Prof. Dr.Haydar Möhür

  • İlgi Alanları
  • Nörolojik rehabilitasyon
  • Ortopedik rehabilitasyon
  • Periferik sinir rehabilitasyonu
  • Romatizmal eklem hastalıkları
  • Onkolojik rehabilitasyon
  • Servikal disk hernileri
  • Lomber disk hernileri
  • Omuz hastalıkları rehabilitasyonu

Eğitim ve Deneyim
Yüksek İhtisas Üniversitesi, Profesör 2015-2016
Gazi Üniversitesi, Profesör 2010-2012
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesör 2003-2007
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Doçent 1996-2003
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Y.Doçent 1991-1996
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Asistan 1987-1990
Gülhane Askeri Tıp Akademisi  İntörn 1984-1985
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978-1983

Üyelikler
Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimleri Derneği

Ödüller
XIV. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi, üçüncülük ödülü.
Hastane dergisi Sağlık Yönetimi Ödülleri (2005), Kamu Kuruluşu.

Sertifikalar
İş Yeri Hekimi Eğitici Sertifikası 
Uçuş Hekimi

Araştırma ve Yayınlar
Ulusal Makale  49
Uluslararası Makale  16