sat─▒r aras─▒

Hellp sendromu gebelik sürecine ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilen kad─▒n hastal─▒klar─▒ndan biridir. Bu rahats─▒zl─▒k ilk kez 1982 senesinde Weinstein taraf─▒ndan bulunur.

Gebelik sürecinde nadiren rastlanan hellp sendromu anne adaylar─▒n─▒n dikkat etmesi gereken en önemli rahats─▒zl─▒klar aras─▒nda yer al─▒r. Anne adaylar─▒ bu süreçte mutlaka sa─čl─▒klar─▒na dikkat etmeli ve düzenli olarak hastaneye giderek muayene olmal─▒d─▒r.

Hellp Sendromu Nedir?

Hellp sendromu genellikle hamilelik sürecinin son aylar─▒nda ba┼člayan bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Baz─▒ durumlarda ise bu rahats─▒zl─▒k hamilelik süreci sonland─▒ktan sonra ortaya ç─▒kar. Gebelik sürecinde ve sonras─▒nda birçok ki┼či bu durumun sendroma ba─čl─▒ oldu─čunu anlamaz.

Hamilelik sürecinin ve do─čum sonras─▒n─▒n normal bir süreci olarak dü┼čünür. Bu yüzden birçok ki┼či hellp sendromu rahats─▒zl─▒─č─▒na sahip oldu─čunun bilincine varmaz. Sendrom; intravasküler hemolis, trombosit dü┼čüklü─čü ve karaci─čer enzim yüksekli─či olarak da bilinir.

Hellp Sendromu Nas─▒l Olur?

Bu sendrom genellikle eklampsi ve preeklampsi rahats─▒zl─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kar. Preeklampsi, gebelik zehirlenmesi olarak da bilinir. Bu ve bunun gibi faktörler hellp sendromu olu┼čumuna sebebiyet verir. Bu hastal─▒k hamile kad─▒nlar─▒n neredeyse % 1'lik bir kesiminde olu┼čur.

Sendromun özellikle 25 ya┼č üzerindeki anne adaylar─▒nda meydana geldi─či hakk─▒nda bir tak─▒m bilgiler bulunur. 25 ya┼č alt─▒nda gebe kalan ki┼čilerde de obeziteye ya da birden fazla bebe─če hamile kal─▒nmas─▒na ba─čl─▒ olarak hellp sendromu olu┼čma riski vard─▒r.

Hellp Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Hellp sendromu belirtileri birçok ki┼či taraf─▒ndan önemsenmez. Bu durumu önemsememek ciddi sa─čl─▒k problemlerine yol açar. Sendroma ait olan baz─▒ belirtiler gebelik belirtileri olarak kabul görür.

Bu sebep ile gebelik sürecindeki ki┼čiler durumu normal kar┼č─▒lar. Sendromun sebep oldu─ču belirtiler aras─▒nda ise gebelik sürecinde olmamas─▒ gereken baz─▒ durumlar yer al─▒r.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken hellp sendromu belirtileri ┼ču ┼čekilde s─▒ralan─▒r;

 • ─░drarda renk de─či┼čikli─či
 • Burun kanamas─▒
 • Nefes almada zorlanma
 • Nefes al─▒rken gö─čüste ya da s─▒rt bölgesinde a─čr─▒ olu┼čumu
 • Kar─▒n k─▒sm─▒nda ve gö─čüslerde olu┼čan hassasiyet
 • Genital bölgede kanama
 • Ki┼činin sa─čl─▒ks─▒z ve h─▒zl─▒ bir ┼čekilde kilo almas─▒
 • Görmede bulan─▒kl─▒k ba┼člang─▒c─▒
 • Ellerde ┼či┼čkinlik olu┼čumu
 • Yemeklerden sonra mide bulant─▒s─▒
 • Haz─▒ms─▒zl─▒k problemi
 • Yüksek tansiyon
 • Geçmeyen ya da s─▒k s─▒k tekrarlanan ba┼č a─čr─▒s─▒
 • Gö─čüsün sa─č k─▒sm─▒nda ya da üst k─▒sm─▒nda a─čr─▒ olu┼čumu
 • Halsizlik

Gebelik sürecindeki hastada özellikle; hipertansiyon, ikter ve yüksek karaci─čer transaminazlar─▒ bulunmas─▒ halinde mutlaka iç hastal─▒klar uzman─▒ndan da randevu almak gerekir. Gebelik sürecinde karaci─čer rahats─▒zl─▒klar─▒ oldukça nadir görülür. Akci─čerde olu┼čan rahats─▒zl─▒klar─▒n sebebi sendrom ile do─črudan ba─člant─▒l─▒ olabilir.

