sat─▒r aras─▒

Haz─▒ms─▒zl─▒k Nedir? Haz─▒ms─▒zl─▒─ča Ne ─░yi Gelir?

T─▒bbi ad─▒ dispepsi olan haz─▒ms─▒zl─▒k sorunu, halk aras─▒nda yayg─▒n olarak görülen ve üst abdominal bölgede a─čr─▒, rahats─▒zl─▒k hissi gibi olumsuzluklar─▒n genel ad─▒d─▒r. Di─čer nedenlere ba─čl─▒ olarak geli┼čen kar─▒n a─čr─▒lar─▒ndan en büyük fark─▒, yemek yeme veya içecek tüketimi sonras─▒nda a─čr─▒lar─▒n ba┼člamas─▒d─▒r.

Olu┼čan semptomlar dayan─▒lmaz boyutta olmasa da, sürekli olarak tekrarlamas─▒ durumunda haz─▒ms─▒zl─▒k sorunu günlük hayat─▒ olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu sorunu ya┼čayan ki┼čilerin soruna yol açan nedene yönelik ara┼čt─▒rmalar─▒n yap─▒labilmesi aç─▒s─▒ndan sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒na ba┼čvurmas─▒nda fayda vard─▒r.

Gerçekten i┼če yarayan dört haz─▒ms─▒zl─▒k çözümü ┼čunlard─▒r;

 • Sa─čl─▒kl─▒ Beslenme Al─▒┼čkanl─▒klar─▒
 • Hareket ve Egzersiz
 • Stres Yönetimi
 • Bol Su ─░çmek

Haz─▒ms─▒zl─▒k Nedir?

Dispepsi (haz─▒ms─▒zl─▒k), ço─ču zaman yemek yemeye ba─čl─▒ olarak geli┼čse de baz─▒ durumlarda enfeksiyonlar veya kullan─▒lan birtak─▒m ilaçlara ba─čl─▒ ┼čekilde de ortaya ç─▒kabilen karn─▒n üst bölgesindeki a─čr─▒ ve ┼či┼čkinlik hissidir.

Bu olumsuzluklara ek olarak haz─▒ms─▒zl─▒k sorunu ya┼čayan hastalarda genel olarak rahats─▒zl─▒k hissi, mide bulant─▒s─▒ ve kusma iste─či, gaz ç─▒karma (ge─čirme) gibi semptomlar görülür. Baz─▒ hastalarda ise kar─▒ndaki a─čr─▒ hissi gö─čüs bölgesine de yay─▒larak gö─čüs a─čr─▒s─▒ gibi hissedilebilir.

Genellikle yeme ve içme eylemlerinin hemen sonras─▒nda ortaya ç─▒kan bu semptomlar ki┼činin az miktarda yemek yemi┼č olsa dahi a┼č─▒r─▒ yemek yemi┼č gibi hissetmesine neden olur.

Haz─▒ms─▒zl─▒k sorunu ba┼čl─▒ ba┼č─▒na bir hastal─▒k olmay─▒p çe┼čitli nedenlere ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan kar─▒n rahats─▒zl─▒─č─▒na ili┼čkin bir grup semptoma verilen genel add─▒r. Bu nedenle haz─▒ms─▒zl─▒k ┼čikayeti olan ki┼čilerde bu belirtilere yönelik semptomatik ilaç tedavileri tercih edilebilse de tedavinin temel parças─▒ soruna yol açabilecek olas─▒ nedenlerin ara┼čt─▒r─▒lmas─▒d─▒r.

Haz─▒ms─▒zl─▒k Belirtileri Nelerdir?

Haz─▒ms─▒zl─▒k Belirtileri Nelerdir?

Yukar─▒da da bahsedildi─či gibi haz─▒ms─▒zl─▒k, bir hastal─▒k de─čil semptomlar toplulu─čudur. Ki┼čiler hissettikleri bu semptomlar─▒n haz─▒ms─▒zl─▒k belirtisi oldu─čunu kolayl─▒kla ay─▒rt edebilirler. Belirtiler oldukça yayg─▒n olup ┼čiddeti de─či┼čebilse de hemen herkeste ayn─▒ ┼čekilde görülmektedir. En s─▒k görülen haz─▒ms─▒zl─▒k belirtileri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

Yukar─▒da görülen belirtiler en yayg─▒n haz─▒ms─▒zl─▒k belirtileridir. Bu semptomlardan da anla┼č─▒laca─č─▒ üzere haz─▒ms─▒zl─▒k pek çok ki┼činin hayat─▒n─▒n belirli bir döneminde de olsa ya┼čad─▒─č─▒ bir sorun olup her zaman ciddi bir hastal─▒─č─▒ i┼čaret etti─či söylenemez.

Hafif ┼čiddette haz─▒ms─▒zl─▒k sorunu ya┼čayan bireylerde bu durum ek bir tedavi gerektirmeden beslenme plan─▒na ili┼čkin birtak─▒m önlemler ve düzenli egzersiz ile çözüme kavu┼čturulabilir.

Fakat çok ┼čiddetli haz─▒ms─▒zl─▒k sorunu ya┼čayan ki┼čilerin bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurarak detayl─▒ muayeneden geçmesi ve altta yatan hastal─▒klara ili┼čkin tedavi almas─▒ gerekmektedir.

Haz─▒ms─▒zl─▒k Nedenleri Nelerdir?

Hafif dispepsi genellikle ya─č içeri─či yüksek veya sindirimi zor olan besinler içeren ö─čünlerin ard─▒ndan veya hareketsiz ya┼čam süren ki┼čilerde ö─čünlerin sonras─▒nda görülen bir durumdur.

Bu ┼čekilde görülen dispepsi olgular─▒nda belirtiler çok ┼čiddetli de─čildir ve semptomlar 2 haftadan daha uzun süre boyunca devam etmedi─či müddetçe hastal─▒─ča ili┼čkin detayl─▒ ara┼čt─▒rmalar yap─▒lmas─▒ gerekmez.

Haz─▒ms─▒zl─▒kta görülen semptomlar genel olarak mide asidinin mide iç yüzeyinde yer alan mukozaya temas etmesi ile görülmeye ba┼člar. En yayg─▒n görülen haz─▒ms─▒zl─▒k nedenleri ise ┼čunlard─▒r:

 • Çok h─▒zl─▒ veya çok fazla yemek yemek
 • Kafein içeren içecekler ve alkolün fazla tüketimi
 • Ya─čl─▒ ve baharatl─▒ besinlerin tüketilmesi
 • Stres ve duygusal travmalar
 • Çikolata ve soda gibi besinlerin a┼č─▒r─▒ tüketimi
 • Gastrit veya sindirim sistemine ili┼čkin di─čer enfeksiyonlar (özellikle Helicobacter Pylori adl─▒ bakterinin enfeksiyonu)
 • Safra kesesi ta┼člar─▒
 • Hiatal herni (mide f─▒t─▒─č─▒)
 • Obezite
 • Pankreas iltihab─▒ (pankreatit)
 • Sigara ve di─čer tütün ürünlerinin kullan─▒m─▒
 • Peptik ülser
 • Antibiyotikler ve steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar─▒n (NSA─░─░) kullan─▒m─▒
 • Mide kanseri

Yukar─▒da verilen yayg─▒n haz─▒ms─▒zl─▒k nedenlerine ek olarak baz─▒ hastalarda yap─▒lan tüm t─▒bbi ara┼čt─▒rmalara ra─čmen uzun süren haz─▒ms─▒zl─▒k sorunlar─▒na ili┼čkin herhangi bir nedene rastlanamayabilmektedir.

Fonksiyonel dispepsi olarak adland─▒r─▒lan bu durumda yap─▒sal veya metabolik herhangi bir hastal─▒k olmamas─▒na kar┼č─▒n mide besinleri normal bir ┼čekilde kabul etmez ve olmas─▒ gerekti─či gibi sindiremez.

Bu durumda da ya┼čan─▒lan semptomlar─▒ kontrol alt─▒na almaya yard─▒mc─▒ uygun bir tedavi plan─▒ hekim taraf─▒ndan yap─▒lacak de─čerlendirmeler sonucunda belirlenerek uygulanmaya ba┼članabilir.

Haz─▒ms─▒zl─▒k Te┼čhisi Nas─▒l Konulur?

Haz─▒ms─▒zl─▒k Te┼čhisi Nas─▒l Konulur?

Haz─▒ms─▒zl─▒k ┼čiddeti çok hafif olan ki┼čilerde herhangi bir tedavi uygulanmas─▒na gerek yoktur. Bu hastalar az az ve s─▒k s─▒k beslenerek, a┼č─▒r─▒ ya─čl─▒ ve baharatl─▒ besinlerden uzak durarak, alkol ve sigara kullan─▒m─▒ndan kaç─▒narak, çay ve kahve gibi besinleri azaltarak, düzenli egzersiz yaparak bu sorunlar─▒n üstesinden gelebilirler.

