Havacılık Tıp Merkezi

Havacılık Tıp Merkezi (Aeromedical Center; AeMC): Uçuş ve Havacılık personeli ile, adaylarının, “ilk ve periyodik hava sağlık muayenelerini“ yapmak üzere, ilgili mevzuatla (SHT-MED) belirlenen; Uçuş Hekimleri, yardımcı personel, malzeme ve teçhizata sahip ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, yetkilendirilen sağlık kuruluşlarıdır. 

Özel Antalya Medicalpark Hastane Kompleksi; Ülkemizde, Havacılık Tıp Merkezi (AeMC) olmak için yetkilendirilen, sınırlı sayıdaki hastaneden birisidir.

2011 yılından bu yana hizmet veren Havacılık Tıp Merkezimiz, Türkiye’de ve Avrupa’da görevli; başta pilotlar olmak üzere, uçuş ve havacılık personelinin; ilk ve periyodik sağlık muayeneleri için, gerekli olan tüm cihaz ve donanıma sahiptir. 

Merkezimiz:
- Tüm Havayolu Şirketlerinde,
- Uçuş Okulları ve Uçuş Akademilerinde,
- Havacılıkla ilgili bölümleri bulunan Üniversitelerde,
- Hava Meydanlarında,
- Balon İşletmelerinde,
- Balon Pilot Okullarında ve 
- Amatör sportif havacılık faaliyetleri sürdüren işletmelerdeki; 
- Pilot,
- Uçuş Mühendisi,
- Uçuş Test Mühendisi,
- Uçucu Teknisyen,
- Uçuş Harekât Uzmanı (Dispatcher),
- Kabin Memuru,
- Hava Trafik Kontrolörü (ATC),
- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP),
- Amatör Sportif Havacı,
- IHA 2 ve IHA 3 Pilotları ve ilgili mevzuat gereği, uçuşa elverişlilik muayenelerinin yapılması zorunlu olan, uçuş ve havacılık personeli veya adaylarına hizmet vermektedir.

Uçuş ve Havacılık personelinin; Havacılık Tıp Merkezimizin bünyesinde oluşturulan Sağlık Kurulu tarafından 5 ana branşta değerlendirilmesi gerekir. Bunlar; Dahiliye, Göz, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji ve Psikiyatri bölümleridir.  Uçuş Hekimi aynı zamanda, Sağlık Kurulunun Başkanlığını yürütür. Havacılık Tıp Merkezimiz, yapılan muayene sonucunda; Tıbbi Standart Evraklarını ve yapılan tetkikleri, üçer nüsha olarak düzenler. Birer nüsha Yetkili Havacılık Tıp Merkezinde dosyalanır. Birer nüsha, Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden SHGM’ye gönderilir. Birer nüsha da, müracaatçıya teslim edilir.  

MUAYENEYE GELİRKEN YANINIZDA OLMASI GEREKEN EVRAKLAR:

Pilotaj muayeneleri için;
1) 3 adet fotoğraf,
2) Eski sağlık sertifikası,
3) Nüfus cüzdanı (ya da Pasaport)

Kabin memurluğu, hava trafik kon, load master, dispach muayeneleri için;
1) 2 adet fotoğraf,
2) Eski sağlık sertifikası,
3) Nüfus cüzdanı (ya da Pasaport)

NOT: 1- Muayene günü saat; 08.15’te ve aç olarak gelinmesi gerekmektedir (Tahliller için kan alındıktan sonra, kahvaltı ikramımız vardır).
2- Gözlük ya da lens kullananların, kullandıkları gözlük ya da lenslerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Merkezimizdeki tüm işlemleriniz (ilave bir tetkik gerekmediği takdirde) öğle saatlerine doğru bitmektedir.
 
İLETİŞİM ve RANDEVU  

Havacılık Tıp Merkezimizde muayeneler, randevu ile yapılmaktadır.
0.545.535 18 35  - 0.242.314 34 34 numaralarından, randevu alabilirsiniz. 

 

Havacılık Tıp Merkezi Birimimizden
e-randevu alın

Hastanelerimiz

Hekimlerimiz