatitis B reactivation during anti-TNF therapy; evaluation of patients with past hepatitis B infection. Turk J Gastroenterol. 2020;31(7):522-528. doi: 10.5152/tjg.2020.19295.
24.    Demir F, Doğan ÖA, Demirkol YK, Tekkuş KE, Canbek S, Karadağ ŞG, Sönmez HE, Ayaz NA, Doğanay HL, Sözeri B. Genetic panel screening in patients with clinically unclassified systemic autoinflammatory diseases. Clin Rheumatol. 2020;39(12):3733-3745. doi: 10.1007/s10067-020-05108-1. 
25.    Sayar S, Kurbuz K, Kahraman R, Caliskan Z, Atalay R, Ozturk O, Doganay HL, Ozdil K. A practical marker to determining acute severe ulcerative colitis: CRP/albumin ratio. North Clin Istanb. 2019:25;7(1):49-55. doi: 10.14744/nci.2018.78800. 
26.    Bulur A, Ozdil K, Doganay L, Ozturk O, Kahraman R, Demirdag H, Caliskan Z, Mutlu Bilgic N, Kanat E, Serap Erden A, Mehmet Sokmen H. Polypoid lesions detected in the upper gastrointestinal endoscopy: A retrospective analysis in 19560 patients, a single-center study of a 5-year experience in Turkey. North Clin Istanb. 2020 Nov 27;8(2):178-185. doi: 10.14744/nci.2020.16779. 
27.    Sozeri B, Ercan G, Dogan OA, Yıldız J, Demir F, Doğanay L. The same mutation in a family with adenosine deaminase 2 deficiency. Rheumatol Int. 2021;41(1). doi: 10.1007/s00296-019-04444-z. 
28.    Geyik G, Sahin A, Pekcioglu Y, Okuroglu N, Doganay L, Ozdil K. Is NRS-2002 a reliable tool in the nutritional assessment of cirrhosis: A comparative study. Acta Medica Mediterranea. 2021;37(1):43–50. 
29.    Güzelbulut F, Gökçen P, Can G, Adalı G, Değirmenci Saltürk AG, Bahadır Ö, Ozdil K., Doganay L.  Validation of the HCC-RESCUE score to predict hepatocellular carcinoma risk in Caucasian chronic hepatitis B patients under entecavir or tenofovir therapy. Journal of Viral Hepatitis. 2021;28(5). 
30.    Gokcen P, Cakmak E, Adali G, Dogan HO, Yildiz SN, Ozturk O, Doganay L, Ozdil K. Liver Fatty Acid Binding Protein: Is it an early diagnostic and prognostic marker in liver damage? Medical Science and Discovery. 2021;8(4). 
31.    Sayar S, Atalay R, Çakmak Ş, Ayrancı G, Kürbüz K, Kahraman R, Caliskan Z., Ozturk O., Demirdağ H., Adali G., Ozdil K., Doganay L. Diagnostic Performance of Non-invasive Fibrosis Indexes in Hepatitis B Related Fibrosis. Viral Hepatitis Journal. 2020;26(2). 
32.    Değertekin B, Demir M, Akarca US, Kani HT, Üçbilek E, Yıldırım E, Güzelbulut F, Balkan A, Vatansever S, Danış N, Demircan M, Soylu A, Yaras S, Kartal A, Kefeli A, Gündüz F, Yalçın K, Erarslan E, Aladağ M, Harputluoğlu M, Özakyol A, Temel T, Akarsu M, Sümer H, Akın M, Albayrak B, Sen İ, Alkım H, Uyanıkoğlu A, Irak K, Öztaşkın S, Uğurlu ÇB, Güneş Ş, Gürel S, Nuriyev K, İnci İ, Kaçar S, Dinçer D, Doğanay L, Göktürk HS, Mert A, Coşar AM, Dursun H, Atalay R, Akbulut S, Balkan Y, Koklu H, Şimşek H, Özdoğan O, Çoban M. Real-world efficacy and safety of Ledipasvir + Sofosbuvir and Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir ± Dasabuvir combination therapies for chronic hepatitis C: A Turkish experience. Turk J Gastroenterol. 2020 Dec;31(12):883-893. doi: 10.5152/tjg.2020.20696. 
