sat─▒r aras─▒

Hipertiroidizm Belirtileri Nelerdir? Tirotoksikoz Hipertiroidzm Nedir

Hipertiroidizm (tiroid yüksekli─či) tiroid bezinin normalden fazla çal─▒┼čmas─▒ durumudur.

Hormonal dengesizlikle ortaya ç─▒kan hastal─▒kta metabolizma h─▒zlan─▒r, fiziksel ve zihinsel olarak baz─▒ olumsuzluklar ya┼čan─▒r.

Kilo kayb─▒, çarp─▒nt─▒, ellerde titreme ve terleme s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan belirtiler aras─▒nda say─▒labilir.

Hipertiroidizmin kad─▒nlarda görülme s─▒kl─▒─č─▒ erkeklere göre 10 kat fazlad─▒r. Belirtilerin ortaya ç─▒kmas─▒ daha çok 20 ile 40 ya┼č aral─▒─č─▒nda ba┼člar. 

Hipertiroidizmin tedavisinde ilaç ve atom tedavisinin yan─▒nda gerekli durumlarda cerrahi yöntemlere de ba┼čvurulur.

Gerekli tedavi uygulanmazsa kalp ritmi bozuklu─čukemik erimesi (osteoporoz) ve inme gibi ciddi durumlar ya┼čanabilir. 

Hipertiroidizm Nedir?

Hipertiroidizm Nedir?

Tiroid bezi, boynun arkas─▒nda bulunur. Bu yap─▒ metabolizman─▒n düzenlenmesi ve organlar─▒n sa─čl─▒kl─▒ ┼čekilde çal─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člayan hormonlardan sorumludur.

Tiroid bezinin normalden az ya da çok çal─▒┼čmas─▒ tüm vücudu ciddi ┼čekilde etkiler. 

Tiroid bezi gere─činden fazla çal─▒┼č─▒rsa kanda tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) hormonlar─▒ seviyesi yükselir ve TSH (tiroid uyar─▒c─▒ hormon) seviyesi ise normalin alt─▒na dü┼čer.

Baz─▒ durumlarda ise tiroid bezi fazla çal─▒┼čsa da çal─▒┼čmasa da aynen bu ┼čekilde hormon dengesizlikleri olabilir.

Örne─čin tiroid bezi iltihaplanarak hasar gördü─čünde de benzer bir tablo ortaya ç─▒kar. Bu duruma tirotoksikoz denir. 

Bazen tirotoksikoz hipertiroidizm ┼čeklinde bir hastal─▒k tan─▒m─▒ kullan─▒lsa da asl─▒nda tirotoksikoz sadece tiroid hormon fazlal─▒─č─▒n─▒ tan─▒mlamak için kullan─▒lan bir terimdir. Hipertiroidizmin ve tirotoksikozun tedavi süreçleri birbirinden farkl─▒ olabilir. 

Hipertiroidizmin mutlaka uygun yöntemlerle tedavi edilmesi gerekir.

─░lerleyen vakalarda inme ve felç gibi çok ciddi durumlar ortaya ç─▒kabilir. Hipertiroidide genellikle hastalar çok h─▒zl─▒ bir metabolizmaya sahiptir ve bu yüzden kilo vermi┼č ya da kilo alam─▒yor olabilir.

Tedavi sonras─▒nda metabolizma h─▒z─▒ normale dönece─či için kilo al─▒m─▒ olma ihtimali vard─▒r. 

Hipertiroidizm Belirtileri Nelerdir?

Hipertiroidizm belirtileri nelerdir sorusunun cevab─▒ ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čmekle birlikte genel semptomlar ┼čöyle s─▒ralanabilir: 

 • Kalp çarp─▒nt─▒s─▒
 • Ani ve yo─čun olabilen terlemeler
 • Ellerde hafif titreme
 • Sinirlilik, huzursuzluk
 • Yorgunluk, güçsüzlük 
 • Uyku sorunlar─▒
 • S─▒ca─ča kar┼č─▒ a┼č─▒r─▒ duyarl─▒l─▒k
 • ─░┼čtah iyi olsa dahi zay─▒flama
 • Saç tellerinde zay─▒fl─▒k
 • Gözlerin d─▒┼ča ç─▒k─▒k olmas─▒
 • Adet düzensizli─či 
 • K─▒s─▒rl─▒k 

Hipertiroidizm Nedenleri Nelerdir?

Hipertiroidizm Nedenleri Nelerdir?

Graves Hastal─▒─č─▒: Graves hastal─▒─č─▒ (Zehirli Guatr) kronik otoimmün (ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin koruyucu yap─▒lar─▒ sa─čl─▒kl─▒ hücrelere de sald─▒r─▒r) bir rahats─▒zl─▒kt─▒r.

Bu hastal─▒kta tiroid bezi normalden fazla hormon salg─▒lar. Tiroid bezi yo─čun ┼čekilde kanlan─▒r ve hipertiroidi semptomlar─▒ net ┼čekilde görülür.

Genelde gençlerde ve orta ya┼čl─▒larda görülen Graves hastal─▒─č─▒na kad─▒nlar─▒n yakalanma s─▒kl─▒─č─▒ erkeklere göre daha yüksektir. Genetik yatk─▒nl─▒─č─▒n önemli bir faktör oldu─ču bilinmektedir.  

Toksik Nodüler Guatr: Tiroid bezi farkl─▒ sebeplerle büyüyüp ┼či┼čebilir ve bu tablo guatr olarak isimlendirilir.

Genelde ileri ya┼člarda görülen toksik nodüler guatr hastal─▒─č─▒nda tiroid bezi içinde yumru ┼čeklindeki anormal doku büyümesiyle olu┼čan bir nodül bulunur.

Nodülde a┼č─▒r─▒ hormon üretimi problemi vard─▒r. Rahats─▒zl─▒─č─▒n en belirgin semptomu kalp ritm bozuklu─čudur. 

Toksik Multinodüler Guatr: Tiroid bezinde birden fazla nodül olu┼čur ve nodüllerde fazla hormon üretimi görülür. Nodül d─▒┼č─▒nda hormon üretiminde a┼č─▒r─▒l─▒k olmaz.

─░leri ya┼čtaki ki┼čilerde daha s─▒k görülen hastal─▒kta genelde kalp ritm bozuklu─ču da olur.  

Soliter Toksik Adenom: Ba─č─▒ms─▒z bir nodülün TSH hormonu etkisi olmadan fazla tiroid hormonu salg─▒lamas─▒ durumudur. 20-40 ya┼č aral─▒─č─▒nda daha çok görülür.

Özellikle genç ya┼čtaki hastalarda tercih cerrahi yöntemlerle müdahale uygulan─▒r. 

Hashitoksikoz: Hashimato hastal─▒─č─▒ etkisiyle ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi tiroid bezine kar┼č─▒ anormal bir sava┼ča girer.

Mücadele etkisiyle kana fazla hormon sal─▒n─▒rsa hashitoksikoz olaran adland─▒r─▒lan geçici bir tirotoksikoz durumu ve hipertiroidi benzeri bir tablo olu┼čur.

Tedavide hem hashimato hem tiroid sorunlar─▒ için bütünsel bir yakla┼č─▒mla ilerlemek gerekir. 

hCG (─░nsan Koryonik Gonadotropini) Yüksekli─či: hCG hormonunun yüksekli─či tiroid hormonunun da yükselmesini tetikler. Özellikle hamileli─čin ilk aylar─▒nda ve ço─čul gebelikte rahimde doku kalmas─▒nda ortaya ç─▒kan bir durumdur. 

Tiroid Kanseri: Çok nadir olmakla birlikte tiroid kanserinde hipertiroidizmin de görüldü─čü olabilir. 

Hipertiroidizm Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Tiroid bezinde daha önceden depo edilmi┼č T4 ve T3 hormonlar─▒n─▒n akut veya subakut tiroiditler (tiroid iltihab─▒) nedeniyle kana sal─▒nmas─▒ durumu ya┼čanabilir.

Bazen sebep hipertiroidiler olabilir. Bu tabloya tirotoksikoz denir.

Tan─▒ konurken kandaki TSH seviyesinin dü┼čük, T3 ve T4 seviyesinin yüksek olmas─▒ dikkate al─▒n─▒r.

Hipertiroidizmin tan─▒s─▒ konurken ise direkt tiroid bezinde a┼č─▒r─▒ hormon üretimi olup olmad─▒─č─▒na bak─▒l─▒r.

Tan─▒ konurken hipertiroidi ve tirotoksikoz ayr─▒m─▒ yap─▒labilmesi bazen zor olabilir.

Fizik muayenenin d─▒┼č─▒nda gerekebilen baz─▒ ek testler ┼čöyle s─▒ralanabilir: 

 • Tiroid otoantikorlar─▒ testi
 • Tiroid bezi ultrasonografisi 
 • Tiroid bezi sintigrafisi
 • Görüntüleme yöntemleri (Sintigrafide radyoaktif iyot tutulumu, ekokardiyografi, göz incelemesi)

Hipertiroidizm Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hipertiroidizm Tedavi Y├Ântemleri Nelerdir?

Hipertiroidizmin tedavisi kök sebep ya da sebeplere ve hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuyla birlikte t─▒bbi hikayesine göre ┼čekillenir. 

Tedavide kullan─▒lan yöntemler ┼čöyledir:

 • ─░laç tedavisi: Baz─▒ hastalarda tiroid hormonunun a┼č─▒r─▒ üretimini bask─▒layan ilaçlarla vücut dengesi sa─članabilir. Graves hastal─▒─č─▒ sebebiyle olan hipertiroidilerde ilaç tedavisi ilk ba┼čvurulan tedavi yöntemleri aras─▒ndad─▒r. ─░laç tedavisiyle kontrolleri yap─▒lan hastada tatmin edici bir iyile┼čme gözlendi─činde yani tedavi süreci ba┼čar─▒yla sonuçland─▒─č─▒nda ki┼činin art─▒k hormon ilac─▒ kullanma zorunlulu─ču da ortadan kalkabilir.
 • Radyoaktif iyot tedavisi (Atom tedavisi): Atom tedavisinde radyoaktif i┼čaretli iyot içeri─či hastaya verilerek tiroid bezinin yo─čun çal─▒┼čma hali bask─▒lan─▒r. Graves hastal─▒─č─▒, toksik nodüler ve toksik multinodüler guatr tedavisinde atom tedavisi denenebilir. Graves hastal─▒─č─▒nda bu yöntem kullan─▒ld─▒─č─▒nda tiroid bezi içten içe hasar görece─či için ki┼či tedavi sonras─▒nda ömür boyu hormon ilac─▒ deste─či almak zorunda kalabilir. Toksik nodüler ve toksik multinodüler guatr tedavisinde bu yöntem kullan─▒ld─▒─č─▒nda ise sadece nodül odakl─▒ çal─▒┼čma olaca─č─▒ için hastan─▒n ömür boyu hormon ilac─▒ kullanmas─▒ gerekmeyebilir. 
 • Cerrahi yöntemler: Hipertiroidi tedavi seçenekleri aras─▒nda ameliyat vard─▒r ama bu her hipertiroidinin ameliyat olmas─▒ gerekti─či anlam─▒na gelmez. ─░laçla veya radyoaktif iyotla sonuç al─▒namad─▒─č─▒nda ya da acil müdahale gereken durumlarda cerrahi yöntemlere ba┼čvurulur. Tiroid bezindeki nodül durumuna göre bezin tamam─▒n─▒n veya bir k─▒sm─▒n─▒n al─▒nmas─▒ gerekir. 

Hipertiroidizm Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Hipertiroidi krizi nedir?

Uzun süre tedavi edilmeyen hipertiroidilerde belirtiler hayati tehlike olu┼čturacak seviyede görülebilir. Çok yüksek ate┼č, kalp yetmezli─či gibi a─č─▒r semptomlarla ya┼čanan kriz sonras─▒nda klinik tabloda koma durumu da ya┼čanabilir.  

Hipertiroidi hastalar─▒ ne yememeli?

Hipertiroidi hastalar─▒n─▒n beslenmesinde iyot k─▒s─▒tlan─▒r. ─░yot bak─▒m─▒ndan zengin deniz ürünleri ve iyotlu tuzun tüketilmemesi gerekir. Bu kural sadece gebeler için biraz esnetilir. Hastalar─▒n kafeinden ve sigaradan da uzak durmas─▒ gerekir. A─č─▒z kurulu─čuna kar┼č─▒ bol su içilmesi rahatlat─▒c─▒ olur. 

Hipertiroidi tehlikeli midir?

Hipertiroidi uygun tedavilerle iyile┼čebilen bir hastal─▒kt─▒r. Tüm vücut için çok önemli olan tiroid bezi problemleri ciddiye al─▒nmal─▒d─▒r çünkü ufak sorunlar ilerledikçe büyük hasarlara sebep olabilir. Dü┼čük bir ihtimal olmakla birlikte hipertiroidi tedavi edilmedi─činde ya da ilerlemesine ra─čmen fark edilemeyen ilerlemi┼č hipertiroidi durumlar─▒nda hayati risk olu┼čabilir. 

Tirotoksikoz hipertiroidizm nedir?

T─▒bbi tan─▒mlamada bazen tirotoksikoz hipertiroidizm terimleri kullan─▒m─▒nda karma┼ča olabilir. Sebebi ne olursa olsun vücutta tiroid hormon fazlal─▒─č─▒ varsa bu tablo tirotoksikoz olarak adland─▒r─▒l─▒r. Tiroid bezinin etkisiyle hormon fazlal─▒─č─▒ olmas─▒na ise hipertiroidi denir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Ak─▒n Kocaoluk
Genel Cerrahi
Medical Park Medical Park Gebze
1802

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.