Prof. Dr.Hamit Okur

 • İlgi Alanları
 • Çocuk ürolojisi
 • Gastrointestinal cerrahi
 • İnmemiş testis

Eğitim ve Uzmanlık
1985 İstanbul Üniversitei, Lisans Tıp
1985 İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tıp
1992 Çocuk Cerrahisi Erciyes Üniversitesi - Doktora    
2000 UEMS Avrupa Diploma, Pediatric Surgery        
2009 Sağlık Yönetimi Beykent Üniversitesi, Yüksek Lisans    
2011 Çocuk Ürolojisi Sağlık Bakanlığı, Yan Dal Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
British Association of Paediatric Surgeons (BAPS)
European Society of  Pediatric Urology
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği
Türkiye Çocuk Ürolojisi Derneği
Deneysel ve Klinik Araştırma Derneği
Milli Pediatri Derneği
Türk Tabipler Birliği
Laboratuar Hayvanları Bilimi Derneği
Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Etik Kurulu Danışma Kurulu Üyeliği
Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Ürolojisi Müfredat Komisyonu Üyeliği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu Üyeliği

Kurs ve Sertifikalar
Hypos ‘ 92. The International Meeting and Workshop for Hypospadias Surgery.  June 16-18, 1992, İstanbul,Türkiye
The Workshop for Endoscopic Treatment of Vesicoureteric Reflux.  September 3-4, 1992, Adana, Turkey
Pediatric Laparoscopy and Pediatric Andrology Workshop. 13-15 September, 1993, İstanbul, Turkey
Mikrocerrahi Kursu. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Mikrocerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi, 15 - 19 Mart, 1993, Ankara
Çocuklarda Gastroözofageal Reflü ve 24 saat pH Monitorizasyonu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 15-16 Nisan 1994, İstanbul
Exstrophy-epispadias complex: Update Workshop. 3-5 October, 1995 İstanbul
The Workshop for Augmentation Cystoplasties: Update April 22-23, 1996, Adana, TÜRKİYE
Mezuniyet Sonrası 1. İlk ve Acil Yardım Kursu. 11-12 Mayıs 1996, Kayseri
Royal College of Surgeons of England, Alder Hey Paediatric Surgical Skills Workshop. 7-8 April 1998, England
Advances in paediatric and neonatal surgery. International Seminars. 12-19 July, 1998,  Manchester, UK
Exstrohpy-Epispadias Complex Workshop-II, International Workshop 19-20 November 1998,  İstanbul
The Surgical Treatment of Anorectal Malformations, 06/07/99-06/09/99, Schneider Children’s Hospital, Long Island Jewish Medical Center, USA
Prof. John W. Duckett, Jr. Anısına Beşinci 1Aralık Hipospadias Günü Snodgrass Workshop. 1 Aralık 2000, İstanbul
Masterclass in Advanced Paediatric Laparoscopy. 17-19 January 2001. Institute of Child Health, London, England
Öğrenme-Ögretme Kuram ve Yöntemleri Kursu. 25-29 Haziran 2001, Kayseri
Microsurgery Training Course. August 6-10 2001, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio, USA
Pediatrik Laparoskopi Workshop’u Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 20/21 Kasım 2001, Bursa
İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, 25 Aralık 2001, Kayseri
ISI (Investigator Support Initiative) Programı 25-26 Aralık 2001, Kayseri
Hypos’02 John W. Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias, April 7-9 2002, İstanbul, Turkey
European Society for Paediatric Urology ESPU 2002 Annual Course Antenatally Diagnosed Hydronephrosis: Pre&Postnatal Assessment & Clinical Approach. 9-11 May 2002,
Bodrum, Turkey
Cerrahi İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı, 18-20 Nisan 2003 Kayseri
Tıpta Bilimsel Araştırma ve Veri Analizi Kursu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 21-23 Mayıs 2003, Kayseri
VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Kursu, 11-14 Eylül 2003, Kapadokya, Türkiye
Sekizinci 1 Aralık Hipospadias Günü, 1 Aralık 2003, İzmir
International Workshop on Undescended Testis, 16th April 2004, İstanbul, Turkey
Vezikoüreteral reflü kursu. Çocuk Ürolojisi Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinlikleri, 25 Ekim 2004. İzmir
Temel Obstetrik Kursu. Obstetrik Ultrason ve Fetal Görüntüleme Çalaşma Grubu. 27 Şubat, 2005, Kayseri
International Pediatric Colorectal Surgery, Symposium&Workshop, 28-30 April 2005, İstanbul
40th Congress of the European Society for Surgical Research (Deneysel Araştırma Kurs Moderatörü). 25-28 May 2005 Konya
Çocuklarda Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Çalıştayı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi. 20-21 Eylül 2005, Gaziantep
Onbirinci İstanbul Hipospadias Günleri, 1-2 Aralık, 2006, İstanbul
9th Annual Congress and Live Laparoscopic Workshop. Sunday 7-Wednesday 10 October, 2007, İstanbul
Muhakkiklik Hizmet İçi Eğitim Semineri. T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı. 11-13 Temmuz, 2007, İstanbul
JCI Akreditasyon Eğitimi. 16-19 Ekim 2007, İstanbul
Tıp Hukuku Sertifika Programı. S.B. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü. 04-08 Şubat 2008, İstanbul
Fellowship in Minimal Access Surgery. World Association of Laparoscopic Surgeons. 16-20 April 2008, İstanbul, Turkey
EUPSA Vesicoureteral reflux course. June 20, 2008, İstanbul, Turkey
Fetal hydronephrosis pre&postnatal assessment&clinical approach. 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU). September 10-12, İstanbul,
Turkey
Fetal hydronephrosis pre&postnatal assessment &clinical approach. 2008 Annual Course of European Society for Paediatric Urology (ESPU) . September 10-12, 2008, İstanbul, Turkey.
Onuçüncü Hipospasias Günü. 1 Aralık 2008, İstanbul
Persistan Kloaka. Anadolu Sağlık Merkezi, 6-7 Mart 2009, İstanbul
Neonatal Resusitasyon Programı. 18-20 Mart 2009, İstanbul
Kamu İhale Mevzuatı ve 5812 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği. Kamu Araştırmaları Eğitim
Derneği. 16-20 Nisan 2009, Antalya
Uzmanlık Eğitim Programı Tasarım Çalıştayı ve Eğitici Gelişimi. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, 23-25 Ekim 2009, Ankara
Çocuklarda Videoürodinami Çalıştayı. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğ. Ve Arş. Hast. , 26 Aralık 2009, İstanbul
İhale Yetkililerine Yönelik Eğitim Programı. Kamu İhale Kurumu. 16-17 Şubat, 2010
Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kan Vakfı, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, 03 Mart 2010, İstanbul
Eğitici Eğitimi Programı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi. 29-30 Mart 2010 İstanbul
Peduro 2010, Hipospadias Çalıştayı, 08 Nisan 2010 İzmir
Endoskopi ve Laparoskopi Eğitim Kursu. Bakırköy Tıp Günleri “Yeni Teknik ve Teknolojiler” Bakırköy Dr. Sedi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 23-24 Nisan 2010, İstanbul
Performans Dayalı Ödeme Sistemleri Kursu. 2. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 28 Nisan 2010
Çocuklarda Karın ve Kolon-Rektum Cerrahisi Kursu. Turkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Eğitim Kurulu. E-Kurs. Mart-Nisan 2010, Uygulamalı Kurs: 15-16 Mayıs 2010, İstanbul ( Eğitici )
Extrephy-Epispadias Complex Workshop-III. June 11-12, 2010, İstanbul
İhale Mevzuatı Eğitim Programı. Kamu İhale Kurumu. 05-08 Temmuz, 2010
Üriner Taş İleri  Eğitim Kursu. 21 Eylül 2010, Antalya
Serebrovasküler by-pass teknikleri ve serebrum ak madde yollarının mikrocerrahi anatomisi kursu. Türk Nöroşirurji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010
Kursu, İstanbul
Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı (Canlı cerrahi). 30 Mart-1 Nisan 2011, Diyarbakır
Cinsel Gelişim Kusurlarında Güncel Cerrahi. 15 Nisan 2011, Ankara
The Proper Use of ECTS: ECTS- Learning Outcome Orientation Training Course. 12-13 November 2012, İstanbul University, İstanbul, Turkey
Hypos’12. IIIrd International Workshop on Hypospadias. 5-7 December, 2012, İstanbul
Probleme Dayalı Öğrenme Kursu. 29-30 Aralık, 2012, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
International Workshop on Laparoscopic Inguinal Hernia Repair in Children. 5-6 April 2013, İstanbul
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dördüncü Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 04-05 Eylül 2015, İstanbul
19. Hipospadiyas Günü 5 Aralık 2015, İstanbul
XXI. Hipospadiyas Günü 2 Aralık 2017, İstanbul
Çocuklarda Mesane Disfonksiyonuna Tanısal Yaklaşım-Tedavi Kursu. 22-23 Aralık 2017, Koç Üniversitesi, İstanbul
XXII. Hipospadiyas Günü ve Pediatrik Rekonstrüktif Üroloji Çalıştayı. 30 Kasım-1 Aralık 2018, Ankar

Uluslararası hakemli dergilerde yayıMLAnan makaleler (SCI & SSCI & Arts and HumanItIes)

 1. Küçükaydın M, Patıroğlu TE, Okur H, İçer M: Infantile Cronkhite-Canada Syndrome–Case report.  Eur Journal of Pediatric Surgery 2: 295-297, 1992.
 2. Küçükaydın M, İçer M, Okur H: Hazelnut appendicitis. Pediatric Surgery International 7: 223-224, 1992.
 3. Küçükaydın M, Okur H, Turan C, İçer M, Zorlu M, Kazez A: Swenson’s operation for neonatal Hirschsprung’s disease. Europeanurnal of Surgery 159: 487-489, 1993.
 4. Küçükaydın M, Kurtoğlu S, Okur H, Patıroğlu TE, Zorlu M, Gündüz Z, Kazez A: Virginal Hypertrophy: case report. Turkish Journal of Pediatrics 36: 243-248, 1994
 5. Okur H, Küçükaydın M, Köse K, Kontaş O, Doğan P, Kazez A: Hypoxia-induced necrotizing enterocolitis in the immature rat: the role of lipid peroxidation and management by vitamin E. Journal of Pediatric Surgery 30:1416-1419, 1995
 6. Okur H, Küçükaydın M, Üstdal KM: The endocrine and metabolic response to surgical stress in the neonate. Journal of Pediatric Surgery 30:626-630,1995
 7. Okur H, Küçükaydın M, Muhtaroğlu S, Kazez A: Effects of bupivacaine infiltration on beta-endorphin and cortisol release and postoperative pain following inguinal herniorrhaphy in children. Pediatric Surgery International 11:41-44, 1995
 8. Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Kontaş O: Ectopic adrenal tissue in the inguinal region in children. Pediatric Pathology and Laboratory Medicine 15: 763-766, 1995
 9. Okur H, Küçükaydın M, Bekerecioğlu A, Kazez A: Sigmoid volvulus in a newborn. Turkish Journal of  Medical Sciences 23:69-70, 1995
 10. Okur H, Küçükaydın M: A pelvic opacity. What is your diagnosis? Turkish Journal of  Medical Sciences 25:77-79, 1995
 11. Küçükaydın M, Okur H, Kontaş O, Patıroğlu TE: Fibrin glue and conventional sutured vasal anastomosis in the rat. Journal of Surgical Research 59:601-605, 1995
 12. Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Turan C, Bozkurt A: Genitourinary tract injuries in girls. British Journal of Urology 78:446-449,1996
 13. Okur H, Küçükaydın M, Bozkurt A, Muhtaroğlu S: Effects of naloxone on beta-endorphin and cortisol release in sepsis. Research in Experimental Medicine 196:247-250,1996
 14. Okur H, Küçükaydın N, Kontaş O, Küçükaydın M, Özokutan BH: Esophageal anastomosis-an experimental model to study anastomotic healing and the use of lyophilized collagen. Research in Experimental Medicine 195:275-280, 1996
 15. Okur H, Küçükaydın M, Öztürk A, Balkanlı S, Bozkurt A: Giant bronchogenic cyst presenting as a lobar emphysema in a newborn. The Annals of Thoracic Surgery 62:276-278, 1996
 16. Dündar M, Erkılıç K, Demiryılmaz F, Küçükaydın M, Kendirci M, Okur H, Kazez A: Congenital alacrima in a patient with G (Opitz Frias) Syndrome. Human Genetics 97:540-542, 1996
 17. Okur H, Küçükaydın M, Özokutan BH, Durak AC, Kazez A, Köse Ö: Mesenteric, omental, and retroperitoneal cysts in children. European Journal of Surgery 163:673-677, 1997
 18. Kazez A, Küçükaydın N, Küçükaydın M, Kontaş O, Okur H, Doğan P: A model of hypoxia-induced necrotizing enterocolitis: the role of distention. Journal of Pediatric Surgery 32:1466-1469, 1997
 19. Küçükaydın M, Özokutan BH, Turan C, Okur H, Köse Ö: Malformation  of the epididymis in undescended testis. Pediatric Surgery International 14: 189-191, 1998
 20. Özokutan BH, Küçükaydın M, Gündüz Z, Kabaklıoğlu M, Okur H, Turan C: Urolithiasis in childhood. Pediatric Surgery International 16: 60-63, 2000
 21. Turan C, Özkan U, Özokutan BH, Özdemir M, Okur H, Küçükaydın M: Corrosive injuries of the esophagus in newborns. Pediatric Surgery International 16:483-484, 2000
 22. Okur H, Gough DSC: Management of Müllerian duct remnants.  Urology 61: 634-637, 2003
 23. Okur H, Köse Ö, Kula M, Öztürk F, Muhtaroğlu S, Sümerkan B: The role of infection and free oxygen radical damage on reflux nephropathy: an experimental study. Journal of Urology 169: 1874-1877, 2003
 24. Akçakuş M, Güneş T, Kurtoğlu S, Çetin N, Paç A, Okur H: Neonatal uterine prolapse. Pediatrics International 45: 349-351, 2003
 25. Gündüz Z, Dursun N, Akgün H, Öztürk F, Okur H, Koç N: Renal effects of long-term leptin infusion and preventive role of losartan treatment in rats. Regulatory peptides. 132: 59-66, 2005
 26. Okur H, Muhtaroğlu S, Bozkurt A, Kontaş O, Küçükaydın N, Küçükaydın M: Effects of prenatal flutamide on testicular development, androgen pruduction and fertility in rats. Urologia Internationlalis. 76: 130-133, 2006
 27. Okur H, Küçükaydın M, Özokutan BH, Muhtaroğlu S, Kazez  A, Turan C: Relationship between b-endorphin and cortisol release and severity of blunt torso and extremity trauma in children. J Trauma 62: 320-324, 2007
 28. Köklü E, Akçakuş M, Okur H, Başbuğ M, Patıroğlu T, Yıkılmaz A, Taşdemir A: Gastroenteric duplication cysts in a newborn: unusual clinical and radiologic presentations. Pediatr Dev Pathol 11: 66-67, 2008
 29. Güven A, Mutuş M, Bilgiç O, Okur H: Complete Vaginal agenesis in a girl with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome Type II. J Pediatr Endocrinol Metabolism 21: 409, 2008
 30. Güven A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Güçlüer B., Okur H., ": Testicular adrenal rest tumors in adolescent boys with classical adrenal hyperplasia: Radiologic and histological investigation", Horm Res, vol.72, 2009
 31.  Ulukaya Durakbaşa, Ç, Okur H: Paraurethral Skene’s Duct Cyst in a newborn. Indian Pediatr 47:182, 2010
 32. Candan C., Turhan P., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Ergüven M., Okur H., "Acute renal failure due to bilateral urolithiasis in a boy with Lesch-Nyhan Syndrome", Pediatr Nephrol, vol.25, 2010
 33. Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., Mutuş H.M., Baş A., Özen M., Şehiraltı V., et al., "Symptomatic omphalomesenteric duct remnants in children", Pediatrics International, vol.52, pp.480-484, 2010
 34. Ulukaya Durakbaşa Ç., Fettahoğlu S., Bayar A., Mutuş H.M., Okur H., "The prevalence of malnutrition and effectiveness of STRONGKIDS tool in identification of malnutrition risks among pediatric surgical patients", Balkan Medical Journal, vol.31, pp.313-321, 2014
 35. Çağlar Oskaylı M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Maşrabacı K., Mutuş H.M., Zemheri I.E., Okur H., "Surgical approach to ovarian torsion in children", J Pediatric and Adolescent Gynecology,  vol.28, pp.343-347, 2015

