Uzm. Dr.Hidayet Katipoğlu

  • İlgi Alanları
  • Yenidoğan takibi
  • Sağlam çocuk izlemi
  • Aşı uygulamaları
  • Solunum hastalıkları
  • Astım

Eğitim ve Uzmanlık
2004 - 2010 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi
2011 - 2015 - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Uzmanlık

Deneyim
2018 Kasım-Halenà İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi
2016 Agustos/2018 Kasım: Özel Bayrampaşa Kolan Hastanesi
2015 Mayıs/2016 Temmuz: Sağlık Bakanlığı Van Erciş Devlet Hastanesi Uzman Doktor – Van (Devlet hizmet yükümlüsü)
2011 Mart/2015 Mart: Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Araştırma Görevlisi - İstanbul (Aralık 2010 TUS sınavı ile)
2010 Kasım/2011 Mart: Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Turgutreis Aile Sağlığı Merkezi/İSTANBUL
2010 Eylül - Kasım 2010: Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Sağlık Ocağı Yenidoğan/İSTANBUL

Mesleki Üyelikler
İstanbul tabip odası
Türk Tabipler Birliği
Milli pediatri Derneği
Türk Pediatri Derneği
Avrupa Pediatri Derneği (EPA-UNEPSA)

Kurs ve Sertifikalar
Neonatal Resüsitasyon Programı
Çocuk Acil Tıp Kursu
Çocuk Yoğun Bakım Kursu
Pediatrik EKG kursu
Pediatrik çoklu gıda alerjileri ve astım kursu
Uluslararası pediatrik diyaliz programı

1) Şiloperikardiyumla prezente olan CDG2 olgusu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,, (Poster) (Yayın No:1223246) Özümüt S Sibel, Aslan Pervin Ebru, Özer Işıl, Ayhan Yusuf İzzet, Katipoğlu Hidayet, Büyükkayhan Derya, Mungan Akın İlke, Kızmaz Didem, Erat Meryem (2013)

2) Harlequin Fetus Ağır İktiyozis Vulgaris Olgu sunumu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,, (Poster) (Yayın No:1223298) Ertekin Koçak Mehtap, Büyükkayhan Derya, Katipoğlu Hidayet, Kızmaz Didem, Mungan Akın İlke, Sevük Özümüt Sibel, Ardagil Akçakaya Aylin, Özdoğan Tutku, Karadağ Ayşe Serap (2013)

3) Persistan hipoglisemi nedeniyle hospitalize edilen olguda Beckwith Wiedeman Sendromu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,, (Poster) (Yayın No:1223270)  Dedeoğlu Hilal, Güven Ayla, Büyükkayhan Derya, Kes Gülşen, Dursun Fatma, Hancılı Suna, Mungan Akın İlke, Sevük Özümüt Sibel, Katipoğlu Hidayet, Metin Fazilet (2013)

4) Çift Aortik Arkus olan olguda Trakeal stenoza bağlı solunum sıkıntısı. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,, (Poster) (Yayın No:1223324)  Sevük Özümüt Sibel, Aslan Pervin Ebru, Kızmaz Diğdem, Katipoğlu Hidayet, Büyükkayhan Derya, Mungan Akın İlke, Sarı Yanartaş Mehpare, Kes Gülşen (2013)

5) Yenidoğan döneminde Sitrüllinemi Olgu sunumu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,, (Poster) (Yayın No:1223430)  Büyükkayhan Derya, Çakın Akar Çidem Sena, Mungan Akın İlke, Sevük Özümüt Sibel, Katipoğlu Hidayet (2013)

6) Nöral tüp defektine bağlı alt ekstremitelerde gelişen osteopeniye maternal D vitamini eksikliği de eklenince. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,, (Poster) (Yayın No:1223211)  Erat Meryem, Sarı Yanartaş Mehpare, Özdemir Meryem, Büyükkayhan Derya, Mungan Akın İlke, Özümüt S Sibel, Katipoğlu Hidayet (2013)

7) Yenidoğanda nadir durum Priapizm. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1230044) Mungan Akın İlke, Katipoğlu Hidayet, Sevük Özümüt Sibel, Büyükkayhan Derya, Özdemir Öner (2013)

8) Neonatal varisella ile karışan nadir bir tanı Langerhans hücreli histiyositoz. 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi, (Poster) (Yayın No:1223063). Mungan Akın İlke, Kocatürk Ö Emek, Zemheri I Ebru, Katipoğlu Hidayet, Özümüt S Sibel, Büyükkayhan Derya Özdemir Öner (2012)

9) Çocuklarda Sublingual İmmünoterapinin Sistemik ve Lokal Yan Etkileri , 56.Milli Pediatri Kongresi, Sözlü Sunum.