sat─▒r aras─▒

Histeroskopi Ameliyat─▒ Nedir? Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Halk aras─▒nda vajinal kamera olarak bilinen histeroskopi, kad─▒n sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒nda çok önemli bir yere sahiptir. Bu i┼člemde, tüpler kullan─▒larak rahim a─čz─▒ndan giri┼č yap─▒l─▒r ve rahim içinin görüntülenmesi sa─član─▒r. Belirtilen bölgelerin kamera yard─▒m─▒yla görüntülenmesini sa─člayan histeroskopi ameliyat─▒, tan─▒ ve tedavi amac─▒yla uygulan─▒r. Histereskopi tan─▒ koymak amac─▒ ile yap─▒labilece─či gibi, direkt tedavi amaçl─▒ da yap─▒labilir. Rahim içinde olu┼čumu istenmeyen miyom ve polipler histeroskopik görüntüleme ile temizlenir. Hasta bu i┼člem sayesinde kapal─▒ ameliyat olma konforu ya┼čar. ┼×unu da belirtmek gerekir ki, bu uygulaman─▒n do─čru bir yerde ve alan─▒nda uzman bir jinekolog taraf─▒ndan yap─▒lmas─▒ çok önemlidir. 

Tan─▒sal amaç güdülerek yap─▒lan histeroskopi, ofis histeroskopi olarak da isimlendirilir. Herhangi bir ek operasyona ihtiyaç duymadan vajenden ve rahim a─čz─▒ndan do─črudan yap─▒labilir. Ofis histeroskopisi, ad─▒ndan da anla┼č─▒laca─č─▒ gibi ayaktan, muayenehane ortam─▒nda yap─▒l─▒r. 

Histereskopi ameliyat─▒ ise, tan─▒sal histeres kopi ile benzerlik gösterir. ─░┼člemin yap─▒labilmesi için rahim a─čz─▒n─▒n aç─▒lmas─▒ ve histeroskopi için geni┼čletilmesi gerekir. Bu i┼člem a─čr─▒l─▒ olaca─č─▒ için anestezi uygulamas─▒ alt─▒nda gerçekle┼čtirilir. Rahimin içerisinin kamera sayesinde görüntülenebilmesi için, rahim içi s─▒v─▒ ile ┼či┼čirilir. Histeroskopi ameliyat─▒ için gerekli s─▒v─▒lar ile ┼či┼čirilen rahim içinde görüntüleme yap─▒larak, gerekli görülen cerrahi müdahale gerçekle┼čtirilir.

Histeroskopi Ameliyat─▒ Nedir?

histeroskopi ameliyati nedir

Uterusun (rahmin) içini kamera ile incelemek, tetkik ve gerekli görüldü─čü durumda baz─▒ cerrahi müdahaleler yapmak için kullan─▒lan t─▒bbi bir yöntem, histeroskopi ameliyat─▒ nedir, sorusuna cevap te┼čkil eder. Histeroskopi ameliyat─▒, histereskop ad─▒ verilen ince, ─▒┼č─▒kl─▒ bir tüpün rahim içine sokulmas─▒yla yap─▒l─▒r. Bu tüpün ucunda yer alan kamera sayesinde doktor, rahim içerisindeki yap─▒lar─▒ ve sorunlar─▒ görüntülemeyi amaçlar. Histeroskopi ameliyat─▒ yap─▒lacak hastalar için histeroskopi ameliyat─▒ kaç saat sürer bilgisi oldukça önemlidir. Bu bilgi i┼člemin ne tür oldu─čuna ba─čl─▒ olarak doktor taraf─▒ndan verilir. K─▒sa süreli olan bu i┼člem, aksi bir durum ya┼čanmad─▒─č─▒ hallerde, ortalama olarak 5 ila 20 dk aras─▒nda yap─▒l─▒p tamamlan─▒r.

Histeroskopi ameliyat─▒ esnas─▒nda doktor, rahim içerisindeki, 

 • Polipler: Rahim içindeki anormal büyümeler
 • Miyomlar: Rahimd eki kas dokusundan kaynaklanan yumrular
 • Septum: Rahmin içindeki bir parçadaki anormal yap─▒┼č─▒kl─▒k
 • Adhezyonlar: Rahim içinde yap─▒┼čm─▒┼č doku parçalar─▒

Histeroskopi ameliyat─▒ esnas─▒nda e─čer rastlanm─▒┼čsa,

 • Polip, miyom ç─▒kar─▒lmas─▒,
 • Endometrial ablasyon: Rahim içini kaplayan dokunun kaz─▒narak inceltilmesi 
 • Septumun cerrahi olarak düzeltilmesi
 • Adhezyonlar─▒n giderilmesi, gibi cerrahi müdahalelerde de bulunabilir.
 • Herhangi bir kanama ┼čikayeti,adet döngüsü düzensizli─čive a─čr─▒l─▒ rahim, do─ču┼čtan gelen anomaliler, rahim içine gömülenspirallerinç─▒kar─▒lmas─▒, rahimde yap─▒┼č─▒kl─▒k, menopoz öncesinde veya sonras─▒nda anormal kanama, gebelik kal─▒nt─▒lar─▒n─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒ durumunda ameliyata ba┼čvurulur. Ayr─▒ca tekrarlayan dü┼čükler vetüp bebekba┼čar─▒s─▒zl─▒─č─▒ gibi durumlarda da s─▒kl─▒kla histeroskopi ameliyat─▒na ba┼čvurulur.

