sat─▒r aras─▒

HSG Rahim Filmi Nedir? Rahim Filmi Neden Çekilir?

Hsg rahim filmi, rahim ve fallop tüplerinin (salpenks) iç yap─▒s─▒n─▒n de─čerlendirilmesi için kullan─▒lan bir radyolojik görüntüleme yöntemidir.

Genellikle fallop tüplerinin k─▒smen mi yoksa tamamen mi t─▒kand─▒─č─▒n─▒ görmek için kullan─▒l─▒r.

Ayr─▒ca doktorlar bu yöntemle rahmin içinin boyut ve ┼čeklini de inceleyebilirler.

Histerosalpingografi, rahim içine kontrast madde enjekte edilerek gerçekle┼čtirilir ve bu madde rahim ve fallop tüplerinin iç yap─▒s─▒n─▒ daha net görüntülemeye olanak tan─▒r.

Prosedür s─▒ras─▒nda röntgen veya bazen ultrasonografi yöntemleri kullan─▒labilir.

Hsg Rahim Filmi Nedir?

Hsg Rahim Filmi Nedir?

Hsg rahim filmi bir görüntüleme yöntemi olup ço─čunlukla do─čurganl─▒kla ilgili rahats─▒zl─▒klar─▒ te┼čhis etmek için kullan─▒l─▒r.

Hsg s─▒ras─▒nda, rahim bo┼člu─ču ve fallop tüpleri özel bir kontrast boyayla doluyken görüntüler kaydedilir.

Hsg, doktora hamile kalmay─▒ engelleyebilecek sorunlar─▒ tespit etmesine yard─▒mc─▒ olabilir.

Bu sorunlar aras─▒nda t─▒kal─▒ fallop tüpleri ve düzensiz ┼čekilli uterus yer al─▒r.

Ayr─▒ca rahim içi polipler, yap─▒┼č─▒kl─▒klar veya do─ču┼čtan olan anomaliler gibi di─čer rahim içi durumlar─▒n te┼čhis edilmesinde de kullan─▒labilir.

Hsg Rahim Filmi Ne Zaman Çekilir?

Bu görüntüleme testi olas─▒ t─▒kan─▒kl─▒k durumlar─▒n─▒ veya di─čer do─čurganl─▒k problemlerinin doktor taraf─▒ndan te┼čhis edilmesine yard─▒mc─▒ olabilir.

Aç─▒k fallop tüpleri, kad─▒nlar─▒ hamile kalabilmeleri için önemli bir durumudur.

Sperm, yumurtay─▒ döllemek için fallop tüplerinden geçer.

Döllenmi┼č yumurta (embriyo), fallop tüplerinden geçerek büyüyüp sa─čl─▒kl─▒ bir fetüse dönü┼čebilece─či rahime ilerler.

Fallop tüplerinde meydana gelen t─▒kanmalar hamilelik sürecinin gerçekle┼čmesini engelleyebilir.

Hsg prosedürü ayr─▒ca doktora a┼ča─č─▒daki durumlar─▒n incelenmesinde de yard─▒mc─▒ olabilir:

 • Fallop tüplerinin t─▒kanmas─▒
 • Tüp ligasyonu
 • Fallop tüplerinin sterilizasyon prosedüründe kapat─▒lmas─▒
 • Sterilizasyon veya hastal─▒─ča ba─čl─▒ t─▒kanman─▒n ard─▒ndan fallop tüplerinin yeniden aç─▒lmas─▒
 • Rahim miyomlar─▒
 • Endometriyal (uterus) polipler
 • Rahim içi yap─▒┼čmalar
 • Do─čumsal sorunlar (rahim anomalileri)
 • Tümörler

Hsg Rahim Filmi Ne ─░┼če Yarar?

HSG Rahim Filmi Ne ─░┼če Yarar?

Hsg ço─čunlukla kad─▒n k─▒s─▒rl─▒─č─▒n─▒n ara┼čt─▒r─▒lmas─▒nda kullan─▒lan tan─▒sal bir görüntüleme tekni─čidir.

Bu prosedür yard─▒m─▒yla rahim ve tüplerin konjenital anomalilerinin yan─▒ s─▒ra polipler, submukoz fibroidler, rahim veya tüplerin duvarlar─▒ aras─▒nda yap─▒┼č─▒kl─▒klar ve endometrial dokunun büyümesi dahil olmak üzere birçok rahim problemi te┼čhis edilebilir.

Ayr─▒ca Hsg taraf─▒ndan tespit edilebilecek fallop tüplerdeki anormallikler aras─▒nda tüp t─▒kan─▒kl─▒─č─▒, tüplerde iltihabi bir skarla┼čma durumu polipler ve tüpler aras─▒nda yap─▒┼č─▒kl─▒klar gibi rahats─▒zl─▒klar yer al─▒r.

