Doç. Dr.Hatice Eryiğit Ünaldı

  • İlgi Alanları
  • Akciğer kanseri
  • Minimal invaziv cerrahi
  • Mezotelyoma
  • Timoma
  • Plevral hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
1995 - 2001 - İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇, Cerrahpaşa Tıp Fakültesı̇
2001 - 2006 - Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahı̇sı̇ Eğitim ve Araştırma Hastanesı̇, İstanbul - Uzmanlık

Deneyim
2018 - 2020 - Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kocaeli (Doçent doktor)
2017 - 2018 - İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kocaeli (Uzman doktor)
2011 - 2017 - Kartal Dr.Lütfı̇ Kirdar Eğitim ve Araştırma Hastanesı̇, İstanbul (Uzman doktor)
2014 - Memorial Sloan- Kettering Cancer Center, Department of Thoracic Surgery, New York, Amerı̇ka Bı̇rleşı̇k Devletlerı̇ (Ziyaretçi doktor)
2010 - 2011 -  Gebze Fatı̇h Devlet Hastanesı̇,Kocaeli (Uzman doktor)
2006 - 2010 - Rı̇ze Eğitim ve Araştırma Hastanesı̇, Rize (Uzman doktor)
2005 - National Cancer Center, Department of Thoracic Surgery, Tokyo, Japonya (Ziyaretçi doktor)
2005 - 2006 - Süreyyapaşa Göğüs Hastalıklari ve Göğüs Cerrahı̇sı̇ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul (Asistan doktor)
2001 - 2005 - Heybelı̇ada Sanatoryumu, Göğüs Hastalıklari ve Göğüs Cerrahı̇sı̇ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul (Asistan doktor)

Kurs ve Sertifikalar
Göğüs Cerrahisi Yeterlilik Belgesi, 15.05.2009- 25.04.2019 Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Deney Hayvanları Kullanım Kursu, 26.12.2008, İstabul Üniversitesi DETAM

Mesleki Üyelikler
2016 - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
2016 - Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
2009 - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Üye
2008 - The Internatioal Association for the Study of Lung Cancer, Üye
2006 - European Society of Thoracic Surgeons, Üye
2002 - Türk Toraks Derneği, Üye
2002 - İstanbul Tabip Odası, Üye
2002 - Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Üye

Ödüller
Poster ödülü- Primer Göğüs Duvarı Tümörleri: 13 yıllık sonuçlarımız, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 2011

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 Eryiğit Hatice, Öztaş Selahattin, Ürek Şenol, Olgaç Güven, Kurutepe Melahat, Kutlu Cemal Asım (2007). Management of acquired bronchobiliary fistula: 3 case reports and a literature review. Journal of Cardiothoracic Surgery, 2(1), 52

A.2 Eryiğit Hatice, Ürek Şenol, Olgaç Güven, Kutlu Cemal Asım (2007). Video-thoracoscopic pleurectomy for the management of primary spontaneous pneumothorax. Turkish Thoracic Journal, 8(1), 17-20.

 A.3 Eryiğit Hatice, Örki Alpay, Koşar Altuğ, Akın Oral, Kıral Hakan, Ürek Şenol, Arman Bülent (2007). The role of video-assisted thoracoscopic surgery in the treatment of pleural empyema. Tuberculosis and Thorax, 55(1), 71-76.

A.4 Eryiğit Hatice, Baran Reha, Kutlu Cemal Asım (2008). Pleural Chondroma. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 16(1), 90-90.

A.5 Demirhan Recep, Eryiğit Hatice, Kaya Bora (2009). Primary chest wall tumors: a 10-year experience. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 17(4), 278-281.

A.6 Demirhan Recep, Koşar Altuğ, Eryiğit Hatice, Kıral Hakan, Yıldırım Mehmet, Arman Bülent (2009). Spontaneous pneumothorax: retrospective analysis of 348 cases. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 15(4), 367-370.

A.7 Eryiğit Hatice, Kutlu Cemal Asım (2011). Five year after bilateral lung volume reduction surgery: a case report. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 19(3), 470- 473.

A.8 Eryiğit Hatice, Akaslan İlhan (2012). Pneumothorax cases treated at a peripheral state hospital: 11-year results. The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 23(3), 119- 122.

A.9 Eryiğit Hatice, Demirhan Recep, Özer Kadir Burak (2012). Compressing neuromuscular bundles by giant thoracic lipoma. The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 23(3), 155-157.

A.10 Batırel Ayşe, Arslan Ferhat, Özer Serdar, Eryiğit Hatice, Demirhan Recep, Başgönül Sedef (2013). Odontogenic Descending Necrotizing Mediastinitis in a Patient with Severe Allergy to Beta-Lactam Antibiotics: A Case Report and Literature Review. Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials, 2(12), 1-5.

