Prof. Dr.Haşim Hüsrevşahi

 • İlgi Alanları
 • Çocuk kardiyoloji
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları
 • Romatizmal hastalıklar
 • Obezite

Eğitim ve Uzmanlık
1974 - Ankara Tıp Fakültesi
1981 - Çocuk Hastalıkları Uzmanlığı (Yurt dışında, Şiraz Pahlavi Üniversitesi
1983 - Çocuk Kardiyoloji (Yurt dışında, Tahran Queens’ Hospital)
1983 - Çocuk Hastalıkları (T.C. eşdeğerlilik sınavı, Ankara Üniversitesi)
1988 - Çocuk Kardiyoloji (Tez ve T.C. eşdeğerlilik sınavı, Hacettepe Üniversitesi)

Deneyim
Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Pediatri ve Ped. Kardiyoloji, 1985-1990
Şekerbank Sağlık Merkezi, Başhekim, Pediatri, Ped. Kardiyoloji, 2000-2009
Özel Uğurlu Hastanesi, Kastamonu, Pediatri, Ped. Kardiyoloji, 2009-2011
Bozok Üniversitesi, ABD başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu üyesi, Pediatri, Ped. Kardiyoloji, 2011-2014
Medikar Hastanesi, Karabük, Ped. Kardiyoloji, 2014-2015
Kdz. Ereğli Özel Anadolu Hastanesi, Ped. Kardiyoloji, 2015- …
Yabancı Deneyim
St. Luke General Hospital, Bradford, İngiltere: Geriatrik, 1975
Şiraz Üniversitesi, Şiraz, İran: Çocuk Hastalıkları, 1979-81
Queens Hospital, Tahran, İran: Ped. Kardiyoloji, 1981-83
Albrecht Üniversitesi, Kiel, Almanya: Ekokardiyografi, 1984
Hospital for Sick Children, Toronto, Kanada: Ped. Kardiyoloji, 1991
Rush Medical Center, Şikago, Amerika: Eğitim ve araştırma, 1996
Scarboro General Hospital, Scarborough, Toronto, Kanada, 1997-99

Kurs ve Sertifikalar
Yurt Dışı
Kaplan Medical Education Center, Toronto, Kanada: 1992-1994
Rush Medical Education, Chicago, Amerika, 1995-1996
Canadian Medical Council Evaluation Examination (1994)
Canadian Medical Council Qualifying Examination I (1996)
US Medical Licence Part I (USMLE I): 1996
US Medical Licence Part II (USMLE II): 1996
Birçok bilimsel dergi editörlüğü, kongre bildirimi, bilimsel yayın ve sertifikasyon
Yurt İçi:
Birçok Kurs, Konferans, Kongre bildirimi ve sertifikasyonMesleki Üyelikler
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Derneği
Türk Tabip Odası
Kanada Tabipler Koleji
İran Tabip Odası

