sat─▒r aras─▒

Hipotoni Nedir? Hipotoni Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Hipotoni, yeni do─čan bebeklerin vücudundaki kaslar─▒n i┼člevselli─čini yerine getirememesi durumundan kaynaklanan bir tür hastal─▒kt─▒r. Kas tonusu sayesinde vücut d─▒┼čtan gelen hareketlere kar┼č─▒ direnç gösterebilir. Bu sayede vücut dengesini koruyup kendi hareket ivmesini sa─člayabilme olana─č─▒ yakalar. Vücuttaki kaslar, yap─▒s─▒ ve i┼člevselli─či gere─či gerilebilme özelli─či ta┼č─▒r. Ancak baz─▒ durumlarda kas tonusu normalden dü┼čük seyir gösterebilmektedir. Eklem stabilitesi zay─▒flar. Hipotoni nedir sorusuna kas gev┼čemesi yan─▒t─▒ verilebilir.  

Hipotoni, yeni do─čan bebeklerde hemen fark edilemeyebilir. Yeni do─čan bebeklerin motor sistemleri henüz tam geli┼čmemi┼č oldu─čundan dolay─▒ hipotoni hastal─▒─č─▒n─▒ erken dönemlerde anlayabilmek güçle┼čir. Bebek alt─▒ ayl─▒k oldu─ču zaman refleks ve hareketlerindeki yava┼čl─▒ktan anla┼č─▒labilir. Hipotoni erken dönemlerde ke┼čfedilebilirse hastal─▒─č─▒n ilerlemesinin önüne geçilmesi kolayla┼čabilir. Her hastal─▒kta oldu─ču gibi hipotoni hastal─▒─č─▒nda da erken te┼čhis önemlidir. 

Hipotoni Nedir? 

Hipotoni, kas i┼člevselli─činde ya┼čan─▒lan bir tür kas hastal─▒─č─▒d─▒r. Birçok farkl─▒ nedenden dolay─▒ ortaya ç─▒kabilir. Hem yeti┼čkinlerde hem de bebeklerde görülebilen bir tür rahats─▒zl─▒kt─▒r. Hipotoni nedir sorusu, yeti┼čkinlerde kas tonusunun azalmas─▒, bebeklerde kas tonusunun gev┼čekli─či olarak yan─▒tlanabilir. Hipotoni rahats─▒zl─▒─č─▒ olan bebekler vücutlar─▒n─▒ dik tutmakta güçlük çeker. Geli┼čimine göre normalde ya┼č─▒tlar─▒n─▒n yapabildi─či vücut hareketlerini hipotoni hastal─▒─č─▒ yüzünden yapamaz ya da yapmakta büyük zorluk ya┼čar. Ayn─▒ ┼čekilde hipotoni hastal─▒─č─▒ yeti┼čkinlerin de hareketlili─čini önemli ölçüde etkileyerek zay─▒flat─▒r. 

Denge kay─▒plar─▒na ba─čl─▒ ani dü┼čmelere, ciddi yaralanmalara neden olabilecek kadar ciddi bir hastal─▒kt─▒r. Hipotoni hastal─▒─č─▒ tedavi edilmedi─činde ilerleme gösterebilir. Hastan─▒n kendi ba┼č─▒na ya┼čam─▒n─▒ sürmesini engelleyebilir. O yüzden önlem al─▒nmas─▒ ve bir an önce tedavi sürecine ba┼članmas─▒ önemlidir. 

Hipotoni nedir, hastal─▒─č─▒n alt─▒nda yatan nedenler nelerdir sorular─▒n─▒n yan─▒t─▒ hastan─▒n durumuna ve ya┼č─▒na göre de─či┼čiklik gösterebilir. Hipotoni, kuvvet dü┼čüklü─čüne sebep olan ba┼čka hastal─▒klar─▒n yan etkisi olarak da belirti gösterebilir. Bu yüzden ilgili uzman doktor taraf─▒ndan hastal─▒─č─▒n te┼čhis edilip, birtak─▒m tetkiklerden sonra hastal─▒─č─▒n seyrinin de─čerlendirilmesi gerekir.       

Hipotoni Belirtileri Nelerdir?