 

 

      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında   (ProceedIngs) basılan bildiriler/posterler

 

 1. Küçükaydın M, Altın MA, Okur H, Zorlu M, İçer M: Single stage hypospadias reconstruction. 6th International Congress of Pediatric Surgery, 29th August - 1st September 1989, İstanbul, Turkey.
 2. Küçükaydın M, Okur H, Turan C, İçer M, Zorlu M: Swenson operation for neonatal Hirschsprung’s disease. Asian Association of Pediatric Surgeons, XI. Congress. March 9 -12, 1992, Tokyo, Japan
 3. Okur H, Küçükaydın M, Köse K, Kontaş O, Doğan P, Kazez A: Hypoxia-induced necrotizing enterocolitis in the immature rat: the role of lipid peroxidation and management by vitamin E. Pediatric Week Holland. 29 June - 6 July  1994, Rotterdam, Holland.
 4. Okur H, Küçükaydın M, Kır C, Turan C, Bekerecioğlu A, Kazez A, Bozkurt A: Majör böbrek yaralanmalı hastalarda erken ve geç cerrahi sonuçları. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey
 5. Küçükaydın M, Kurtoğlu S, Okur H, Kazez A, Özokutan BH, Turan C, Bekerecioğlu A, Köse Ö: Surgical management of ambiguous genitalia in children. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey
 6. Okur H, Küçükaydın M, Balkanlı S, Kazez A, Bozkurt A, Özokutan BH: Giant bronchogenic cyst presenting as a lobar emphysema in the newborn. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey
 7. Küçükaydın M, Okur H, Kazez A, Bozkurt A, Kır C, Özokutan BH: Congenital absence of ribs with diaphragmatic hernia and herniated liver. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey
 8. Küçükaydın M, Okur H, Turan C, Kazez A, Bozkurt A, Bekerecioğlu A: Hirschsprung’s disease and congenital mesenteric defect. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey
 9. Turan C, Okur H, Bozkurt A, Özokutan BH, Kır C, Köse Ö, Küçükaydın M: Karın duvarı defektlerinde mortaliteyi artıran faktörler. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey
 10. Turan C, Kazez A, Okur H, Bekerecioğlu A, Özkan U, Küçükaydın M: İki kardeşte duodenal atrezi ve anüler pankreas. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of  Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey
 11. Kazez A, Küçükaydın M, Turan C, Kır C, Bozkurt A, Okur H, Özkan U: Neonatal gastrointestinal perforasyon. XIV. Annual International Congress of Turkish Association of  Pediatric Surgeons. 26-30 September 1995, Pamukkale, Turkey
 12. Okur H, Küçükaydın N, Kontaş O, Küçükaydın M, Özokutan BH: Esophageal anastomosis-an experimental model to study anastomotic healing and the use of lyophilized collagen. 1st World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Bburns in Children. 3-5 April 1996, Çesme, İzmir, Turkey
 13. Küçükaydın M, Özokutan BH, Kurtoğlu S, Okur H, Turan C, Bekerecioğlu A, Bozkurt A, Köse Ö: Surgical management of ambiguous genitalia in children. Intersex. An International Workshop 4-6 November 1996, İstanbul.
 14. Okur H, Muhtaroğlu S, Bozkurt A, Kontaş O, Küçükaydın N, Küçükaydın M: The effects of flutamide on testicular histology, androgen production and fertility in rats. British Association of Paediatric Surgeons XLIV Annual International Congress 22-25th July  1997, İstanbul.
 15. Küçükaydın M, Bekerecioğlu A, Küçükaydın N, Kula M, Kontaş O, Tutuş A, Okur H, Doğan P: İntestinal iskemi-reperfüzyon hasarınnın patogenezinde nitrik oksitin rolü. XV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 21-22 July, 1997, İstanbul.
 16. Okur H, Özokutan BH, Kocaoğlu C, Köse Ö, Küçükaydın M: Management of reflux-induced esophageal strictures. Ege Pediatric Thorax Days III, The Pediatric Esophagus, April 20-22,1998, Kuşadası, Aydın
 17. Okur H, Özokutan BH, Muhtaroğlu S, Küçükaydın M: The role of nitric oxide on the lipid peroxidation and antioxidant system in sepsis. British Association of Paediatric Surgeons, XLV Annual International Congress, 21-24 July 1998, Bristol, U.K.
 18. Okur H, Gough D: Management of Müllerian duct remnants. Extrophy-Epispadias Complex Workshop-II. International Workshop. 19-20 November, 1998, İstanbul
 19. Turan C, Özkan U, Özokutan BH, Özdemir M, Okur H, Küçükaydın M: The morbidity and mortality in neonates with corrosive esophageal injury. Ege Pediatric Thorax Days III, The Pediatric Esophagus, April 20-22,1998, Kuşadası, Aydın
 20. Okur H, Özokutan BH, Kocaoğlu C, Köse Ö, Özkan U, Küçükaydın M: Evaluation of the Alvarado Score in the diagnosis of acute appendicitis: a prospective study.  British Association of Paediatric Surgeons, XLV Annual International Congress, 21-24 July 1998, Bristol, U.K.
 21. Okur H, Küçükaydın M, Özokutan BH, Muhtaroğlu S, Kazez A, Turan C: Relationship between beta-endorphin and cortisol release and trauma severity in children. 3rd European Congress of Paediatric Surgery, May 6-8, 1999, Brussels, Belgium
 22. Okur H, Özokutan BH, Turan C, Köse Ö, Özkan U, Kabaklıoğlu M, Küçükaydın M: Traumatic diaphragmatic ruptures in children. 3rd European Congress of Paediatric Surgery, May 6-8, 1999, Brussels, Belgium
 23. Küçükaydın M, Turan C, Okur H, Özokutan BH, Köse Ö, Sağlam A: Laparoscopic and thoracoscopic surgery for hydatid cysts in children. British Association of Paediatric Surgeons. XLVI. Annual International Congress, 20-23  July, 1999, Liverpool, England
 24. Okur H: Gevher Nesibe Hospital: one of the oldest hospitals of Anatolia, from XIIth century. The 8th Meeting of the International Society of the History of Paediatric Surgery. 18th July 2000, Sorrento, Italy
 25. Küçükaydın M, Karaca F, Kurtoğlu S, Okur H, Turan C, Kabaklıoğlu M, Özdemir M: Çocuklarda ambiguous genitalianın cerrahi tedavisi. XIX. Annual Meeting of Turkish Association of Pediatric Surgeons with International Participation. 7-11 October 2001, Antalya, Turkey
 26. Okur H, Kuyucu T, Kabaklıoğlu M, Özdemir M, Orhan B, Akçakuş M, Kurtoğlu S: Yenidoğanda uterus prolapsusu. XIX. Annual Meeting of Turkish Association of Pediatric Surgeons with International Participation. 7-11 October 2001, Antalya, Turkey
 27. Okur H, Karaca F, Kabaklıoğlu M, Gözüküçük A, Alkan Y: Konjenital prepubik sinüs. XIX. Annual Meeting of Turkish Association of Pediatric Surgeons with International Participation. 7-11 October 2001, Antalya, Turkey
 28. Okur H, Turan C, Arslan D, Gözüküçük A, Kabaklıoğlu M, Karaca F, Özdemir M, Alkan Y, Küçükaydın M: Çocuklarda peptik ülser perforasyonları. XIX. Annual Meeting of Turkish Association of Pediatric Surgeons with International Participation. 7-11 October 2001, Antalya, Turkey
 29. Okur H, Kurtoğlu S, Çetin N, Özokutan BH: Penoscrotal transposition. Hypos’02 John W.Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias. 7-9 April, 2002, İstanbul, Turkey.

 

 1. Okur H, Köse Ö, Kula M, Öztürk F, Muhtaroğlu S, Sümerkan B: The role of infection and free oxygen radical damage in reflux nephropathy: an experimental study. European Society for Paediatric Urology, 13th Annual Meeting, 11-13 April 2002, Budapest, Hungary.
 2. Okur H, Köse Ö. Kula M, Öztürk F, Muhtaroğlu S. Sümerkan B: The role of infection and free oxygen radical damage in reflux nephropathy: an experimental study. European Society for Paediatric Urology. 13th meeting. Hungary, 11-13 April, 2002.
 3. Küçükaydın M, Karaca F, Gözüküçük A, Arslan D, Okur H, Orhan B, Alkan İY, Ayangil HR, Karakaya AE: Sugiura procedure for children with hemorrhagic portal hypertension secondary to extrahepatic portal vein occlusion. British Association of Paediatric Surgeons. The 50th Annual International Congress, 15th-18th July, 2003, Estoril, Portugal
 4. Okur H, Karaca F, Gözüküçük A, Erdoğan N, Ayangil HR, Alkan Y, Turan C, Küçükaydın M: Acute scrotum in children. Workspop on undescended testis&International meeting on undescended testis and related disorders. April 16-18 2004, İstanbul, Turkey
 5. Okur H, Muhtaroğlu S, Gözüküçük A, Kontaş O: Effects of unilateral spermatic vascular ligation on İnhibin B, gonadotropin, testosteroene secretion and fertility. British Association of Paediatric Surgeons. 51st Annual International Congress. 27th-30th July 2004, Oxford, UK
 6. Gözüküçük A, Okur H, Kula M, Öztürk F, Muhtaroğlu S: The protective effect of vitamin E on kidney damage in vesicoureteral reflux: an experimental study. British Association of Paediatric Surgeons. 51st Annual International Congress. 27th-30th July 2004, Oxford, UK
 7. Okur H, Doğru K, Ünver AC, Somak E: Basic Experimental Research Course According to Participant Evaluation. 40th. Congress of the Society for Surgical Research. May 20-28, 2005, Konya, Turkey
 8.  Okur H, Alkan Y, Karakaya AE, Güzel M: Microvascular orchidopexy. XVIII. Annual Meeting ofthe European Society for Paediatric Urology (ESPU), Brugge, April 25-28, 2007 (Video sunumu)
 9. Şehiraltı V, Tosyalı AN, Mutuş HM, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Özen MA, Okur H: Isolated renal hydatid cysts. 9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21, 2008,  İstanbul, Turkey
 10. Mutuş HM, Şehiraltı V, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Tosyalı AN, Yörük A, Okur H: Wilms’ Tumor: 16 years’s experience. 9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21,  2008, İstanbul, Turkey
 11. Güven A, Ulukaya Durakbaşa Ç, Güçlüer  B, Okur H:  Testicular adrenal rest tumors in adolescent boys with classical adrenal hyperplasia: radiologic and histological investigation. Hormone Research. LWPES/ESPE 8th Joint Meeting Global Care in Pediatric Endocrinology, September 9-12, 2009, New York, A.B.D.
 12. Timlioğlu S, Akın A, Yazıcı S, Süerdem S, Yörük A, Deregözü S, Yücel D, Palacı H, Elmas SG, Okur H: Hasta ve Çalışan Güvenliği Kapsamında beklenmedik olay bildirimleri. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 19-21 Mart 2009, Antalya
 13. Palacı H, Timlioğlu S, Temel SG, Deregozü S, Şahan Ö, Büyükgebiz F, Yücel D, Okur H: Kamu hastanelerinde hasta ve çalışan memnuniyeti ornek olay: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halkla ilişkiler faaliyetleri. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 19-21 Mart 2009, Antalya
 14. Yücel D, Palacı H, Timlioğlu S, Şahan Ö, Okur H: Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında radyasyon güvenliği hizmet içi eğitim proegramının etkinliğine ilişkin bir örnek olay çalışması. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 19-21 Mart 2009, Antalya
 15. Yücel D, Timlioğlu S, Palacı H, Gül Temel S,Dereğözü S, Büyükgebiz F, Okur H: Sağlıklı iletişim ve iletişim teknikleri eğitim programlarının hasta memnuniyeti üzerindeki etkileri. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. 19-21 Mart 2009, Antalya
 16. Timlioğlu S, Akın A, Yazıcı S, Süerdem S, Yörük A, Deregözü S, Yücel D, Palacı H, Elmas SG, Okur H:  Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında beklenmedik olay bildirimleri. II. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. Bildiriler Kitabı, Ankara 2010
 17.   Okur H, Mutuş M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Korkmaz M, Çağlar M, Baş A, Özen MA, Sert M, Anadolulu Aİ: Treatment of Bladder extrophy and epispadias: a single center’s experience. Exstrophy-Epispadias Complex Workshop III. June 11-12, 2010, İstanbul , Turkey
 18. Ulukaya-Durakbaşa Ç., Çağlar M., Selma F., Baş A., Korkmaz M., Mutuş H.M., Kaymakçı A., Okur H., Okur H., "Colorectal Polyps: Clinical Experience", 8th International Colorectal Club Meeting,, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2011, vol.1, no.1
 19. Özen M.A., Ulukaya-Durakbaşa Ç., Zemheri I.E., Mutuş H.M., Okur H., Okur H., "Calcitonin-Gene Related Peptide (Cgrp) And The Human Cremasteric Muscle. ", 13th Congress of European Paediatric Surgeons’ Association (EUPSA) and 59th Congress of British Association of Paediatric Surgeons (BAPS), (13-16 June 2012), Roma, İtalya., ITALYA, 13-16 Temmuz 2012, vol.1
 20. Mutuş H.M., Bayar A., Anadolulu A.İ., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "Evaluation of Biofeedback Training Results.", 15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.258-258
 21. Çağlar Oskaylı M., Özatman E., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Gülçin N., Anadolulu A.İ., Okur H, et al.,"An Overview of a Frequently Performed Surgical Procedure: Lymph Node Biopsies.", 15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.3-3
 22. Gülçin N., Fettahoğlu S., Aksu B., Ergüven M., Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H, et al.,"Acute Gangrenous Perforated Cholecystitis Secondary to Collagen Tissue Disorder", 15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.248-249
 23.  Fettahoğlu S. , Ulukaya Durakbaşa Ç., Çağlar M., Yörük A., Mutuş M., Bayar A., Okur H. "Nonovarian Pelvic Masses", EUPSA 15. EUROPEAN CONGRESS OF PEDİATRİC SURGERY, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.172-172
 24. Gülçin N., Bayar A., Yörük A., Çağlar Oskaylı M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M. Okur H. "Clinical Approach to Liver Masses in Children", 15th European Congress of Paediatric Surgery, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.1-1
 25. Çağlar Oskaylı M., Maşrabacı K., Mutuş M., Gülçin N., Anadolulu A.İ., Fettahoğlu S. Okur H."Surgical Approach to Ovarian Torsion", 15th Congress of the European Pediatric Surgeons’ Association, Dublin, IRLANDA, 18-21 Haziran 2014, pp.2-2