Hafif ┼čiddette haz─▒ms─▒zl─▒k belirtilerini 2 hafta veya daha uzun süredir ya┼čamas─▒na ra─čmen herhangi bir rahatlama olmayan ya da a─č─▒r ┼čiddette haz─▒ms─▒zl─▒k ┼čikayeti bulunan hastalar vakit kaybetmeden bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurarak muayeneden geçmelidir.

Muayene için öncelikli olarak birinci basamak sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒ tercih edilebilir. Bu durumda hekimlerin gerekli görmesi durumunda bir üst basamak sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒na gerekli yönlendirme yap─▒lacakt─▒r.

Muayene esnas─▒nda öncelikli olarak hastan─▒n detayl─▒ t─▒bbi öyküsü al─▒n─▒r. Hastada ve ailesinde bulunan di─čer hastal─▒k öyküleri de ö─črenildikten sonra fiziksel muayene ile bo─čaz, kar─▒n ve gö─čüs bölgeleri kontrol edilir.

Altta yatan herhangi bir hastal─▒ktan ┼čüphelenilmesi durumunda hekim taraf─▒ndan baz─▒ tan─▒ testleri istenecektir. Bunlar aras─▒nda genellikle kan testleri, gastrointestinal sistemin görüntülmesini sa─člayan endoskopi i┼člemi, biyopsi,

H. Pylori adl─▒ bakterinin varl─▒─č─▒n─▒ ara┼čt─▒rmaya yönelik tan─▒ testleri, abdominal ultrason, röntgen, kar─▒n bölgesinin bilgisayarl─▒ tomografisi (BT) ve karaci─čer fonksiyon testleri gibi uygulamalar yer al─▒r.

Daha a─č─▒r vakalarda ise daha ileri tan─▒ testleri istenebilir. Bu gibi tan─▒ testlerinin sonuçlar─▒ hekim taraf─▒ndan de─čerlendirildikten sonra hastal─▒─č─▒n kesin te┼čhisi konulabilir ve tedavi süreci ba┼člat─▒labilir.

Haz─▒ms─▒zl─▒k Tedavisi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Haz─▒ms─▒zl─▒k bir hastal─▒k de─čil semptom oldu─čundan yukar─▒da da belirtilen te┼čhis yöntemleri ile altta yatan hastal─▒klara ili┼čkin te┼čhisler konulduktan sonra haz─▒ms─▒zl─▒k tedavisi de belirlenebilmektedir.

Haz─▒ms─▒zl─▒─ča ne iyi gelir, mide haz─▒ms─▒zl─▒─č─▒na ne iyi gelir gibi sorular haz─▒ms─▒zl─▒k problemi ya┼čayan pek çok ki┼činin yan─▒t─▒n─▒ merak etti─či sorulard─▒r. Dispepside tedavinin en önemli parças─▒, beslenme düzeninin planlanmas─▒d─▒r.

Haz─▒ms─▒zl─▒k problemi ile mücadele eden ki┼čiler az az ve s─▒k s─▒k beslenmeyi al─▒┼čkanl─▒k haline getirerek her zamankinden daha küçük ö─čünler yapmaya al─▒┼čmal─▒d─▒r. Bu ö─čünler mümkün oldu─čunca yava┼č tüketilmeli ve besinler çok iyi ┼čekilde çi─čnenmelidir.

Yüksek ya─č ve baharat içeren besinlerden, asitli ve kafein içeren içeceklerin tüketiminden tamamen kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r. Domates ve turunçgiller de yüksek oranda asit içerdiklerinden mümkün oldu─čunca az tüketilmelidir.

Sindirim sistemini düzenlemeye yard─▒mc─▒ probiyotik besinler ve yüksek lif içeren g─▒dalara diyette yeterli miktarda yer verilmelidir. Yemek yedikten sonra birkaç saat boyunca midedeki doluluk hissi geçene kadar yat─▒lmamal─▒, reflü ┼čikayeti var ise reflü yast─▒─č─▒ kullan─▒lmal─▒d─▒r.

Haz─▒ms─▒zl─▒─č─▒n tetikleyici nedenlerinden bir tanesi de strestir. Bu nedenle hastalar─▒n stresten uzak durmas─▒, kendini rahatlatmaya yard─▒mc─▒ hobiler edinmesi ve kendine vakit ay─▒rmas─▒ haz─▒ms─▒zl─▒─č─▒ önlemeye de yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Sigara ve alkol kullan─▒m─▒ b─▒rak─▒lmal─▒d─▒r.

