Dr. Öğr. ÜyesiHakan Arslan

  • İlgi Alanları
  • Botox uygulamaları
  • Dolgu uygulamaları
  • Medikal lazer uygulamaları
  • İp askı uygulamaları
  • Akne
  • Egzama
  • Çocuk dermatolojisi
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Günümüzde estetik ve kozmetik uygulamalar branş fark etmeksizin bir çok hekim tarafından uygulanmaktadır. Her ne kadar nadir görülüyor olsa da, bu uygulamaların tecrübesiz ellerde ölüm ya da sakatlık ile sonuçlanabilen ciddi komplikasyonları gelişebilmektedir. Kliniğimizde kozmetik işlemleri yalnızca uygulamıyor, aynı zamanda geliştirmekte ve gerektiğinde komplikasyonları özverili ve güncel bilimsel verilere uygun olarak yönetmekteyiz. Kliniğimizde uzman ellerde; kişiye özel ve doğal dermo-kozmetik uygulamaları, hastalarımızla uyumlu bir iletişimle icra etmekteyiz.

Eğitim ve Uzmanlık
2006-2013 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp doktorluğu
2015-2019 Kırıkale Üniversitesi Tıp Fakültesi - Dermatoloji ihtisası
Sivas Yıldızeli Kavak Aile Sağlığı Merkezi – Aile hekimi (2013-2013)
Sivas Yıldızeli İlçe Sağlık Müdürlüğü – İlçe Sağlık Müdürü (2013-2015)
Dermatoloji ihtisası –Kırıkale Üniversitesi Tıp Fakültesi- Asistan Hekim(2015-2019)
Ankara Dr Sami Ulus KHD Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH –Uzman Hekim(2019-2023)
VM Medical Park Ankara Hastanesi – Uzman Hekim (2023-   )

Kurs ve Sertifikalar
Evlilik Öncesi Muayene ve Danışmanlık Eğitimi Sağlık Bakanlığı Oca 2014 - Oca 2014
Halk Sağlığı Hizmetlerinin İşleyişi Sağlık Bakanlığı Şub 2014 - Şub 2014
Aile Hekimliği Sertifikası Sağlık Bakanlığı Haz 2014 - Haz 2014
Toplum Sağlığı Merkezi Hekimleri Eğitimi Sağlık Bakanlığı Haz 2014 - Haz 2014
Lazer Eğitim Sertifikası Lazer Akademi Nd:YAG, Er:YAG, Q‑Switched ve Pulsed Dye medikal lazer teorik, teknik ve uygulama eğitimi Nis 2016 - Nis 2016
Nevüs ve Melanoma Dermatoloji ve Dermatopatoloji Vakfı Şub 2017 - Şub 2017
Dermatopatoloji Dermatoloji ve Dermatopatoloji Vakfı Şub 2017 - Şub 2017
Dermal Dolgu Eğitimi Dermatoloji ve Dermatopatoloji Vakfı Şub 2017 - Şub 2017
Botilinum Toksin Uygulamaları Dermatoloji ve Dermatopatoloji Vakfı Şub 2017 - Şub 2017
Dermoskopi Eğitimi Ege Dermatoloji Günleri May 2017 - May 2017
PRP ve Mezoterapi Eğitimi Ege Dermatoloji Günleri Mar 2017 - Mar 2017
Kozmetoloji Kursu Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu Kas 2017 - Kas 2017
PDO İplerle Lifting Ege Dermatoloji Günleri May 2018 - May 2018
Dermatoloji Kış Okulu Türk Dermatoloji Derneği Ara 2018 - Ara 2018

Mesleki Üyelikler
Türk Dermatoloji Derneği
Ankara Tabip Odası
Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği
En iyi poster sunumu, 13. Ege Dermatoloji Günleri, 9‑13 Mayıs 2018, Sentido Lykia Resort, Fethiye

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Yalçınkaya R, Polat M, Özdel S, Arslan H, Tanır G ; “Epsteın-Barr Vırus-Assocıated Haemorrhagic Bullous Henoch-Schonlein Purpura”. J Paediatr Child Health. 2020 Dec;56(12):1993. doi: 10.1111/jpc.15187. PMID: 33351245

A2. Özer M, Arslan H, Bostancı İ (2021). Coexistence of atopic dermatitis and skin picking disorder in a 5-year-old child. Eur. J. Pediat. Dermatol. 31 (1):12-15. 10.26326/2281-9649.31.1.2199.

A3. Arslan H, Gunduz O; "Micronutrient Deficiencies and Digital Computerized Phototrichogram Analysis in Telogen Effluvium: A Retrospective Correlation Study in a Tertiary Medical Center"  Dermatology Practical & Conceptual                                                    

A4. Arslan H, Gunduz O;  "Bullous Scabies, A Shed Light on Etiopathogenesis and Treatment: Report of Five Pediatric Cases" Advances in Dermatology and Allergology

A5. Yuksel Bulut H, Arslan H, Ertugrul A, Oz FN, Ulusoy Severcan E, Bostanci I. Successful Revaccinatıon of a Child with Gianottı-Crosti Syndrome Followıng Diphtherıa Tetanus and Rabıes Vaccınatıons. J Allergy Clin Immunol Pract. 2023 May 13:S2213-2198(23)00543-3. doi: 10.1016/j.jaip.2023.05.007.

