• İlgi Alanları:

Eğitim ve Uzmanlık
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Azerbaycan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
İÜ, İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 2012-2017
İstanbul Aydın Üniversitesi Medical Park Florya Hastanesi 2018

Mesleki Üyelikler
Türk Toraks Derneği
TÜSAD
ASYOD
Türk Tabibler Birliği
European Respiratory Society
American Thoracic Society

Ödüller
Türk Toraks Derneği 21.Yıllık kongresi (11-15 Nisan 2018, Antalya) klinik sorunlar çalışma grubu en iyi sözlü bildiri ödülü

Kurs ve Sertifikalar
TÜSAD AKADEMİ İstanbul Toplantısı (22 Eylül 2012)
Pulmoner Hipertansiyon Kursu (24 Kasım 2012, Antalya)
TÜSAD 35. Ulusal Kongresi (2-6 Ekim 2013, Çeşme)
Astım ve KOAH’ta Araştırma sonuçlarının Yayınlanması (14 Aralık 2013, İstanbul)
XXVII Ulusal Tüberkülöz ve Ğöğüs Hastalıkları Kongresi (9-11 Ocak 2014 Antalya)
Türk Toraks Derneği 17.Yıllık kongresi (2-6 Nisan 2014, Antalya)
Uyku Derneği 4.Uyku Bozukluları Kongresi (30 Nisan-3 Mayıs 2014, Mardin)
Polisomnografi Kursu (30 Nisan 2014, Mardin)
İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu (5 Kasım 2014, İstanbul)
Temel EKG kursu (20 Kasım 2014, İstanbul)
1st Eurasian Respiratory Summit (21-23 November 2014, İstanbul)
Biyoistatistik Kursu (12 Şubat 2015, İstanbul)
Türk Toraks Derneği XIV.Kış Okulu (18-22 Şubat 2015, Antalya)
Solunum Sistemi Radioloji Kursu (2 Nisan 2015, Antalya)
Türk Toraks Derneği 19.Yıllık kongresi (6-10 Nisan 2016, Antalya)
Toraks Radyolojisi Kursu (6 Nisan 2016, Antalya)
Uygulamalı Tanısal Bronkoskopi Kursu (10 Mart 2017, İstanbul)
Türk Toraks Derneği 20.Yıllık kongresi (5-9 Nisan 2017, Antalya)
Güncel Bilgiler Işığında IPF (22 Nısan 2017, Edirne)
3.Solunum Okulu(28 Nisan-01 Mayıs 2017, K.K.T.C)
Akciğer Hastalıkları ve Yoğun Bakım Günleri; Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler Sempozyumu(9 aralık 2017,İstanbul)
Türk Toraks Derneği XV. Mesleki Gelişim kursu (21-24 Aralık 2017, İzmir)
Pulmoner Vasküler ve İnterstisel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler Sempozyumu (12-14 Ocak 2018, İstanbul)
Türk Toraks Derneği 21.Yıllık kongresi (11-15 Nisan 2018, Antalya)

1. Nadir Görülen Miyopatilerde Solunumsal Problemler (Hicran Orucova (Mammadova), Züleyha Bingöl, Hacer Durmuş Tekçe, Esen Kıyan)

2. Rigid Spine Sendromunda Solunumsal Problemler (Hicran Orucova (Mammadova), Züleyha Bingöl, Esen Kıyan)

3. Stiff Person Sendromunda Solunumsal Problemler (Hicran Orucova (Mammadova), Züleyha Bingöl, Esen Kıyan)

4. Farklı Komplikasyonlarla seyreden M.Szulgai enfeksiyonu (Hicran Orucova (Mammadova) , Hilal Budak, Züleyha Bingöl, Zeki Kılıçaslan)

5. EGFR- Mutant Akciğer Adenokarsinomlu olguda üç yıllık Erlotinib tedavisi sonucu T790M-Spesifik EGFR İnhibitorlerine karşı direnç gelişimi (Hicran Orucova (Mammadova), Yasemin Ateş,Turhan Ece)

6. Charcot-Marie Tooth hastalığında solunumsal problemler (Hicran Orucova (Mammadova), Züleyha Bingöl, Hacer Durmuş, Yeşim Parman, Esen Kıyan)

7. Iki Ayri Komplikasyon ile Seyreden Kist Hidatik Olgusu (Hicran Orucova (Mammadova), Zeynep Yeğin, Züleyha Bingöl, Esen Kıyan