Kad─▒nlarda Histeroskopi Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Histeroskopi ameliyat─▒ nedir sorusunun yan─▒t─▒n─▒, rahim içinin 2,9 mm çap─▒nda çok ince bir tüp içine yerle┼čtirilmi┼č kamera ile görüntülenmesi, bu esnada da bir tak─▒m tan─▒ ve i┼člemlerin yap─▒lmas─▒na olanak sa─članmas─▒ olarak özetleyebiliriz. ─░┼člemin yap─▒labilmesi için, rahim a─čz─▒n─▒n aç─▒lmas─▒ ve histeroskopi için geni┼čletilmesi gerekir. Bu i┼člem a─čr─▒l─▒ olaca─č─▒ için anestezi uygulamas─▒ alt─▒nda gerçekle┼čtirilir. Rahimin içerisinin kamera sayesinde net bir ┼čekilde görüntülenebilmesi için, rahim içi s─▒v─▒ ile ┼či┼čirilir. Histeroskopi ameliyat─▒ için gerekli s─▒v─▒lar ile ┼či┼čirilen rahim içinde, daha uzun süreli müdahalelerin yap─▒lmas─▒ gerçekle┼čtirilebilir.

Ya┼čl─▒larda Histeroskopi Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Rahimin iç yüzeyinin incelenmesi veya tedavi amaçl─▒ yap─▒lan bir cerrahi i┼člem, ileri ya┼člarda daha dikkatli bir ┼čekilde yap─▒lmal─▒d─▒r. Her ya┼čl─▒ kad─▒n için histeroskopi ameliyat─▒ uygun olmayabilir. Baz─▒ durumlarda riskler daha yüksek olabilir ve alternatif tedavi yöntemleri tercih edilebilir. 

Ya┼čl─▒larda histeroskopi ameliyat─▒ öncesinde doktor, hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumu, t─▒bbi geçmi┼či ve e─čer varsa kulland─▒─č─▒ ilaçlarla ilgili detayl─▒ bir ┼čekilde de─čerlendirme yapar. Bu de─čerlendirme sonucunda anestezi türü belirlenir ve doktorun gerekli gördü─čü tetkikler yap─▒l─▒r.

Ya┼čl─▒ hastalarda rahim kal─▒nl─▒─č─▒ artm─▒┼č, elastikiyeti ve formu bozulmu┼č olabilece─činden, ya┼čl─▒larda rahim ameliyat─▒ daha özenli ve dikkatli yap─▒lmas─▒ gereken bir i┼člemdir. Ya┼čl─▒ hastalarda histeroskopi ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci daha uzun ve komplikasyon riski daha yüksek olabilir.

Histeroskopi Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r? 

Histeroskopi ameliyat─▒nda hasta jinekoloji masas─▒nda muayene pozisyonunda haz─▒rlan─▒r. Dezenfekte edilen rahim a─čz─▒, bir alet yard─▒m─▒ ile geni┼čletilerek, histeroskop ile rahim içi bo┼člu─ča ula┼č─▒m sa─član─▒r. Bu i┼člem a─čr─▒l─▒ oldu─ču için doktorun karar verdi─či anestezi yöntemi uygulanarak, anestezi alt─▒nda yap─▒l─▒r. Rahim içinin daha iyi görüntülenebilmesi amac─▒yla rahim içi distansiyon medyumu denilen s─▒v─▒ ile doldurulur. Bu s─▒v─▒ içeri─či yap─▒lacak olan histeroskopi ameliyat─▒na göre de─či┼čiklik gösterir. Bu i┼člem sonras─▒nda, rahim içinde bir sorun gözlenmezse histeroskopi ameliyat─▒ sonland─▒r─▒l─▒r.

Histeroskopik görüntüleme s─▒ras─▒nda rahim içerisinde istenmeyen bir olu┼čum (miyom, polip, yap─▒┼č─▒kl─▒k) gözlenmi┼č ise, histeroskopik ameliyat i┼člemine ba┼član─▒r. Ameliyat esnas─▒nda rastlanan miyom, polip, elektrokoter ile yak─▒larak yada makasla kesilerek rahim d─▒┼č─▒na al─▒n─▒r. E─čer rahimde perde olu┼čumu gözleniyor ise perde kesilip normal rahim içi anatomisine ula┼č─▒l─▒r. Tamamlanan i┼člemin ard─▒ndan kanama kontrolü ile i┼člem sonland─▒r─▒l─▒r.