Hellp Sendromu Neden Olur?

Sendromlar─▒n büyük bir k─▒sm─▒ belirli nedenlere ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kar. Ne yaz─▒k ki hellp sendromu olu┼čumuna sebep olan faktörler hakk─▒nda henüz net bir bilgi yoktur. Nadiren görülen bu sendromun genellikle gebelik zehirlenmesine ba─čl─▒ oldu─ču dü┼čünülür.

─░lk gebeli─činde gebelik zehirlenmesi ya┼čayan ki┼čilerin ikinci gebelik süreçlerinde bu sendroma yakalanma riskinin de daha yüksek oldu─ču bilinir. Her ne kadar hastal─▒─ča neden olan durumlar bilinmiyor olsa da sizlerde hellp sendromu tan─▒ kriterleri sayesinde bu sendroma sahip olup olmad─▒─č─▒n─▒z hakk─▒nda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Genetik aktar─▒mlar da ki┼čide bu sendromun olu┼čumuna sebebiyet verir. Ailesinde kronik hipertansiyon rahats─▒zl─▒─č─▒ bulunan ki┼čilerinde hellp sendromuna yakalanma riski di─čer ki┼čilere göre daha yüksektir.

Hellp Sendromu Tedavisi Var m─▒?

Hellp sendromu tedavisi bulunmayan bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Bu rahats─▒zl─▒─č─▒ atlatabilmek için do─čum yapmak gerekir. Baz─▒ durumlarda sendrom sahibi ki┼čiler erken do─čum yapmak zorunda kal─▒r.

Sendrom sahibi ki┼čilerin hamilelik sürecinin devam ediyor olmas─▒ hem bebek için hem de anne için hayati risk ta┼č─▒r. Baz─▒ durumlarda hellp sendromu tedavisi için ilaç kullan─▒m─▒ mümkündür. ─░laç tedavisi için ise hamilelikte 34. haftaya girilmemi┼č olmas─▒ gerekir.

Hellp sendromu tedavisi ilaç ile sürdürüldü─čünde, sendromun belirtilerinin ciddiyeti göz önünde bulundurulur. Sendrom ilerledi─či takdirde bu belirtiler daha ciddi seviyelere ula┼č─▒r. Bu durumda ilaç tedavisi ile sonuç elde etmek mümkün olmaz. ─░laç tedavisi genellikle steroid tedavisi ve di─čer tedavi yöntemleri birle┼čtirilerek uygulan─▒r. Hastalara uygulanan ilaç tedavisi, preeklampsi tedavisi ile benzerlik gösterir.

Gebelikte Hellp Sendromu

Bu sendrom özellikle gebelik sürecinde meydana gelir. Direkt olarak gebelik ile ba─člant─▒l─▒d─▒r. Nadir görülen bu sendrom büyük riskler ta┼č─▒r. Sendroma sahip ki┼čilerin gebelik süreci oldukça zorlu geçer.

Bu süreçte düzenli olarak doktor kontrollerinin yap─▒lmas─▒ gerekir. Doktor kontrolleri sayesinde ki┼čide hellp sendromu olup olmad─▒─č─▒ erken te┼čhis edilir. Böylece hellp sendromu tan─▒ kriterleri göz önünde bulundurularak ilaç tedavisine ba┼član─▒r.

Hellp Sendromu Gebelikte Nelere Sebebiyet Verir?

Hellp sendromunda tedavi uygulanmamas─▒ ya da erken do─čum gerçekle┼čmemesi halinde annenin ve bebe─čin do─čum esnas─▒nda ölüm riski bulunur. Do─čum gerçekle┼čtikten sonra ise bebek bu sendromu genetik olarak sonraki nesillere aktarabilir.

