Psk.Hatice Yurt

  • İlgi Alanları
  • Depresyon
  • Kaygı bozukluğu
  • Panik bozukluk
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Bireysel psikoterapi
  • Çocuklarda gelişim problemleri
  • Gebelik psikolojisi

Eğitim ve Uzmanlık
2015-2020  Ufuk Üniversitesi -Psikoloji

Deneyim
2019 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2020 Nefes Danışmanlık Merkezi

Kurs ve Sertifikalar
Bilisşel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Hakan Türkçapar)
Evlilik Çift Terapisi Eğitimi (CİSED – Uzm.Dr. Fatma Coşar)
Klinik Gözlem Görüşme  Teknikleri Uygulayıcı Eğitimi (Uzm. Klinik Psk. Nurdan Ökten)
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
Çocuklar ve Ergenlerde  Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Dr. Nevin Dölek)
WISC-R Zeka Testi Sertifikası
Moxo Dikkat Eksikliği Test Sertifikası (Moxo Türkiye)
Çocuk Resimlerinin Analizi ve Yorumlanması Eğitimi (İnsanca Akademi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi)
Yetişkin Psikoterapisinde Test Eğitimi ve Süpervizyon (Uzm.Psk.Funda Gülyüksel)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi (MMPI) (Uzm. Psk. Saime Çağlı -Sarı psikoloji)

Çocuk ve Ergenler İçin Uygulanan Testler
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Frankfurter Dikkat Testi
D2 Dikkat Testi
Burdon Dikkat Testi
Beier Cümle Tamamlama
Arzu Listesi
Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi
Catell 2-A Zeka Testi
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Sınav Kaygısı Ölçeği
Raven Progressive Matris Testi

Yetişkinler İçin Uygulanan Testler
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
Nöropsikolojik Testler (NPT)
Mini Mental Test
Beck Depresyon Ölçeği
Beck Anksiyete Ölçeği
Beier Cümle Tamamlama Testi
SCL 90-R Ruhsal Belirti Tarama Listesi
KSE Kısa Semptom Envanteri
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği
Kent Egy
SCID II
STAI-TX
Ruhsal Belirti Travma Ölçeği
Yale Brown Obsesyon Ölçeği
Kişilik İnançları Ölçeği