Histeroskopi Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Histeroskopi ameliyat─▒ sonras─▒, doktorun önerdi─či tüm talimatlar─▒ ve yönergeler titizlikle uygulanmal─▒d─▒r. Reçete edilen ilaçlar dikkatli kullan─▒lmal─▒, istirahate dikkat edilmelidir. Belirtildi─činden fazla kanama olmas─▒ durumunda, doktora ba┼čvurulmas─▒ önemlidir. Kar─▒n bölgesine s─▒cak kompres uygulamas─▒ yap─▒larak a─čr─▒ hafifletilebilir. 

Doktorunuzun belirtti─či süre zarf─▒nda cinsel ili┼čkiden kaç─▒nmak önemlidir. ─░yile┼čmeyi h─▒zland─▒rmak için beslenmeye dikkat edip, sigara ve alkolden uzak durulmal─▒d─▒r. ┼×iddetli a─čr─▒, ate┼č, ┼čiddetli kanama veya ak─▒nt─▒ gibi olumsuz durumlar ya┼čanmas─▒ halinde hemen doktora ba┼čvurulmal─▒d─▒r.

Histeroskopi Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir? 

histeroskopi ameliyati tedavisi

Histeroskopi ameliyat─▒ ba┼čar─▒ oran─▒ çok yüksek olmakla birlikte, her t─▒bbi i┼člemde oldu─ču gibi, histeroskopi ameliyat─▒ riskleri için, bir tak─▒m istenmeyen durumlardan bahsedilebilir.

S─▒kl─▒kla rastlanmayan ama muhtemel olu┼čabilecek histeroskopi ameliyat─▒ riskleri için;

 • Enfeksiyon: Histeroskopi ameliyat─▒ sonras─▒ enfeksiyon geli┼čebilir.
 • Kanama: Ameliyat s─▒ras─▒nda veya sonras─▒nda kanama meydana gelebilir. 
 • Perforasyon: Rahim veya fallov tüplere delinme veya zedelenme olu┼čabilir. Bu durumun ya┼čanmas─▒ halinde cerrahi giri┼čim gerekir.
 • Anestezi reaksiyonlar─▒: Histeroskopi ameliyat─▒ anestezi alt─▒nda yap─▒l─▒r ve anesteziye ba─čl─▒ komplikasyonlar ortaya ç─▒kabilir.

Histeroskopi Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir? 

Cerrahi i┼člem s─▒ras─▒nda rahim a─čz─▒ 7-10 mm geni┼čletilir, ve tedavi yap─▒l─▒r. Hastane yat─▒┼č─▒ istenmez. Ayn─▒ gün hasta normal ya┼čant─▒s─▒na dönebilir. Cinsel ili┼čki için 1 hafta beklemek gereklidir.

Hisreroskopi ameliyat─▒ planlanan kad─▒nlar, hisreroskopi ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusu önem te┼čkil eder. Bu soru, i┼člem tan─▒sal m─▒, cerrahi bir müdahale içeriyor mu, durumuna ba─čl─▒ olarak de─či┼čir. Her iki durum içinde i┼člem süresi 5 ila 20 dk aras─▒ olarak belirtebiliriz.

Histeroskopi Ameliyat─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Hisreroskopi Ameliyat─▒ ─░le Rahim ─░çi Yap─▒┼č─▒kl─▒k Düzelebilir mi?

Asherman sendromu olarak isimlendirilen ve istenmeyen bu durum, gebe kalmaya engel te┼čkil eder. Adet kanamas─▒n─▒ engelleyerek k─▒s─▒rl─▒k olu┼čabilir. Hisretoskopi ameliyat─▒ ile rahim içi yap─▒┼č─▒kl─▒─č─▒ tedavi edilmesi mümkündür.

Histeroskopi Ameliyat─▒nda Kullan─▒lan S─▒v─▒ Zararl─▒ m─▒?

Rahim içine karbondioksit gaz─▒ veya da özel s─▒v─▒lar verilir. Bu s─▒v─▒ içeriklerinde sa─čl─▒─ča zararl─▒ maddeler bulunmaz. ─░┼člem bitiminde verilen s─▒v─▒ ve ayr─▒lan s─▒v─▒ denkli─či kontrol edilmelidir. Bu özel s─▒v─▒ vücuttan at─▒lmaz, akci─čerlerde birikir ise istenmeyen durumlar ya┼čanabilir.

Histeroskopi Ameliyat─▒ Gebe Kalmay─▒ Destekler mi?

Ameliyat gebe kalmay─▒ destekler. Tüp bebek tedavisinde birden çok olumsuz sonuç al─▒nmas─▒ durumunda, bu halin sebebi için histroskopi ameliyat─▒ yap─▒l─▒r. Yap─▒lan bu i┼člem neticesinde varsa, polip, miyom, rahim içi perdeler ve rahim içi yap─▒┼č─▒kl─▒klar gibi gebelik olmas─▒n─▒ engelleyen nedenler tespit edilip, ortadan kald─▒r─▒l─▒r. Bu i┼člem sonras─▒nda gebe kalmak mümkün olabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
Mustafa Kaplano─člu
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
Medical Park Adana
1381

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.