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Khosroshahi HE, Özkan EA, Serin Hİ, Metin B, Kılıç M, Geçit A. Cardiac and arterial elastance and myocardial wall stress in children with pectus excavatum. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2016 Jul; 23(1):4-8. doi: 10.1093/icvts/ivw054. Epub 2016 Mar 18.
 2. Khosroshahi HE. And Ozkan EA. Evaluation of the left and right ventricular systolic and diastolic function in asthmatic children. BMC Cardiovascular Disorders. 2016, 16:145, DOI: 10.1186/s12872-016-0328-
 3. Khosroshahi HE, Ozkan EA, Kılıç M, Domur E. Obesity-related cardiovascular behavior in children. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2016; 20: 1559-1565
 4. Khosroshahi HE, Özdamar MY, Tükün FA, Özkan EA, Yarabaş K, Adam M. A novel mosaic 22q11.2 micro-duplication syndrome: clinical report and literature review. Cerebro-oculo-facio-urethrogenito-skeletal syndrome: de novo condition. Int J clin Exp Med, 2016; 9(6)
 5. Ozkan EA, Serin Hİ, Khosroshahi HE, Kılıç M, Ekim M, Byesel P, Geçit UA, Domur E. Arterial stiffness, distansibility and strain in asmathic children. Med Sci Monit, 2016; 22:251-257
 6. Khosroshahi HE, Esra Akyüz Özkan, Mahmut Kılıç, U. Aliye Geçit, Esra Domur, Perihan Beysel. Arterial and Ventricular Elastance and Ventriculo-arterial Coupling in Asthmatic Children, JCPSP 2016 26(7) 602 – 605
 7. Ozkan EA, Khosroshahi HE, Serin Hİ, Ozdemir ZT, Kilic M, Gecit UA, Ekim M. Evaluation of QTc value and relation between QTc intervaş and cardiovascular risk factors in obese children. AJHR 2015; 3(3): 194-197
 8. Ozkan EA, Khosroshahi HE, Serin Hİ, Özdemir ZT, Kılıç M, Ekim M, Geçit A, Domur The evaluation of carotid intima-media thickness and mean platelet volume values and correlation with cardiac functions in obese children. E. Int J Clin Exp Med 2015; 8(12):22557-22563
 9. Khosroshahi HE, Ozkan EA, Kılıc M. Arterial and left ventricular end-systolic elastance in normal children. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2014; 18: 3260-3266
 10. Khosroshahi HE1, Sahin SC, Akyuz Y, Ede H. Long term follow-up of four patients with Keutel syndrome. Am J Med Genet A. 2014 Nov;164A(11):2849-56. doi: 10.1002/ajmg.a.36699. Epub 2014 Aug 13.
 11. Khosroshahi H.E., Akyuz E, Kılıc M. (2014) Arterial and left ventricular end-systolic elastance in normal children. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 18: 3260-3266
 12. Akyuz E., Khosroshahi H.E., Yilmaz N., Gecit A.U., Domur E. (2014) A rare case of a newborn with urinary tract infection by Routella ornithinolytica. Am J Health Res. 2(6):375-377
 13. Molaei A, Rastkar Hemmati B, Khosroshahi H., Malaki M, Zakeri R. (2014) Misdiagnosis of Bland-White-Garland syndrome: report of two cases with different presentations. J Cardiovasc Thorac Res. 6(1):65-7.
 14. Khosroshahi HE., Kahramanyol Ö., Doğancı L. (1992), “HLA and rheumatic fever in Turkish children” Ped Cardiol, 13:4, 203-204
 15. Atilla Turgay, Levent Tonga, Rubaba Ansari, Hashem Khosroshahi, David Ng. “ADHD Comorbidity: Age and Gender Differences”, The American Psychiatric Association Annual Meeting, Philadelphia, May 18-23, 2002
 16. Turgay A., Cameron K., Khosroshahi HE., (1998)  “Adult ADHD: co-morbidity and associated features” Scarborough General Hospital, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. Presented at the American Psychiatric Association’s Annual Scientific Meeting, New Research Section, Toronto, 1998
 17. Khosroshahi HE., Kahramanyol Ö., Doğancı L. (1992), “HLA and rheumatic fever in Turkish children” Ped Cardiol, 13:4, 203-204
 18. Khosroshahi HE., Gow R., Freedom R. (1991), “Cardiac rhythm and atrial isomerism” The Hospital for Sick Children Hastanesi (Kanada).
 19. Kahramanyol O., Khosroshahi HE., Ekinci E., Gungor A. (1990) “Mitral valve involvement complicating familial hypercholesterolemic xanthamatosis:  A case report” Arch Turk Cardiol Association. Cilt: 18,  Sayı: 4 Ekim 1990
 20. Khosroshahi HE., Uluoğlu Ö., Olguntürk R., Başaklar C. (1989), “Keutel Syndrome: A report of four cases”  Eur J Pediatr, 149:4, 188-191.
 21. Khosroshahi HE., Bozkurt V., Sadıkoğlu N., Atakan C. (1989), “Treatment of nocturnal enuresis: A placebo controlled trial with priacetam, diphenylhydantoin and psychotherapy”. Turk J Pediatr. 1989 Jul-Sep;31(3): 215-20.

 Ulusal Bilimsel Yayınlar:

 

