sat覺r aras覺

Gebelik, anne ve baba adaylar覺n覺n heyecanla takip ettii bir süreçtir. Bu süreçte ebeveynler pek çok hakk覺nda endieli olmas覺, annenin vücudundaki deiimlerin nedenini merak etmesi ve gebelik sürecinde neyin normal neyin anormal olduunu sorgulamas覺 oldukça dolad覺r. Gebelikte hem anne hem de bebekte meydana gelen deiimler ile ilgili hafta hafta bilgi sahibi olmak, endielerin sona ermesinde faydal覺 olabilir. 24 haftal覺k gebelikle merak ettiklerinizi yaz覺n覺n devam覺nda bulabilirsiniz.

24. Hafta Kaç Ayl覺k Oluyor?

24. hafta, gebeliin alt覺nc覺 ay覺na denk gelmektedir. Gebelikler aylar覺na göre; birinci, ikinci ve üçüncü trimester olarak üç gruba ayr覺l覺r. Bu gruplamaya göre 24 haftal覺k gebelik ikinci trimesterin sonuna denk gelmektedir.

13-28 haftal覺k gebelikleri kapsayan ikinci trimester, çou kad覺n için hamileliin en kolay geçen dönemidir. Bu dönemde hamileliin ilk dönemlerinde mide bulant覺s覺, koku hassasiyeti gibi ikayetleri olan kad覺nlar覺n belirtilerinde azalma görülür. 襤kinci trimesterde bebein organlar覺 iyice geliir ve ultrasonda seçilmeye balar. 襤kinci trimesterde bebek hareketleri de hissedilir hale gelir. Dolay覺s覺yla 24 hafta bebek hareketleri anne taraf覺ndan tekmeleme, dönme eklinde fark edilebilir.

24 Haftal覺k Bebek Geliimi Hangi Aamadad覺r?

24 haftal覺k bebeklerde anne taraf覺ndan da fark edilecei üzere hareketlenme belirgin hale gelmitir. Bebein ilk hareketleri yakla覺k 17-20 hafta civar覺nda hissedilmeye balar. Ancak 24. haftada bebein kas kütlesinin gelimesiyle birlikte hareketlerin iddeti de artar ve daha kolay fark edilebilir hale gelir. Bebek hareketleri günün belirli dönemlerinde artarken belirli dönemlerinde ise az hissedilebilir. Hareketlerin azald覺覺 dönemde bebek yüksek ihtimalle uyuyordur. Ancak bebek hareketleri uzun süre az hissediliyor veya hiç hissedilmiyorsa hemen bir kad覺n doum doktoruna bavurmak faydal覺 olacakt覺r.

Gebeliin 24. haftas覺nda bebein akcierleri olumutur. Ancak oluan akcierlerin d覺 ortamda da ilevsel hale gelebilmesi için akcierlerde sürfaktan ad覺 verilen bir maddenin üretilmesi gerekir. Sürfaktan sentezi yakla覺k olarak hamileliin 26. haftas覺nda balar. Bu nedenle çeitli sal覺k sorunlar覺ndan dolay覺 erken doum yapmak zorunda kalan anne adaylar覺na, bebein akcier geliimini h覺zland覺rmak için baz覺 ilaçlar verilir.

24 haftal覺k bebein yüz geliimi neredeyse tamamlanm覺t覺r. Yüzdeki yap覺lar oldukça küçük boyutta olsa da bebein kalar覺, kirpikleri ve saçlar覺 gelimitir.

Bu dönemde bebein derideki pigmentleri tam olarak olumad覺覺ndan ve deri alt覺 ya depolar覺 henüz tam gelimediinden bebein cildi transparand覺r. Yani bebee d覺ar覺dan bak覺ld覺覺nda kan damarlar覺 ve kemikleri görülebilir. Ancak bu transparan görüntü uzun süre devam etmez. Bebein geliimi sürdükçe deri de normal görünümüne kavuur.

24 Haftal覺k Bebek Boyutlar覺 Ne Kadard覺r?

24. haftal覺k bebek kilosu yakla覺k 600 gr, boyu ise yakla覺k 30 cm’dir. Somut bir örnek vermek gerekirse 24 haftal覺k bebek bir m覺s覺r koçan覺 ile benzer boyuttad覺r. Bebein kilosunun doum kilosuna yaklamas覺 çounlukla üçüncü trimesterde olur.

24 Haftal覺k Gebelikte Anne Vücudunda Oluan Deiimler Nelerdir?

24 haftal覺k gebelik ikinci trimesterin son dönemlerine denk gelir. Üçüncü trimester hem anne hem de bebein vücudunda douma haz覺rl覺k için meydana gelen deiimleri içerir. 24. haftada da bu deiimlerin balang覺c覺n覺 izlemek mümkündür.

Gebeliin 24. haftas覺na ulaan kad覺nlar yakla覺k olarak 4-7 kg alm覺 olur. Kar覺ndaki büyüme de gün gün artmaya devam eder. Karn覺n büyümesiyle anne aday覺 otururken ya da egzersiz yaparken s覺rt ve bel desteine ihtiyaç duyabilir.

