Prof. Dr.Hasan Turhan

  • Kardiyoloji
  • İstinye Üniversitesi Hastanesi Bahçeşehir
  • İlgi Alanları: Ekokardiyografi, Tanısal Koroner Angiografi, Kalp Kateterizasyonu ve Hemodinamik İnceleme, Perkutan Koroner Girişimler, İntrakoroner Hemodinamik Çalışma, VUS, Elektrofizyoloji Çalışma, Radyofrekans Kateter Ablasyonu, Cryo-Ablasyon, Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonu, ICD İmplantasyonu, CRT İmplantasyonu, Perkutan ASD ve VSD Kapatılması, Perkutan Mitral ve Pulmoner Balon Valvuloplasti, Transaortik Kapak İmplantasyonu, Evar, Tevar, Alt-Üst Ekstremite Periferik Vasküler Girişimler, Renal Arterial Girişimler, Karotid Arter Balon ve Stent İmplantasyonu, Renal Arterial Denervasyon

Eğitim ve Uzmanlık
1990 - 1997 - Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İngilizce, İstanbul 
1998 - 2003 - Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü 
2004 - 2005 - Elektrofizyoloji ve radyofrekans kateter ablasyonu eğitimi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim dalı 
Mart 2007 - Elektrofizyoloji ve radyofrekans kateter ablasyonu eğitimi: Zürih Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ritmoloji Bölümü

Deneyim
2003-2004: Kardiyoloji Uzmanı: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği Ankara 
2004-2006: Yard.Doç.Dr.: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
2006-2008: Doç.Dr.: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya  
2008-2010: Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep
2010-2011: Gözde Sağlık Grubu, Gözde Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Malatya 
2012-2016: Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep 
2016: Medicalpark Samsun Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Samsun  
2014-Halen: Prof.Dr.: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
Aralık 2016-Halen: İstinye Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul 

120'nin üzerinde Uluslar arası yayınlanmış makale
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=turhan+h