sat覺r aras覺

什Hamilelikte Ayak imesi Neden Olur?

Hamilelikte ayak imesi hamilelik dönemi ile beraber kad覺nlar覺n vücudunda yaanan baz覺 deiikliklerden biridir. Hamilelik döneminde yaanan bu deiik hamileliin belirli dönemlerinde görülebilir. Bu ve benzeri fiziksel deiiklikler, sorunlar hamileliin sona ermesi ile etkisini yava yava kaybetmeye balar.

Bu hamilelie özel durum, tamam覺 ile normal kabul ediliyor olup bu dönemi rahat geçirebilmek için baz覺 önlemler al覺nabilir. 

Hamilelikte Ayak imesi Nedir? 

Hamilelik döneminde bebein geliim seviyelerini tamamlayabilmesi ad覺na annenin vücudu taraf覺ndan su tutulur. Tutulan bu su, annenin vücudunda baz覺 iliklerin görülmesine neden olabilir. Bu ilikler genel olarak ayaklarda ve özellikle de ayaklar覺n bilek k覺s覺mlar覺nda görülmektedir. Ayn覺 zamanda el ve çevresinde de benzer iliklerle kar覺la覺labilir. 

Hamilelikte Ayak imesi Belirtileri Nelerdir? 

Hamilelikte Ayak imesi Belirtileri Nelerdir?

Hamilelikte el ayak imesi durumunun baz覺 belirtileri vard覺r. Bu belirtiler u ekilde s覺ralanabilir:

 • Bacak bölgesi, ayak çevresi ya da eller normal görüntülerinden daha kaba görünebilir. Bu durumu kontrol edebilmek ad覺na bast覺rma yöntemini kullanabilirsiniz. Ayak bileinizin çevresine parma覺n覺z ile hafif bir bask覺 uygulay覺n. Uygulad覺覺n覺z bask覺dan sonra parma覺n覺z覺n izi bölgede kal覺yor ya da hafif bir derinlik oluuyor ise vücudunuzda ödem olabilir.
 • S覺kl覺kla kar覺la覺lan dier bir belirti ise cildin gergin bir yap覺 kazanmas覺d覺r. Ayn覺 zamanda cilt yüzeyinde normal olmayan bir parlakl覺k da görülebilir. Bu durum yayg覺n olmayan belirtiler aras覺dad覺r.

Hamilelikte Ayak imesi Nedenleri Nelerdir?

Hamilelikte ayak imesi neden olur sorusunun farkl覺 cevaplar覺 vard覺r. Verilen cevaplar her kii için geçerli olmay覺p genel nedenlerdir. Bu nedenler u ekilde s覺ralanabilir:

 • Hamilelik süreci ile beraber annenin kilosunda bir art覺 görülebilir. Yaanan bu art覺 ayak ve bacak bölgesine uygulanan bas覺nc覺n artmas覺 ile sonuçlan覺r. Artan bas覺nç oran覺 ayak ve bacaklarda ime olumas覺n覺n nedenleri aras覺nda yer al覺r.
 • Hamilelik sürecinde vücutta oluan deiimlerden biri de hormonlar覺n üretimidir. Progesteron gibi baz覺 hormonlar覺n üretiminde yaanan art覺, vücutta su tutulmas覺na neden olur. Ayn覺 zamanda kan damarlar覺nda genileme de oluturabilir. Her iki durum, hormon üretimindeki deiimden kaynakl覺 olarak ilik ile kar覺lama nedenlerinden biri olabilir.
 • Bebein büyümesi ile beraber rahimde boyutsal deiiklikler oluabilir. Rahim boyutunun artmas覺, kar覺n bölgesinde bask覺 oluturabilir. Oluan bu bask覺 vücudun alt bölgesine yap覺lan kan dola覺m覺n覺 yavalatabilir. Bunun neticesinde de hamilelikte ayak imesi sorunu ile kar覺la覺labilir.
 • Hamilelik süreci ile normal kabul edilen ilik baz覺 durumlarda hastal覺klar覺n etkisi ile olabilir. Bu durumlarda etkili olan hastal覺klar yüksek tansiyon ve preeklampsi olur. Bu rahats覺zl覺klar覺n neden olduu ilik durumlar覺 annenin ya da bebein sal覺覺n覺 tehlikeye atabilir. Hastal覺klar覺n neden olduu ilik durumlar覺nda doktor muayenesi ve müdahalesi gereklidir.