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Küçükaydın M, Okur H, Altın MA: Çocuklarda akut portomezenterik ven trombozu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 3: 137-139, 1987.
 2. Küçükaydın M, Ökten T, Okur H, Altın MA: Çocuklarda intraduktal papilloma. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 547-550, 1987.
 3. Küçükaydın M, Balkanlı S, Okur H, Altın MA: Çocuklarda uretral duplikasyon. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 379-383, 1987.
 4. Küçükaydın M, Okur H, İçer M, Zorlu M: Çocuklarda Ascaris lumbrikoides’ in intestinal komplikasyonları. Erciyes Tıp Dergisi 11: 484-489, 1989.
 5. Altın MA, Patıroğlu TE, Patıroğlu T, Okur H: Çocukta rektal paraganglioma. Erciyes Tıp Dergisi 11: 131-134, 1989
 6. Altın MA, Okur H, Kurflun A: Çocuklarda duodenumun intramural hematomları. Erciyes Tıp Dergisi 11: 218-233, 1989.
 7. Okur H, Küçükaydın M, İçer M, Zorlu M: Dev kistik higroma (Vaka takdimi). Erciyes Tıp Dergisi 12: 463-468, 1990.
 8. Küçükaydın M, Zorlu M, İçer M, Okur H, Yağlıcı G: Çocuklarda total barsak irrigasyonu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 4: 96-98, 1990.
 9. Okur H, Küçükaydın M, İçer M, Zorlu M, Kazez A: Çocuklarda akut apandisit. Erciyes Tıp Dergisi 13: 227-233, 1991.
 10. Küçükaydın M, Okur H, Zorlu M, İçer M: Tracheoesophageal anomalies in siblings. Pediatrik Cerrahi Dergisi 5: 159-160, 1991.
 11. Küçükaydın M, İçer M, Tolu İ, Okur H: Hipertrofik pilor stenozunun ultrasonografi ile teşhisi Pediatrik Cerrahi Dergisi 5: 43-45, 1991.
 12. Okur H, Küçükaydın M: Sünnet: Niçin ve ne zaman. Yeni Tıp Dergisi 9: 44-46, 1992.
 13. Okur H, Küçükaydın M: Cerrahi stres. Yeni Tıp Dergisi 10: 62-67, 1992.
 14. Okur H, Küçükaydın M, Zorlu M, İçer M, Kazez A, Turan C: Kız çocuklarinda genital yaralanma.X. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre Kitabı 92-95, 1992
 15. Küçükaydın M, Okur H, İçer M, Zorlu M, Kazez A: Application of MAGPI or Modified MAGPI as a salvage procedure for complications following distal hypospadias repair. Pediatrik Cerrahi Dergisi 6: 43-45, 1992.
 16. İçer M, Küçükaydın M, Okur H, Turan C, Zorlu M, Kazez A: Çocuklarda koroziv özofajit. Pediatrik Cerrahi Dergisi 6: 70-74, 1992.
 17. Küçükaydın M, İçer M, Okur H, Zorlu M, Kazez A: Dalak travmalarında nonoperatif tedavi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 6: 15-18, 1992.
 18. Turan C, Küçükaydın M, Zorlu M, Okur H, İçer M, Kazez A: Çocuklarda hidatik kist hastalığı. Erciyes Tıp Dergisi 14: 83-89, 1992.
 19. Küçükaydın M, Kandemir O, Kazez A, Okur H, Saraç K: Fetüs in fetu. Erciyes Tıp Dergisi 14: 391-393, 1992.
 20. Okur H, Küçükaydın M, Bekerecioğlu A, Kazez A, İçer M, Turan C: Çocuklarda künt renal travma. Pediatrik Cerrahi Dergisi 7:24-28, 1993
 21. Okur H, Küçükaydın M, Patıroğlu T: Yenidoğan cerrahi hastalarda hücresel immünite ve adrenokortikal aktivitenin incelenmesi. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 3: 37-41, 1993.
 22. Turan C, Okur H, Küçükaydın M: Çocuklarda sindirim sistemi duplikasyonları. Erciyes Tıp Dergisi 15: 190-193, 1993.
 23. Küçükaydın M, Okur H, Kazez A, Durak AC: Thyroid abscess:A case report. Pediatrik Cerrahi Dergisi 7:103-104, 1993
 24. Turan C, Tolu İ, İçer M, Bekerecioğlu A, Okur H, Küçükaydın M: Çocuklarda akut  apandisit tanısında ultrasonografinin yeri. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2: 148-151, 1993.
 25. Küçükaydın M, Kazez A, Bozkurt A, Kır C, Zorlu M, Turan C, Okur H: Çocuklarda üretra yaralanmaları. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre Kitabı   334-340, 1993.
 26. Okur H, Küçükaydın M, Turan C, Kazez A, Bozkurt A, Bekerecioğlu A, Kır C, Özokutan BH: Çocuklarda gastrointestinal kanal yaralanmaları. Pediatrik Cerrahi Dergisi 8:95-101, 1994
 27. Okur H, Küçükaydın M, Turan C, Bozkurt A, Kazez A, Kır C: Çocuklarda özofagus yabancı cisimleri. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 3:6-9,  1994
 28. Okur H, Kazez A, Bekerecioğlu A, Küçükaydın M: Rektumda yabancı cisim (olgu sunumu). Pediatrik Cerrahi Dergisi 8:53-54, 1994
 29. Turan C, Okur H, Bekerecioğlu A, Kazez A, Kır C, Küçükaydın M: Çocuklarda toraks travmaları. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 3: 48-51, 1994
 30. Turan C, Zorlu M, Kazez A, Okur H: Çocuklarda acil relaparotomi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 8: 30-32, 1994
 31. Turan C, Bekerecioğlu A, Bozkurt A, Kır C, Özokutan BH, Okur H: Çocuklarda gastrointestinal sistemdeki subdiyafragmatik yabancı cisimler. Erciyes Tıp Dergisi 16:324-327, 1994
 32. Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Sümerkan B, Bekerecioğlu A, Bozkurt A: Yanık yüzeyi ile infeksiyon ilişkisi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 4:56-59, 1995
 33. Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Kontafl O, Özokutan BH: Çocuklarda periapandisit. Erciyes Tıp Dergisi 17:145-147, 1995
 34. Küçükaydın M, Okur H, Kazez A: Sugiura procedure for children with hemorrhagic portal hypertension secondary to extrahepatic portal vein occlusion. Pediatrik Cerrahi Dergisi 9:326-329,1995
 35. Özcan N, Durak AC, Okur H, Turan C, Coşkun A: Çocuklarda künt abdominal travmanın tanı ve nonoperatif izlenmesinde bilgisayarlı tomografi. Türk Radyoloji Dergisi 30: 141-145, 1995
 36. Kazez A, Durak AC, Üzüm K, Okur H, Kır C, Küçükaydın M: Koledok kisti (olgu sunumu). Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 4:28-30, 1995
 37. Durak AC, Özcan N, Coşkun A, Karahan İ, Güleç M, Okur H: Çocuklarda özofagus yabancı cisimlerinde röntgenografik değerlendirme. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 2:172-176, 1995
 38. İçer M, Küçükaydın M, Durak AC, Özcan N, Turan C, Kazez A, Okur H: Çocuklarda künt karaciğer ve dalak yaralanmalarının nonoperatif tedavisinde ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması. Pediatrik Cerrahi Dergisi 9:333-338, 1995
 39. Okur H, Turan C, Bozkurt A, Bekerecioğlu A, Kır C, Kazez A, Özkan U, Küçükaydın M: Çocuklarda travmatik diyafragma yaralanmaları. Ulusal Travma Dergisi 2:26-29, 1996
 40. Küçükaydın M, Okur H, Kazez A: Meatal advancement and glanuloplasty (MAGPI) and modified MAGPI experience in 104 patients. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10:9-12, 1996
 41. Turan C, Okur H, Bozkurt A, Özokutan BH, Kocaoğlu C, Köse Ö, Küçükaydın N: The factors affecting survival in newborns with omphalocele and gastrochisis. Pediatrik Cerrahi Dergisi  10:17-20, 1996
 42. Kazez A, Küçükaydın M, Turan C, Kır C, Bozkurt A, Okur H: Yenidoğanın gastrointestinal perforasyonları. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10: 21-24, 1996
 43. Kazez A, Özokutan BH, Müçükaydın M, Okur H, Turan C, Köse Ö: Çocuklarda over torsiyonları. Pediatrik Cerrahi Dergisi 10:95-97, 1996
 44. Turan C, Özokutan BH, Okur H, Bekerecioğlu A, Bozkurt A, Küçükaydın M: Çocuklarda sakrokoksigeal teratom. Cerrahi Tıp Arşivi 2:101-104, 1997
 45. Turan C, Kazez A, Okur H, Bekerecioğlu A, Özkan U, Küçükaydın M: İki kardeşte duodenal atrezi ve anüler pankreas. Pediatrik Cerrahi Dergisi 11:43-44, 1997
 46. Özokutan BH, Küçükaydın M, Kurtoğlu S, Okur H, Turan C: Çocuklarda ambigius genitalyanın cerrahi tedavisi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 15: 74-77, 2001
 47. Okur H, Alkan Y, Karakaya AE, Güzel M: İntraabdominal testiste mikrovasküler ototransplantasyon. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 20: 62-64, 2006
 48. Okur H, Doğru K, Ünver AC, Somak E: Katılımcılar gözüyle deneysel araştırma kursu. Çocuk Cerrahisi Dergisi 21:11-14, 2007
 49. Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş M, Tosyalı AN, Şehiraltı V, Maşrabacı K, Okur H: Morgagni hernisi: bir çocuk cerrahisi kliniği deneyimi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 21:139-143, 2007
 50. Şehiraltı V, Tosyalı AN, Mutuş HM, Ulukaya Durakbaşa Ç, Özen MA, Okur H: İzole böbrek kist hdatikleri. Çocuk Cerrahisi Dergisi. 22:46-48, i2008
 51. Ulukaya-Durakbaşa Ç, Okur H, Sert M, Mutuş HM, Tosyalı AN, Zemheri E, Özen MA, Baş A: Çocuklarda cerrahi girişim gerektiren adneks patolojileri. Çocuk Cerrahisi Dergisi 24:30-35, 2010
 52. Gülçin N, Mutuş M, Anadolulu Aİ, Aydın A, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Papiller Üroepitelyal Neoplazm: Olgu Sunumu. Göztepe Tıp Dergisi. 29: 247-249. 2014
 53. Çağlar Oskaylı M, Özen MA, Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş M, Korkmaz M, Kaymakcı A, AnadoluluAİ, Okur H: Çocukluk çağında varikosel. Göztepe Tıp Dergisi 2014; 29: 173-176.", Göztepe Tıp Dergisi, cilt.29, ss.173-176, 2014
 54. Okur H. "Deneysel Araştırma Yöntemleri", Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.30, ss.7-11, 2016

