Hiperhidrozis nedir?

Dermatoloji (Cildiye)
9260

Terleme (hidrozis); vücudun bulunduğu ortamla arasındaki ısı değişimini sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır. Vücudumuzdaki ter bezleri, sempatik sinir sistemi denilen, irade dışı çalışan bir mekanizma tarafından kontrol edilmektedir. 
 
Aşırı terleme, tüm vücutta veya bazı bölgelerde olabilir. Tüm vücutta görülen aşırı terleme mutlaka bir hastalıkla ilişkili olmak zorunda değildir. Bazı insanlar diğerlerine göre daha fazla terlerler. Örneğin fazla kilolu olanlar normal aktiviteleri için bile, normal kilolulara göre daha fazla terlerler. Aşırı terleme bazı ilaçlardan da kaynaklanabilir. Bazen de bir hastalığın belirtisi olarak karşımıza çıkabilir (tiroid bezinin fazla çalışması, bazı enfeksiyonlar, bazı kanser hastalıkları, bazı tür romatizmal hastalıklar, menapoz, şeker hastalığı gibi). 
 
Bölgesel aşırı terleme ise, (hiperhidrozis) sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması ile meydana gelmektedir. Genellikle ellerde, koltuk altlarında, yüzde ve ayaklarda aşırı terleme şeklinde görülmektedir. Toplumda yaklaşık binde bir ila üç sıklıkla görülür. Şikâyetler yazın artar. 
 
Bu durum, kişinin günlük aktivitelerini, psikolojik durumunu ve sosyal yaşantısını etkiliyorsa, insanlarla tanışmaktan, tokalaşmaktan çekiniyor, kalem tutamıyor, el aletlerini kullanamıyorsa, mutlaka tedavi edilmelidir. 

Tedavi yöntemleri

Harici ilaçlar-kremler: Alüminyum içeren krem ve losyonlar ter kanallarını tıkayarak etki gösterir. Hafif olgularda kullanılabilir. Daha çok ayak aşırı terlemesinde tercih edilir. Ellerde tahrişe, kötü kokuya sebep olabilir. Etkisi günlüktür. 
 
İontoforez; Hastanın terleyen bölgesine elektriksel uyarı prensibine dayalı bir yöntemdir. Etkisi 1-2 haftalıktır. Her yerde bulunmayan, etki süresi kısa bir yöntem olması dezavantajlarıdır. Belli aralıklarla tekrarlamak gerekir. 
 
Botox (botilinum toksini): Terleyen bölgeye onlarca küçük enjeksiyonlar uygulanarak yapılır. Etkisi genellikle 6 ay civarında sürer ve tekrarlayan uygulamalar gerektirir. Uygulama özellikle el içinde çok ağrılı olabilir. Hastaların yarısında kas güçsüzlüğü görülebilir. Fiyatının pahalı olması da bir diğer dezavantajıdır. 
 
Video Torakoskopik sempatektomi: (Endoskopik torasik sempatektomi: ETS) hiperhidrozis tedavisindeki tek kalıcı ve kesin çözüm cerrahi yöntemdir. Kişinin günlük yaşam, mesleki aktivite, sosyal ilişkiler ve kişiliğinin etkilendiği terleme vakalarında ameliyat yöntemi gündeme gelmelidir. Genel anestezi altında kapalı ameliyat şeklinde (video yardımlı torakoskopi: VATS) göğüs kafesine 0,5-1 cm'lik iki (nadiren üç) kesi ile yapılmaktadır. Aşırı terlemeye yol açan sinir düğümü çeşitli yöntemlerle etkisiz hale getirilmektedir. Bu yöntemler, sempatik zincirin bir kısmının çıkarılması, titanyum klips konması veya tahrip edilmesi şeklinde olabilir. Tüm bu yöntemlerin etkinlikleri aynıdır. Sempatik sinirlerin başkaca fonksiyonu olmadığından bunların çıkarılması ile duyu kaybı, felç gibi bozukluklar beklenmemektedir. El terlemesinde tam tedavi oranı %100, hasta memnuniyeti %98,5 'dir. Hastalar bir gece hastanede kalırlar. Ortalama 3-7 gün içerisinde normal hayatlarına ve işlerine dönebilirler. 
 
Yan etkileri ve beklenmeyen etkileri ise, göz kapağı düşüklüğü (%0,1 den az), kompansatuvar (refleks) terleme, düşük kalp hızı, kuru el ve yüz cildidir. 
 
Aşırı terlemenin tedavisinde esas olan bu işlemin deneyimli bir Göğüs Cerrahı tarafından güvenilir bir merkezde yapılmasıdır. Amaç, hastanın sosyal hayata dönüşünü sağlıklı bireylerdeki normal terleme hali ile sağlamaktır.