sat─▒r aras─▒

Hastal─▒─ča ad─▒n─▒ da veren Claude- Bernard Horner'dan ismini alan Horner sendromu, göz bebe─čini geni┼čleten kaslar─▒n felç geçirmesi halinde göz bebe─činin küçülmesi ve göz kapa─č─▒n─▒n dü┼čmesi durumu olarak literatürde yerini bulur.

Ayn─▒ zamanda yüzün sendromlu taraf─▒nda terleme azl─▒─č─▒ da s─▒kça görülen sorunlardand─▒r. Bu hastal─▒k ilk defa Zürih oftalmologlar─▒ndan H. Horner taraf─▒ndan tarif edilmi┼čtir. 

Horner sendromu sebepleri tam olarak bilinmemekle birlikte bunun çe┼čitli sa─čl─▒k sorunlar─▒ nedeniyle sonradan geli┼čmesinin yan─▒nda do─ču┼čtan da olabilmektedir.

Sonradan olmas─▒ durumunda Horner Sendromu sebepleri net bir ┼čekilde belirlenmelidir. Bu tedavi süreci için kritik bir noktad─▒r. Bu sendromun erken tan─▒lanmas─▒ bu noktada hayat kurtar─▒c─▒ nitelikte olabilmektedir.

Ayn─▒ zamanda Horner sendromu belirtileri de─či┼čik ┼čekillerde kendini gösterebilmektedir. Bunlardan baz─▒lar─▒ ba┼č dönmesi ve ba┼č a─čr─▒s─▒d─▒r. 

Horner Sendromu (Claude Bernard-Horner Sendromu) Nedir?

Horner sendromu göz bebe─činin kontrolünden sorumlu kas─▒n felç durumunda göz kapa─č─▒n─▒n dü┼čmesine ba─čl─▒ olan bir sinir hasar─▒d─▒r. Vücudumuzdaki i┼člevler ço─ču zaman otomatik olarak ya da reflekslerle ba─člant─▒l─▒ olarak gerçekle┼čtirilir.

Bu i┼člevleri düzenleyen sinir sistemi k─▒sm─▒na genel olarak otonom sinir sistemi ad─▒ verilmektedir. Bu sistem kalp ba┼čta olmak üzere pek çok iç ve d─▒┼č organ─▒n uyumlu çal─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člar ve bunun yan─▒nda iç ve d─▒┼č uyaranlara göre organlar─▒n tepkilerini kontrolünü yönetir.

Hastal─▒k ayn─▒ zamanda yüz felcinin bölgesel bir türüdür. Yani sadece göz çevresindeki sinir dokular─▒n─▒n hasar─▒ sonucu o bölgede etkili olacak bir felç durumundan söz edilmektedir. 

Yap─▒lan ara┼čt─▒rmalarda bireylerin yüzde be┼činde kal─▒tsal olarak bu hastal─▒─ča rastlan─▒rken geri kalan yüzdenin ise çevresel faktörlerden etkilendi─či bulgular─▒na rastlanm─▒┼čt─▒r. Görülme s─▒kl─▒─č─▒ di─čer rahats─▒zl─▒klara k─▒yasla yüksek olmasa da bu sendroma sahip bireyleri d─▒┼č görünü┼člerinden te┼čhis etmek mümkündür zira bir göz kapaklar─▒ di─čerine göre dü┼čüktür.

Fakat baz─▒ bireylerde rahats─▒zl─▒k sadece tek tarafl─▒ görülmeyebilir, göz kapa─č─▒n─▒n dü┼čük olma durumu her iki gözü de etkileyebilmektedir. 

Horner Sendromu Nedenleri Nelerdir?

Horner sendromu, beynin göz ve yüze ba─članan otonom sinir sistemi liflerinin zarar görmesiyle ortaya ç─▒kan bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Bu otonom sinir lifleri kanallar arac─▒l─▒─č─▒yla uzun bir yol izlemektedir.

Sinirlerin bu süre zarf─▒nda geçti─či belli noktalar bulunmaktad─▒r. Bu süre zarf─▒nda gerçekle┼čebilecek olas─▒ bir hasar Horner sendromunun olu┼čmas─▒na sebep olur. Bu sinir zincirinde olas─▒ herhangi bir hasar da Claude Bernard-Horner sendromunun olu┼čumuna zemin olu┼čturmaktad─▒r. 

Horner Sendromu (Claude Bernard-Horner Sendromu) Belirtileri Nelerdir?

Horner sendromu gibi sinir sistemi rahats─▒zl─▒klar─▒ vücudun çe┼čitli bölgelerinde tepkimelere neden olabilir. Bu tür rahats─▒zl─▒klar geçici olabilmekte ya da do─čru tedavi uygulanmad─▒─č─▒ takdirde ilerlemeci bir politika izlemektedir.

Horner Sendromu bir di─čer ad─▒yla Claude Bernard-Horner sendromu belirtileri ┼ču ┼čekildedir: 

 • Göz kapa─č─▒n─▒n dü┼čmesi
 • Göz bebe─činin küçülmesi
 • Terlemenin azalmas─▒
 • Göz küresinin geriye do─čru çekilmesi 
 • Gözde kanlanma 
 • Migren ve yo─čun ba┼č a─čr─▒s─▒ 

─░ki ya┼č─▒ndan küçük çocuklarda görünmesi halinde bir gözün di─čerine göre daha aç─▒k renkte olmas─▒na sebebiyet vermektedir. Fakat iki ya┼čtan büyük, bu sendroma sahip bireylerde bu duruma rastlanmaz. 

Horner Sendromunun Olas─▒ Komplikasyonlar─▒ Nelerdir?

Horner sendromu nedenleri tek ba┼č─▒na herhangi bir komplikasyona sebep olmamakla birlikte ortaya ç─▒kan bir tak─▒m problemler bu Horner sendromunun sebeplerine ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik göstermektedir. Yayg─▒n olarak görünen baz─▒ sorunlar ┼ču ┼čekildedir: 

 • Boyun a─čr─▒s─▒
 • Ba┼č dönmesi
 • Görme sorunlar─▒
 • Ba┼č a─čr─▒s─▒
 • Kaslarda güçsüzlük
 • Kaslar─▒n kontrolünde zorlanma 

Horner Sendromunun Türleri Neler?

Yüz ve gözlere giden üç farkl─▒ sinir kanal─▒ bulunur. Bu üç farkl─▒ sinir kanal─▒n─▒n her birinde görülen hasar─▒n farkl─▒ bir ad─▒ vard─▒r. Bunlar da kendi içerisinde ┼ču ┼čekilde 3 gruba ayr─▒lmaktad─▒r; 

 • Preganglionik Horner sendromu
 • Merkezi Horner sendromu 
 • Postganglionik Horner sendromu

Bu sendromun çe┼čitlerine daha detayl─▒ bir ┼čekilde incelemek istedi─čimizde sebeplerini ve aç─▒klamalar─▒n─▒ ┼ču ┼čekilde ba┼čl─▒kland─▒rabiliriz: 

Preganglionik Horner Sendromu

Di─čer bir durum da bu sefer sinirlerdeki t─▒kan─▒kl─▒─č─▒n gö─čüs bölgesinden ba┼člayarak karotis arter boyunca ilerlemeye devam etmesidir. Bu duruma neden olan olaylar ise ┼ču ┼čekildedir: 

 • Akci─čer veya gö─čüs bo┼člu─čundaki tümörler 
 • Boyun ve ba┼č bölgesinde meydana gelen travmalar 

Merkezi Horner Sendromu

Hasar─▒n ortaya ç─▒kt─▒─č─▒ sinir kökleri, beynin belli bölgeleri arac─▒l─▒─č─▒yla gö─čüs bölümüne kadar ilerlemektedir. Fakat baz─▒ faktörden kaynakl─▒ olarak bu kanallar ve sinirlerde t─▒kan─▒kl─▒klara rastlanabilir. Bunlardan baz─▒lar─▒na ┼ču ┼čekilde yer verebiliriz: 

 • Boyun bölgesindeki travmalar
 • Omurilikte meydana gelen hasarlar
 • Beyin sap─▒na kan ak─▒┼č─▒n─▒n bir ┼čekilde engellenmesi

Postganglionik Horner Sendromu

Son olarak da t─▒kan─▒kl─▒─č─▒n yerine göre s─▒n─▒fland─▒rd─▒─č─▒m─▒z son bölge ise boyundan ba┼člay─▒p göze kadar ilerleyen sinirlerde olu┼čan bir sorun sonucu Horner sendromunun gerçekle┼čmesine sebep olan t─▒kan─▒kl─▒kt─▒r.

Bu durumun meydana gelmesinde etkili olan faktörler ┼ču ┼čekildedir: 

 • Orta kulak iltihab─▒
 • Migren ile birlikte gelen yo─čun ┼čiddetli ba┼č a─čr─▒lar─▒
 • Kafa taban─▒na zarar veren durumlar

Horner Sendromu (Claude Bernard-Horner Sendromu) Te┼čhis Süreci Nas─▒l Olmal─▒d─▒r?