Hsg Rahim Filmi Nas─▒l Çekilir?

Hsg genellikle radyoloji bölümünde gerçekle┼čtirilir ve çekim öncesi, süreci ve sonras─▒ baz─▒ uygulamalar─▒ içerir. Hgs rahim filmi çekme prosedürü ┼čunlar─▒ içerebilir:

 • Haz─▒rl─▒k: HSG öncesinde, hastaya doktor taraf─▒ndan süreç hakk─▒nda bilgi verilir. Hastan─▒n rahatlamas─▒ ve prosedür s─▒ras─▒nda olas─▒ rahats─▒zl─▒klar─▒n azalt─▒lmas─▒ için çekim öncesinde doktor taraf─▒ndan sakinle┼čtirici veya a─čr─▒ kesici ilaçlar verilebilir. Ayr─▒ca enfeksiyonu önlemek için i┼člem öncesinde antibiyotik ilaçlarda reçete edilebilir.
 • Kontrast maddesi enjeksiyonu: Prosedür s─▒ras─▒nda, hasta bir muayene masas─▒na uzan─▒r ve jinekolojik muayene gerçekle┼čtirilir. Röntgeni çeken makine masan─▒n üzerinde konumland─▒r─▒l─▒r. Ard─▒ndan, rahim a─čz─▒ temizlenir ve bir spekulum kullan─▒larak rahim a─čz─▒ aç─▒l─▒r. Kontrast madde, bir kateter arac─▒l─▒─č─▒yla rahim içine enjekte edilir. Bu kontrast madde, rahim ve fallop tüplerinin iç yap─▒s─▒n─▒ görüntülemeye yard─▒mc─▒ olur. Doktor kontrast maddenin fallop tüplerinden nas─▒l geçti─čini de─čerlendirmek için hastan─▒n pozisyonunu de─či┼čtirebilir.
 • Röntgen görüntüleri: Kontrast maddenin enjekte edilmesinin ard─▒ndan, radyografik görüntüler al─▒n─▒r. Bu görüntüler, rahim ve fallop tüplerinin iç yap─▒s─▒n─▒ net bir ┼čekilde gösterir.
 • Görüntülerin de─čerlendirilmesi: Elde edilen röntgen görüntüleri, bir radyolog veya jinekolog taraf─▒ndan dikkatlice incelenir. Rahim içi yap─▒lar ve fallop tüpleri üzerindeki herhangi bir anormallik veya t─▒kan─▒kl─▒k de─čerlendirilir ve raporlan─▒r.

Hsg Prosedüründen Sonra Ne Beklenir?

Hsg Rahim Filmi Riskleri Nelerdir?

HSG, genellikle h─▒zl─▒ ve etkili bir prosedürdür ve ço─ču durumda hasta ayn─▒ gün evine dönebilir.

Prosedür s─▒ras─▒nda ve sonras─▒nda hafif rahats─▒zl─▒k hissi veya kramp gibi belirtiler olabilir.

HSG'den sonra kontrast s─▒v─▒n─▒n bir k─▒sm─▒ rahimden d─▒┼čar─▒ akt─▒─č─▒ndan yap─▒┼čkan vajinal ak─▒nt─▒ beklenebilir. S─▒v─▒ kanla kar─▒┼čm─▒┼č olabilir. Vajinal ak─▒nt─▒ için ped kullan─▒labilir. Ayr─▒ca a┼ča─č─▒daki belirtilere görülebilir:

 • Hafif vajinal kanama
 • Kramplar
 • Ba┼č dönmesi
 • Mide rahats─▒zl─▒─č─▒ veya mide bulant─▒s─▒

Hsg Rahim Filmi Riskleri Nelerdir?

Hsg genellikle riskli bir uygulama de─čildir. HSG sonras─▒ nadir olarak ciddi sorunlar görülebilir.

