• Uzmanlık Alanları: Refraksiyon
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Haseki Hastanesi - Uzmanlık