Uzm. Dr. Hatice Çilem Binicier

  • Uzmanlık Alanları: Rektum kanseri, Kolon kanseri, Mide kanseri, Kanser tarama programları
Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
 
 
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
A1. Inci Alacacioglu, Aydanur Kargi, Mehmet Ali Ozcan, Ozden Piskin, H.Cilem Solak, Mustafa Secil, Mehtat Unlu, Fatih Demirkan, Guner Hayri Ozsan, Bulent Undar; Fatal Disseminated Mucormycosis In A Patient With Mantle Cell non-Hodgkin's Lymphoma: An Autopsy Case; BJID, 2009;13(3):238-241.
A2. Binnaz DEMIRKAN, Ilkay Tugba UNEK, Barbro ERIKSSON, Mesut AKARSU, Hatice DURAK, Ozgul SAGOL, Funda OBUZ, H. Cilem BINICIER, Mehmet FUZUN, Mehmet ALAKAVUKLAR; A patient with nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumor and incidental metachronous colon carcinoma detected by positron emission tomography: Case report; Turk J Gastroenterol 2009; 20 (3): 214-219.
A3. Koca D, Binicier C, Oztop I, Yavuzsen T, Ellidokuz H, Yilmaz U.; Prognostic factors affecting recurrence and survival in patients with locally advanced rectal cancer; J BUON. 2012 Apr-Jun;17(2):291-8.
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
D1. Dr. Ömer Burçak BİNİCİER, Dr. Müjde SOYTÜRK, Dr. Göksel BENGİ, Dr. Hatice Çilem BİNİCİER, Dr. Murat MERAL, Dr. Hasan KAYAHAN, Dr. Hale AKPINAR; Perkütan Endoskopik Gastrostomi Endikasyonları, Komplikasyonları, Hasta Memnuniyeti; Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol 2010;17(1).
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
E1. H.Ç. Solak, A. Akkoçlu, E. Yılmaz, O. Kılınç, A. Gülcü; Sanal Bronkoskopinin Trakeobronşial Patolojilerdeki Yeri ( 1 olgu nedeniyle ); Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 2004
E2. Ömer Burçak Binicier, Hatice Çilem Binicier, Müjde Soytürk, Hasan Kayahan, Murat Meral, Mesut Akarsu, Hale Akpınar, İlkay Şimşek; Polip Büyüklüğü ve Kanser İlişkisi; 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2006.
E3. Ömer Burçak Binicier, Hatice Çilem Binicier, Müjde Soytürk, Murat Meral, Hasan Kayahan, Mesut Akarsu, Hale Akpınar, İlkay Şimşek; Kolon Divertiküllerinin Dağılımı; 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2006.
E4. Ömer Burçak Binicier, Sena Beyazyıldırım, Hatice Çilem Binicier, Müjde Soytürk; 100 kolit olgusu; 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2006.
E5. Hatice Çilem Binicier, Can Gönen, Dilek Solmaz, Hale Akpınar, Mehmet Ali Özcan; Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri'ye bağlı Portal Ven Trombozu: Olgu Sunumu; 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2006.
E6. Hakan Alp Bodur, Dilek Solmaz, Hatice Çilem Binicier; Dahiliye Yoğun Bakımda Açık Sistemden Kapalı Sisteme Geçişin Etkilerinin Karşılaştırıldığı Dönemsel Bir Araştırma; 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2006.