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ve posterler

 1. Altın MA, Okur H, Kurşun A: Çocuklarda duodenumun intramural hematomları. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül, 1987, Kayseri.
 2. Altın MA, Kurtoğlu S, Okur H, Küçükaydın M: Çocuklarda guatr ve cerrahi tedavileri. VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-12 Eylül, 1987, Kayseri.
 3.  Altın MA, Balkanlı S, Okur H: Gastrointestinal duplikasyonlar. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-16 Eylül 1988, Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 4.  Altın MA, Patıroğlu TE, Okur H: Rektal paraganglioma. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-16 Eylül 1988, Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 5. Küçükaydın M, Okur H, İçer M, Zorlu M, Yağlıcı G: Çocuklarda akut apandisit. XXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Haziran, 1990, Kayseri.
 6. Küçükaydın M, Okur H, İçer M, Zorlu M, Kazez A: Hipospadiaslı 27 hastada MAGPI tecrübemiz. X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-7 Eylül, 1990, Diyarbakır.
 7. Küçükaydın M, İçer M, Okur H, Zorlu M, Kazez A: Karaciğer ve dalak travmalarında nonoperatif tedavi. X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-7 Eylül, 1990, Diyarbakır.
 8. Okur H, Küçükaydın M: Yenidoğanın cerrahi strese cevabı. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım, 1991, Antalya.
 9. Küçükaydın M, Okur H, Zorlu M, İçer M, Kazez A, Turan C: Testis-epididim füzyon anomalileri. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım, 1991, Antalya.
 10. Küçükaydın M, Okur H, İçer M, Zorlu M, Kazez A, Turan C: Anorektal malformasyonlarda erken posterior sagittal anorektoplasti. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım, 1991, Antalya.
 11. Küçükaydın M, Okur H, Kazez A, Zorlu M, İçer M: Boix-Ochoa antireflü prosedürü. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım, 1991, Antalya.
 12. Turan C, Küçükaydın M, İçer M, Okur H, Zorlu M, Kazez A: Çocukluk yaş grubunda yanık. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6-9 Kasım, 1991, Antalya.
 13. Küçükaydın M, Okur H, Bekerecioğlu A, Kazez A, Turan C: Portal hipertansiyon tedavisinde Sugiura ameliyatı (transtorasik özofageal transeksion, paraözofagokardiyak devaskülarizasyon, splenektomi). XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım, 1992, Kuşadası, İzmir.
 14. Küçükaydın M, Okur H, Bekerecioğlu A, Kazez A, Turan C: Konjenital diafragma hernisinde geciktirilmiş cerrahi. XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım, 1992, Kuşadası, İzmir.
 15. Turan C, Zorlu M, Kazez A, Okur H, Küçükaydın M: Relaparotomi uygulanan hastaların analizi. XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım, 1992, Kuşadası, İzmir.
 16. Okur H, Küçükaydın M, Bekerecioğlu A, Kazez A, İçer M, Turan C: Çocuklarda künt renal travma. II. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 5-6 Kasım, 1993, Mudanya.
 17. Küçükaydın M, Kazez A, Bozkurt A, Kır C, Zorlu M, Turan C, Okur H: Çocuklarda üretra yaralanmaları. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 19-22 Nisan, 1993, Kayseri.
 18. Turan C, İçer M, Bekerecioğlu A, Tolu İ, Okur H, Bozkurt A, Küçükaydın M: Çocuklarda akut apandisit tanısında ultrasonografinin yeri. XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım, 1992, Kuşadası, İzmir.
 19.   Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Kontaş O, Bekerecioğlu A, Bozkurt A, Kır C, Özokutan BH: Çocuklarda inguinal bölge cerrahisinde ektopik adrenal dokusu görülme sıklığının araştırılması. II. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 5-6 Kasım 1993, Mudanya.
 20. Durak AC, Coşkun A, Özcan N, Okur H, Karahan İ, Kahraman C: Çocuklarda özofagus yabancı cisimlerinde düz röntgenografinin tanı değeri. 14. Ulusal Radyoloji Kongresi, 16-21 Ekim 1994, Mersin.
 21. Okur H, Küçükaydın M, Köse K, Kontafl O, Doğan P, Kazez A: Nekrotizan enterokolitte lipid peroksidasyonunun rolü ve E vitamini ile tedavi.  XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.
 22. Küçükaydın M, Tuncer R, Okur H, Keskin E, Kazez A, Olcay I: Our experience with Boix-Ochoa operation in treatment of gastro-esophageal refux in children. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.
 23. Küçükaydın M, Kazez A, Okur H, Bekerecioğlu A: Treatment of rectal prolapse in children. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  9-13 Mayıs 1994, Marmaris.
 24. Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Sümerkan B, Bekerecioğlu A, Bozkurt A: Yanıkta yanık yüzeyi ile enfeksiyon ilişkisi. 7. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 11-15 Eylül 1994, Ürgüp
 25. Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Kontaş O, Özokutan BH: Periapandisit nedeni bakteri translokasyonu mu? 7. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 11-15 Eylül 1994, Ürgüp
 26. Durak AC, Özcan N, Kocakoç E, Orhan İ, Okur H: Tekrarlayıcı tıkanma sarılığı nedeni: karaciğer hidatid kisti bilyer rüptürü. 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi. 17-20 Aralık 1995, Uludağ, Bursa
 27. Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Turan C, Bozkurt A, Bekerecioğlu A, Kır C, Özokutan BH: Kız çocuklarinda genital yaralanma. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1-2 Mayıs 1995, Ankara
 28. Okur H, Küçükaydın M, Kazaz A, Turan C, Özokutan BH, Bekerecioğlu A, Bozkurt A, Köse Ö: Çocuklarda gastrointestinal kanal yaralanmaları. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995, İstanbul
 29. Okur H, Turan C, Bozkurt A, Bekerecioğlu A, Kır C, Kazez A, Özkan U, Küçükaydın M: Çocuklarda travmatik diyafragma yaralanmaları. 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül 1995, İstanbul
 30. Küçükaydın M, Okur H, Kazez A, Bozkurt A, Kır C, Bekerecioğlu A, Özokutan BH: İnmemiş testislerde epididimal ve vasal anomaliler. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1-2 Mayıs 1995, Ankara
 31. Küçükaydın M, Gündüz Z, Okur H, Özokutan BH, Bekerecioglu A, Kır C, Turan C, Düşünsel R: Çocuklarda üriner sistem taşları.  III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1-2 Mayıs 1995, Ankara
 32. Küçükaydın M, Düşünsel R, Kazez A, Turan C, Bozkurt A, Özokutan BH, Okur H: Vezikoüreteral reflüde üreteroneosistostomi ve teflon enjeksiyon tedavisinin karşilaştırılması. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1-2 Mayıs 1995, Ankara.
 33. Küçükaydın M, Köse Ö, Okur H, Özokutan BH, Özkan U, Kocaoğlu C, Turan C: Posterior üretra yaralanmalarında erken ve geç cerrahi. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 23-24 Ekim, 1997, İstanbul
 34. Okur H, Muhtaroğlu S, Özokutan BH, Küçükaydın M: Sepsiste nitrik oksitin eritrositlerdeki antioksidan sisteme etkileri. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 27-30 Mayıs 1997, Kayseri
 35. Küçükaydın M, Özokutan BH, Turan C, Köse Ö, Kocaoğlu C, Kabaklıoğlu M, Okur H: İnmemiş testiste epididim malformasyonları. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 23-24 Ekim 1997, İstanbul
 36. Arslan D, Küçükaydın M, Okur H, Turan C, Özokutan BH: Çocuklarda cerrahi olarak tedavi edilen ülser komplikasyonları. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi. 6-8 Mayıs 1998, Ankara
 37. Küçükaydın M, Köse Ö, Turan C, Okur H, Özokutan BH, Sağlam A: Çocuklarda akciğer ve karaciğer kist hidatiğinin laparoskopik ve torakoskopik tedavisi. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-17 Ekim 1998, Belek, Antalya
 38. Okur H, Kurtoğlu S, Çetin N, Özokutan BH: Penoskrotal transpozisyon. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim, 1999, Gaziantep.
 39. Okur H, Köse Ö, Turan C, Özkan U, Kabaklıoğlu M, Özdemir M, Küçükaydın M: Çocuklarda travmatik mesane rüptürleri. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim, 1999, Gaziantep.
 40. Kara S, İstek D, Okur H, Ertaş G: PC Entegrasyonlu anorektal manometre tasarımı. Biyomut 99, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı. 27-29 Ekim 1999, Kayseri
 41. Okur H, Küçükaydın M, Özdemir M, Köse Ö, Özkan KU, Kabaklıoğlu M, Karaca F, Gözüküçük A: Palpe edilemeyen inmemiş testiste laparoskopi. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Antalya
 42. Okur H, Turan C, Köse Ö, Özkan KU, Kabaklıoğlu M, Özdemir M, Gözüküçük A, Karaca F, Küçükaydın M: Çocuklarda pankreas psödokistlerinin tedavisi: nonoperatif yaklaşim yeterli mi? XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Antalya
 43. Okur H, Karaca F, Kabaklıoğlu M, Patıroğlu T, Turan C, Özdemir MA, Özdemir M, Gözüküçük A, Alkan Y, Küçükaydın M: Hematolojik hastalıklarda splenektomi. XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve “Workshop” Hematoloji-Onkoloji’de Güncel Yaklaşimlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri, 24-26 Mayıs 2001, Kayseri, Türkiye
 44. Kurtoğlu S, Demir F, Kendirci M, Okur H, Kontaş O: Leydig hücre aplazisi ve 17-20 Desmolaz eksikliğinin eşlik ettiği erkek psödohermafroditizm olgusu. VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 27-29 Eylül 2001, Kayseri
 45. Okur H, Gözüküçük A, Özdemir MA, Karahan İ, Patıroğlu TE, Patıroğlu T, Arslan D, Kabaklıoğlu M, Küçükaydın M: Primer rezeksiyon uygulanan bir hepatoblastom olgusu. XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve “Workshop” Hematoloji-Onkoloji’de Güncel Yaklaşimlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri, 24-26 Mayıs 2001, Kayseri, Türkiye
 46. Karaca F, Orhan B, Küçükaydın M, Turan C, Okur H, Ayangil HR, Alkan İY, Gözüküçük A: İnvajinasyon tedavisinde yöntem şeçimini etkileyen faktörler. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-Türk Mısır Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı. 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa
 47. Turan C, Karaca F, Çiftler AN, Gözüküçük A, Alkan İY, Orhan B, Okur H, Küçükaydın M: Palpe edilemeyen testiste öncelikli girişim ne olmalı? XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-Türk Mısır Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı. 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa
 48. Gözüküçük A, Küçükaydın M, Arslan D, Güzel M, Karakaya AE; Karaca F, Okur H, Turan C: Çocuklarda üst gastrointestinal sistem yabancı cisimlerinde tedavi seçimi.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-Türk Mısır Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı. 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa
 49. Okur H, Karaca F, Alkan Y, Gözüküçük A, Karakaya AE, Orhan B, Ayangil HR, Turan C, Küçükaydın M: Kız çocuklarında genital yaralanma. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye
 50. Küçükaydın M, Karaca F, Deniz K, Patıroğlu T, Turan C, Okur H, Gözüküçük A, Ayangil HR, Alkan İY, Karakaya AE: Wilms tümörlü hastalar neden ölür? VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye
 51. Poyrazoğlu HM, Düşünsel R, Gündüz Z, Küçükaydın M, Demirci D, Okur H, Turan C, Köklü E: Çocukluk çağı ürolitiazis olgularının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye
 52. Poyrazoğlu HM, Köklü E, Düşünsel R, Küçükaydın M, Gündüz Z, Okur H, Turan C, Demirci D: Konjenital hidronefrozlu olguların değerlendirilmesi. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye
 53. Turan C, Karaca F, Çiftler AN, Gözüküçük A, Alkan İY, Orhan B, Okur H, Küçükaydın M: Palpe edilemeyen testiste öncelikli girişim ne olmalı? VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye
 54. Küçükaydın M, Karaca F, Karakaya AE, Gözüküçük A, Okur H, Turan C, Orhan B, Alkan İY: Posterior üretra yaralanmalarında tedavi seçimi ve sonuçları. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu. 11-14 Eylül, 2003, Kapadokya, Türkiye
 55. Okur H, Karaca F, Alkan Y, Gözüküçük A, Karakaya AE, Orhan B, Ayangil HR, Turan C, Küçükaydın M: Kız çocuklarında genital yaralanma. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-Türk Mısır Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı. 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa
 56. Küçükaydın M, Karaca F, Karakaya AE, Gözüküçük A, Okur H, Turan C, Orhan B, Alkan İY: Posterior üretra yaralanmalarında tedavi seçimi ve sonuçları. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi-Türk Mısır Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı. 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa
 57. Okur H, Öztürk M, Karakaya AE, Alkan Y, Çiftler AN, Ayangil HR, Orhan B, Güzel M, Turan C, Küçükaydın M: Çocuklarda ampiyem tedavisinde torakoskopi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa
 58. Okur H, Doğru K, Ünver AC, Somak E: Katılımcılar gözüyle deneysel araştırma kursu. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa
 59. Okur H, Alkan Y, Karakaya AE, Güzel M: Mikrovasküler orşidopeksi (Video sunumu) XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa
 60. Okur H, Orhan B, Alkan Y, Karakaya AE, Ayangil HR, Çiftler AN, Güzel M, Turan C, Küçükaydın M: Geç tanı konulan konjenital diyafragma hernileri. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa
 61. Gözüküçük A, Okur H, Kula M, Öztürk F, Muhtaroğlu S: Deneysel vezikoüreteral reflüde oluşan böbrek hasarına E vitamininin etkisi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa
 62. Turan C, Alkan İY, Güzel M, Ayangil HR, Çiftler AN, Karakaya AE, Orhan B, Okur H, Küçükaydın M: Duodenal atrezide uygulanan anastomozun morbidite ve mortalite üzerine etkisi. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa
 63. Turan C, Karakaya AE, Alkan İY, Ayangil HR, Çiftler AN, Güzel M, Orhan B, Okur H, Küçükaydın M: Çocuklarda hidatik kist hastalığı ile ilgili deneyimlerimiz. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 2004, Bursa
 64. Mutuş HM, Şehiraltı V, Tosyalı AN, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Okur H: Çocukluk çağı teratomları: 15 yıllık deneyim. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  05-08 Kasım 2006, Adana
 65. Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş M, Tosyalı AN, Şehiraltı V, Maşrabacı K, Okur H: Morgagni hernisi: bir çocuk cerrahisi kliniği deneyimi. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 66. Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş M, Tosyalı AN, Şehiraltı V, Maşrabacı K, Okur H: Çocuklarda spontan pnömotoraks.  XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 67. Şehiraltı V, Tosyalı AN, Mutuş HM, Ulukaya Ç, Özen MA, Okur H: İzole böbrek kist hidatikleri. . XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 68. Tosyalı AN, Ulukaya Ç, Şehiraltı V, Mutuş HM, Sert M, Okur H: Dalak epidermoid kistleri. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 69. Ulukaya Durakbaşa Ç, Zemheri E, Maşrabacı K, Tosyalı AN, Okur H: Çocuklarda çok nadir bir karın içi kitle nedeni: dezmoid tümör. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 70. Şehiraltı V, Tosyalı AN. Mutuş HM, Durakbaşa Ç, Özen MA, Okur H: İzole böbrek kist hidatikleri. IX ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleme Kursu, 8-11 Kasım, 2007, Antalya