Hamilelikte Ayak imesi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hamilelikte Ayak imesi Tedavi Y繹ntemleri Nelerdir?

Hamilelik döneminde oluan iliklerin azaltabilmek ad覺na baz覺 yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu yöntemler, her kiide kesin sonuca ulamayabilir. ilik durumunun azalt覺lmas覺na yard覺mc覺 olan bu yöntemler kesin çözüm deildir. iliin olumas覺 normal ve olmas覺 gereken durumdur.

 • Hamilelikte ayak imesini azaltmak istiyorsan覺z egzersiz yapmay覺 deneyebilirsiniz. Tercih edeceiniz egzersiz yöntemleri, a覺rl覺k kald覺rmak ya da sert antremanlar eklinde olmamal覺d覺r. K覺sa mesafe yürüyülerini tercih edebilirsiniz. Yapaca覺n覺z yürüyüler s覺ras覺nda ara vermeniz de gerekir. Kendinizi yormadan yürüyüler yaparak hamilelikte ayak imesi sorununu azaltabilirsiniz. Yüzmek de tercih edeceiniz aktiviteler aras覺nda yer alabilir. Aktiviteleri yaparken kendinizi zorlamamaya dikkat etmelisiniz.
 • Ayaklar覺n覺zda oluan ilii azaltabilmek ad覺na ayakkab覺 seçiminde hassas davranmal覺s覺n覺z. Seçeceiniz ayakkab覺lar覺n rahat olmas覺 ve aya覺n覺z覺 s覺kmamas覺 gerekir. Ayn覺 zamanda ortopedik tabana sahip olan modeller, hareketlerinizi rahat bir hale getirerek aya覺n覺zda oluan ilik durumlar覺n覺n azalt覺lmas覺na yard覺mc覺 olabilir.
 • Oturu pozisyonlar覺n覺z da ilik durumlar覺n覺 etkileyebilir. Bacak bacak üzerine atman覺z ilii art覺rabilirken ayaklar覺n覺z覺 uzatarak oturman覺z azaltmas覺n覺 salayabilir. Ayn覺 zamanda bacaklar覺n覺z覺 uzatman覺z ve gerinme gibi yöntemler de iliin azalt覺lmas覺n覺 salayabilir.
 • Beslenmenize de dikkat etmeniz hamilelikte ilik sorununuzun azalmas覺na yard覺mc覺 olur. Beslenme düzeninizde tuz ve kafein tüketimini azaltman覺z gerekirken günlük içmeniz gereken su miktar覺n覺 art覺rman覺z önemlidir. Böylelikle ilik sorununu azaltabilirsiniz.
 • ilii azaltabilmek için souun etkisinden de faydalanabilirsiniz. Ayaklar覺n覺z覺 souk suya tutabilir ya da buz uygulamas覺 yapabilirsiniz. Buz uygulamas覺n覺 yaparken peçete ya da temiz bir bez tercih edebilirsiniz. Temiz bir bez içerisine yerletirdiiniz buzu ayaklar覺n覺zda ilik olan bölgelere uygulayabilirsiniz.

Hamilelikte Ayak imesi Hangi Durumlarda Tehlikeli Olabilir? 

Hamilelikte Ayak imesi Hangi Durumlarda Tehlikeli Olabilir?