        B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

B1. 1st International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS), March 2016 Istanbul

Demirkan S, Gündüz Ö, Arslan H, Dikiş C, Samav G, Altunkaya C, Karabulut AA; “Amyopathıc Dermatomyosıtıs: A Case Report”

B2. 1st International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS), March 2016 Istanbul

Gündüz Ö, Demirkan S, Samav G, Arslan H ; “Relapsıng Polychondrıtıs Mısdıagnosed And Treated As A “Soft Tıssue Infectıon” “

B3. 1st International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS), March 2016 Istanbul

Demirkan S, Gündüz Ö, Samav G, Dikiş C, Arslan H, Balcı M, Karabulut AA; Sorafenib-Associated Hand–Foot Syndrome”

B4.1st International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS), March 2016 Istanbul

Demirkan S, Gunduz O, Arslan H;  “Emerging Psoriasis As a Wolf’s Isotopic Response After Eczema Herpeticum

B5. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS), March 2017 Istanbul

Sarı G, Gunduz O, Demirkan S, Arslan H, Kocak G, Atasoy P ; “Unılateral Breast Hypoplasıa As A Clınıcal Manıfestatıon Of Becker Naevus”

B6. 4th International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS), March 2019, Istanbul

Arslan H, Gunduz O ;A Simple And Easy Way To Remove Solvent Based Glue: A Case Report”

B7. 7th International Dermatology and Cosmetology Congress(INDERCOS), March 2022, Istanbul (Sözel Sunum)

Arslan H, Gündüz Ö ; “A Comperative Evaluation Of “Light-Pull” Tests, Automated Digital Phototrichograms,and Hb, Ferritin, Zinc Serum Levels in “Telogen Effluvium” Patients”

B8. 7th International Dermatology and Cosmetology Congress(INDERCOS), March 2022, Istanbul

Arslan H, Gündüz Ö, Şen ZS, Durak M; “Bullous scabies, report of four cases supporting the hypotesis of superinfection”

B9. 1st International Forum on Infectious Diseases, March 2019, Istanbul (Sözel Sunum)

Durak M, Arslan H, Kocak G, Demırpence N, Karabulut AA ;”Sexually Acquired Reactive Arthritis: A Case Simulating Psoriatic Arthritis”

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

C1. Arslan H. Çocuklar alerjik değilse neden kaşınır?

Bostancı İ, editör. Çocuk Sağlığında Pratik Alerji Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara:Türkiye Klinikleri; 2021. p.47-54.

C2. Arslan H. Romatolojik hastalıklarda cilt bulguları

Çiftçi A, editör. İç Hastalıkları- Güncel Kılavuzlar Eşliğinde. 1. Baskı. Ankara: Hipokrat Yayınları; 2022. p. 3381-3387

C3. Arslan H. Alerjik hastalıklarla sık karışan deri hastalıkları

Özmen S, editör, Çocukluk Çağında Alerjik Cilt Hastalıkları ve Karşılaşılan Sorunlar. 1. Baskı; 2022. p.140-144.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Gündüz Ö, Demirkan S, Samav G, Arslan H, Çakartas  R. Relapsing polychondritis misdiagnosed and treated as a ‘‘Soft Tissue Infection” and a brief review of diagnostic clinical clues. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2017;27(3):142–6.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. 1. Sağlık Bilimleri Akademisi Pediatrik Dermatoloji Sempozyumu, 27 Şubat 2021, Online (Sözel Sunum)

Arslan H, Ertuğrul A, Severcan EU, Bostancı İ; “Covid-19 Pandemisinde Pediatrik Dermatoloji Pratiği”

E2. 2. Sağlık Bilimleri Akademisi Pediatrik Dermatoloji Sempozyumu, 27 Şubat 2021, Online (Sözel Sunum)

Aydoğan S, Fettah ND, Arslan H, Dilli D, Zenciroğlu A ; “Yenidoğanlarda Ağır Seyirli Cilt Hastalıklarının Değerlendirilmesi”

E3. 15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Mart 2022, Antalya

Yalçınkaya R, Şen ZS, Arslan H, Özdem S, Cinni RG, Öz FN, Tanır G ; “Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Ağır Bir Tinea Capitis(Kerion) Olgusu”

E4. 30. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ekim 2022, Kıbrıs

Arslan H, Aydın N, Gül Ü ; “Deri yayma incelemesinde ilginç bir kontaminasyon: Şamdan trikom”

E5. 30. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ekim 2022, Kıbrıs

Gül Ü, Arslan H ; “İmmünglobulin G düşüklüğüne eşlik eden püstüler skabies: Süperenfeksiyon mu, skabiesin ayrı bir klinik görünümü mü?”