sat覺r aras覺

29 haftal覺k gebelik boyunca anne karn覺ndaki bebek büyümeye ve gelimeye devam eder. Bu büyüme ve gelimesini vücudunun ya ve kas dokusunu artt覺rarak yapar. Bir yandan da kemiklerinin geliimi devam eder. Bu gelimeler ile birlikte anne adaylar覺 daha önce yapmam覺 olsa bile tekmeleri saymaya balamal覺d覺r. Bebek kilo almas覺 ve büyümesi ile rahim içerisinde yeterli hareket alan覺 bulamaz. Dolay覺s覺yla bu dar alanda yapt覺覺 dönme hareketlerinin hissedilmesi gerekir. Bebein hareketleri ile ilgili deiiklik hissedilmesi halinde hekimlere dan覺覺lmas覺 oldukça önemlidir.

29. Hafta Kaç覺nc覺 Ayd覺r?

Gebeliin 29. haftas覺 7 ay 1 haftal覺k bir gebelik süresini ifade eder. 襤lk 6 ayl覺k dönemin tamamland覺覺 29. haftada anne aday覺 son trimestere (3 ayl覺k döneme) geçi yapm覺t覺r. Bu dönem ayn覺 zamanda gebeliin fiziksel ve duygusal olarak en youn geçtii evredir. Gebelik halinin nas覺l bir ey olduunu anne aday覺 tam olarak kefetmeye balar. Bebein ayak hareketleri de bu dönemde hissedilir. Bebein 29. hafta itibari ile daha aktif bir tav覺r sergilemesi nedeniyle anne aday覺 içeriden gelecek tekmelere kar覺 kendini haz覺rlamal覺d覺r.

29. Hafta Neler Oluyor?

29. haftada anne adaylar覺n覺n kendisini biraz daha yorgun hissetmesi ve gündelik aktiviteler s覺ras覺nda ara s覺ra nefes darl覺覺 yaamas覺 s覺k kar覺la覺lan bir durumdur. Vücudun bir yandan bebek geliimi için çal覺maya devam etmesi nedeniyle bu tarz ikayetlerin gelimesi gayet normaldir.

Üçüncü trimester baz覺 anne adaylar覺n覺n houna gitmeyecek ikayetleri de beraberinde getirebilir. Braxton-Hicks kas覺lmalar覺, bacak kramplar覺, mide ikayetleri ve kas覺k ar覺s覺 gibi ikayetler, üçüncü trimesterde oluabilecek belirtilerin ba覺nda gelir. Gebeliin ilk dönemlerinde yaanan halsizlik ikinci trimesterde yükselen enerji seviyelerinin ard覺ndan bu dönemde tekrar kendisini gösterebilir. Gebelik s覺ras覺nda s覺k görülen bir dier durum olan ayak ve ayak bileinde imedir. Ancak yap覺lan çeitli arat覺rmalar ayak ve bacaklarda meydana gelen tek deiikliin ödem olmad覺覺n覺 göstermitir. Anne adaylar覺n覺n ayaklar覺 gebelik dönemi boyunca hem geniler hem de uzar. Bu nedenle anne adaylar覺 doum sonras覺nda kendilerini daha büyük numaral覺 ayakkab覺lar giymeye haz覺rlanmal覺d覺r.

29. haftada kar覺n bölgesi genilemeye devam eder. Baz覺 anne adaylar覺 bu dönemden sonra ayaklar覺n覺 görmesi zorlaabilir. Bu dönemde ayn覺 zamanda meme dokusu da geliimini sürdürür ve memelerde büyüme eklinde kendisini gösterir. Bu belirtiler d覺覺nda oluabilecek 29. hafta semptomlar覺 u ekilde özetlenebilir:

 • Hormon düzeylerinde dalgalanmalara bal覺 olarak t覺rnaklar覺n normalden daha h覺zl覺 uzamas覺
 • Konstipasyon (Kab覺zl覺k)
 • Bacaklarda varis olarak bilinen variköz venlerin olumas覺
 • Duygudurumda dalgalanmalar
 • Kar覺n ve kas覺k ar覺s覺
 • Nefes darl覺覺
 • Ba ar覺s覺
 • Kilo al覺m覺
 • Kas覺lmalar
 • 襤drar s覺kl覺覺nda art覺 görülmesi
 • Hemoroid
 • Preeklampsi

29. Hafta Kas覺k Ar覺s覺

Genel olarak gebe kad覺nlarda ortaya ç覺kan tüm ar覺lar覺n hekimlerine bildirilmesi gerekir. Kas覺k ar覺s覺 hamilelik dönemi içerisinde s覺k olarak tespit edilen ikayetler aras覺nda yer al覺r ve genellikle tedavi ile kontrol alt覺na al覺nabilir. Ancak kas覺k ar覺s覺 ile sonuçlanabilecek dier durumlar覺n ekarte edilmesi ad覺na sal覺k kurulular覺na bavurularak uzman hekimlerden destek al覺nmal覺d覺r.

29.Hafta Kas覺lmalar

29. haftada ortaya ç覺kan ve genellikle ar覺s覺z olan bu kas覺lmalar Braxton Hicks kas覺lmas覺 olarak isimlendirilir. Bu kas覺lmalar gebeliin ilk trimesterinden (ilk 3 ayl覺k dönemden) balayabilir. Ancak kas覺lmalar覺n hissedilmesi genellikle ikinci trimesterde olur.

29. Hafta Kilo Al覺m覺

29. haftaya kadar olan dönemde al覺nan ortalama kilo miktar覺 8,6-11,3 kg aras覺nda deikenlik gösterebilir. Bu dönem içinse önerilen günlük kalori al覺m覺 yakla覺k olarak günde 2400 kaloridir. Bu deer dier bireyler için önerilenden 500 kalori daha yüksektir. Gebelik s覺ras覺nda hormon düzeylerinde meydana gelen dalgalanmalar anne aday覺n覺 kilo almaya kar覺 yatk覺n hale getirebilecei için beslenme konusunda bilinçli olunmas覺 önerilir.

29. Hafta Beslenme

Gebeliin 29. haftas覺nda anne adaylar覺n覺n uygulamas覺 gereken en önemli yaam tarz覺 al覺kanl覺覺 dengeli ve sal覺kl覺 bir beslenme program覺na uyulmas覺d覺r. Bu beslenme al覺kanl覺覺 ayn覺 zamanda büyüme ve gelimesini sürdüren bebek aç覺s覺ndan da önemlidir. Kalsiyum, bu dönem için özel bir mineraldir. 襤skelet sistemi bata olmak üzere anne karn覺ndaki bebek kaslar覺, sinirleri, kalbi ve dilerinin geliimi için kalsiyuma ihtiyaç duyar. Anne aday覺n覺n yeterince kalsiyum tüketmemesi halinde ise bebek vücudu için gerekli kalsiyumu annenin kemiklerinden elde eder. Bu nedenle 29. hafta beslenme program覺na kalsiyumdan zengin g覺dalar覺n eklenmesi için ideal bir zamand覺r.

29. Hafta Cinsellik

Cinsellik gebeliin doal bir parças覺d覺r. Hekimler taraf覺ndan aksi belirtilmedii sürece cinsel aktiviteler gebelik sürecinde de devam edebilir. Gebelikte meydana gelen hormonal dalgalanmalar kad覺nlar覺n cinsel birliktelik s覺ras覺nda hissettii duygularda deiiklie neden olabilir. Baz覺 kad覺nlarda vücudun alt bölümlerine olan kan ak覺覺n覺n artmas覺 nedeniyle ekstra bir duyarl覺l覺k geliimi mevcut olabilir. Baz覺 kad覺nlarda ise hormonal dalgalanmalar cinsel isteksizlik ile sonuçlanabilir.

29. Hafta Bebek Geliimi

29. haftada bebein gelien beyin yap覺lar覺na uyum salamak için kafa yap覺s覺n覺n da büyüdüü görülebilir. Geçen hafta balayan beyin geliimi 29. hafta içerisinde de devam edecektir. Anne karn覺ndaki bebek bu dönemde kendi vücut 覺s覺s覺n覺 kontrol edebilmeye de adapte olur. 襤itme duyusu gelien bebein kaslar覺 ve akcierleri olgunlamaya devam eder.

Bebeim cildi ç覺kan ilk tüylerin dökülmesi ile pürüzsüz bir görünüm kazan覺r. K覺rm覺z覺 kan hücrelerinin kemik iliinde üretilmesi balar. Bu dönemde ayn覺 zamanda bebein gözünü aç覺p kapayabildii görülebilir.

29. Hafta Bebek Hareketleri

29. hafta anne aday覺n覺n bebeini kuca覺na almas覺na oldukça az bir zaman kald覺覺 gebelik dönemidir. Anne karn覺ndaki bebek bu dönemde olgunlamas覺n覺 çok h覺zl覺 bir ekilde sürdürür ve fiziksel olarak da oldukça aktiftir. Anne aday覺 29. hafta itibari ile oldukça çok say覺da tekme hissedebilir. Bu tekmeler bebein kaslar覺n覺 gelitirmek için yapt覺覺 egzersizler olmalar覺 nedeniyle önem arz eder. Ayn覺 zamanda günde 1-2 kez bu hareketlerin takip edilmesi içeride her eyin iyi olduunun anla覺lmas覺 aç覺s覺ndan da önemlidir. Bebek hareketlerinin takibi ayn覺 zamanda anne aday覺n覺n dinlenme için zaman bulabilmesini salar. Bebek hareketleri say覺l覺rken yatar pozisyonda olunmas覺 önerilir. Eer s覺rt ar覺lar覺 nedeniyle yatmaktan rahats覺z oluyorsan覺z otururken de bebek hareketi sayabilirsiniz. Bu say覺m覺 yapmak için bebein dönme dahil tüm hareketlerini bir saat boyunca takip etmeniz gerekir. Sayd覺覺n覺z minimum hareket say覺s覺n覺n ise 1 saat içinde 10’a ulamas覺 gerekir. Baz覺 say覺m anlar覺 bebein dinlemeyi tercih ettii zaman dilimlerine denk gelebilir. Böyle durumlarda annenin ufak bir at覺t覺rmal覺k sonras覺 yükselen kan ekeri ile birlikte tekrar hareket saymay覺 denemesi önerilir. Eer iki saatlik say覺m içerisinde 10’dan daha az hareket söz konusu ise her eyin normal olduunun görülmesi aç覺s覺ndan hekiminizle iletiime geçmeniz önerilir.

Kafatas覺 ve beyin geliimi ile birlikte bebein bu yap覺lar覺 dier vücut yap覺lar覺na göre daha a覺r olur. 29 haftal覺k bebekler genellikle ba覺n yer çekiminin de etkisiyle aa覺ya doru hareketi sonras覺nda kafas覺n覺 rahim boynu olarak bilinen servikse doru çevirir. Baz覺 bebeklerde bu uygun doum pozisyonu yerine makat prezentasyon tespit edilebilir. Bu anne adaylar覺 bebein pozisyonu aç覺s覺ndan takip alt覺na al覺narak doumun gerçekleecei döneme kadar pozisyonun tekrar ba prezentasyonuna dönmesi beklenir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Arif K繹k癟羹
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
VM Medical Park Samsun
127274

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.