Annede ise yeme bozukluklar─▒ ve akci─čer problemleri olu┼čabilir. Sendromun sebebiyet verebilece─či rahats─▒zl─▒klar uzman doktorlar taraf─▒ndan hastalara bildirilir. Do─čum yapan ki┼čiler, do─čum sonras─▒nda da düzenli olarak kontrollerini yapt─▒rmal─▒d─▒r. Böylelikle sendromun etkileri gözlemlenebilir ve gerekli tedaviler uygulan─▒r.

Hellp Sendromunda Erken Do─čum Yapmak Bebek için Zararl─▒ m─▒d─▒r?

Erken do─čum yani di─čer bir ad─▒ ile prematüre do─čum bebe─čin sa─čl─▒k sorununu olumsuz yönde etkiler. Bebek do─čduktan sonra uzun bir süre boyunca doktor kontrolünde kal─▒r. Böylelikle bebekler, sendromun zararl─▒ etkilerinden kurtulur ve bebe─čin ya┼čama ┼čans─▒ artar.

Hellp sendromunda erken do─čum gerçekle┼čmedi─či takdirde ya da ilaç tedavisine geç kal─▒nd─▒─č─▒nda bebe─čin ya┼čama ┼čans─▒ oldukça dü┼čüktür.

S─▒kça Sorulan Sorular

Hellp Sendromu Nas─▒l Geçer?

Hellp sendromu nas─▒l geçer sorusunun cevab─▒ oldukça zordur. Bu sendromun geçebilmesi için ki┼činin do─čum yapmas─▒ gerekir. Fakat ki┼či do─čum yapsa dahi ikinci bir gebelikte tekrar sendrom ba┼člang─▒c─▒ görülebilir. Erken te┼čhis durumlar─▒nda ilaç tedavisi kullan─▒l─▒r. Fakat bu ilaçlar kesin bir çözüm sunmaz.

Hellp Sendromu Te┼čhisi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Bu sendromun te┼čhis edilebilmesi zordur. Sendromun belirlileri ve tahlil sonuçlar─▒ farkl─▒ rahats─▒zl─▒klar ile benzerlik gösterir. Sendromun te┼čhis edilebilmesi için genellikle kan testi yap─▒l─▒r.

Kan testi haricinde ise idrar tahlili, kan bas─▒nc─▒ ölçümü ve karaci─čer filmi talep edilir. Karaci─čer fonksiyonlar─▒n─▒n kontrol edilmesi, hastal─▒─č─▒n te┼čhisinde önemli rol oynar.

Hellp Sendromu Bebe─če Zarar Verir mi?

Gebelik sürecinde annelerde meydana gelen bu sendrom, anne karn─▒ndaki bebe─če de anneye de zarar verir. Ki┼činin sendroma yakaland─▒─č─▒ zaman bebek 32 haftal─▒ksa ya da daha büyükse mutlaka erken do─čum yap─▒lmal─▒d─▒r. Erken do─čumun gerçekle┼čmesi ile anne ve bebek daha az risk ile sendromu atlat─▒r.

Hellp Sendromuna Yakalanmamak ─░çin Neler Yap─▒labilir?

Sendroma yakalanmamak için maalesef yap─▒labilecek herhangi bir ┼čey söz konusu de─čildir. Bunun sebebi ise sendroma neyin sebep oldu─ču hakk─▒nda bir bilginin bulunmamas─▒d─▒r.

Her ihtimale kar┼č─▒ anne adaylar─▒, aile geçmi┼činde bu sendroma yakalanan birisinin olup olmad─▒─č─▒n─▒ ö─črenmelidir. Böyle bir durum olmas─▒ halinde genetik olarak sendromun aktar─▒lmas─▒ mümkün hale gelir.

Sendroma ait herhangi bir belirtinin sizde var oldu─čunu dü┼čünüyorsan─▒z ya da aile geçmi┼činizde sendroma yakalanan ki┼čiler bulunuyorsa bu durumu doktorunuza mutlaka bildirin.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

7301

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.