33.    Çalışkan Z, Demircioglu K, Sayar S., Kahraman R., Caklili Ö, Özcan FB, Köstek Ö,Baycan OF, Doganay L, Caliskan M. Lipid profile, atherogenic indices, and their relationship with epicardial fat thickness and carotid intima–media thickness in celiac disease. North Clin Istanb. 2019; 6(3): 242-247. doi: 10.14744/nci.2019.54936.
34.    Akcay IM, Katrinli S, Ozdil K, Doganay GD, Doganay L. Host genetic factors affecting hepatitis B infection outcomes: Insights from genome-wide association studies. World J Gastroenterol. 2018;24(30):3347-3360. doi: 10.3748/wjg.v24.i30.3347. 
35.    Celik E, Ermis Tekkus K, Akcay IM, Alkurt Sal G, Ezberci F, Dinler Doganay G, Doganay L. Identification of a BRCA2 mutation in a Turkish family with early-onset breast cancer. Clin Case Rep. 2018;6(9):1751-1755. doi: 10.1002/ccr3.1625. 
36.    Doganay L. Hepatocellular Cancer: Is Recurrence Inevitable? J Gastrointest Cancer. 2017. doi: 10.1007/s12029-017-9967-0. 
37.    Kilic E, Doganay L, Ozdil K. Endoscopic retrograde cholangiopancreaticography in elderly patients: A reliable alternative in sepsis. North Clin Istanb. 2018; 5(2): 169-170. doi: 10.14744/nci.2018.92679. 
38.    Katrinli S, Nigdelioglu A, Ozdil K, Dinler-Doganay G, Doganay L. The association of variations in TLR genes and spontaneous immune control of hepatitis B virus. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2018;42(2):139-144. doi: 10.1016/j.clinre.2017.10.002. 
39.    Ozdil K, Caliskan Z, Keles N, Ozturk O, Tekin AS, Kahraman R, Doganay L, Demircioglu K, Yilmaz Y, Caliskan M. Echocardiographic epicardial fat thickness measurement: A new screening test for subclinic atherosclerosis in patients with inflammatory bowel diseases. North Clin Istanb. 2017;4(1):4-12. doi: 10.14744/nci.2017.74508. 
40.    Katrinli S, Gurbet-Erkut N, Ozdil K, Yilmaz-Enc F, Ozturk O, Kahraman R, Tuncer I, Dinler-Doganay G, Doganay L. HLA DPB1 15:01 Allele Predicts Spontaneus Hepatitis B Surface Antigen Seroconversion. Acta Gastro-enterologica Belgica. 2017;80(3):351.
41.    Katrinli S, Ozdil K, Sahin A, Kir G, Baykal AT, Akgun E, Sarac OS, Sokmen M, DinlerDoganay G, Doganay L. Proteomic profiling of HBV infected liver biopsies with different fibrotic stages. Proteome Science 2017;15:7. doi: 10.1186/s12953-017-0114-4.
42.    Ozturk O, Doganay L, Colak Y, Yilmaz Enc F, Ulasoglu C, Ozdil K, Tuncer I. Therapeutic Success with Bismuth-containing Sequential and Quadruple Regimens in Helicobacter pylori Eradication. Arab Journal of Gastroenterology, 2017. doi: 10.1016/j.ajg.2017.05.002. 
43.    Doganay L, Ozdil K, Memisoglu K, Katrinli S, Karakoc E, Nikerel E, Doganay G. Integrating Personalized Genomics To Turkish Health Care System: A Cancer Oriented Pilot Activity of Istanbul Northern Anatolian Public Hospitals with GLAB. North Clin Istanb. 2017; 4(1):1-3.  doi: 10.14744/nci.2017.38980. 
44.    Katrinli S, Yilmaz Enc F, Ozdil K, Ozturk O, Tuncer I, Dinler Doganay G, Doganay L. Effect of HLA-DPA1 Alleles on Chronic Hepatitis B Prognosis and Treatment Response. North Clin Istanb 2016;3(3):168-174. doi: 10.14744/nci.2016.27870.