 A.11 Eryiğit Hatice, Özkorumak Evrim, Ünaldı Mehmet, Özdemir Attila, Çardak Murat Ersin, Özer Kadir Burak (2014). Are there any psychological factors in male patients with primary spontaneous pneumothorax? International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 7(4), 1105-1109.

 A.12 Kıral Nesrin, Parmaksız Elif Torun, Çetin Önder, Tezcan Mehmet Engin, Eryiğit Hatice, Kurtuluş Betül Ayça Özdere, Çağlayan Benan (2015). A Case of Behçet’s Disease Diagnosed With Superior Vena Cava Syndrome. The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 26(2), 161-164.

A.13 Eryiğit Hatice, Örki Alpay, Ünaldı Mehmet, Özdemir Attila, Örki Tülay, Koşar Altuğ, Demirhan Recep, Arman Bülent (2016). Accelerated treatment of concomitant empyema and lung cancer by video- assisted thoracoscopic surgery. Cirugica Espanola, 94(2), 100-104

A.14 Eryiğit Hatice,Ünaldı Mehmet,Özer Kadir Burak,Çardak Murat Ersin,Demirhan Recep (2016). The Role of Thoracotomy in the Postoperative Inflammatory Mechanism. The Annals of Eurasian Medicine, 4(1), 1-4.,

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 B.1 Eryiğit Hatice, Kıral Hakan, Keleş Murat, Koşar Altuğ, Örki Alpay, Tezel Çağatay, Dudu Canan, Arman Bülent (2003). Ayırıcı tanıda organize hemotoraks. Heybeliada Tıp Bülteni, 9(1), 57- 59.

 

B.2 Keleş Murat, Eryiğit Hatice, Aydemir Cüneyt, Ürek Şenol, Koşar Altuğ, Kıral Hakan, Dudu Canan, Arman Bülent (2003). Dev büllerde cerrahi sonuçlarımız. Heybeliada Tıp Bülteni, 9(3), 49-53.

B.3 Koşar Altuğ, Örki Alpay, Kıral Hakan, Temürtürkan Kemal, Eryiğit Hatice, Dudu Canan (2005). Sol üst lob küçük hücreli dışı akciğer kanserinin evrelendirmesinde sol anterior mediastinotominin değeri. Fırat Tıp Dergisi, 10(2), 64-67.

 B.4 Keleş Murat, Eryiğit Hatice, Ürek Şenol, Kıral Hakan, Koşar Altuğ, Örki Alpay, Taşçı Erdal, Aydemir Cüneyt, Dudu Canan (2005). İnterstisyel akciğer hastalığının teşhisinde cerrahinin rolü. Heybeliada Tıp Bülteni, 11(1), 22-26.

B.5 Akgül Aslı Gül, Örki Alpay, Eryiğit Hatice, Keleş Murat, Dudu Canan, Yüksel Mustafa (2005). Plöroperikardiyak kistin videotorakoskopik eksizyonu. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, 12(1), 25-30.

B.6 Eryiğit Hatice, Örki Alpay, Kıral Hakan, Koşar Altuğ, Akın Oral, Hacıibrahimoğlu Gökhan, Arman Bülent (2005). Akciğer kanserinin komplikasyonu olarak ampiyem. Heybeliada Tıp Bülteni, 11 (4), 185-189.

B.7 Eryiğit Hatice, Ürek Şenol, Örki Alpay, Aksoy Ferda, Kutlu Cemal Asım (2006). Sol parakardiyak kitlelerin ayırıcı tanısında matür kistik teratom. Akciğer, 12(2), 92-95.

B.8 Örki Alpay, Eryiğit Hatice, Akın Oral, Patlakoğlu Suat, Koşar Altuğ, Hacıibrahimoğlu Gökhan, Arman Bülent (2007). Plevranın soliter fibröz tümörleri. Fırat Tıp Dergisi, 12(3), 197-200.

 B.9 Demirhan Recep, Ünaldı Eryiğit Hatice (2017). Genişletilmiş akciğer rezeksiyonları. Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics;8(1), 242-247. 5

B.10 Ünaldı Eryiğit Hatice, Özer Kadir Burak, Çardak Murat Ersin, Ünaldı Mehmet, Özdemir Attila, Demirhan Recep (2017). Diagnosis and treatment of spontaneous pnemomediastinum is not complicated. Curr Thorac Surg 2017;2(2):50-53.

B.11 Akkuş Saadet, Parmaksız Torun Elif, Salepçi Musaffa Banu, Cömert Şener Sevda, Eryiğit Hatice (2017). Konjenital Lober Amfizem -Olgu sunumu. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi,2017;31:3.