Hamilelikte ayak imesi zararl覺 m覺 sorusunun cevab覺 duruma göre deimektedir. Tamam覺 ile normal kabul edilen ve hamilelie özgü olan bu durum, tehlikeli bir hal de alabilir. Bu durumu kontrol edebilmek ad覺na baz覺 belirtileri takip edebilirsiniz. 襤ncelemeniz gereken belirtiler ise u ekilde s覺ralanabilir:

 • El, yüz ya da bacak bölgesinde oluan ilikler baz覺 durumlarda çeitli hastal覺klar覺n belirtileri aras覺nda yer al覺r. Bu belirtileri ay覺rt edebilmek ad覺na vücudununuzun yava ve kademeli olarak m覺 yoksa aniden mi ödem toplad覺覺n覺 kontrol edebilirsiniz. Aniden kar覺la覺lan iliklerde doktor muayenesine gitmeniz önerilir. 
 • Dikkat etmeniz gereken dier bir husus, ayaklar覺n覺zdaki ilikle birlikte gözlerinizin etraf覺nda da iliklerin olmas覺d覺r. Gözlerinizin etraf覺nda oluan ilikler tehlike bir durumu iaret edebilir. Göz etraf覺nda oluan ya da gözün kapanmas覺na neden olacak kadar ilikler alerji belirtisi olabilecei gibi hastal覺klar覺n etkisinden de kaynaklanabilir. Böyle bir durum da k覺sa sürede doktor muayenesine gidilmesi tavsiye edilir.
 • Hamilelikte tek ayak imesi normal mi sorusunun cevab覺 olumsuzken nedeni çeitli rahats覺zl覺klar olabilir. Gebelik sürecinde annenin her iki baca覺nda ilik görülmesi normal olarak kabul edilir. Bacaklar覺ndan birinde oluan ilik tehlikeli bir durumun göstergesi olabilir.Böyle bir durumda doktorunuzla görümelisiniz.
 • Dikkat edilmesi gereken durumlardan biri de iliin boyutudur. ilik a覺r覺 düzeyde ise de doktor muayenesine gidilmesi gerekir.

Bu belirtiler, preeklampsi ya da tansiyon bozukluu gibi sal覺k sorunlar覺n覺n nedenlerinden kaynaklan覺yor olabilir. Bu durumun kesin tehisi için doktor muayenesine gidilmesi gerekir. Belirtiler tek ba覺na tehis için yeterli olmay覺p kesinlik ta覺maz.

Belirtiler ile kar覺la覺ld覺覺nda tehis için doktor muayenesinden geçilmesi gerekir. Muayene sürecine biran önce balanmas覺 oldukça mühimdir. Hamilelikte el ayak imesi hastal覺klardan kaynaklan覺yorsa anne ya da bebein sal覺覺 tehlikeye at覺labilir.

Hamilelikte Ayak imesi Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular

Hamilelikte ayak imesi tehlikeli mi?

Hamilelikte ayak imesi baz覺 durumlarda tehlikeli olabilir. Bu durumlar, tansiyon gibi hastal覺klardan kaynaklan覺yor olabilecei gibi anne ve bebein sal覺覺n覺 tehlikeye atabilir. Göz çevresinde oluan ya da baca覺n birinde görülen ilik durumunda k覺sa süre içerisinde doktor muayenesine gidilmesi önerilir.

Hamilelikte ayak imesi hangi ay balar?

Hamilelik ile oluan ilik durumu annenin özelliklerine bal覺 olarak farkl覺laabilir. Annenin yaam tarz覺, genetik yap覺s覺 gibi çeitli faktörler ilik durumunu ve ne zaman balayaca覺n覺 belirleyebilir. Genel olarak bak覺ld覺覺nda ise ilik durumu, 22. ve 27. haftalar ile görülmeye balar. Baz覺 annelerde bu durum 22. ve 27. haftadan önce olabilecei gibi daha geç de görülebilir.

Hamilelikte ayak ilii nas覺l iner?

Hamilelikte kar覺la覺lan ayak ilii durumu azalt覺labilir. Hamilelikte ayak imesini azaltabilmek için ise yürüyü ya da yüzme gibi sporlar ile ilgilenebilirsiniz. Ayn覺 zamanda beslenmenize dikkat etmek ve ayakkab覺 seçimlerinizde hassas davranmak da iliin azalt覺lmas覺na yard覺mc覺 olur. iliin giderilmesi için ayakta kalmamaya özen gösterebilir, otururken bacaklar覺n覺z覺 uzatarak bas覺nc覺, dolay覺s覺yla ilii azaltabilirsiniz.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dr. r. yesi
Nagihan Y覺lmaz
Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum
VM Medical Park VM Medical Park Samsun
23828

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.