45.    Ozdil K., O. Ozturk, E.S. Calik, E.S. Akbas, E. Kanat, Z. Caliskan, H. Demirdag, R. Kahraman, A. Bulur, N.M. Bilgic, Doganay L., H.M. Sokmen. Relationship between size of varices and platelet count/spleen size ratio in cirrhotic patients. North Clin Istanb. 2016;3(1):46-52. doi: 10.14744/nci.2016.60362. 
46.    Ozturk O, Colak Y, Senates E, Yilmaz Y, Ulasoglu C, Doganay L, Ozkanli S, Oltulu YM, Coskunpinar E, Tuncer I. Increased serum soluble lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 levels in patients with biopsy-proven nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol. 2015;21(26):8096-102. doi:10.3748/wjg.v21.i26.8096. 
47.    Gonen C, Gunduz F, Doganay L, Enc FY, Yegin EG, Ahishali E, Erdem E, Sokmen M, Tuncer I, Ozdogan O. High treatment modification rates with lamivudine therapy in HBV-infected patients with low baseline viremia and early virological response: A multicenter study. J Dig Dis. 2015 May;16(5):286-92. doi: 10.1111/1751-2980.12237. 
48.    Doganay L, Katrinli S, Colak Y, Senates E, Zemheri E, Ozturk O, Enc FY, Tuncer I, Doganay GD. HLA DQB1 alleles are related with nonalcoholic fatty liver disease. Mol Biol Rep. 2014;41(12):7937-43. doi: 10.1007/s11033-014-3688-2. 
49.    L. Doganay, A. Fejzullahu, S. Katrinli, F. Yilmaz Enc, O. Ozturk, Y. Colak, C. Ulasoglu, I. Tuncer, G. Dinler Doganay. Association of human leukocyte antigen DQB1 and DRB1 alleles with chronic hepatitis B. World J Gastroenterol. 2014 Jul 7;20(25):8179-86. doi: 10.3748/wjg.v20.i25.8179.
50.    L. Doganay, I. Tuncer, S. Katrinli, F.Y. Enc, O. Ozturk, Y. Colak, C. Ulasoglu, G. Dinler. The effect of HLA-DQB1 alleles on virologic breakthroughs during chronic hepatitis B treatment with genetically low barrier drugs. Clinics and research in hepatology and gastroenterology. 2013 Sep;37(4):359-64. doi: 10.1016/j.clinre.2012.10.013.
51.    T. Calhan, R. Kahraman, A. Sahin, E. Senates, H.L. Doganay, E. Kanat, K. Ozdil, H.M. Sokmen. Efficacy of Two Levofloxacin-Containing Second-Line Therapies for Helicobacter pylori: A Pilot Study. Helicobacter. 2013 Oct;18(5): 378-83. doi: 10.1111/hel.12056.
52.    Y. Yilmaz, O. Ozturk, Y.O. Alahdab, E. Senates, Y. Colak, H.L. Doganay, E. Coskunpinar, Y.M. Oltulu, F. Eren, O. Atug, I. Tuncer, N. Imeryuz. Serum osteopontin levels as a predictor of portal inflammation in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Digestive and liver disease. 2013 Jan;45(1):58-62. doi: 10.1016/j.dld.2012.08.017. 
53.    L. Doganay, K. Ozdil, M. Sokmen. Last blood check before passing: does alcohol prevent fibrosis? The American journal of gastroenterology. 2013 Jun;108(6):1010. doi: 10.1038/ajg.2013.74. 
54.    Y. Colak, E. Senates, A. Yesil, Y. Yilmaz, O. Ozturk, L. Doganay, E. Coskunpinar, O.T. Kahraman, B. Mesci, C. Ulasoglu, I. Tuncer. Assessment of endothelial function in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Endocrine. 2013 Feb;43(1):100-7. doi: 10.1007/s12020-012-9712-1. 
55.    C. Ulasoglu, B. Isbilen, L. Doganay, F. Ozen, S. Kiziltas, I. Tuncer. Effect of Helicobacter pylori eradication on serum ghrelin and obestatin levels. World journal of gastroenterology. 2013 Apr 21;19(15):2388-94. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2388. 