Hipotoni, vücut hareketlerini do─črudan etkiledi─či için hipotoni belirtileri erken dönemlerde fark edilebilir. Hastan─▒n günlük ya┼čam aktivitelerini yürütmesini engelleyen ciddi bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Hipotoni ne demek konusu hakk─▒nda ilgili uzman doktorlar taraf─▒ndan yap─▒lan çok yönlü ara┼čt─▒rmalar sayesinde hastal─▒k tan─▒s─▒n─▒ erken dönemlerde koymak mümkündür. Hipotoni nedenleri ba─čl─▒ oldu─ču etkenlere göre birtak─▒m farkl─▒l─▒klar gösterse de hipoteni belirtileri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Vücutta denge kayb─▒
 • Kafay─▒ tutmakta ve ta┼č─▒makta ya┼čan─▒lan belirgin güçlük 
 • Yüz kaslar─▒ndaki zay─▒fl─▒ktan kaynaklanan mimik ve benzeri tepkisel eylem eksiklikleri
 • Beden dilini kullanamama
 • Vücudun gev┼čekli─či, dü┼čük refleks belirtileri 
 • S─▒k s─▒k dü┼čme 
 • Yürümekte güçlük çekme 
 • Oturmakta güçlük çekme 
 • Nesneleri tutmakta, kavramakta zorlanma
 • A─člarken dü┼čük ses ç─▒karma 
 • Zihinsel alg─▒lama düzeyinde beliren geç kavray─▒┼č ya da hiç kavrayamay─▒┼č
 • Ö─črenme güçlü─čü  
 • ─░leti┼čim kurmakta yetersizlik 
 • El ve bacaklar─▒ kullan─▒rken zorluk ya┼čama 
 • Motor geli┼čim sürecinde ilerleme kaydedilememesi ya da gerileme olu┼čmas─▒  

Hipotoni Belirtileri Nelerdir?

Hipotoni Neden Olur? 

Hipotoni hastal─▒─č─▒ hem hastan─▒n hem de hasta yak─▒nlar─▒n─▒n ya┼čam─▒n─▒ büyük ölçüde etkileyen derecede ciddi bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Hipotoni ne demek sorusunu vücuttaki kas gerginli─činin hareket etmeye, olaylar kar┼č─▒s─▒nda tepki vermeye ve kendini ifade etmeye yetersiz kalmas─▒ durumu olarak aç─▒klamak mümkün. Hipotoni kas güçsüzlü─čünden farkl─▒d─▒r. Hareketsizli─če gösterilen direnci temsil eder. Buna ba─čl─▒ olarak kas güçsüzlü─čü meydana gelebilir. 

Hipotoni nedir t─▒p alan─▒nda hâlâ ilgili uzmanlar taraf─▒ndan ara┼čt─▒rmalar─▒n sürdürüldü─čü bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Hipoteni, asl─▒nda kendi ba┼č─▒na bir hastal─▒k de─čildir. Genellikle beynin motor sistemlerindeki bir hastal─▒─č─▒n belirtisi olarak ortaya ç─▒kabilir. Özellikle bebeklerde veya küçük ya┼č grubundaki çocuklarda vücutsal ve zihinsel geli┼čimlerini olumsuz etkiledi─činden dolay─▒ önemli bir sorundur. Hipoteni nedenleri çe┼čitli motor sinir sistemini ya da kas gücünü etkileyen durumlara ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilir. Saptanan nedenler aras─▒nda en yayg─▒n olanlar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Ya┼čan─▒lan beyin hasar─▒
 • Kas hastal─▒klar─▒ 
 • Kaslar─▒n düzgün çal─▒┼čmas─▒ için gerekli sinyalleri gönderen sinirlerdeki i┼člevsel bozukluklar
 • Baz─▒ genetik hastal─▒klar 
 • Trioid bezinin az çal─▒┼čmas─▒ 
 • Diyabet(┼čeker )hastal─▒─č─▒ 
 • Baz─▒ ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒ 
 • Zehirlenmeler 
 • Beyin tümörü 
 • Kal─▒t─▒msal anomaliler 
 • Do─čum s─▒ras─▒nda oksijen eksikli─činden kaynaklanan beyin hasar─▒ 
 • Ya┼čl─▒l─▒─ča ba─čl─▒ kas tonusu kay─▒plar─▒
 • Baz─▒ sa─čl─▒─ča zararl─▒ maddelerin yan etkisi vücuttaki kas i┼člevselli─čini bozabilir

 

Hipotoni Sebepleri Nelerdir?

Hipotoni, birçok farkl─▒ hastal─▒─č─▒n belirtisi olarak ortaya ç─▒kabilir. Bu yüzden alan─▒nda uzman bir doktor taraf─▒ndan hastal─▒k tan─▒s─▒n─▒n konulmas─▒ önemlidir. Uzman doktor hastal─▒─č─▒n geçmi┼č hikayesine göre yapt─▒─č─▒ birtak─▒m tetkik sonuçlar─▒n─▒ de─čerlendirerek titiz bir ara┼čt─▒rman─▒n sonucunda hipoteni sebepleri nelerdir konusuna aç─▒kl─▒k getirebilir. 

Hipotoni nedir t─▒p alan─▒nda sebepleri ara┼čt─▒r─▒lan önemli bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Vücudun enerji üretmesini engelleyen hastal─▒klardan omurili─či çevreleyen zarlar─▒n etraf─▒ndaki enfeksiyonlara kadar birçok farkl─▒ sebepten kaynaklan─▒yor olabilir. Hastal─▒─č─▒n tan─▒s─▒n─▒n do─čru konulmas─▒ do─čru tedavi yönteminin uygulanmas─▒n─▒ etkileyece─či için de çok önemlidir.  