 71. Mutuş HM, Şehiraltı V, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Tosyalı AN, Özen MA, Okur H: Hidatik Kistlerde 15 yıllık deneyim. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 16-18 Haziran 2008, İstanbul
 72. Ulukaya-Durakbaşa Ç, Okur H, Mutuş M, Baş A, Özen MA, Şehiraltı V, Tosyalı AN: Çocuklarda bulgu veren omfalomezenterik kanal artıkları. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 16-18 Haziran 2008, İstanbul
 73. Tosyalı AN, Mutuş HM, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Sert M, Özen MA, Şehiraltı V, Okur H: Kostik madde alımı öyküsü olan her çocukta rutin endoskopik inceleme yapılmalı mıdır? XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 16-18 Haziran 2008, İstanbul
 74. Ulukaya-Durakbaşa Ç, Okur H, Mutuş M, Baş A, Sert M, Tosyalı N, Şehiraltı V: Çocuklarda perkütan endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulamalarının endikasyonları, komplikasyonları ve sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmi. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 16-18 Haziran 2008, İstanbul
 75. Mutuş HM, Şehiraltı V, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Tosyalı AN, Yörük A, Okur H: Wilms’ Tümörlerinde 16 yıllık deneyim sonuçları. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 16-18 Haziran 2008, İstanbul
 76. Ulukaya Durakbaşa Ç, Özen MA, Sert M, Baş A, Ünal T, Mutuş M, Tosyalı AN, Okur H: Pediatrik Hastalarda pilonidal sinüsün basit ve etkin tedavisi. 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya.
 77. Ulukaya Durakbaşa,, Ç., Okur H, Sert M, Mutuş M, Tosyalı AN, Zemheri E, Özen MA, Baş A: Cerrahi Girişim Gerektiren Over Kitleleri. 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya.
 78. Mutuş M., Yıldız N, Okur H, Ulukaya Durakbaşa Ç, Tosyalı AN, Turhan P, Candan C, Baş A, Özen MA, Sert M: Primer Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Hangi Seçenek? Antibiyotik Profilaksisi ya da Erken Girişim.  27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 79. Ulukaya-Durakbaşa Ç, Anadolulu A, Baş A, Çağlar M, Korkmaz M, Okur H: Yenidoğan methemoglobinemisinin çok nadir bir nedeni: enteral metilen mavi. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 80. Mutuş M, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Sert M, Fettahoğlu S, Çağlar M, Korkmaz M, Okur H: Doğumsal izole trakeo-özofageal fistül: tanı ve tedavi yaklaşımları. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 81. Ulukaya-Durakbaşa Ç, Çam S, Baş A, Zemheri E, Çağlar M, Korkmaz M, Sert M, Okur H: Tek merkezde standart tedavi yaklaşımıyla izlenen safra yolu atrezisi olgularının değerlendirilmesi.  XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 82. Ulukaya-Durakbaşa Ç, Özen MA, Ata P, Anadolulu Aİ, Timur Ç, Zemheri IE, Okur H:Yenidoğanda bilateral hemorajik testis infarktı. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 83. Tosyalı AN, Mutuş HM, Şehiraltı V, Sert M, Baş A, Özen MA, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Okur H: Bir “dibrachius dicephalus dipus” yapışık ikiz olgusu. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 84. Anadolulu Aİ, Ulukaya-Durakbaşa Ç, Canbolat AA, Ayhan Y, Mutuş HM, Bayar GA, Okur H: Santral venöz port kateter uygulamalarının az görülen bir komplikasyonu: kateter ayrışması. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 85. Mutuş M, Özen MA, Aksoy F, Korkmaz M, Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Ele gelmeyen testise yaklaşım ve histopatolojik bulgular. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 86. Mutuş M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Baş A, Bayar AG, Korkmaz M, Çağlar M, Okur H:  Kronik nörolojik hastalık inmemiş testis riskini artırır mı? XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 87. Okur H, Ulukaya Durakbaşa Ç, Özen MA, Mutuş M, Sert M, Zemheri E: Çok nadir bir akut karın nedeni: perfore olmuş gangrenöz kolesistit. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 88. Mutuş M, Yıldız N, Okur H, Ulukaya Durakbaşa Ç, Tosyalı AN, Turhan P, Candan C, Baş A, Özen MA, Sert M: Primer vezikoüreteral reflü tedavisinde hangi seçenek? Antibiyotik profilaksisi ya da erken cerrahi. PEDURO 2010, Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir
 89. Timlioğlu S, Yazıcı S, Elmas SG, Yücel D, Palacı H, Deregözü S, Okur H: Hasta ve çalışan güvenliğinde risk analizi. VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi. 13-16 Mayıs 2010, Marmaris
 90. Yücel D, Timlioğlu S, Elmas SG, Deregözü S, Palacı H, Okur H: Oryantasyon (uyum) eğitimlerinin etkinliğine ilişkin örnek olay çalışması. VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi. 13-16 Mayıs 2010, Marmaris
 91. Mutuş M, Baş A, Sert M, Özen MA, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Yenidoğan döneminde alt üriner sistem obstrüksiyonu ile başvuran bir konjenital üretral divertikül olgusu. PEDURO 2010, Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir
 92. Mutuş M, Baş A, Ulukaya Durakbaşa Ç, Korkmaz M, Yıldız N, Çağlar M, Sert M, Anadolulu Aİ, Özen MA, Albayrak S, Okur H:  Ürodinami sonrası bakteriüri anlamlı mıdır? PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir
 93. Okur H, Budan AK, Mutuş M:  Dev mesane divertikülü. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir
 94. Mutuş HM, Sert M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Çağlar M, Korkmaz M, Candan C, Baş A, Özen MA, Anadolulu Aİ, Albayrak S, Okur H: Ürodinamik basınç-akım çalışmalarında mesane kaç kez doldurulmalıdır? Maksimal sistometrik kapasite, detrüsör kasılmaları, kompliyans ve maksimal detrüsör basınçlarının nörojen ve nonnörojen mesaneli olgularda karşılaştırılması. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir
 95. Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş M, Baş A, Güçlüer B, Güven A, Özen MA, Sert M, Okur H: Çocukluk çağı paraovaryan kitle ayırıcı tanısında nadir görülen bir tümör:miyoma. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir
 96. Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Mutuş HM, Zemheri E, Anadolulu Aİ, Korkmaz M, Güven A, Okur H. Çocuklarda testiküler mikrolitiazis. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 08-10 Nisan 2010, İzmir
 97. Okur H, Mutuş M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Özen MA, Baş A, Sert M. Doğumsal izole      trakeoözofageal fistül onarımı yapılan bir olgu sunumu. (Video sunumu) XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve XIII. Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya.
 98. Kaymakçı A, Özen MA, Mutuş HM, Korkmaz M, Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Anadolulu A, Okur H: Orşiektomi endikasyonlarına 10 yıllık bakış. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 99. Ulukaya Durakbaşa Ç, Çağlar M, Fettahoğlu S, Baş A, Korkmaz M, Mutuş HM, Kaymakçı A, Okur H: Kolorektal polipler: klinik deneyim. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 100. Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H, Mutuş HM, Korkmaz M, Kaymakçı A, Sert M, Özen MA, Baş A: Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 101. Mutuş HM, Ulukaya Durakbaşa Ç, Bayar A, Çağlar M, Korkmaz M, Sert M, Okur H: Çocuklarda özofagus yabancı cisimleri. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 102. Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Ceyran B, Mutuş HM, Bayar A, Okur H: lleal triplikasyon. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 103. Ulukaya Durakbaşa Ç, Özen MA, Zemheri E, Yörük A, Korkmaz M, Çağlar M, Mutuş HM, Okur H: Gastrokolik ligamanda dezmoplastik küçük yuvarlak hücreli tumor. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 104. Korkmaz M, Fettahoğlu S, Güven A, Çağlar M, Bayar A, Anadolulu Aİ, Mutuş HM, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Çocuklarda meme kitleleri. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 105. Çağlar M, Ulukaya Durakbaşa Ç, Baş A, Fettahoğlu S, Zemheri IE, Çakır FB, Zenginkent T, Okur H: Reküren over torsiyonuna yolaçan nadir bir neden: disgerminoma. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 106. Ulukaya Durakbaşa Ç, Baş A, Mutuş HM, Sert M, Okur H: Bir yenidoğanda bir çeşit “kılıç yutma”. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 107. Çağlar M, Gökgöz Bayar A, Ulukaya Durakbaşa Ç, Korkmaz M, Fettahoğlu S, Sert M, Okur H: Çocuklarda nadir görülen bir durum:hidrojen peroksit alımı. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 108. Tekin S, Kuruçay E, Tamkoç Z, Gömeç HT, Kaplan F, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Perkütan endoskopik gastrostomi:tekniği tanımlamaya yönelik video sunumu. TÇCD, EUPSA, PEDURO, ÇCHD Ortak kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 109. Özen M.A. , Ulukaya Durakbaşa Ç. , Zemheri I.E., Mutuş H., Okur H., "Kalsitonin gen bağlantılı peptit (CGRP) ve insan kremaster kası", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 110. Ulukaya Durakbaşa Ç. , Yiğitbaşı R., Anadolulu A.İ., Çağlar M., Kaymakçı A., Mutuş M., Okur H."Laporoskopik Heller miyotomisi ve anterior fundoplikasyon", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 111. Ulukaya Durakbaşa Ç. , Fettahoğlu S., Anadolulu A.İ., Sert M., Güven A., Cingi A., Okur H. "Morbid obezite tedavisinde ayarlanabilir tam olarak implante edilebilir intragastrik protez (ATİİP) uygulaması tekniği", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 112. Anadolulu A.İ., Kaymakçı A., Sert M., Çağlar M., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç. Okur H. "Yenidoğanda nekrotizan entrokolit kliniği ile uyumlu bulgularla ortaya çıkan jejunal invajinasyon", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 113. Maşrabacı K., Mutuş M., Kaymakçı A., Sert M., Baş A., Turhan P., Okur H. "İleosistoplasti yöntemiyle yapılan mesane ogmentasyonu ameliyatının klinik sonuçları", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 114. Ulukaya Durakbaşa Ç. , Anadolulu A.İ., Mutuş H., Kaymakçı A., Çağlar M., Fettahoğlu S., Okur H. "Çocuk apandisitlerinin yaşa, cinsiyete, mevsimlere ve yıllara göre dağılımına ilişkin epidemiyolojik bir çalışma", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 115. Fettahoğlu S., Çağlar M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Güven A., Zemheri I.E., Mutuş M., Okur H. "Çocuk ve adelosanlarda nodüler tiroid hastalığına cerrahi yaklaşım ilkeleri", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 116. Ulukaya Durakbaşa Ç. , Okur H., Fettahoğlu S., Anadolulu A.İ., Baş A., Çağlar M., Okur H. "Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulamaları: güncel durum ve uzun dönem sonuçlar", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 117. Baş A., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Çağlar M., Yörük A., Şenol S., Okur H., "Mediastinal teratom", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 118. Baş A., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Mutuş H.M., Zemheri I.E., Anadolulu A.İ., Okur H., "Çocuklarda scrotal kitlelerin nadir bir nedeni: sınıflandırılamayan seks kord stromal tümör", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 119. Sert M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Baş A., Zemheri I.E., Anadolulu A.İ., Okur H., "Tesadüfi tanı konan torakoabdominal özofagus duplikasyon kisti", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 120. Baş A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Fettahoğlu S., Orhon Z.N., Özden N., Okur H., "Çocuklarda ısı ve oksijen desteğinin cerrahi alan enfeksiyonu üzerine etkileri", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 121. Sert M., Mutuş H., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Çağlar M., Baş A., Okur H., "Sıcak infüzyon sıvısı ürodinamide fark oluşturur mu?", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 122. Kaymakçı A., Fettahoğlu S., Anadolulu A.İ., Mutuş M., Korkmaz M., Çağlar M., Okur H "Tip-IV Ehler-Danlos Sendrom'lu bir hastada akut karın ile başvuru ", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 123. Sert M., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Çağlar M., Baş A., Okur H., "Sıcak infüzyon sıvısı ürodinamide fark yaratır mı?", 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 5-7 Nisan 2012, Bursa, TÜRKİYE
 124. Anadolulu A.İ., Mutuş M., Çağlar M., Fettahoğlu S., Kaymakçı A., Maşrabacı K.,"U Okur H. Uzun süreli damaryolu erişiminde port kateter uygulamaları", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 125. Maşrabacı K., Çağlar M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Mutuş M., Fettahoğlu S., Kaymakçı A., Okur H. "Çocuklarda testis torsiyonunda tedavi yaklaşımları ve klinik sonuçlar", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 126. Fettahoğlu S., Mutuş M., Timur Ç., Çağlar M., Kaymakçı A., Okur H., "Kanama/pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda sünnet girişimine klinik yaklaşım", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 127. Kaymakçı A., Sert M., Mutuş H., Çağlar M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Okur H., "Güncel bir tehlike: Mıknatıs yutulması", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 128. Sert M., Ulukaya Durakbaşa Ç. , Özkanlı S., Fettahoğlu S., Maşrabacı K., Okur H., "Çokk nadir görülen bir brankiyal yarık anomalisi: Doğumsal orta hat servikal yarığı", XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Ekim 2012 Ankara, TÜRKİYE
 129. Çağlar Oskaylı M., Maşrabacı K., Mutus M., Gülçin N., Anadolulu A.İ., Fettahoğlu S., Okur H. "Over Torsiyonuna Cerrahi Yaklaşım", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE,
 130. Gülçin N., Mutus M., Anadolulu A.İ., Aydin A. , Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "Papiller Üroepitelyal Neoplazm: Olgu Sunumu. ", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE
 131. Gülçin N., Fettahoğlu S., Aksu B., Ergüven M., Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. "Kollajen Doku Hastalığına Sekonder Akut Gangrenöz Perfore Kolesistit. ", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE
 132. Gülçin N, Mutuş M, Anadolulu Aİ, Aydın A, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: "Papiller Üroepitelyal Neoplazm: Olgu Sunumu", IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya, TÜRKİYE
 133. "Mitotically active plexiform fibrohistocytic tumor", , TÜRKİYE, , cilt.1, ss.1-3
 134. Mutuş H.M., Şehiraltı V., Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı A., Okur H. "Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Cerrahi Yaklaşımın Değerlendirilmesi", IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya, TÜRKİYE
 135. Şehiraltı V., Okur H., Tosyalı A., Mutuş H.M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., et al.,"Çocuklarda Testis Protezi", IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Konya, TÜRKİYE,
 136. Anadolulu A.İ., Ulukaya Durakbaşa Ç., Yılmabaşar G., Fettahoğlu S., Caglar M., Kuru L.İ., Okur H. "Böbrek Hidatik Kistinde Medikal Tedavi Bir Seçenek midir?", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE
 137. Çağlar M., Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Zemheri E., Gülçin N., Anadolulu A.İ., Okur H. "İntraabdominal Fibromatozis: Olgu Sunumu", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE
 138. Tosyalı A., Caglar M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Gökgöz Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Şehiraltı V., Okur H. "İntestinal Atrezilere Eşlik Eden Anomalilerin İrdelenmesi", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE
 139. Şehiraltı V., Fettahoğlu S., Tosyalı A., Çağlar M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., Okur H. "Overden Kaynaklanmayan Pelvik Kitleler", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE
 140. Ulukaya Durakbaşa Ç., Gülçin N., Okur H., Bayar A., Yörük A., Mutuş M., et al.,"Çocuklarda Karaciğer Kitlelerine Yaklaşım", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE 
 141. Ulukaya Durakbaşa Ç., Çağlar Oskaylı M., Mutuş M., Özatman E., Tosyalı A., Mutus M., Okur H. "Sık Uygulanan Bir Cerrahi Girişime Bakış: Lenf Nodu Biyopsileri", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE  ,
 142. Ulukaya Durakbaşa Ç., Gerçel G., Zemheri E., Çağlar Oskaylı M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Maşrabacı K., Okur H. “Pediyatrik Travma", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE 
 143. Okur H., Ulukaya Durakbaşa Ç., Sert M., Anadolulu A.İ., Fettahoğlu S., Gökgöz Bayar A., et al.,"Çocuklarda Testis Protezi", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE 
 144. Ulukaya Durakbaşa Ç., Özatman E., Mutuş M., Çağlar Oskaylı M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı A., Okur H. "Mıknatıs Herhangi Bir Yabancı Cisim Değildir", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE 
 145. Okur H., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., Güven A., Yıldız M., İşgüven P., et al.,": Konjenital Adrenal Hiperplazili Çocuklarda Feminizan Genitoplasti", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE 
 146. Mutuş H.M., Şehiraltı V., Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı A., Okur H. "Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Cerrahi Yaklaşımın Değerlendirilmesi. ", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE 
 147. Mutus M., Gökgöz Bayar A., Anadolulu A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "Biofeedback Eğitimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE 
 148. Ulukaya Durakbaşa Ç., Anadolulu A.İ., Mungan İ., Özümüt S., Gerçel G., Büyükkayhan D., Okur H. "Spontan İntestinal Perforasyon (SİP): İki Olgu Sunumu", XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2013, Eskişehir, TÜRKİYE 
 149. Mutuş H.M., Özatman E., Ulukaya Durakbaşa Ç., Caglar M., Gülçin N., Anadolulu A.İ., Okur H. "ÖzofagusAtrezilerine Eşlik Eden Anomalilerin Değerlendirilmesi", XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE
 150. Ulukaya Durakbaşa Ç., Caglar M., Uzun L., Aksu B., Zemheri I.E., Okur H., "Servikal Kistik Lenfanjiomla Uyumlu Bulgularla Başvuran bir Yenidoğanda Olağandışı bir Anomali: Pirform Sinus Fistülü", XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE
 151. Ulukaya Durakbaşa Ç., Anadolulu A.İ., Fettahoğlu S., Mutuş H.M., Aksu B., Okur H., "Bükülebilir Endoskopinin Üst Gastrointestinal Yabancı Cisimlerde Kullanımı: Video Sunumu", XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE
 152. Gülçin N., Özatman E., Aksu B., Anadolulu A.İ., Caglar M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. "Pnömotoraks",XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE
 153. Anadolulu A.İ., Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Gülçin N., Zemheri I.E., Okur H., "Pelvik Kitle Bulgularıyla Başvuran Apendiks Nöroendokrin Tümörü", XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE
 154.  Anadolulu A.İ., Ulukaya Durakbaşa Ç., Gülçin N., Gerçel G., Aksu B., Yalçın Z., Okur H. "Dissinerjik Dışkılamada "Biofeedback" Uygulaması", XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKIYE
 155. Özatman E., Mutuş H.M., Zemheri I.E., Aksu B., Maşrabacı K., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. "Nadir bir Rektal Polip Olgusu", XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKİYE
 156. Bayar A., Aksu B., Ulukaya Durakbaşa Ç., Zemheri I.E., Mutuş H.M., Okur H., "Toraks Duvarında Malignite ile Uyumlu Kitle ile Başvuran bir olgu sunumu", XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKİYE
 157. Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Zemheri I.E., Aksu B., Fettahoğlu S., Kuru L.İ., Okur H. "Akut Karın Olgusunda İntraabdominal Fibromatozis ve Meckel Divertikülü Birlikteliği: Olgu Sunumu", XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKİYE
 158. Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş H.M., Çağlar Oskaylı M., Anadolulu A.İ., Okur H., "Özofagus Atrezisi Sonrası Gelişen Şilotoraks: Olgu Sunumu", XXXII.    Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, TÜRKİYE
 159. Maşrabacı K., Ulukaya Durakbaşa Ç., Aksu B., Caglar M., Turhan P., Candan C., Okur H. "Primer ve Sekonder Vezikoüreteral Reflüde Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması", 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Diyarbakır, TÜRKİYE
 160. Maşrabacı K., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş H.M., Gülçin N., Candan C., Turhan P., Okur H. "Primer ve Sekonder Vezikoüreteral Reflüde Tanısal Yöntemlerin Karşılaştırılması", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 161. Fettahoğlu S., Gülçin N., Çağlar Oskaylı M., Aksu B., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. "Atipik Poliorşidizm: Olgu Sunumu", 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.75-75
 162. Ulukaya Durakbaşa Ç., Özatman E., Yörük A., Zemheri I.E. , Anadolulu A.I., Okur H. "Appendiksin Nöroendokrin Tümörü: Çok Bilinen Ancak Az Görülen Bir Tanı", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 163. Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş H.M., Gerçel G., Fettahoğlu S., Okur H. "İzole Özofagus Atrezisi Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Özofagostomisiz Kolon Transpozisyonu", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 164. Anadolulu A.I., Ulukaya Durakbaşa Ç., Ergüven M., Zemheri I.E. , Gülçin N., Okur H."Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalığı Olan Çocukların Gastrointestinal Fonksiyonlarının Anorektal Manometre ve Roma III Kriterleri ile Değerlendirilmesi", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 165. Fettahoğlu S., Mutuş H.M., Anadolulu A.I., Çağlar Oskaylı M., Gülçin N., Aksu B., Okur H. "Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları: Klinik Deneyim. ", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 166. Maşrabacı K., Ulukaya Durakbaşa Ç., Aksu B., Çağlar Oskaylı M., Turhan P., Candan C., Okur H. "Primer ve Sekonder Vezikoüreteral Reflüde Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 167. Mutuş H.M., Gerçel G., Yörük A., Zemheri I.E. , Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "Wilms Tümörünün Olağandışı Seyri: 14 Yıl Sonra Nüks", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 168. Gülçin N., Mutuş M., Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "Preduodenal Portal Ven: 3 Olgu", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 169. Gerçel G., Ulukaya Durakbaşa Ç., Çağlar Oskaylı M., Yikilmaz A., Okur H., "Nadir Bir Duodenal Obstrüksüyon Nedeni: Süperior Mezenterik Arter Sendromu", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 170. Bayar A., Mutuş H.M., Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "Nadir Görülen Üreteral Duplikasyon ve Mesane Divertikülü Birlikteliği: Olgu Sunumu [Video Sunumu]", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 171. Zemheri I.E. , Çağlar Oskaylı M., Bayar A., Yikilmaz A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "Nadir Görülen Bir Olgu: Bilateral Testiküler Epidermoid Kist", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 172. Mutuş H.M., Maşrabacı K., Anadolulu A.I., Zemheri I.E. , Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "İleumun İdiyopatik Segmental Dilatasyonu: Olgu Sunumu", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 173. Gerçel G., Aksu B., Eren T.Ş., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "Sternal Kleft ve Ektopia Kordis Birlikteliği: Olgu Sunumu [Video Sunumu]", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 174. Özatman E., Gülçin N., Çağlar Oskaylı M., Bayar A., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "Karın Duvar Defektlerinde On Yıllık Deneyim", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 175. Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Sevük Özumut S., Mungan Akın İ. , Gerçel G., Büyükkayhan D., Okur H. "Gastroözofageal Reflü ile Uyumlu Klinik bulguları Olan Yenidoğanlarda, Besin Sıcaklığı ve Türünün Özofagus Motilitesine Etkisinin İmpedans ve pH Monitorizasyonu ile Değerlendirilmesi", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 176. Çağlar Oskaylı M., Özatman E., Mutuş H.M., Aksu B., Gerçel G., Gülçin N., Okur H. "Meckel Divertikülü: 10 Yıllık Deneyim", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 177. Özatman E., Aksu B., Bayar A., Fettahoğlu S., Gerçel G., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. "İnternal Anal Sfinkter Akalazyasında Botoks Tedavisi", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 178. Gerçel G., Ulukaya Durakbaşa Ç., Özatman E., Yıkılmaz A., Mutuş M., Okur H., "Akut Apandisit Tanısında Aktif İzlem ile Değerlendirme: Hala Etkin ve Güncel midir", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 179. Aksu B., Gerçel G., Çağlar Oskaylı M., Çam S. , Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., "Neonatal Kolestazın Nadir Bir Sebebi: Biliyer Hipoplazi", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 180. Eren T.Ş., Okur H., Tözüm H., Aksu B., Kolbaş İ., "Ectopia Cordis onarımı (V006)", 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,23-26 Nisan 2015, Antalya, TÜRKİYE
 181. Fettahoğlu S., Gülçin N., Çağlar Oskaylı M., Aksu B., Mutuş H.M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H. "Atipik Poliorşidizim: Olgu Sunumu", XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , 28-31 Ekim 2015, Antalya, TÜRKIYE
 182. Soyer T, Ulukaya Durakbaşa Ç, Yalçın Ş, Gerçel G, Okur H, Tanyel FC: Ebeveynlerin geciktirilmiş primer özofagus onarımını evde veya hastanede bekleme ile ilgili algıları. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC 
 183. Mutuş HM, Aksu B, Uzun E, Gülçin N, Gerçel G, Özatman E, Ulukaya Durakbaşa Ç,  Okur H: Kronik pilonidal sinüs hastalığı cerrahi tedavisinde primer onarım sonuçları. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC  
 184. Ulukaya Durakbaşa Ç, Özatman E , HM Mutuş HM, Aksu B, Gülçin N, Gerçel G, Okur H: Özofagus replasmanında transhiatal yolla izoperistaltik kolon interpozisyonu. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC  
 185. Gerçel G, Gülçin N, Mutuş HM, Aksu B, Özatman E, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Diş tedavisi sonrası gelişen pnömomediastinum. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC  
 186. Özatman E, Ulukaya Durakbaşa Ç, Zemheri IE, Sevük Özümüt S, MutuşM,  Okur H:.  Konjenital diyafragma hernisi ve ekstralober pulmoner sekestrasyon birlikteliği: olgu sunumu. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC  
 187. Gülçin N, Özatman E, Mutuş M, Aksu B, Gerçel G, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Akut karının nadir ve ilginç bir nedeni: haşlanmış mısır. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC  
 188. Aksu B, Özataman E, Gülçin N, Mutuş HM, Gerçel G, Durakbaşa ÇU, Okur H: Torakoabdominal Duodenum Duplikasyon Kisti: Vaka Takdimi. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC
 189. Gülçin N, Gerçel G, Aksu B, Mutuş M, Özatman E, Ulukaya Durakbaşa Ç,  Okur H : Nadir bir germ hücreli tümör: bilateral over disgerminomu.  34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC.  
 190. Aksu B, Gerçel G, Yıkılmaz A, Özkanlı Ş, Ergüven M, Gülçin N, Okur H: Pankreasın Solid Psödopapiller Tümörü.  34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC  
 191. Okur H, Ulukaya Durakbaşa H, Aksu B, Yıkılmaz A, Güven A, Özatman E,  Gülçin N, Gerçel G, Mutuş HM: Çocuklarda İntestinal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni: Süperior Mezenterik Arter Sendromu.  34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC
 192. Küçükaydın M,  Aras NF, Öztürk AB, Gürleyen HB, Güzel M, Turan C, Okur H: Ekstrofi vezika: 30 yıllık tek merkez deneyimi. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC
 193. Mutuş HM, Aksu B, Zemheri E, Gerçel G, Özatman E, Ulukaya Durakbaşa Ç,  Okur H:    Testiküler epidermal kist. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC
 194. Özatman E, Mutuş HM, Yıkılmaz A, Aksu B, Gülçin N, Gerçel G, Ulukaya Durakbaşa Ç, Okur H: Çocuklarda akut skrotum tanısında renkli doppler skrotal inceleme güvenli midir? . 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Girne, KKTC
 195. Okur H, Turgut T, Sarı B: Situs inversus totalis ve yüksek tip anorektal malformasyon birlikteliği. Literatürde ilk vaka. 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi&22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi&3. Ulaslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu-Ortadoğu Bölümü Kongresi. 24-27 Ekim 2018, İzmir, Türkiye

