sat─▒r aras─▒

Hamilelik döneminde ortaya ç─▒kan ´Čüzyolojik ve psikolojik nedenler sonucunda birçok kad─▒n bebe─činin zarar görece─či endi┼česiyle cinsel ili┼čkiden kaç─▒n─▒yor. Oysaki her ┼čeyin yolunda gitti─či hamileliklerde son 4 haftaya kadar hamilelikte cinsel ili┼čki ya┼čanmas─▒nda hiçbir k─▒s─▒tlama yok.

Hamilelik, kad─▒nlar─▒n hayat─▒n─▒ derinden etkileyen son derece de─či┼čik bir süreçtir. Bu süreç içerisinde ´Čüziksel de─či┼čikliklerin yan─▒nda pek çok psikolojik de─či┼čiklik de ortaya ç─▒kar.  Hamilelikte cinsellik ve cinsel istek insan─▒n içinde do─ču┼čtan var olan bir içgüdü. Hamileli─čin fark edilmesi ile birlikte annelik içgüdüsü biraz daha bask─▒n hale gelir.

Özellikle ilk hamileli─čini ya┼čayanlarda, d─▒┼čar─▒dan gelecek her türlü müdahalenin bebe─če zarar verece─či dü┼čüncesi anne aday─▒n─▒n cinsel isteklerini köreltebilir. Oysaki normal seyreden bir hamilelikte cinsel ili┼čkinin olumlu ya da olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Medical Park Gaziosmanpa┼ča Hastanesi Psikiyatri Uzman─▒ Dr. Murat Alt─▒n bilgilendiryor. 

Hamilelik ─░lerledikçe Cinsel ─░stek Artabilir 

Halk aras─▒nda erken dönemde ya┼čanacak cinsel ili┼čkinin bebekte sakatl─▒k ya da ölüme neden olaca─č─▒ veya bir dü┼čük ile sonuçlanaca─č─▒ ´Čükri hâkim olmas─▒na ra─čmen bunun hiçbir bilimsel dayana─č─▒ yoktur.

Hamilelik ilerledikçe ve anne aday─▒ kendisinde gerçekle┼čen bu de─či┼čime uyum sa─člad─▒kça cinsel istekte de bir art─▒┼č görülebilir. Rahmin iyice büyümesi ile birlikte cinsel ili┼čki teknik olarak zor bir hal al─▒r. Bu durum zaman zaman anne aday─▒nda a─čr─▒ ve ac─▒ya neden olabilir. Hamileli─čin son dönemlerinde bu nedenle cinsel istekte yeniden azalma görülebilir.

Son 4 Haftaya Kadar Devam Edilebilir 

Her ┼čeyin normal olarak gitti─či durumlarda son 4 haftaya kadar cinsel ya┼čamda hiçbir k─▒s─▒tlama yoktur. Son 4 haftada ise erke─čin ejakulasyon s─▒v─▒s─▒ içinde bulunan “Prostaglandin’’ denen lipid bile┼čenlerinin rahim kas─▒lmalar─▒n─▒ ba┼člatabilece─či dü┼čüncesi ile ili┼čki önerilmez.

Hangi Durumlarda Hamilelikte Cinsel ─░li┼čkiden Kaç─▒nmal─▒?

Daha önceden tekrarlayan dü┼čük öyküsü olan veya erken do─čum yapan kad─▒nlarda ilk 2 ayda hamilelikte cinsellik k─▒s─▒tlanabilir. Hamileli─činin herhangi bir döneminde dü┼čük ya da erken do─čum tehdidi olan ve vajinal kanama ya┼čayan kad─▒nlarda cinsel ili┼čki kesinlikle yasaklan─▒r. Bu yasak tehlikenin ortadan kalkt─▒─č─▒ kesin olarak saptanana kadar devam eder.

Erkekte veya kad─▒nda te┼čhis edilmi┼č genital enfeksiyon varl─▒─č─▒nda da enfeksiyon tedavisi tamamlan─▒ncaya kadar yasak konmal─▒d─▒r. Riskli hamilelikler s─▒n─▒f─▒na giren, plasenta previa denen, çocu─čun partnerinin do─čum kanal─▒nda önde gelmesi durumunda da kanamay─▒ ba┼člatma riski nedeni ile ili┼čkiden kaç─▒nmak gerekir.