 1. Khosroshahi HE, Ozkan EA. Chiari’s network: association with other congenital heart deisease. JCAM 2016, 1-4
 2. Ozkan EA, Gül Aİ, Ozdemir ZT, Hüsrevşahi H, Yildirim Z, Dmour E, Geçit UA. Evaluation of depression and social anxiety symptoms in obese children. Düşünen Adam JPNS 2016; 29
 3. Khosroshahi HE, Ozkan EA, Akkoca AN. Incompelete Kawasaki disease presenting with parncarditis and pericardial effusion. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 2015, 6(22): 44-47
 4. Özkan EA, Hüsrevşahi H. Çocuklarda anemiye yaklaşım. Klinik Tıp Pediatri. 2015, 7 (4): 30-34.
 5. Khosroshahi HE., Kahramanyol Ö. (1990), “Konjestif kalp yetmezliği: Tedavide son gelişmeler” SSK Tıp Bülteni.
 6. Khosroshahi HE., Kahramanyol Ö. (1990), Duktal arter yokluğu ve Fallot tetralojisi ve pulmoner kapak agenezisi sendromu. SSK Tıp Bülteni.
 7. Khosroshahi HE., Kahramanyol Ö. (1990), “Çocuklarda Kalp Hatalıkları: 1510 hastanın analizi”SSK Tıp Bülteni
 8. Khosroshahi HE., Bereket A., Kahramanyol Ö., Gümüş A. (1990), “Feredriech ataksisinde kalp tutulumu”. Yeni Tıp Bülteni.
 9. Khosroshahi HE., Atakan C. (1990), “Primer endocardial fibroelastosis”.Yeni Tıp Bülteni.
 10. Khosroshahi HE., Saraçlar M. (1989), “Fallot tetralojisinde post korektif prognoz ve disritmiler”. Turk Klinik Kardioloji 2:14, 84-86.
 11. Khosroshahi HE., Polat F., Meriç F., Uysal Z. (1989), Henoch-Schönlein’ın komplikasyonu olarak pankreatit.Gazi Tıp Dergisi.
 12. Khosroshahi HE., Saraçlar M., Güven A., Polat F. (1989), Henoch-Shcönlein purpurasında kalp tutulumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.
 13. Khosroshahi HE., Başaklar C., Uysal Z., Meriç F. (1989), “Pseudomonas auroginoza’nın sebep olduğu yeni doğanda nekrotizan enterokolit”.Gazi Tıp Dergisi.
 14. Khosroshahi HE., Bozkurt V., Sadıkoğlu N. (1989), “Enürezis nokturnalı çocuklarda zeka, davranış bozuklukları ve EEG”.SSK Tıp Bülteni, 7:1, 89-93. 
 15. Khosroshahi HE., Saraçlar M. (1989), Fallot tetralojisinde propranolol tedavisi: Bir araştırma ve literatür taraması.SSK Tıp Bülteni, 7:4, 141-147.
 16. Khosroshahi HE., Olguntürk R., Vidinlisan S., Akan A., Polat F. (1989) “Sistemik lupus eritematozisin komplikasyonu olarak aort stenozu: 11 yaşında bir erkek çocuk vakası”.Yeni Tıp Bülteni.

Kongre ve Konferans:

 1. Keutel Sendromu. Dört vakanın takdimi:  Dünya literatüründe ancak 6 vaka bildirilen Keutel Sendromu hastalarının sayısı bu yayın ile 10’a yükseltildi.  Dr. Keutel’in kalsifikasyon savı eleştirilerek osifikasyon varlığı bildirildi.  Bu vakalar dünya literatüründe geniş yankı uyandırdı, eğitim kitaplarına geçti.
 2. Türk çocuklarında HLA ve romatik kalp hastalıkları: Türkiye’de yapılan ilk araştırma.  Romatizmal kalp hastalığı olan Türk çocuklarının doku tiplendirilmesi ilk kez tarafımca rapor edildi.  Evrensel Jones tanı kriterine olan eleştirinin altı çizildi.
 3. Henoch-Schönlein purpurası ve kalp tutulumu olarak disritmiler:  Literatürde  çocuk yaş grubunda HSP’de kalp tutulumu vakalarına rastlanılmadığı sanılıyor ise de bu tutulumun pek nadir olmadığı vurgulandı ve tartışıldı.
 4. Çocuk yaş grubunda non-enfektif endokardit ve kapak tutulumu:  Çocuklarda ve özellikle erkek çocuklarda nadiren rastlanan SLE’ye bağlı aort darlığı vakası sunuldu
 5. Fallot tetralojisinde korektif ameliyat sonrasında prognoza etkili faktörler: 190 vaka
 6. Enürezis noktünanın tedavisi: Priacetam’ın enürezis noktürnaya etkisinin lehinde ve aleyhinde Polonya ve Türkiye’de yayımlanan iki makaledeki çelişkiyi çözmede bir katkı olarak yapıldı.  Adı geçen ilacın anlamlı etkisi olmadığı ortaya çıktı
 1. Pankreas, göz, santral sinir sistemi ve kalp tutulumu gösteren Henoch-Shönlein purpurası

Editörlük/hakemlik/danışmanlık yaptığı Yurt dışında ve Yurt içinde yayınlanan bilimsel dergiler:

 1. International Journal of Pediatrics and Neonatal Care
 2. Clinical Research in Pediatrics
 3. Peertechz Journal of Pediatric Therapy
 4. Open Journal of Pediatrics and Child Health
 5. EC Paediatrics
 6. Pediatric Heart Journal
 7. Anadolu Kardiyoloji Dergisi
 8. Kuzey Klinikleri