Ço─čunlukla bu rahats─▒zl─▒klar─▒n hayati riski ta┼č─▒d─▒─č─▒ gibi bir gerçekle yüzle┼čilmesi gerekmektedir. Horner sendromu tedavisi rahats─▒zl─▒─č─▒n do─čru te┼čhisi ile mümkündür bu te┼čhisi hastan─▒n randevu alarak rahats─▒zl─▒─č─▒ doktorlarla payla┼čmas─▒ ve doktorlar─▒n da fiziksel muayenesi sonucunda sa─članmaktad─▒r.

Bu süre zarf─▒nda çe┼čitli testlerden faydalan─▒labilmekte ve farkl─▒ bölümlerle i┼čbirli─či içinde çal─▒┼č─▒lmaktad─▒r. Her ne kadar kendisi kal─▒c─▒ bir hasara sebep olmasa da di─čer ba┼čka rahats─▒zl─▒klar─▒n varl─▒─č─▒ bu hastal─▒─č─▒n geli┼čmesine olanak sa─člayabilmektedir. 

Tan─▒ yöntemleri hastal─▒─č─▒n sebeplerine göre çe┼čitlilik göstermektedir. Bununla birlikte tedavi sürecinin do─čru i┼člemesi bak─▒m─▒ndan sebeplerinin iyice ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ oldukça k─▒ymetlidir. Öncelikle bulgular incelenmelidir. Daha sonras─▒nda alan─▒nda uzman bir göz doktoru taraf─▒ndan hastan─▒n muayenesi gerçekle┼čtirilmektedir. 

Tümör ┼čüphesi ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒nd─▒─č─▒nda ise doktor hastay─▒ ba┼č ve boyun bölgesi ba┼čta olmak üzere radyolojik tetkiklere tabi tutacakt─▒r. Bunun sonuncunda durum daha net bir tan─▒ konulacak hale gelecektir.  

Horner sendromu bulgular─▒n─▒n yan─▒nda ┼čiddetli a─čr─▒ çeken hastalar─▒n bu problemlerinin nörolojik kaynakl─▒ oldu─ču akla gelen ilk te┼čhislerden biri olacakt─▒r. Bunun gibi durumlarda en yak─▒n hastaneye ya da sa─čl─▒k kurulu┼čuna gitmek en do─čru karar olacakt─▒r.

S─▒kça Sorulan Sorular

Horner Sendromu (Claude Bernard-Horner Sendromu) Hangi Ya┼č Gruplar─▒nda Görülür?

Horner sendromunun görülmesinde herhangi bir ya┼č s─▒n─▒rlamas─▒ bulunmamaktad─▒r. Her ya┼čtan insanda olu┼čabilen bu hastal─▒k ayn─▒ zamanda her kesimden insan─▒ da etkili alt─▒na alabilmektedir.

Horner Sendromunda Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

A─čr─▒s─▒z ve ac─▒s─▒z olmas─▒ dolay─▒s─▒yla göz damlalar─▒ tercih edilse de bunun pek de i┼če yarad─▒─č─▒n─▒ söylemek mümkün de─čildir. Göz damlalar─▒ bu rahats─▒zl─▒─ča kesin çözüm sunmaz.

Horner sendromu tedavisi mümkün bir rahats─▒zl─▒k olmakla birlikte do─čru bir ┼čekilde tedavisinin sa─članabilmesi için baz─▒ prosedürlerin gerçekle┼čmesi gerekmektedir.

Hastan─▒n bunun için radyolojik de─čerlendirilmelerden geçmesi gerekmektedir. Bu sendromun sebebinin kan─▒n p─▒ht─▒la┼čmas─▒ olmas─▒ durumda bir nörolo─čun da bu noktada yard─▒m─▒na ba┼čvuruldu─ču s─▒kça görülür. 

Çocuk tümörü tan─▒s─▒ ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒nd─▒─č─▒nda radyoloji ya da kemoterapi gibi kanser tedavilerinden destek al─▒nd─▒─č─▒ görülmektedir. Tedavinin olumlu yan─▒t vermesiyle birlikte de hastan─▒n d─▒┼č görünü┼čünde olu┼čan komplikasyonlar bir estetik cerrah─▒n─▒n da yard─▒m─▒yla düzeltilebilmekte ve hasta eski haline kavu┼čmaktad─▒r.  

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dr. ├ľ─čr. ├ťyesi
Erkan Bulut
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
─░S├ť Medical Park ─░stinye ├ťniversitesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
5198

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.