Uzm. Dr.Harun Süslü

  • İlgi Alanları
  • Nükleer tıp
  • Nükleer onkoloji
  • Tiroid kanseri
  • Meme kanseri
  • Radyonüklid tedavi
Eğitim ve Uzmanlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Nükleer Tıp ABD
Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar.
1.Yıldız M, E Cicek, S Cerci, H Süslü, M Özbek "Tc 99m-MDP nin kemik mineral yoğunluğu değerlerine etkisi" SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 13(3), 9-11(2006)
Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Dergilerde Yayımlanan Yayınlar
Yıldız M, H Süslü, SS Cerci, M Özbek, C Cerci "Floroziste tüm vücut kemik sintigrafisi bulguları" SENDROM 19(10), 83-85, 2007 (2006)
Mustafa Yıldız , Ekrem Çiçek, S. Süreyya Çerçi, Harun Süslü, Meltem Özbek.Tc 99m-MDP nin kemik mineral yoğunluğu değerlerine etkisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2006;13(3):9-11.
Yıldız M, ŞE Tunç, M Şahin, B Okudan, O Aydın, H Süslü, M Ozbek. " Evaluation of joints using Tc 99m-MDP bone scintigraphy in patients with Familial Mediterranean fever: should bone scans be used for diagnosis and follow-up? Rheumatolgy Int 26(3), 220-223, (2006).
Sahin M, M Yildiz, SE Tunc, S Cerci, H Suslu, E Cure, A Kutlucan "The usefulness of Tc 99m-MDP bone scintigraphy in detection of articular involvement of Behçet's disease" Ann Nucl Med 20(10), 649-653, (2006).
Cerci S, H Suslu, C Cerci, M Yıldız, M Ozbek, T Balcı, A Yesildağ, D Canatan "Different findings in Tc-99m MDP bone scintigraphy of patients with sickle cell disease: report of three cases." Ann Nucl Med 21(5), 311-4, 2007
DEXA analysis on the bones of rats exposed in utero and neonatally to static and 50 Hz electric fields. Okudan B, Keskin AU, Aydin MA, Cesur G, Cömlekçi S, Süslü H. Bioelectromagnetics. 2006 Oct;27(7):589-92.
Hakemli Dergide Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar. Yıldız M, B. Okudan, F. Özguner, H. Süslü, M. Özbek. "The 'moving' Meckel's diverticulum. An unusual scintigraphic presentation" Turkish Journal of Nuclear Medicine 12(3), 128-29, (2003).
Cerci C, SS Cerci, H Süslü, B Çelikbaş, M Yıldız, M Bülbül "Atipik yerleşimli paratiroid adenomunun gama probe ile tesbiti: olgu sunumu" SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 14,4(2007)
Ulusal Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri Süslü H, M. Yıldız, B. Okudan, M. Özbek, S. Akkuş. "Ankilozan spondilitli hastalarda kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerleri" 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Ceşme, 2004.
Yıldız M, E Çiçek, SS Çerçi, M Özbek, H Süslü "Tc 99m-MDP kemik sintigrafisinin kemik yoğunluğu ölçümlerine etkisi" Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 2005.
Yıldız M, SS Çerçi, H Süslü, M Özbek " Talasemili hastalarda DEXA" Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 2005 Yıldız M, SS Çerçi, M Özbek, H Süslü "Protein kaybettirten enteropatide strok: Tc 99m-HSA Sintigrafisi, Nükleer Tıp Sempozyumu, Ankara, 2005.
Yılmaz HH, D. Yıldırım, H Süslü, M. Yıldız, F Akgünlü. "Diagnostic usefullness of panaromic radiographs in young females with osteoporosis risk" Dünden Bugüne Türk Dişhekimliği Sempozyumu, Konya, 2005
Tunç SE, A Kutlucan, M Sahin, S Cerci, H Süslü, R Sütçü, BK Köroğlu, M Yıldız "Behçet hastalığı olanlarda kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde TNF-alfa ve osteoprotegerin düzeyleri" Romatoloji 2006, 1-5 Eylül 2006, İzmir
Ozbek M, M Yıldız, S Çerci, H Süslü, S Sağlam, C Çerci.In-111 Octreotide Somatostatin Reseptör Sintigrafisi Sonuçlarımız. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
SS Çerçi, H Süslü, C Çerçi, M Yıldız , FM Özbek. Sickle Cell Anemili Olgularda Farklı Kemik Sintigrafisi Bulgularının Gösterilmesi 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
Süslü H, M Yıldız, S Çerçi, A İlhan, F.M Özbek, C Cerci. Kemik sintigrafisinde maksilla ve mandibulada izlenen patolojik bulguların diş hastalıkları yönünden değerlendirilmesi. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29April 2007, Adana
Yıldız M, Y Kılıçkaya, H Süslü, S Çerçi, F.M Özbek, F Öktem, İ Büyükyavuz. Tc-99m DMSA sintigrafisi ile tanısı konulan atnalı böbrek anomalili hastaların tc-99m mag3 sintigrafisi ile değerlendirilmesi. 19. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29 April 2007, Adana
Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
Yildiz M, E. Tunc, B. Okudan, H. Süslü, M. Ozbek. "Assessment of joint involvement by using bone scintigraphy in patients with familial Mediterranean fever (FMF) (Prelinary report)" 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Ceşme, Turkey, 2004.
