• Uzmanlık Alanları: Acil servis

Eğitim ve Uzmanlık
2012: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Deneyim
Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi(Dhy)
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ankara Kamu Hastaneler Birliği 1.Bölge ŞKDH
GOP Medical Park
 
Kurs ve Sertifikalar
İş Yeri Hekimliği Sertifikası
Çilyad Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Sertifikası