24 Haftal覺k Gebelikte Hangi Semptomlar Görülür?

Hamileliinin 24. haftas覺na ulaan kad覺nlarda oluan belirtiler u ekildedir:

Cilt Deiimleri

Hormonal deiimlerden dolay覺 yüzde ve vücudun geri kalan bölgelerindeki deride koyu renkli lekeler görülebilir. Bu durum deriye rengini veren melanin pigmenti üretiminin hormonal deiimler nedeniyle artmas覺d覺r. Yüzdeki koyu lekeler kloazma olarak adland覺r覺l覺rken kar覺ndaki koyu lekeler ise linea nigra olarak isimlendirilir. Bu lekeler çounlukla doumdan sonra kendiliinden ortadan kaybolur. Gebelik boyunca youn güne maruziyetinden kaç覺nmak ve güne kremi kullanmak kloazma oluumunu azaltmaya yard覺mc覺 olabilir.

Gebelikte vücudun genilemesiyle beraber cildin gerildii bölgelerde k覺rm覺z覺-mor renkli çatlaklar oluabilir. Çatlaklar genellikle kar覺n, kalça ve memede olumaya meyillidir. Çatlak geliimini önlemek çok mümkün olmasa da bu çatlaklar genellikle doum sonras覺nda kaybolur. Cildin gerilmesine bal覺 olarak çatlak oluan bölgelerde ka覺nt覺 da görülebilir.

Round Ligament Ar覺s覺

Hamileliin 24. haftas覺nda kar覺n/ kalça bölgesinde tek ya da çift tarafl覺 b覺çak saplan覺r tarzda ar覺 hissedilebilir. Bu durum gebelikte oldukça s覺k rastlanan round ligament ar覺s覺 olabilir. Round ligament, rahmi yerinde tutmaya yarayan bir yap覺d覺r. Bebein rahim içerisinde büyümesiyle bu ligament gerilmeye balar. Bu durum da ar覺ya yol açabilir. 24 hafta rahim ar覺s覺 olarak da bilinen round ligament ar覺s覺n覺 hafifletmek için nazikçe pozisyon deitirmek faydal覺 olabilir. Ar覺 giderek iddetlenirse veya ar覺ya ate, kanama gibi bir durum elik ediyorsa mutlaka en yak覺n sal覺k merkezine bavurulmal覺d覺r.

Uykuya Dalmada Sorun

Annenin 24. haftadaki kar覺n boyutu, uyku için ideal bir pozisyon bulmay覺 gelitirebilir. Daha rahat bir uyku pozisyonu için dizler bükük ekilde yana doru yatmak faydal覺 olabilir. Yine dizler aras覺na ve bel bölgesine destekleyici yast覺klar koymak da uykuya dalmay覺 kolaylat覺rabilir.

Ba Dönmesi

Gebelikte al覺nan kilolar覺n kar覺n bölgesinde toplanmas覺 vücut dengesinin bozulmas覺na yol açabilir. Yine dola覺m sisteminde gebelie bal覺 meydana gelen deiimler de ba dönmesine neden olabilir. Bu durumlardan kaç覺nmak için bol su içmek, oturur veya yatar pozisyondan ayaa kalkarken yava hareket etmek fayda salar.

Bacak Kramplar覺

Hamilelikte bacak kramp覺 oldukça yayg覺n görülen bir belirtidir. Bu durumun nedeni tam olarak ayd覺nlat覺lamasa da bacak kramplar覺 gebeliin sonuna kadar anneyi etkilemeye devam edebilir. Bacak kramplar覺n覺 azaltmak için açma germe egzersizleri yapmak yararl覺 olur.

24. Haftada Yap覺lan Testler Nelerdir?

24. haftada kontrole gittiinizde doktor, bebein geliimini deerlendirmek için ultrason görüntülemesi isteyebilir. Yine bu kontrolde bebein kalp at覺lar覺 fetoskop al覺 verilen bir cihazla takip edilebilir. Eer bebein cinsiyeti henüz örenilmemi ise 24. hafta kontrolünde cinsiyeti belirlemek de mümkün olur.

eker yükleme testi olarak da bilinen Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) 24-28. haftalar aras覺nda yap覺l覺r. OGTT, annede gebelie bal覺 ortaya ç覺kan gestasyonel diyabet tan覺s覺 koymak için gereklidir. OGTT yap覺lmayan ve gestasyonel diyabeti olan gebelerde doum ve doum sonras覺nda bebein sal覺覺n覺 ciddi derece etkileyecek komplikasyonlar oluabilir. Dolay覺s覺yla tüm gebelerin doktor kontrolüne gittiinde uygun zaman aral覺覺nda OGGT yapt覺rmas覺 büyük önem ta覺r.

24 Haftal覺k Gebelikte Ne Planlanmal覺d覺r?

Hamileliin 24. haftas覺na ulaan anne adaylar覺 genel olarak beslenmesine dikkat etmeli, kendini zorlamayacak ölçüde egzersizlerini yapmal覺d覺r. Ayr覺ca annenin doktoruyla konuarak doumu planmaya balamas覺 da faydal覺 olur. Böylece anne aday覺 normal veya sezaryen douma göre kendini haz覺rlayabilir. Acil bir doum durumunda da haz覺rl覺ks覺z yakalanmam覺 olur.

Gebeliin tüm aamalar覺n覺n yak覺ndan takip edilmesi büyük önem ta覺r. Bu nedenle gebelik balad覺ktan sonra tüm kad覺nlar bir kad覺n doum uzman覺na görünmeli ve doktorun belirledii s覺kl覺kta takiplerine devam etmelidir. Böylece bebekte veya annede herhangi bir sal覺k sorunu olursa erken dönemde müdahale edilme ans覺 doar. Sal覺kl覺 günler dileriz.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
襤zzet Y羹cesoy
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
VM Medical Park VM Medical Park Maltepe
216816

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.