Dr. Öğr. ÜyesiHatice Gülhan Sözen

  • İlgi Alanları
  • Epilepsi
  • Bebeklerde gelişim izlemi
  • Riskli gebelik takibi
  • Konuşma geriliği

Eğitim ve Uzmanlık
1999 - 2005 - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi                                                                                      
2005 - 2010 - Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanlığı                                           
2011-2015 - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Yan dal asistanlığı

Deneyim
2010 - 2011 - Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı
2011 - Burdur Gölhisar Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı                                                                 
2016 - 2020 - Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Uzmanlığı

Kurs ve Sertifikalar
T.C. Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası 21-23/11/06. (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve İzmir Tabip Odası)
Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi Kursu 29/03/13. (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı ve Gelişimsel Pediatri Derneği)
AkademiKA İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi 17-19/10/14. (T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)
Temel EEG Kursu 13-14/03/15. (Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği)
Pediatrik Nörolojide İleri EEG Kursu 23-25/10/15. (Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği)
Temel Elektrofizyolojiye Giriş Kursu 11-13/12/15. (Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği)
Çocuk Nörolojisi Nöromusküler Hastalıklar Kursu 4-5/05/15. (Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği)
Erken Çocuklukta Nörolojik Gelişim ve Aksama/Sapmaların Değerlendirilmesi Kursu 18/02/16. (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 3. Marmara Pediatri Kongresi)
Epilepsi Kursu 20/04/16. (Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi)
Nöroimmünoloji Kursu 24/04/16. (Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi)

Mesleki Üyelikler
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
Milli Pediatri Derneği
European Paediatric Neurology Society (EPNS)
İstanbul Tabip Odası

E Karatoprak, G Sözen, S Saltık.Risk factors associated with epilepsy development in children with cerebral palsy. Child's Nervous System, 2019.

• Saltık S, Sözen HG, Başgül S, Karatoprak EY, İçağasıoğlu A. Pregabalin treatment of a patient with complex regional pain syndrome. Pediatr Neurol. 2016Jan;54:88-90

• Ünver O, Hacıfazlıoglu NE , Karatoprak E, Günes AS¸ Sağer G, Kutlubay B, Sözen G, Saltık S , Yılmaz K, Kara B , Türkdoğan D. The frequency of late-onset Pompe disease in pediatric patients with limb-girdle muscle weakness and nonspecific hyperCKemia: A multicenter study. Neuromuscular Disorders. 2016

• Sözen HG, Saltık S, Karatoprak EY. Menkes hastalığı: Olgu sunumu Göztepe Tıp Dergisi.2013 28(1):51-54.

 

Tezler:

 

• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi: ‘Uzamış erken membran rüptürü olan prematüre bebeklerde annenin vaginal kültürü ile kordon kanı kültürü ve prokalsitonin değerlerinin ilişkisinin araştırılması’ 2010

• Çocuk Nöroloji Yandal Uzmanlık Tezi: ‘Metilentetrahidrofolat redüktaz mutasyonu olan çocukların nörolojik değerlendirilmesi’ 2015

 

Sözlü , Video Bildiriler :

 

• Yılmaz K, Sözen HG, Karatoprak EY, Özer I. Nadir bir semptom ve nadir bir hastalık birlikteliği: Niemann Pick Tip C ve Katapleksi. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi.6-9 Mayıs 2015.

• Karatoprak EY, Sözen G, Yılmaz K. Nonepileptik bir sebep olarak her yaşta düşünülmesi gereken bir tanı: Hiperekpleksia. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi.6-9 Mayıs 2015.

• “Akut Flask miyelit olguları: Çok merkez deneyimi”. Olcay ünver, Dilşad Türkdoğan, Serhat Güler, Osman Kipoğlu, Mesut Güngör, Cem Paketçi, Kürşat Bora Çarman, Hülya Maraş Genç, Mehpare Özkan, Elif Karatoprak, Betül Kılıç, Gülten Thomas, Erhan Bayram, Coşkun Yarar, Hatice Gülhan Sözen, Güneş Sağer, Ayfer Sakarya, Sema Saltık, Mine Çalışkan, Pınar Koytak, Evrim KAradağ Saygı, Gazanfer Ekici, Bülent Kara, Uluç Yiş, Nur Aydınlı. S-17; 1-5 mayıs 2019, 21. Uluslararası KAtılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla

• Maraş Genç H, Kutlubay B, Sözen HG, Kalın S, Asarcıklı F, Tekkeşin F, Karakayalı B, Sözeri B. Çocuklarda Sinovenöz Tromboz Olgularının Klinik ve Radyolojik Özellikleri. 41. Pediatri günleri, 7-10 Nisan 2019, İstanbul.

• NF-1 Tanılı Hastada Pelvik Gaglionörom – Uzm.Dr.Hatice Gülhan Sözen UPNAM 2019

 

Yayınlanmış Posterler :

 

• Sözen HG, Saltık S, Karatoprak EY. Beyinsapı tutulumu olan bir SSPE olgusu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi.16-22 Kasım 2012.

• Karatoprak EY, Saltık S, Sözen HG. Tip1 Griscelli sendromu: 2 Olgu sunumu. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi.16-22 Kasım 2012.

• Yılmaz K, Karatoprak EY, Sözen G, Özer I. Konjenital mikrosefalinin unutulmaması gereken bir sebebi: Maternal fenilketonüri. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi.6-9 Mayıs 2015.

• Karatoprak EY, Yılmaz K, Sözen G, Özer I. Metilentetrahidrofolat redüktaz C677T ve A1298C polimorfizmlerinin çocuklarda epileptiform aktivite açısından önemi. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi.6-9 Mayıs 2015.

• Karatoprak EY, Sözen G, Yılmaz K, Özer I. L-2-Hidroksiglutarik asidüri’de beyin tümörü gelişimi takipte dikkate alınmalıdır: Olgu sunumu. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi.6-9 Mayıs 2015.

• Sözen HG, Karatoprak EY, Yılmaz K, Özer I. Metilentetrahidrofolat redüktaz mutasyonu olan çocukların nörolojik değerlendirilmesi. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi.20-24 Nisan 2016.

• “NF-1 tanılı hastada pelvik ganglionörom”. Hatice Gülhan Sözen, Sevinç Kalın,Funda Tekkeşin,Sait Naderi. P112, 1-5 mayıs 2019, 21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla

• “Opsoklonus Myoklonus Sendromu olan hastada ritüksimab deneyimi”. Hatice Gülhan Sözen, Hülya Maraş Genç, Büşra Kutlubay,Burcu Karakayalı,Betül Sözeri,Elif Yüksel Karatoprak. P113, 1-5 mayıs 2019, 21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla

• “Progresif seyirli ADEM vakası”. Hatice Gülhan Sözen, Hülya Maraş Genç, Büşra Kutlubay. P114, 1-5 mayıs 2019, 21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla

• ‘Son 1 yılda başvuran 4 akut flask paralizi vakası’. Büşra Kutlubay, Hülya Maraş Genç, Hatice Gülhan Sözen. P-034.1-5 mayıs 2019, 21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Muğla Yayınlanmış