Uzm. Dr.Hilal Dağtekin

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1998-2004 - İ.Ü Cerrahapaşa Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
2006-2012 - İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul. - Uzmanlık

Deneyim
2012- 2014 - Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Siirt Devlet Hastanesi.
2014- 2018 Ayvalık İlçe Devlet Hastanesi, Balıkesir

Kurs ve Sertifikalar
1- Febril Nötropeni Simpozyumu - Febril Nötropeni Derneği (21-24 Şubat 2008)
2- Tanı ve Tedavi Kursu - Viral Hepatit Savaşım Derneği (VHSD) (24 Mayıs 2008)
3- Zoonotik Hastalıklar Eğitici Eğitimi - Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Zoonotik veVektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı (03-07 Aralık 2012)
4- HIV/AIDS Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu - HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND) (5-6 Aralık 2015)
5- Infectious Diseases Section, VA North Texas Health Care System, University of Texas Southwestern Medical Center - Klinik gözlemci (Eylül-Ekim 2016)

Mesleki Üyelikler
1- HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND)
2- European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
3- Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
- Bilgül Mete, Ersin Vanlı, Mücahit Yemişen, İlker İnanç Balkan, Hilal Dağtekin, Reşat Özaras, Neşe Saltoğlu, Ali Mert, Recep Öztürk, ve Fehmi Tabak. The Role of Invasive and Non-Invasive Procedures in Diagnosing Fever of Unknown Origin. Int J Med Sci. 2012; 9(8): 682–689.
- Hilal Dağtekin, Fehmi Tabak. Kronik Hepatit B Tedavisinde Tedavi Sonlandırma Kriterleri. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2013;6(1):34-9.

2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
-Hilal Dağtekin, Fehmi Tabak, Bilgül Mete, Abdullah Sonsuz, Ali Mert, Reşat Özaras, Neşe Saltoğlu, Recep Öztürk. Rastlantısal Olarak HBsAg Pozitifliği Saptanan Hastalarda Karaciğer Hastalığının İrdelenmesi. Viral Hepatit Dergisi 2012; 18(2): 52-6.

3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
- Ersin Vanlı, Bilgül Mete, Hilal Dağtekin, Mehmet Ada, Hilal Akı, Reşat Özaras.
Peritonsiller Kist Hidatik Olgusu. Ankem Dergisi Cilt 23 (2009) Ek 1:108.
- Ersin Vanlı, Mesut Yılmaz,Yeşim Aybar Bilir, Hilal Dağtekin, Bilgül Mete, Recep Öztürk, Asım Ağlarov,Yüksel Tenekecioğlu. Bağışıklığı Normal Konakta Aspergıllus Diz Protez İnfeksiyonu. Ankem Dergisi. 21(Ek 1)2007.18.(p.19)

4. Diğer yayınlar
- Hilal Dağtekin, Fehmi Tabak. İnaktif HBsAg Taşıyıcılığı. Tabak F, Tosun S (editörler). Viral Hepatit 2013 Kitabı. s247-53.