Kİtap Çalışmaları

 1. Hamit Okur: Deneysel ve Klinik Araştırmalar Tarihi ve Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi’nin Tanıtılması.Tıpta Deneysel ve Klinik Araştırmalar Tarihi. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın No: 30. Erciyes Üniversitesi Matbaası Kayseri, 1998, ss: 17-35
 2. Tıp Eğiticileri için Eğitim Becerileri Rehberi (Bölüm Yazarlığı). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın No: 70. Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri, 2002
 3. Hamit Okur. III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u. Kongre Kitabı (Editör). ISBN: 975-80013-67-X
 4. Ali Ünal, Hamit Okur, Mustafa Çetin: Hematoloji-Onkoloji’de Güncel Yaklaşımlar ve Deneysel  Tümör Oluşturma Yöntemleri. Kongre Kitabı (Editör) ISBN: 975-8013-80-7
 5. Hamit Okur: Deneysel Şok Modelleri. Cerrahi Araştırma. Dr.Nuh Zafer Cantürk, Dr. İskender Sayek (Editör). Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 975-420-448-9, 2005, ss: 297-301
 6. Hamit Okur: Deneysel üriner obstrüksiyon ve vezikoüreteral reflü modelleri. Çocuk Cerrahisinde Deneysel Araştırmalar. Çakmak AM, Karagüzel G, Syer T, Günaydın S, Karahan S (ed). Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yayını. Ankara, 2009
 7. Hamit Okur: Deneysel araştırmanın planlanması ve yürütülmesi. Çocuk Cerrahisinde Deneysel Araştırmalar. Çakmak AM, Karagüzel G, Syer T, Günaydın S, Karahan S (ed). Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yayını. Ankara, 2009

Projeleri

 1. Okur H, Küçükaydın M, Kazez A, Bekerecioğlu A, Bozkurt A:Yanıkta Bakteri Translokasyonu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 Yılı Araştırma Projeleri
 2. Okur H, Küçükaydın M, Kontaş O, Kazez A, Durak AC: Özofagus Anastomozunda Liyofilize Kollajen Kullanımı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 Yılı Araştırma Projeleri
 3. Okur H, Küçükaydın M, Muhtaroğlu S, Bozkurt A: Sepsiste beta-endorfinin rolü ve opioid tedavinin hormonal cevaba etkileri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 Yılı Araştırma Projeleri
 4. Okur H, Küçükaydın M, Kazez A: Cerrahide bupivacaine infiltrasyonunun beta-endorfin, kortizol ve ameliyat sonrası ağrı üzerine etkileri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 Yılı Araştırma Projeleri
 5. Okur H, Küçükaydın M, Kontaş O, Muhtaroğlu S, Bozkurt A, Özokutan BH: Prenatal Androjen blokaaji ile inmemiş testis oluşturulan ratlarda hormonal değişiklikler ve fertilitenin araştırılması. Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje. Proje No:95/40
 6. Okur H. Konjenital diaphragma hernisinde vasküler endotelial growth faktörün akciğer gelişimi üzerine etkisi. Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje. Proje No: 02.02.54
 7. Okur H, Ülger H: Fare nöroblastom modelinde tümör süpresyonu. Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje. Proje No: 01.02.119

 İdari Görevlerİ

 1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Laboratuarı Sorumluluğu. 03.04.1995-05.11.1997
 2. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi Başkan Yardımcılığı. 03.04.1995-28.02.2001
 3. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. 28.02.2001-24.11.2005
 4. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel ve Klinik Araştırma Kurulu Başkanlığı. 28.02.2001-24.11.2005
 5. Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Üyeliği. 26.12.2001-24.11.2005
 6. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Üyeligi. 22.05.2002-24.11.2005
 7. Erciyes Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi Satınalma Komisyonu Başkanlığı. 14.08.2002-24.11.2005 
 8. Erciyes Üniversitesi Uluslararası Ofis Avrupa Projeler Bürosu Üyeliği. 16.12.2003-24.11.2005
 9. S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefliği 2005-2010
 10. S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği. 18.12.2008-2010
 11. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü 2010-2014
 12. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Başkanlığı 2014-2016

DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI TOPLANTILAR

 1. ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS VE  SEMPOZYUMLARDA

 

 1. 1st East Mediterranean Regional ICLAS Symposium on Laboratory Animal Science. 30-31 May 2005, Athens, Greece
 2. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:yeni yönelişler ve Sorunlar. International Higher Education Congress:New Trends and Issues.(oturum başkanı). 27-29 Mayıs 2011 İstanbul
 3. The History of Laboratory Animals Science in Anatolia. 3rd East Mediterranean Iclas Symposium (davetli konuşmacı). June 13-15 2011, İstanbul
 4. The history of Medicine in Anatolia. European Biotechnology Congress 2011 (davetli konuşmacı). September 28-October 1, 2011,  İstanbul
 5. The Contribution of Islamic Civilization to Medicine. NAAMA’s 26th International Medical Convention. 7-12 July, 2012, İstanbul, Turkey

B.ULUSAL KONGRE, KONFERANS VE SEMPOZYUMLARDA

 1. Cerrahide Ağrı Tedavisi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konferansları Gevher Nesibe Hastanesi Konferans Salonu, 27 Nisan 1995,  Kayseri
 2. Çocuklarda Travma.  (Panelist). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konferansları Gevher Nesibe Hastanesi Konferans Salonu, 30 Kasım 1995 Kayseri
 3. Deneysel Araştırma Yöntemleri. (Panel Moderatörü).  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konferansları Gevher Nesibe Hastanesi Konferans Salonu, 18 Nisan 1996, Kayseri
 4. Pediatrik Toraks ve Karın Travmaları. Mezuniyet Sonrası 1. İlk ve Acil Yardım Kursu, 11-12 Mayıs 1996; Kayseri
 5. Deneysel Tıp Araştırmaları Tarihi. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Bilim Haftası, 17 Mart 1998, Kayserİ
 6. Araştırmanın Önemi ve Bilime Katkısı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ögrenci Eğitim Konferansları, 26.1.1999, Kayseri
 7. Laboratuvar Hayvanlarında Araştırma Yöntemleri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konferansları, Gevher Nesibe Hastanesi Konferans Salonu, 23 Kasım 2000, Kayseri
 8. İnfeksiyon Hastalıklarında ve Antibiyotik Çalismalarinda Hayvan Modelleri. 16. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 4-9 Haziran 2001, Belek-Antalya
 9. Deneysel Araştırmalarda Güncel Sorunlar. (Köşebaşi oturum moderatörü). XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Belek, Antalya
 10. Antibiyotik Çalışmaları ve Enfeksiyon Hastalıklarında Deneysel Modeller. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konferansları, 3 Ocak 2002, Kayseri
 11. Hayvan Etik Hakları. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 5-6 Ocak 2002, Ankara
 12. Çocuk Travmalarına Genel Yaklaşim. XX. Gevher Nesibe Tıp Günleri ve IV. Acil Tıp Sempozyumu. 23-25 Mayıs 2002, Kayseri
 13. Çocuklarda Karın Ağrıları. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kayseri Şubesi Eğitim Toplantıları-VII, 07 Haziran 2002, Kayseri
 14. Deneysel Araştırma Yöntemleri. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 3-7 Eylül 2002, Kapadokya
 15. Vezikoüreteral Reflü, Telekonferans, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ortak toplantı, 1 Mayıs 2003, İstanbul-Kayseri
 16. Travma ve Acil Cerrahi’de Araştırma Modelleri. IV. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 25-28 Eylül 2003, Kayseri
 17. Deneysel Hayvan Araştırmalarının Tasarlanması ve Yürütülmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deneysel Araştırma ve İstatistik Çalışma Grubu, 09.Nisan 2004. Aydın
 18. Deneysel Araştırma Eğitimi. Tıpta Araştırma Tipleri, Etik Kurallar ve Eser Oluşturma İlkeleri. Tübitak Feza Gürsey Konferans Salonu 23 Ekim 2004; Ankara
 19. Travma ve Resüsitasyon Kursu. 14-17 Haziran 2005, Kayseri
 20. Çocuklarda Genital Travma. 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 21. Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Kursu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Kırıkkale Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kursu. 17-25 Mart 2008, Ankara
 22. Akut Batın Dışı Aciller. Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. 30 Mart-3 Nisan 2009, İstanbul
 23. Çocuklarda Travma. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011(davetli konuşmacı). 4-7 Mayıs 2011, İstanbul
 24. Kamu hastaneleri ve üniversite ortak kullanımı. 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Davetli konuşmacı). 13-16 Ekim 2011, Fethiye
 25. Hayatımızda israf ve iktisadın önemi. Sağlıkta İsraf Sempozyumu. 22 Ekim 2011, İstanbul. (davetli konuşmacı)

DÜZENLEDİĞİ BİLİMSEL TOPLANTILAR

 1. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri (Uluslar arası Katkı İle) 4-7 Haziran 1996, Kayseri (Düzenleme Kurulu Üyeligi)
 2. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workskhop”u.I. Congress and Workshop of Clinical and Experimental Research. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri, Turkey (Düzenleme Kurulu Sekreteri)
 3. Biyomut’99 1999 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Kayseri, 14-16 Ekim 1999  (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 4. XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u. III. Congress and Workshop of Clinical and Experimental Research. 18-20 Mayıs 2000, Kayseri, Turkey (Düzenleme Kurulu Sekreteri)
 5. XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri. Kongre ve “Workshop” Congress and Workshop. Hematoloji-Onkoloji’de Güncel Yaklaşimlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri. Current Concepts in Hematology-Oncology and Experimental Tumorigenesis. 24-26 Mayıs, 2001, Kayseri,Turkey (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 6. 1.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 5-6 Ocak 2002, Ankara (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)
 7. 2.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 20-21 Eylül 2003, Ankara (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)
 8. IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 25-28 Eylül, 2003 Kayseri (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 9. Nefroloji’de Deneysel Araştırma Kursu, 15 Eylül 2003, 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 12-16 Eylül 2003, Antalya (Kurs Moderatörü)
 10. Deneysel Araşıtırma Kursu. 2003 Eyül  ayından itibaren periyodik olarak ayda bir kez iki günlük kurslar şeklinde. (Kurs koordinatörü ve eğiticisi)
 11. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Mısır-Türk Çocuk Cerrahisi Ortak Toplantısı, 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa (Bilimsel Kurul Üyeliği)
 12. Pektus Ekskavatumda Nuss Onarımı. 26 Mayıs 2007. S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul (Düzenleme Kurulu Başkanlığı)
 13. Minimal Access Surgery, 16-20 April 2008, S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
 14. 1. Cocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. 17.10.2008 İstanbul
 15. III. Çocuk Sağlığı Günleri. T.C.S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 16. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Arama Konferansı. 23-25 Eylül, 2011, Sapanca.
 17. 7. Üsküdar Sempozyumu. 1352’den Bugüne Şehir. 2-4 Kasım, 2012, İstanbul
 18. Uluslararası Ortak Konferans.
  Uluslararası 10. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Uluslararası 11. AHRD Konferansı, Uluslararası 2. AHRD ODKA Konferansı. 8-10 Kasım, 2012, İstanbul