Ayr─▒ca korunma hamilelikte cinsel birliktelikte de önemlidir. Korunmas─▒z cinsel birliktelik pek çok cinsel yolla bula┼čan hastal─▒─ča da yol açabilir, aids belirtileri gösterdikten sonra önlem almak mümkün olmayaca─č─▒ için cinsel yolla bula┼čan hastal─▒klar söz konusu oldu─čunda korunmak oldukça önemlidir. 

Partner Deste─či ┼×art 

Zor bir psikolojik s─▒navdan geçen hamileler için partnerlerin deste─či önemli bir yer tutuyor. Hamileler psikolojik korkular nedeni ile ili┼čkiden kaç─▒n─▒yorsa bu durumu anlay─▒┼čla kar┼č─▒lamak ve kesinlikle zorlamamak gerekiyor.

Psikolojik Sebepleri Az─▒msamay─▒n

Kad─▒nlar, hamilelik dönemi boyunca ciddi bedensel ve psikososyal de─či┼čimler ya┼č─▒yor. Hamilelikli─čin her zaman toz pembe olamayaca─č─▒na dikkat çeken Medical Park Gaziosmanpa┼ča Hastanesi Psikiyatri Uzman─▒ Dr. Murat Alt─▒n,

“Hamilelik dönemi kad─▒nlar aç─▒s─▒ndan mutluluk, doyum, olgunluk, kendini gerçekle┼čtirme ve geli┼čme süreci olmas─▒na kar┼č─▒n, pek çok sorunu da beraberinde getirir” diyor. Bulant─▒, kusma gibi bedensel; stres, endi┼če, kayg─▒l─▒ bekleyi┼č, ki┼čiler aras─▒ndaki ili┼čkilerdeki de─či┼čimler ve ruhsal anlamda a┼č─▒r─▒ yüklenme gibi ruhsal nedenler sebebiyle kad─▒nlar aç─▒s─▒ndan zorlay─▒c─▒ olabilen bir süreç.

Hamilelerin Yüzde 80’inin Cinsel Hayat─▒ Etkileniyor

Kad─▒nlarda cinsellik ya┼čam kalitesi aç─▒s─▒ndan önemli bir bile┼čen. Bedensel, ruhsal ve sosyal birçok faktörden etkilenir. Yap─▒lan çal─▒┼čmalarda kad─▒nlar─▒n yüzde 30-60’─▒nda ya┼čamlar─▒ boyunca en az bir cinsel sorun ya┼čand─▒─č─▒ tespit edilmi┼č.

Kad─▒n─▒n ya┼čad─▒─č─▒ gebeli─če özgü bedensel de─či┼čiklikler, aile ve sosyal ya┼čamda meydana gelen farkl─▒l─▒klar cinsel ya┼čant─▒lar üzerinde önemli yans─▒malar yarat─▒r. Hamilelikte çe┼čitli ruhsal ve ´Čü ziksel de─či┼čikliklere ve olumsuzluklara ba─čl─▒ olarak cinsel ya┼čam negatif yönde etkilenir. Bunlar─▒n bir sonucu olarak hamilelik döneminde cinsel sorun ya┼čayan kad─▒nlar─▒n oran─▒ belirgin olarak artar. Ülkemizde yap─▒lan çal─▒┼čmalarda gebe kad─▒nlar─▒n yüzde 80’inin cinsel ya┼čant─▒s─▒n─▒n olumsuz etkilendi─či görülüyor.

Gebeli─čin yan─▒ s─▒ra çiftin hamilelikten önceki hem duygusal hem de cinsel ili┼čkisinin kalitesi de önemli. Hamilelik öncesi ya┼čanan sorunlar hamilelik ile azalabilece─či gibi gebeli─čin getirdi─či zorluklar nedeni ile giderek artabilir.

Hamilelik sürecinden önce ba┼člayan hamile kalacak m─▒y─▒m, gebelik süreci için uygun muyum tedirginli─či de cinsel hayat─▒ etkileyebiliyor. Bu nedenle çok say─▒da ba┼čar─▒l─▒ tüp bebek merkezi oldu─čunu unutmamak ve cinsel hayat─▒ gebe kalabilecek miyim stresinden kurtarmak da önemli olabiliyor. 
 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

1982265

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.