Düzenli egzersiz al─▒┼čkanl─▒k haline getirilmeli, bu egzersizler ö─čünlerin öncesinde ve 1 saat sonras─▒nda yap─▒lmal─▒d─▒r. Dolu bir mideyle egzersiz yapmak haz─▒ms─▒zl─▒─č─▒ daha çok artt─▒raca─č─▒ndan kaç─▒n─▒lmas─▒ gereken bir davran─▒┼čt─▒r. Midede bask─▒ olu┼čturacak dar pantolonlar, s─▒k─▒ giysiler ve korse gibi giysilerin kullan─▒m─▒ndan uzak durulmal─▒d─▒r.

Yukar─▒daki önlemlere ek olarak hekiminiz taraf─▒ndan gerekli görülmesi durumunda semptomlar─▒ azaltmaya veya altta yatan hastal─▒─č─▒n─▒z─▒ tedavi etmeye yard─▒mc─▒ ilaçlar da önerilebilir. Bu ilaçlar da düzenli olarak kullan─▒ld─▒─č─▒nda haz─▒ms─▒zl─▒k sorunu yüzde yüze yak─▒n oranda önlenebilir.

E─čer siz de haz─▒ms─▒zl─▒k sorunu ya┼č─▒yorsan─▒z ve beslenmenize ili┼čkin gereken önlemleri alman─▒za kar┼č─▒n bu sorunlar─▒n üstesinden gelemediyseniz derhal bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurarak muayeneden geçmelisiniz. Yap─▒lacak olan muayene ve tan─▒ testlerinin ard─▒ndan mevcut hastal─▒klar─▒n─▒z─▒n te┼čhis edilerek bir an önce tedavi edilmesini sa─člayabilir, bu sayede daha sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam sürebilirsiniz.

Haz─▒ms─▒zl─▒k Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Haz─▒ms─▒zl─▒k için Ne ─░yi Gelir?

­čĹĘ­čĆŻ‍ÔÜĽ´ŞĆHaz─▒ms─▒zl─▒k, sindirim sisteminin normal i┼člevlerini yerine getirememesi durumunda ortaya ç─▒kan bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Genellikle mide ek┼čimesi, ┼či┼čkinlik, gaz, kar─▒n a─čr─▒s─▒ gibi belirtilerle kendini gösterir. Haz─▒ms─▒zl─▒kla ba┼ča ç─▒kmak için birkaç yöntem bulunmaktad─▒r. Öncelikle, yava┼č ve düzenli yemek yeme al─▒┼čkanl─▒─č─▒ edinmek önemlidir. Yiyecekleri iyice çi─čnemek, sindirim sürecini kolayla┼čt─▒r─▒r ve haz─▒ms─▒zl─▒k riskini azalt─▒r.

Haz─▒ms─▒zl─▒k Nereye Vurur?

­čĹĘ­čĆŻ‍ÔÜĽ´ŞĆHaz─▒ms─▒zl─▒k, sindirim sisteminin çe┼čitli bölümlerinde rahats─▒zl─▒k hissi veya a─čr─▒ya neden olur. Fakat haz─▒ms─▒zl─▒k genel olarak mide ve ba─č─▒rsaklarla ilgili oldu─ču için bu bölgelere yak─▒n hissedilir. Ancak, belirtiler ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čebilir ve bazen farkl─▒ yerlerde de hissedilebilir.

Mide Haz─▒ms─▒zl─▒─č─▒ için Ne Yapmal─▒?

­čĹĘ­čĆŻ‍ÔÜĽ´ŞĆYiyecekleri iyice çi─čnemek ve yava┼čça yemek sindirimi kolayla┼čt─▒rabilir. Ayr─▒ca, büyük ö─čünler yerine daha küçük porsiyonlar halinde düzenli aral─▒klarla yemek yemek de sindirim sistemini rahatlatabilir. Mide haz─▒ms─▒zl─▒─č─▒ için; a─č─▒r, ya─čl─▒ veya baharatl─▒ yiyeceklerden kaç─▒nmak önemlidir. Bunun yerine, sebzeler, meyveler, kepekli tah─▒llar, protein kaynaklar─▒ ve sa─čl─▒kl─▒ ya─člar gibi sindirimi kolay ve besleyici g─▒dalar tercih edilebilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

952427

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.