KATILDIĞI KONGRE VE TOPLANTILAR

 1. VII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 9-12 Eylül 1987, Kayseri
 2. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 14-16 Eylül 1988, Girne, Kuzey Kıbrıs.
 3. 6th International Congress of Pediatric Surgery. 28 August - 2nd September 1989, İstanbul, Turkey
 4. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 4-8 Haziran 1990, İstanbul.
 5. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 6-9 Kasım 1991, Antalya.
 6. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongresi. 11-14 Mart 1992, Kayseri.
 7. Pediatrik Allerji Günü. 8 Ocak 1993, Kayseri.
 8. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 19-22 Nisan 1993, Kayseri.
 9. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 22-28 Mayıs 1993, Belek, Antalya.
 10. Bölgesel Gezici Eğitim Semineri. Türkiye Milli Pediatri Derneği, 3. XI. 1993, Kayseri
 11. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı. 5-6 Kasım 1993, Mudanya.
 12. Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 22-23 Nisan  1994, Kayseri.
 13. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 9-13 Mayıs 1994, Marmaris.
 14. VII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 1994, Ürgüp.
 15. XXXXI. Annual International Congress of the British Association of Paediatric Surgeons.29 June-1 July 1994, Rotterdam, Netherlands.
 16. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 1-2 Mayıs 1995,  Ankara.
 17. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri.
 18. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi. 2 Haziran 1995 Kayseri.
 19. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23, 9, 1995 İstanbul
 20. 1st World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children. 3-5 April, 1996 Çesme, İzmir, Turkey
 21. Marmara Tıp Günleri. 16-19 Eylül 1996, İstanbul
 22. Antibiyotik ve Kemoterapi(ANKEM) Kongresi 2-6 Haziran 1996, Kuşadası.Marmara Tıp Günleri. 16-19 Eylül 1996, İstanbul. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 27-30 Mayıs 1997, Kayseri
 23. XV. Annual International Congress of Turkish Association of Pediatric Surgeons. 21-22 July 1997, İstanbul
 24. British Association of Paediatric Surgeons. XLIV Annual International Congress. 21 July-25 July 1997, İstanbul, Turkey
 25. VI. Çocuk Nefroloji Eğitim Semineri. 23 Mart 1998, Kayseri
 26. Ege Pediatric Thorax Days III. The Pediatric Esophagus. April 20-22, 1998 Kuşadası, Aydın, Turkey
 27. British Association of Paediatric Surgeons, XLV Annual ınternational Congress, 21-24 July 1998, Bristol, U.K.
 28. Nuclear Medicine and Ultrasonography in Paediatric Urology Conference. October 26-27, 1998, İzmir, Türkiye
 29. European Society for Paediatric Urology, 10th Annual Meeting. 15-17 April 1999, İstanbul, Türkiye
 30. 3rd European Congress of Paediatric Surgery. May 6-8 1999, Brussels, Belgium.
 31. Experimental Oesophageal Atresia Paediatric Surgical Experimental Research Club. 20 July 1999, Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool, England
 32. British Association of Peadiatric Surgeons.XVI Annual International Congress. 20-23 July 1999, Liverpool, England.
 33. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 13-15 Ekim 1999, Gaziantep.
 34. Biyomut 99 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı 27-29 Ekim 1999, Kayseri
 35. VII. Çocuk Nefroloji Eğitim Semineri, 2-3 Nisan 2000, Eskişehir
 36. 1st World Congress of the Pediatric Thoracic Disciplines. 20-22 April 2000, Çesme, İzmir, Turkey
 37. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 5-10 Haziran 2000, Kiriş, Antalya
 38. British Association of Paediatric Surgeons XLVII Annual International Congress 18-21 July 2000, Sorrento, Italy
 39. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 1-4 Ekim 2000, Kemer, Antalya
 40. European Society for Paediatric Urology XIIth Meeting. 26-28 April 2001, Aarhus, Denmark,
 41. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 4-9 Haziran 2001, Belek, Antalya
 42. VI. Pediatrik Endokrinoloji Kongresi. 27-29 Eylül 2001, Kayseri
 43. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 07-11 Ekim 2001, Belek-Antalya
 44. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 05-06 Ocak 2002, Ankara
 45. 13th Annual Meeting of European Society for Paediatric Urology. 11-13 April 2002, Budapest, Hungary
 46. XX. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Acil Tıp Sempozyumu 23-25 Mayıs 2002, Kayseri
 47. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 3-7 Eylül 2002, Kapadokya
 48. Erciyes Çocuk Nörolojisi Günleri. 28 Şubat-01 Mart 2003, Kayseri
 49. Eğiticilerin Eğitimi Programı, Kamu İhale Kurumu, 03.03.2003-05.03.2003, Kayseri
 50. Cerrahi İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı. 18-20 Nisan, 2003, Kayseri
 51. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 12-16 Eylül 2003, Antalya
 52. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 20-21 Eylül, 2003, Ankara
 53. IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 25-28 Eylül 2003, Kayseri
 54. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 08-10 Ekim 2003, Şanlıurfa
 55. Çocuklarda İdrar Kaçırma/Enürezis ve İnkontinans, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 19 Aralık 2003 İzmir
 56. International Meeting on Undescended Testis and Related Disorders, 17-18 April, 2004, İstanbul
 57. European Society for Paediatric Urology, XVth Annual Meeting, 21-24 April 2004, Regensburg, Germany
 58. Erciyes Klinik ve Deneysel Gastroenteroloji Günleri, 19-22 Mayis 2004 Kayseri
 59. Kuşkulu Genital Yapı Toplantısı. 31 Mayıs 2004 , Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale
 60. British Association of Paediatric Surgeons, 51st Annual International Congress, 27th-30th July, 2004, Oxford, UK
 61. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği Kayseri Toplantısı, 01-03 Ekim 2004, Kayseri
 62. Akılcı Antibiyotik Kullanımı. 10 Aralık 2004, Kayseri
 63. Uygulamalı Laparoskopi Sempozyumu. 04-06 Şubat 2005, GATA, Ankara
 64. 40th Congress of the European Society for Surgical Research. 25-28 May 2005 Konya
 65. 13. Ulusal Neonataloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi (Oturum başkanlığı). 13-17 Nisan 2005, Kayseri
 66. Çukurova Kolo-Proktoloji &Stoma-Terapi Sempozyumu. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı. 14-16 Nisan 2005, Adana
 67. II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi (Oturum Başkanlığı). 8-12 Haziran 2005 Kayseri
 68. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
 69. 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi 18-20 Kasım 2005, Ankara
 70. Kadın ve Çocuk Ürolojisi Sempozyumu. 17-19 Kasım, 2005, Ankara
 71. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 18-20 Kasım 2005, Ankara
 72. Intersex, One-day Symposium, May 1 2006, İstanul
 73. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 05-08 Kasım 2006 Adana
 74. II. Çocuk Cerrahisi Eğitim Kurultayı, GATA, 2-4 Mart 2007, Ankara
 75. XVIII. Annual Meeting of the European Society for Paediatric Urology (ESPU), Brugge,  Belgium, April 25-28, 2007
 76. 9th Annual Congress and Live Laparoscopic Workshop. Sunday 7-Wednesday 10 October, 2007, İstanbul
 77. 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-27 Ekim 2007, Çeşme, İzmir
 78.  IX Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleme Kursu, 8-11 Kasım, 2007, Antalya
 79.  II. Ulasal Sağlık Kurultayı. 09-13 Nisan 2008, Antalya
 80.  European Society for Pediatric Urology, XIXth Annual Congress, Nice, France, 24-26 April, 2008
 81.  XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16-18 Haziran, 2008, İstanul
 82.  9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21, 2008, İstanbul
 83. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16-18 Haziran, 2008, İstanul
 84. 9th European Congress of Paediatric Surgery, June 18-21, 2008, İstanbul
 85. XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı. 28-30 Kasım, 2008, Ankara
 86. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Danışma Kurulu Toplantısı 21-22 Şubat 2009, Antalya
 87. T.C. S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Sağlığı Günleri, 24-25 Mart 2009, İstanbul
 88.  Uluslar arası a Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil  Tıp veYoğun Bakım Kongresi. 30 Mart-3 Nisan 2009, İstanbul
 89. Çocuklarda Enteral ve Parenteral Beslenme Sempozyumu. 30 Eylül 2009, Malatya
 90.  Bakırköy Tıp Günleri “Yeni Teknik ve Teknolojiler” Bakırköy Dr. Sedi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 23-24 Nisan 2010, İstanbul
 91. European Society for Pediatric Urology, XXth Annual Congress, 6-9 May, 2009, Amsterdam, The Netherlands
 92. 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 93. Hastane Mali Yönetimi ve Tam Gün Yasası Sempozyumu. 30 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya
 94. Peduro 2010, Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 08-10 Nisan 2010, İzmir
 95. 2. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” 28 Nisan-01 Mayıs 2010
 96. 43rd Annual Meeting of  The European Society for Paediatric Gastroenteroloji, Hepatology and Nutrition, 9-12 June 2010, İstanbul
 97. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 98. 2. Laboratuar Hayvanları Bilimi Sempozyumu. 01-02 Ekim 2010,
 99. TıpTekno’10 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi. 14-16 Ekim, 2010, Antalya
 100. 3. Ulusal Sağlık Kurultayı. 20-24 Ekim 2010, Antalya
 101. Üniversite Hastaneleri Birliği VII. Genel Toplantısı, 21-22 Ocak 2011, Kocaeli
 102. Uluslar arası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu. 11International Health Promotion and Communication Symposium 13 Nisan, 2011, İstanbul
 103. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011(davetli konuşmacı). 4-7 Mayıs 2011, İstanbul
 104. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:yeni yönelişler ve Sorunlar. International Higher Education Congress:New Trends and Issues.(oturum başkanı). 27-29 Mayıs 2011 İstanbul
 105. Çocuklarda Bronkoskopi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. 31 Mayıs 2011
 106. 3rd East Mediterranean Iclas Symposium (davetli konuşmacı). June 13-15 2011, İstanbul
 107. European Biotechnology Congress 2011 (davetli konuşmacı). September 28-October 1, 2011,  İstanbul
 108. 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Davetli konuşmacı). 13-16 Ekim 2011, Fethiye.
 109. Sağlıkta İsraf Sempozyumu. 22 Ekim 2011, İstanbul. (davetli konuşmacı)
 110. IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi. IV. International Health Tourism Congress. 28-30 Ekim 2011, İstanbul
 111. TÇCD&EPSA&PEDURO&TÇCHD Ortak Kongresi; Joint Congress of TAPS&EPSA&PEDURO&PSNA. 16-19 Mayıs 2011, İstanbul.
 112. Şehir ve Kültür:İstanbul Dersi Geliştirme Projesi. İstanbul Kültür ve Turizm İl müdürlüğü ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. 05 Aralık-19 Aralık 2011, İstanbul
 113. Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı. 20 Şubat 2012, Zonguldak
 114. Uluslararası katılımlı Sağlık Eğitimi Kongresi (oturum başkanı). 8-10 Mart 2012, İstanbul
 115. Sağlık Yönetiminde Sorunlar ve Çözümleri. Rumeli Buluşmaları II. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. 15-16 Mart 2012 (davetli konuşmacıa)
 116. Tam Gün Çalışma ve Afiliasyon Çalıştayı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü. 31 Mart 2012, İstanbul
 117. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 05-07 Nisan, 2012, Bursa (davetli konuşmacı)
 118. International 3rd Gallipoli Symposium. 20-21 April 2012, İstanbul
 119. Üniversitelerarası Kurul, Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı, Trakya Üniversitesi, 18 Mayıs, 2012, Edirne
 120. Üniversite Hastaneleri Birliği XII. Toplantısı, 25-26 Mayıs 2012, Pamukkale
 121. First Yemeni Turkish Surgery Congress. 30-31 May, 2012, Yemen
 122. Uluslararası Katılımlı Termal Sağlık Turizmi Kongresi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 06-09 Haziran, 2012
 123. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu-ÜSİMP 5. Ulusal Kongresi. 21-22 Haziran 2012, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
 124. 1. İslamofobya Sempozyumu 30 Haziran-01 Temmuz 2012, İstanbul
 125. Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Marmara Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 6 Temmuz, 2012, İstanbul
 126. 14. ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) Toplantısı. 21-22 Eylül, 2012, Erzurum
 127. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşümde Sektörler Buluşuyor Toplantısı. 29 Eylül,2012, İstanbul
 128. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi- 16. Ulusal  Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi.  17-20 Ekim 2012, Ankara
 129. The Proper Use of ECTS: ECTS Learning outcome orientation Training Course. 12-13 November 2012, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 130. Üniversite Hastaneleri Birliği XIII. Toplantısı. 3-4 Kasım 2012, Abant, Bolu
 131. Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı. 14 Kasım 2012, Afyonkarahisar
 132. Üniversitelerde Uluslararasılaşma Sorunları Çalıştayı. 10 Aralık 2012, İstanbul
 133. 10th. International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management. 8-9 November 2012, İstanbul
 134. Tıp Fakültesi Dekanlar Konsey Toplantısı. Erciyes Üniversitesi, 21-23 Aralık 2012, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 135. European Quality Assurance Forum 2012. Talinn University, Estonia
 136. Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı. 23 Ocak 2013, İstanbul
 137. Advances in Cancer Management İstanbul Symposium. 26 January 2013, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
 138. 5th Uro-oncology Winter Congress. 30 January-03 February 2013, Skopje Macedonia
 139. Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi. SAYED Sağlık Sempozyumu. 15-17 Şubat 2013, İstanbul
 140. 5. İzmir İktisat Kongresi 2013, İzmir
 141. Üniversite Hastaneleri Birliği XIV. Toplantısı 8-9 Şubat 2013, Gaziantep
 142. Uluslararası Eğilimler Çerçevesinde Türkiye’nin ve Türkiye’deki Üniversitelerin Bilimsel Çıktıları ve İşbirliği Olanakları Toplantısı 12 Mart 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 143. 3. Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı. 18.04.2013 Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 144. Global Alkol Politikaları Sempozyumu. 26-27 Nisan 2013, İstanbul
 145. 15. ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programları) Toplantısı. 17-18 Mayıs 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
 146. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 23-25 Mayıs 2013, Konya
 147. 1. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı 13-17 Haziran 2013 İstanbul
 148. Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi.26-28 Eylül 2013, Kayseri
 149. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir
 150. 3. Sanayi Şurası (Şura Üyesi) 20-22 Kasım2013,  Ankara
 151. 100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu. 23-24 Kasım 2013, İstanbul
 152. Türkiye İnovasyon Haftası. 28-30 Kasım 2013, İstanbul
 153. Second Arab-Euro Conference on Higher Education Princess Sumeyye University for Technology 10-11 June 2014, Amman, Jordan
 154. Antenatal Hidronefroz Sempozyumu 6 Mayıs 2015 Diyarbakır
 155. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 7-9 Mayıs 2015 Diyarbakır
 156. Çocukluk Çağı İşeme Bozukluklarında Tanı ve Tedavi, 15 Haziran 2015, İstanbul
 157. 26th Congress of European Society for Pediatric Urology. 14-17th October 2015, Prague, Czech Republic
 158. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 28-31 Ekim 2015 Antalya
 159. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi PEDURO 2018. 3-6 Mayıs 2018, Sheraton Grand, Adana
 160. 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi&22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi&3. Ulaslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu-Ortadoğu Bölümü Kongresi. 24-27 Ekim 2018, İzmir, Türkiye