Bunlar aras─▒nda boyaya kar┼č─▒ alerjik reaksiyon, rahim yaralanmas─▒ veya pelvik enfeksiyon yer al─▒r. Hsg rahim filmi risklerinden baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • Enfeksiyon riski: HSG s─▒ras─▒nda rahim içine kontrast madde enjekte edilmesi, enfeksiyon riskini art─▒rabilir. Ancak, genellikle prosedür öncesinde sterilizasyon önlemleri al─▒n─▒r ve enfeksiyon riski minimuma indirilir.
 • Alerjik reaksiyonlar: Nadiren de olsa, HSG s─▒ras─▒nda kullan─▒lan kontrast maddeye kar┼č─▒ alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar genellikle hafif ila orta ┼čiddette olup ka┼č─▒nt─▒, k─▒zar─▒kl─▒k veya cilt döküntüsü ┼čeklinde ortaya ç─▒kabilir.
 • Rahim içi kanama: HSG s─▒ras─▒nda, rahim içine yap─▒lan enjeksiyon veya rahim içi bas─▒nç art─▒┼č─▒ nedeniyle hafif kanama görülebilir. Bu genellikle hafif düzeyde olup kendili─činden durur, ancak nadir durumlarda daha ciddi kanama riski vard─▒r.
 • Rahim enfeksiyonu: HSG sonras─▒nda nadir durumlarda rahim içi enfeksiyonlar meydana gelebilir. Bu durum, rahim içine enjekte edilen kontrast maddenin rahim içine yay─▒lmas─▒ ile ili┼čkilendirilebilir.

Hsg Sonuçlar─▒ Ne Anlama Gelir?

Hsg sonuçlar─▒, çe┼čitli faktörlere ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir ve doktor taraf─▒ndan de─čerlendirilir.

Doktor hastaya sonuçlar─▒ aç─▒klar ve sonraki ad─▒mlar konusunda bilgi verir. Hsg sonuçlar─▒ normal oldu─čunda, bu genellikle rahim ve fallop tüplerinin sa─čl─▒kl─▒ oldu─čunu gösterir.

Hsg prosedüründe t─▒kan─▒kl─▒k görülürse, doktor daha ileri te┼čhis ve tedavi etmek için laparoskopi gibi ek prosedürler önerebilir veya tüp bebek (IVF) gibi tedavileri önerebilirler. Hsg olas─▒ sonuçlar─▒ndan baz─▒lar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • Rahim içi anormallikler: Hsg s─▒ras─▒nda rahim içinde polip, fibroid veya di─čer anormallikler tespit edilebilir. Bu durumlar, rahim içi yap─▒lar─▒n de─čerlendirilmesi için önemlidir ve tedavi gerektirebilir.
 • Tüplerde t─▒kan─▒kl─▒k: Hsg sonuçlar─▒, bir veya her iki tüpte t─▒kan─▒kl─▒k oldu─čunu gösterebilir. Bu durum, do─čurganl─▒k sorunlar─▒n─▒n nedenlerinden biri olabilir ve tedavi gerektirebilir.
 • Yap─▒┼č─▒kl─▒klar: Hsg sonuçlar─▒, rahim içi veya fallop tüplerinde yap─▒┼č─▒kl─▒klar─▒n oldu─čunu gösterebilir. Bu durum, yumurtan─▒n rahme ula┼čmas─▒n─▒ veya döllenmi┼č yumurtan─▒n tüplere ula┼čmas─▒n─▒ engelleyebilir ve do─čurganl─▒k sorunlar─▒na neden olabilir.
 • Kontrast s─▒zmas─▒: Hsg s─▒ras─▒nda, rahim içine enjekte edilen kontrast maddenin fallop tüplerinden s─▒zmas─▒ veya kaçmas─▒ durumu olabilir. Bu durum, tüplerdeki aç─▒kl─▒klar─▒n veya hasarlar─▒n i┼čaretçisi olabilir ve tedavi gerektirebilir.

S─▒kça Sorulan Sorular

Fallop Tüpleri T─▒kal─▒ ise Ne Yap─▒lmal─▒d─▒r?

Tüplerin t─▒kal─▒ olmas─▒ durumunda doktor do─črudan görüntüleme için laparoskopi uygulamas─▒ veya cerrahi bir prosedür önerebilir. Bu öneriler için doktorla hasta kar┼č─▒l─▒kl─▒ görü┼čürler.

Hsg Rahim Filminde Kullan─▒lan Kontrast Türleri Nelerdir?

Hsg prosedüründe kullan─▒lan kontrast maddeler genellikle su bazl─▒ veya ya─č bazl─▒ olabilir. Su bazl─▒ kontrast maddeler, rahim ve tüplerdeki yap─▒lar─▒ daha belirgin hale getirirken, ya─č bazl─▒ kontrast maddeler daha kal─▒c─▒ bir görüntü sa─člayabilir.

Rahim içi rahats─▒zl─▒klar do─čurganl─▒─č─▒ etkileyen önemli durumlard─▒r. Rahim içi sorunlarda Hsg rahim filmi önemli veriler gösterebilir. Do─čurganl─▒k sürecinde rahats─▒zl─▒klar─▒ bulunan kad─▒nlar kad─▒n hastal─▒klar─▒ ve do─čum poliklini─činden randevu alarak Hsg rahim filmi uygulamas─▒ yapt─▒rabilirler.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Arif K├Âk├ž├╝
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
VM Medical Park Samsun
971

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.