Hipotoni sendromu, baz─▒ ko┼čullara ba─čl─▒ olarak da ortaya ç─▒kabilir. Hipotoni rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒ olu┼čturabilecek ko┼čullar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Erken do─čum  
 • Ciddi omurilik yaralanmalar─▒ 
 • Beyin iltihaplar─▒ 
 • Uyku apnesi  
 • Madde ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒
 • Yaralanmalar sonras─▒nda meydana gelen beyin hasarlar─▒ 

Hipotoni Sebebi Nelerdir?

Konjenital Hipotoni Nedir?

Konjenital hipotoni, do─čumda veya bebeklik döneminde ba┼člayan hipotoni rahats─▒zl─▒─č─▒na verilen t─▒bbi bir terimdir. Konjenital hipotoni ya┼čayan bebek vücudunu kontrol etmekte zorluklar ya┼čar. Motor sistemlerinin geli┼čememesine ba─čl─▒ olarak bebe─čin zihinsel geli┼čimi de olumsuz etkilenebilir. Konjenital hipotoninin belirtileri, bebe─čin ya┼č─▒na ve rahats─▒zl─▒─č─▒n nedenine ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒klar gösterebilir. Konjenital hipotoni ya┼čayan bebeklerde yayg─▒n olarak görülen belirtiler ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir: 

 • Bebe─čin a─člarken sesinin k─▒s─▒k ç─▒kmas─▒ 
 • Kafas─▒n─▒ dik tutmakta güçlük çekmesi 
 • Desteksiz oturamamas─▒
 • Eklem yerleri tutuldu─čunda hissedilir derecede bir gev┼čeklik olmas─▒ 
 • Bebe─čin yutkunmakta güçlük ya┼čamas─▒ 
 • Bebe─čin a─člama, gülümseme, ┼ča┼č─▒rma gibi mimiksel refleksleri yapamamas─▒
 • Yutkunma ve meme emmede zorlanmas─▒, çabuk yorulmas─▒ 
 • Dik duramad─▒─č─▒ için yan─▒nda ya da s─▒rt k─▒sm─▒nda destek olmad─▒─č─▒nda dü┼čmesi

Uzman bir doktor taraf─▒ndan bebe─čin fiziksel muayenesi ve birtak─▒m testler sonucuna göre konjenital hipotoninin tan─▒s─▒ konulabilir. Hipotoni sendromu yeti┼čkinlerde oldu─ču gibi bebeklerde de farkl─▒ birçok hastal─▒─č─▒n belirtisi olarak ortaya ç─▒kabilir. 

Hipotoni Tedavisi Var m─▒?

Hipotoni, ki┼činin gündelik faaliyetlerini yürütmesini, ya┼čamsal geli┼čimini olumsuz ┼čekilde etkileyebilecek ciddi bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Hipotoni sendromu, ki┼činin ya┼č─▒na ve rahats─▒zl─▒─č─▒n alt─▒nda yatan nedenlere ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒klar gösterebilir. Bu yüzden hipotoni tedavisi de bu nedenlere göre de─či┼čir. Ne yaz─▒k ki do─ču┼čtan kal─▒t─▒msal olarak sinir sistemi bozukluklar─▒n─▒n sonucunda olu┼čan hipotoni sendromu için kesin bir tedavi yöntemi henüz bulunamam─▒┼čt─▒r. Bunun haricindeki hipotoni rahats─▒zl─▒klar─▒ için belirtilerin ana kayna─č─▒ndaki etkenlere ba─čl─▒ olarak uygun tedavi yöntemi seçilir. Ö─črne─čin hipotoni rahats─▒zl─▒─č─▒ tiroid bezin az çal─▒┼čmas─▒ndan kaynaklan─▒yorsa ona göre tiroid tedavisine ba┼član─▒r. Bunlara ek olarak uygulanabilen baz─▒ tedavi yöntemleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir: 

S─▒kça Sorulan Sorular 

Hipotoni ve hipertoni ayn─▒ ┼čey midir? 

Hay─▒r. Birbirinin tam z─▒tt─▒ hastal─▒klard─▒r. Hipotoni, kas tonusu zay─▒fl─▒─č─▒n─▒ tan─▒mlar. Hipertoni ise kas tonusu fazlal─▒─č─▒n─▒n sonucunda olu┼čan bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. 

Yeti┼čkinlerde hipotoni hastal─▒─č─▒ tedavi edilebilir mi? 

Evet. Uzman bir hekim taraf─▒ndan hipotoni rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒n alt─▒ndaki ana hastal─▒─č─▒n tan─▒s─▒ koyulduktan sonra do─čru tedavi yöntemi uygulanarak iyile┼čme gösterilebilir. 

Hipotoni hasta bak─▒m─▒nda nelere dikkat edilmelidir? 

Yeti┼čkinlerde ve bebeklerde hipotoni hastal─▒─č─▒ hareketi k─▒s─▒tlay─▒c─▒ zor bir süreçtir. O yüzden hasta bak─▒m─▒ da çok önemli olur. Uzman doktor taraf─▒ndan önerilen uyar─▒lara titizlikle dikkat edilmesi gerekir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

5218

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.