56.    Y. Colak, I. Tuncer, E. Senates, O. Ozturk, L. Doganay, Y. Yilmaz. Nonalcoholic fatty liver disease: a nutritional approach. Metabolic syndrome and related disorders. 2012 Jun;10(3):161-6. doi: 10.1089/met.2011.0145. 
57.    Y. Colak, E. Senates, E. Coskunpinar, Y.M. Oltulu, E. Zemheri, O. Ozturk, L. Doganay, B. Mesci, Y. Yilmaz, F.Y. Enc, S. Kiziltas, C. Ulasoglu, I. Tuncer. Concentrations of connective tissue growth factor in patients with nonalcoholic fatty liver disease: association with liver fibrosis. Disease markers. 2012;33(2):77-83. doi: 10.3233/DMA2012-0907. 
58.    Tuncer, Y. Colak, R. Yigitbasi, E. Zemheri, T. Ayaz, E. Yorulmaz, L. Doganay, O. Ozturk, G. Adali. Mesenteric inflammatory veno-occlusive disease: an unusual cause of colonic ischemia. The Turkish journal of gastroenterology. 2011 Oct;22(5):561-2. doi: 10.4318/tjg.2011.0262. 
59.    Y. Colak, C.Y. Karabay, I. Tuncer, G. Kocabay, A. Kalayci, E. Senates, O. Ozturk, H.L. Doganay, F.Y. Enc, C. Ulasoglu, S. Kiziltas. Relation of epicardial adipose tissue and carotid intima-media thickness in patients with nonalcoholic fatty liver disease. European journal of gastroenterology & hepatology. 2012 Jun;24(6):613-8. Doi: 10.1097/MEG.0b013e3283513f19. 
60.    L. Doganay, S. Kiziltas, Y. Colak, M. Gulluoglu, I. Tuncer. Is the lymphoma risk reduced in viral hepatitis? A cirrhotic patient with triple malignancies. The American journal of gastroenterology. 2011 Sep;106(9):1719-20; author reply 20. doi: 10.1038/ajg.2011.214.
61.    Y. Colak, O. Ozturk, E. Senates, I. Tuncer, E. Yorulmaz, G. Adali, L. Doganay, F.Y. Enc. SIRT1 as a potential therapeutic target for treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Medical science monitor. 2011 May;17(5):HY5-9. doi: 10.12659/msm.881749.
62.    Tuncer, L. Doganay, O. Ozturk. Instant control of fundal variceal bleeding with a folkloric medicinal plant extract: Ankaferd Blood Stopper. Gastrointestinal Endoscopy. 2010 Apr;71(4):873-5. doi: 10.1016/j.gie.2009.08.021. 
63.    Y. Colak, E. Senates, O. Ozturk, H.L. Doganay, E. Coskunpinar, Y.M. Oltulu, A. Eren, O. Sahin, S. Ozkanli, F.Y. Enc, C. Ulasoglu, I. Tuncer. Association of serum lipoprotein associated phospholipase A2 level with nonalcoholic fatty liver disease. Metabolic syndrome and related disorders. 2012 Apr;10(2):103-9. doi: 10.1089/met.2011.0111.
64.    H.A. Bodur, E. Saygili, S. Saygili, L.H. Doganay, S. Yesil. Continuous infusion of subcutaneous compared to intravenous insulin for tight glycaemic control in medical intensive care unit patients. Anaesthesia and intensive care. 2008 Jul;36(4):520-7. doi: 10.1177/0310057X0803600421. 
65.    L. Doganay, P.D. Welsby. Anthrax: a disease in waiting? Postgraduate medical journal. 2006 Nov;82(973):754-6. doi: 10.1136/pgmj.2005.044487. 
66.    L. Doganay, B. Akinci, N. Pekel, I. Simsek, H. Akpinar. Mesalazine-induced myopericarditis in a patient with ulcerative colitis. International journal of colorectal disease. 2006 Mar;21(2):199-200. doi: 10.1007/s00384-004-0706-1.