Okudan B, S. Akkuş, M Yıldız, H. Süslü, B. Öğut, M. Özbek. "Role of bone scintigraphy and bone mineral density for detecting etiologic factor in fibromyalgia with back pain in postmenopausal woman: preliminary results" 6th International Congress of Nuclear Oncology & 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Ceşme, Turkey, 2004.
Yildiz M, E. Tunc, B. Okudan, H. Süslü, M. Ozbek. "Assessment of joint involvement by using bone scintigraphy in patients with familial Mediterranean fever(FMF): preliminary results" Annual Congress of the EANM, Helsinki, 2004.
Okudan B, S Akkuş B Oral, M Yıldız, H Süslü, M Ozbek, B Oğut. "Role of bone scintigraphy and bone mineral density in postmenopausal woman with back pain presenting with or without fibromyalgia: preliminary results" Annual Congress of the EANM, Helsinki, 2004
Yıldız M, H Süslü, SS Cerci, FM Özbek, E Kır "Global skeletal uptake of Technetium 99m methylene diphosphonate in patients with endemic skeletal fluorosis" Annual Congress of the EANM İstanbul, 2005.
Yıldız M, E Cicek, SS Cerci, N Delibaş, B Okudan, S Bahçeli, M Ozbek, H Süslü "The effects of nuclear medicine studies on free radicals in patients" Annual Congress of the EANM İstanbul, 2005
Yildiz M, M. Sahin, S.E. Tunç, S. Çerçi, H. Suslu "THE SIGNIFICANCE OF TC 99M-MDP BONE SCINTIGRAPHY IN THE ARTICULAR INVOLVEMENT OF BEHCET'S DISEASE" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
Yildiz M, E. Ibrisim, S. Cerci, H. Suslu, I. Tekin, M. Ozbek "THE EFFECT OF CABG ON BONE MINERAL DENSITY IN CAD PATIENTS" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
Yildiz M, S.S. Cerci, M. Ozbek, H. Suslu "EARLY PHASE WHOLE BODY IMAGE IN PATIENTS WITH LUNG CANCER" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
Yildiz M, İ. Eren, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, I. Inanlı "The effect of limbic system activation by procaine on brain perfusion in healthy volunteers" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
Yildiz M, S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, S. Saglam, M. Demir "Correlation between Tc 99m MIBI uptake and iPTH levels in patients with secondary hyperparathyroidism" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
Yildiz M, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek "Bone scintigraphy findings in endemic skeletal fluorosis" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
Yildiz M, İ. Eren, S.S. Cerci, H. Suslu, M. Ozbek, I. Inanlı "Influence of limbic system activation by procaine on regional cerebral blood flow in schizophrenia patients" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece
Ozbek M, M. Yildiz, S. Cerci, H. Suslu, E. Ibrisim, A. Altinbas, I. Tekin "Assesment of cardiac function with Tl 201 Gated SPECT in coronary artery disease patients" 7.
International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
Süslü H, M. Yıldız, S. Cerci, M. Ozbek, A. Altınbaş "Tc-99m MIBI MYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNDE İZLENEN TERS REDİSTRİBÜSYON VE KORONER ARTER EKTAZİSİ" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
S. S. Cerci, M. Yildiz, H. R. Koyuncuoglu, B. Baykal, F.M.Ozbek, H. Suslu "Incidental Visualization of Pituitary Tumor and luxury perfusion phenomenon during Brain SPECT imaging with Tc99m HMPAO in a patient with stroke" 7. International Congress of Nuclear Oncology & 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya
S. S. Cerci, M. Yildiz, F. Oktem, I. Buyukyavuz, H. Suslu, F.M.Ozbek, S. Saglam "Value of DMSA Scintigraphy in Early Detection and Fallow up of Renal Parenchyma Damage in Patients with Spina Bifida" Annual Congress of EANM , September-2006, Athens, Greece