Dr. Öğr. ÜyesiHimmet Bora Uslu

  • İlgi Alanları
  • Böbrek nakli
  • Böbrek hastalıkları
  • Hemodiyaliz
  • Periton diyalizi
  • Hipertansiyon

Eğitim ve Uzmanlık
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (ing)
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları - Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı - Uzmanlık

Deneyim
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği