sat覺r aras覺

Hiperemezis Gravidarum Nedir? Gebelikte Hiperemezis Gravidarum Neden Olur?

Hiperemezis Gravidarum, hamilelikte ortaya ç覺kan iddetli bulant覺 ve kusma ikayetleridir. Gün içerisinde birkaç kez kusma yaanmas覺 annenin susuz kalmas覺na neden olabilir. Tansiyon düüklüü, halsizlik gibi semptomlar da beraberinde gelir. Tedavinin ie yaramad覺覺 veya uygulamada geç kal覺nd覺覺 durumlarda annede ak覺l kar覺覺kl覺覺, haf覺za sorunlar覺 gibi ciddi sorunlar ortaya ç覺kabilir. Hiperemezis Gravidarum tedavisi hastal覺k etiyolojisindeki bilinmezlik nedeniyle annenin ikayetlerini azaltmak, dehidrasyondan korumak ile ilgilidir. 襤laç tedavisinin yan覺nda al覺kanl覺klar覺n deitirilmesi, çevrede bulant覺y覺 tetikleyen uyaranlar覺n azalt覺lmas覺 da etkili olabilir.

Hiperemezis Gravidarum Nedir?

Hiperemezis Gravidarum , genellikle ilk trimesterde görülen bulant覺ya kusman覺n da elik ettii gebenin ciddi kilo kayb覺 nedeniyle hastaneye yat覺覺na yol açabilen ataklar覺 ifade eder. “ Hiperemezis Gravidarum nedir ?” ile ilgili ortak bir tan覺mlama kabul edilmemi olsa da genel olarak iddetli bulant覺 ve kusma ikayeti olarak aç覺klan覺r. Bu probleme sahip kad覺n覺n k覺sa sürede sahip olduu kilonun yüzde 5 oran覺nda kayb覺 görüldüünde ciddi sorunlar ortaya ç覺kabilir. Sabah bulant覺s覺 hamilelerde yayg覺n olarak görülür ancak hiperemezis de ikayetler daha ciddi seyreder. Hamilenin yaam kalitesinde ciddi düüe neden olur. Kusman覺n günde birkaç defa yaand覺覺 hastalarda ciddi s覺v覺 kayb覺 yaan覺r. Müdahale edilmediinde ba ar覺lar覺, halsizlik gibi dehidrasyon belirtileri ortaya ç覺kar.

Hiperemezis tan覺s覺n覺n konulmas覺nda bir fikir birliine var覺lamam覺t覺r. Genellikle yaanan ikayetlerin ciddiyetini tespit etmek amac覺yla kan, idrar testleri ve genel muayene tercih edilir. Bunun yan覺nda bulant覺n覺n mide-ba覺rsak sorunlar覺 nedeniyle oluup olumad覺覺n覺 kontrol etmek için baz覺 incelemeler yap覺labilir. Bebein genel durumu incelemek amac覺yla ultrason görüntüleri de incelenebilir.

Hiperemezis Gravidarum Nedir?

Hiperemezis Gravidarum Belirtileri Nelerdir?

Hiperemezis Gravidarum belirtileri hamileliin ilk üç ay覺nda ortaya ç覺kan iddetli bulant覺, kusma ve bunlara bal覺 semptomlar覺 içerir. “ Hiperemezis Gravidarum nedir ?” aç覺klan覺rken de bu belirtilerden yararlan覺l覺r. Hiperemezis Gravidarum belirtileri aras覺ndan baz覺lar覺 u ekilde s覺ralanabilir:

 • iddetli ve dayan覺lmaz mide bulant覺lar覺
 • Günde 3 ve daha fazla kez kusma
 • Hamilelik öncesi kilonun %5’i veya daha fazlas覺n覺 kaybetmek
 • Normalde daha fazla tükürük salg覺lanmas覺
 • 襤drar覺n normale oranla daha koyu renkli olmas覺
 • Cilt kuruluu, ba ar覺s覺, halsizlik gibi dehidrasyon belirtileri
 • Bay覺lma
 • Ba dönmesi veya dönmesi hissinin görülmesi

ikayetlerin daha iddetli seyrettii hastalarda u belirtiler de görülebilir:

 • Kan bas覺nc覺n覺n dümesi
 • Kalp at覺lar覺nda h覺zlanma
 • Ciltte görülen belirgin kuruluk
 • Bilinç bulan覺kl覺覺
 • Karacierde yaanan hasar nedeniyle sar覺l覺k oluumu
 • Sürekli kusma nedeniyle yemek borusunda meydana gelen tahri
 • Wernicke-Korsakoff sendromu olarak isimlendirilen bir tür haf覺za problemi

Baz覺 hastalarda yaanan sorunlar覺n etkisiyle depresyon, bunal覺m gibi psikolojik sorunlar ortaya ç覺kabilir. Tedavilerden yan覺t alamayan hamilelerde ensefalopati, görü bozukluklar覺 gibi ikayetler nadir de olsa ortaya ç覺kabilir.

Hiperemezis Gravidarum Belirtileri Nelerdir?

Hiperemezis Gravidarum Neden Olur?

Hiperemezis Gravidarum oluumunun etiyolojisi tam olarak aç覺klanmasa da oluumunu tetikleyen baz覺 durumlar mevcuttur. Hastal覺覺n olumas覺nda etkisi bulunan baz覺 durumlar öyle s覺ralanabilir:

 • Genetik faktörler yaanma riskini art覺rabilir. Ailesinde hamilelik döneminde bulant覺 sorunu yaayan kiilerde görülme ihtimali daha yüksektir.
 • 襤lk kez hamilelik yaayan kiilerde ve çoul gebeliklerde (ikiz, üçüz gibi) s覺k rastlan覺r.
 • Plasenta taraf覺ndan salg覺lanan gonadotropin hormonu(HCG) hamileliin balar覺nda en yüksek seviyelere ula覺r. Bu hormonun art覺覺 bulant覺 oluumuna yol açabilir. Bunun yan覺nda tiroid, östrojen gibi vücutta salg覺lanan dier hormonlarda meydana gelen deiiklikler bulant覺y覺 art覺rabilir.
 • Genellikle kentsel alanlarda ve büyük ehirlerde yaayan kad覺nlarda rastlan覺r.
 • Hareket hastal覺覺 ve migren ikayeti bulunan hastalar hamile kald覺覺nda görülme riski daha yüksektir.
 • Bebekte bir kitlenin gelitii veya anormal büyümenin olduu gebeliklerde bulant覺 ikayetinde art覺 olabilir.
 • GDF15 hormonu itah覺 düzenler ve etkileimde olduu reseptör gen kusma refleksinin yönetildii k覺s覺mda yer al覺r. Hiperemezis Gravidarum görülen hastalarda bu hormonun yüksek olduu tespit edilmitir. Bu hormonun üretimi ile ilgili durumlar genetik sebepli olabilir.
 • Annenin fazla kilo ikayeti bulunmas覺, hamilelik öncesinde reflü gibi mide rahats覺zl覺klar覺na sahip olmas覺 ve annede görülen baz覺 psikolojik sorunlar hastal覺覺n ortaya ç覺kmas覺n覺 tetikleyici olabilir.

Hiperemezis Gravidarum Nas覺l Tedavi Edilir?

Hiperemezis Gravidarum tedavisi hastal覺a neden olan etmenlerin tam olarak bilinmemesi nedeniyle semptomlar覺n hafifletilmesi üzerine baz覺 müdahaleleri içerir. 襤lerleyen süreçte ortaya ç覺kabilecek komplikasyonlara önlem olarak vitamin takviyesi gibi baz覺 preparatlara bavurulabilir. Tedavinin ilk aamas覺 olarak dehidrasyon ve elektrolit dengesizliinin giderilmesi salan覺r. Bunun için ikayetin ciddiyetine bal覺 olarak serumlar ve oral solüsyonlar tercih edilebilir. Ciddi ikayetler devam ederse oral beslenme solüsyonlar覺 ve intravenöz beslenme solüsyonlar覺 ile hastan覺n gerekli besinleri almas覺 salanabilir.

Sonraki süreçte bulant覺n覺n azalt覺lmas覺 için antiemetik ilaçlar tercih edilir. 襤laçlar覺n yan覺 s覺ra hayat deiikleri ve beslenmenin düzenlenmesi de etkili olabilir. Öncelikle bulant覺n覺n ortaya ç覺kmas覺na yol açan ses, 覺覺k, parfüm kokular覺 gibi etkenlerin ortadan kald覺r覺lmas覺 salanabilir. Bulant覺n覺n azalt覺lmas覺 için akupunktur bantlar覺, kusma önleyici bileklikler gibi ilaç içermeyen ürünlerin kullan覺m覺 tercih edilebilir. Kusman覺n önlenmesi için daha s覺k küçük porsiyonlar halinde beslenme ve ara öünlerde hafif tuzlu krakerlerin tüketilmesi uygun olacakt覺r.

S覺k Sorulan Sorular

Hiperemezis Gravidarum Sorunu Yaayanlar Nas覺l Beslenmeli?

Hiperemezis Gravidarum belirtileri hastan覺n hayat覺n覺 ciddi ekilde etkileyebilir. Bu semptomlar覺 azaltmak için beslenme al覺kanl覺klar覺nda da deiiklikler yap覺lmas覺 etkili olabilir. Öünlerin s覺k ve küçük porsiyonlar halinde tüketilmesi kusma riskini azaltabilir. Hafif tuzlu çorbalar ve krakerlerin tüketilmesi midenin rahatlamas覺na yard覺mc覺 olabilir. Portakal ve limon suyu gibi asitli besinlerin al覺m覺 hem reflü ikayetinde art覺a hem de demir emiliminin azalmas覺na yol açabilir. Bu nedenle tüketimi olabildiince s覺n覺rland覺r覺l覺r. Baharatl覺, k覺zarm覺 ve yal覺 g覺dalar ba覺rsaklar覺n boalma süresini uzat覺r ve mide taraf覺ndan tolere edilmesi daha zordur. Bunlara ek olarak lifli g覺dalar ve sebzeler de daha uzun sürede sindirilir ve sindirim sisteminde uzun süre kal覺r. Bu tip besinleri tüketimi de tercih edilmemelidir.

Hiperemezis Gravidarum Tedavi Edilmezse Hangi Komplikasyonlara Yol Açabilir?

Hiperemezis Gravidarum tedavisi uygulanmayan veya tedaviye ula覺m覺 olmayan hastalar da dehidrasyonun ciddi belirtileri görülebilir. Fazla miktarda kilo kayb覺yla birlikte böbrek ve karacier hasar覺 oluabilir. Hastalar覺n yar覺s覺ndan fazlas覺nda B vitaminleri ve A vitamini balayan reseptörlerin balanmas覺n覺 salayan proteinlerde eksiklik bulunur. B12 ve B6 vitamin eksikliine bal覺 olarak anemi oluabilir. K覺sa süreli hiperemezis durumunda bebek geliiminde büyük farkl覺l覺klar olumasa da uzun süre devam ettiinde nadir de olsa düüklere ve düük doum a覺rl覺覺 ile doan bebeklerin görülmesine neden olabilir. Sodyum eksikliinin artmas覺yla kas güçsüzlüü, konfüzyon, uyuukluk ve reflekslerde azalma ortaya ç覺kabilir. Çok s覺k görülen bir durum deildir ancak annede p覺ht覺 oluumuyla ölüm meydana gelebilir.

Hiperemezis Gravidarum Geçer mi?

Hiperemezis Gravidarum belirtileri ilk üç ayl覺k süreçte daha youn olarak görülür. 襤lerleyen zamanlarda semptomlar hafiflemeye balar. Baz覺 hastalarda ikayetler tüm hamilelik sürecinde devam edebilir. Doum sonras覺nda ikayetler tümüyle ortadan kalkar. Ancak süreç her hastada ayn覺 ilemez bu nedenle her hastan覺n semptomlar覺 ve iyileme durumu farkl覺 olabilir.

Hiperemezis Gravidarum Tehisi Nas覺l Yap覺l覺r?

Hiperemezis Gravidarum için ay覺rt edici bir tan覺 yöntemi bulunmaz bunu yerine bulant覺ya neden olabilecek dier etkenlerin d覺lanmas覺yla karar verilir. Tehis için hasta öyküsü, genel kontrollerin yan覺 s覺ra kan ve idrar testleri, elektrolit düzeylerinin ölçülmesi gibi incelemeler tercih edilebilir. Bebein genel durumunun ve geliiminin kontrol edilmesi için ultrason gibi cihazlar ile inceleme tercih edilebilir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Cihan etin
Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum
Medical Park G繹ztepe
999

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.