Op. Dr.Hüdayi Duman

  • İlgi Alanları
  • Kafa travmaları
  • Pediatrik beyin cerrahisi
  • Hidrosefali
  • Boyun fıtığı
  • Bel fıtığı
  • Omurilik tümörü
  • Beyin tümörü cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kurs ve Seminerler
Türk nöroşirurji derneği dönem eğitimi
Ege üniversitesi spinal cerrahisi uygulamalı eğitim kursu
Ankara üniversitesi kavernöz sinus anatomisi ve yaklaşımları kursu
Formen jugulare foramen magnum clivus anatomisi ve ekstrem yaklaşımlar kursu
Pediatrik nöroşirurji eğitimi kursu

Mesleki Üyelikler
Türk nöroşirurji derneği,
Sinir sistemi cerrahisi derneği,
Spina bifida derneği üyelik

1.Türk Nöroşirurji Derneği

2.Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

3.Nöroonkoloji Derneği

ESERLER

A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A1.Spontaneous Subfalcial Transcallosal Migration of a Missile to the Contralateral Hemisphere Causing Deteriation in Neurological Status. Hüdayi DUMAN ,Ibrahim M.ZIYAL,and Aydın CANPOLAT. Neurologia medico-chirgica Vol.42,No.8,August,2002

A2.Clinical and radiogical results of lumbar microdiscectomy technigue with preserving of liğamentum flavum comparing to the standard microdiscectomy technigue. Yunus Aydın,Ibrahim M.Ziyal,Hüdayi Duman,Cengiz S.Türkmen,Muzaffer Başak, Yüksel Şahin.Surgical Neurology 2002;57:1-000

A3.Multiple Meningiomas and İntracranial Aneurysms: A case report and reviews of literature.lbrahim M.ZİYAL,Yunus AYDIN,Ghassan K.BEJJANI,Alper R. KAYA,Hüdayi DUMAN Acta neurol.belg.1998.221-223

B.Uluslararası bilimsel toplatılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding)kitabında basılan bildiriler:

B1.Clinical and radiological results of lumbar microdiscectomy with preservationof liğgamentum flavum compared to standard microdiscectomy.Yunus AYDIN,İbrahim M.ZİYAL,Hüdayi DUMAN Yüksel ŞAHİN ,AANS 2000 Scientific session III ABD N.orleans

B2.Modified Lumbar microdiscectomy; Yunus AYDIN,IbrahimM.ZİYAL,Cengiz TÜRKMEN, Alper KAYA, Hüdayi DUMAN.11 th international Congress of Neurological surgery Amterdam S219 Thursday,10 July 1997

B3.A rare complication ;Hemorrhagic infarct after craniopharyngioma surgery due to occlusıon at the opposite middle cerebral artery. Yunus AYDIN,Aydın CANPOLAT,Bülent F.Kılıncoğlu, Murat MÜSLÜMAN,Hüdayi DUMAN,Adem YILMAZ,Ayhan KANAT,OsmanTürkmenoğlu THE ESPN XXV ANNUAL CONGRESS SILVER ANNIVERSARY

B4.Assesment of current Subarachnoid Hemorrhage Grading Scales.Ayhan KANAT,AdemYILMAZ,İbrahim ZİYAL,Hüdayi DUMAN,Aydın CANPOLAT,Yunus AYDIN DUMAN,7 DALKILIÇ,A YILMAZ,Y AYDIN Türk Nöroşiruruji Derneği kongresi Mayıs 2001

E5.Torakolomber ve Lomber Burst Kırıklarında Modifiye Transpediküler Yaklaşım R.A.KAYA,H DUMAN ,0 TÜRKMENOĞLU,Y ŞAHİN,Y AYDIN Türk Nöroşirurji Derneği kongresi Mayıs 2001

E6.Nöroşirurji operasyonlarının proflaktik verilen seftriaksonun bos'a geçişine etkisinin araştırılması. A KANAT,M MÜSLÜMAN,H.DUMAN ,A CANPOLAT,N BERDİŞANİ.. Türk Nöroşirurji derneği kongresi 1997

E7.İnterkorporal fikasyon mantığı ile torakolomber tasarımı yapılan Türkmen cihazının hayvan kadavra biyomekanik çalışmaları ve uygulanan olguların sunumları C TÜRKMEN,A KAYA,İ ZİYAL,H DUMAN,O TÜRKMENOĞLU,Y AYDIN Türk nöroşirurji derneği kongresi 1997

E8.Acil cerrahi girişim gerektiren ağır kafa travması olgusu, B.F.KILINÇOĞLU,S YILDIRANCAN,H.DUMAN,A YILMAZ,A CANPOLAT,A M MÜSLÜMAN,A KANAT,O TÜRKMENOĞLU,Ü ZENGİN,E T ÇOBAN,Y AYDIN Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi 1997

E9.Pott Hastalığı ve Tedavisi,M MÜSLÜMAN, C TÜRKMEN, A YILMAZ, A CANPOLAT,H DUMAN B KILINÇOĞLU,Ö ÇAĞLIAYDIN,N DİNÇBAL,S YILDIRANCAN,Y AYDIN Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi 1997

E10.Bir Olgu Nedeni ile anterior odontoid vida fiksasyonu, CTÜRKMENAM MÜSLÜMAN,A KANAT H DUMAN,A CANPOLAT N DİNÇBAL,Y ŞAHİN,Ö ÇAĞLIAYDIN,E T ÇOBAN,S YILDIRANCAN,Ü ZENGİN,Y AYDIN Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi 1997

E11.Hipertansif Putaminal Hematomların Transsylvian Transinsuler Yaklaşımla Cerrahi Tedavisinin Prognoza Etkisi A KAYA,İ ZİYAL,C TÜRKMEN,H DUMAN ,0 TÜRKMENOĞLU, Y AYDIN Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi 1997

E12.Nadir Görülen Bir Olgu , Orbital pseudotümor,A M MÜSLÜMAN,A KANAT,H DUMAN,A CANPAOLAT,A YILMAZ,B F KILINÇOĞLU,C TANIK,N DİNÇBAL ,Y AYDIN Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi 1997

E13.Vertebra Stabilizasyonunda İnterkorporal Fiksasyon Tanımı,Anterior ve posterior Fiksasyonlara üstünlüğü, C TÜRKMEN,A KAYA,İ ZİYAL,H DUMAN,O TÜRMENOĞLU,Y

AYDIN Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi 1997

E14.Nüks Meningiomalar;Reoperasyona etki eden faktörler.A KANAT,M MÜSLÜMAN,A CANPOLAT ,H DUMAN,A YILMAZ,BF KILINCOĞLU,O TÜRKMENOĞLU,N DİNCBAL,Y ŞAHİN, Y AYDIN,C TANIK Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi 1997

D.Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanan Makaleler:

D1.Semptomatik Akut Subdural Hematomun Erken Spontan Rezolüsyonu:Bir Çocukluk Dönemi Olgusu; Hüdayi DUMAN, İbrahim M.ZİYAL, Osman TÜRKMENOĞLU,Murat MÜSLÜMAN Yunus AYDIN Türk Nöroşirurji Dergisi 11:222-225,2001

D2.Çoğul Kafa İçi Anevrizmaları İbrahim M.ZİYAL, Yunus AYDIN,Hüdayi DUMAN Yüksel ŞAHİN Türk Nöroşirurji Dergisi 9:7-11,1999

D3.Karpal Tünel Sendromu:36 olgunun (50 El) cerrahi sonuçlarının literatür ile karşılaştırması İbrahim M.ZİYAL ,Murat DÖŞOĞLU,Hüdayi DUMAN,Ayhan ÖZTÜRK,Ferruh GEZEN A.İ.B.Ü Düzce Tıp Fak.Dergisi Volum1 sayı 1

D4. Pott Hastalığında Cerrahi Tedavi Sonuçlarını Etkileyen Faktörler. A.Murat MÜSLÜMAN,İbrahim M.ZİYAL,Adem YILMAZ,Aydın CANPOLAT,Hüdayi DUMAN Yüksel ŞAHİN,Yunus AYDIN Türk Nöroşirurji Dergisi 11:43-50 2001

DS. A rare complication :Hemorrhagic infarct after craniopharyngioma surgery due to occlusion at the opposite middle cerebral artery, Aydın CANPOLAT,Bülent F.KILINCOĞLU,Adem YILMAZ,Hüdayi DUMAN,MurAt MÜSLÜMAN , İbrahim ZİYAL,Yunus AYDIN AİBÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 3(2):2001 43-47

D6. Tip I! Odontoid Kırığının anterior Odontoid Vida ile Fiksasyonu.Murat Müslüman,Ayhan KANAT ,Hüdayi DUMAN , Cengiz Türkmen,Nihat Dinçbal,Yunus Aydın Ulusal Travma AcilCerrahi dergisi 1999 volum 5 sayı 2

E.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E1.Middle Serebral Arter Anevrizmaları Cerrahi Tedavi Sonuçları. H.DUMAN,A.M.MÜSLÜMAN,A.KANAT,O.TÜRKMENOĞLU,Y.ŞAHİN,Y.AYDIN

E2.İntrakranyal Saçma Tanesinin spontan olarak falks altından transkallozal yolla karşı hemisfere yerdeğiştirmesi. H.DUMAN,İ ZİYAL,A CANPOLAT. Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi Mayıs 2001

E3.Bilateral MCA Anevrizmaları Cerrahi Tedavisi: HRDUMAN,O TÜRKMENOĞLU,M MÜSLÜMAN ,A KAYA,T DALKILIÇ,Y AYDIN Türk Nöroşirurji derneği kongresi Mayıs 2001

E4.Serebral Arteriovenöz Malformasyonların Cerrahi Tedavisi.M.MÜSLÜMAN,M CAN,H

 E15. 10 Kraniofarengiom Olgusunun Postoperatif Sonuçları A CANPOLAT, BF

KILINCOĞLU,H DUMAN,A M MÜSLÜMAN,A KANAT,O TÜRKMENOĞLU,Ö ÇAĞLIAYDIN,Y AYDIN Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi 1997